Sunniva Engh

Førsteamanuensis - Historie
Bilde av Sunniva Engh
English version of this page
Telefon +47 22856269
Rom 419, NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Sunniva Engh er førsteamanuensis i historie, knyttet til satsningen UiO:Norden.

Engh er D.Phil. i moderne historie fra Universitetet i Oxford (2006) med avhandlingen 'Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme'. Hun er også M.Phil. i økonomisk og sosial historie (2000), Universitetet i Oxford. Engh var postdoktorstipendiat ved prosjektet "Den norske fredstradisjonen" ved Forum for samtidshistorie, IAKH, Universitetet i Oslo fra 2006. I den forbindelse hadde hun et opphold som Fulbright Research Fellow ved Ralph Bunche Institute for International Relations ved City University of New York. Fra 2012 har Engh vært seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), først på prosjektet 'Myanmar i indisk sikkerhetspolitikk', og siden med prosjektet 'Kina i indisk strategisk tenkning.'

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser omfatter norsk og nordisk utenrikspolitikk og internasjonalt engasjement, ideen om 'den nordiske modellen' i internasjonal politikk, bistands- og utviklingshistorie med vekt på befolkningspolitikk og helse, Indias utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt Myanmar og stormaktsrelasjoner i Asia.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • De nordiske landenes internasjonale engasjement
 • Den 'nordiske modellen', og ideen om en nordisk modell i internasjonal politikk
 • Norsk og nordisk utviklingshjelps historie
 • Internasjonal befolknings- og helsepolitikk, samt det skandinaviske engasjementet på området
 • Sør-Asias moderne historie
 • India-Kina relasjoner
 • Myanmars politiske historie og den pågående demokratiseringsprosessen

Pågående forskningsprosjekter ved IAKH

Nyeste publikasjoner

Emneord: Historie

Publikasjoner

 • Engh, Sunniva (2020). Georg Borgström and the population-food dilemma. Reception and consequences in Norwegian public debate in the 1950s and 1960s, In Johan Östling; David Larsson Heidenblad & Niklas Olsen (ed.),  Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations.  Routledge.  ISBN 9781003019275.  Chapter 2.  s 39 - 58
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Idéer, investeringer og institusjonsbygging i internasjonal helse 1923-35. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 10- 35
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2017). Silk Road Diplomacy: China's Strategic Interests in South Asia, In Sten Rynning (ed.),  South Asia and the Great Powers: International Relations and Regional Security.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784537531.  5.  s 147 - 173
 • Engh, Sunniva (2013). The Rockefeller Foundation, Scandinavian Aid Agencies and the "Population Explosion", In Klaus Petersen; John Stewart & Michael Kuur Sørensen (ed.),  American Foundations and the European Welfare States.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788776746100.  8.  s 181 - 202
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Utviklingshjelp - idealisme og stormaktspolitikk, I: Hilde Henriksen Waage; Rolf Tamnes & Hanne Hagtvedt Vik (red.),  Krig og fred i det lange 20. århundre.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43191-4.  14.  s 333 - 355
 • Engh, Sunniva (2009). The Conscience of the World? Swedish and Norwegian Provision of Development Aid. Itinerario: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction.  ISSN 0165-1153.  33(02), s 65- 82 Vis sammendrag
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2009). Nordic cooperation in providing development aid, In Norbert Götz & Heidi Haggrén (ed.),  Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic model in transnational alignment.  Routledge.  ISBN 978-0-415-45964-8.  6.  s 112 - 130
 • Engh, Sunniva (2008). From northern feminists to southern women. Scandinavian population aid to India, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.),  The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1.  Unipub forlag.  ISBN 9788274772939.  6.  s 253 - 283
 • Engh, Sunniva (2007). Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand, I: Gro Hagemann; Elisabeth Elgán & Christina Florin (red.),  Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd.  Institutet för Framtidsstudier.  ISBN 978-91-85619-03-0.  8.  s 131 - 155
 • Engh, Sunniva (2007). Worlds Apart? Scandinavian Aid Agencies and Women in Development, In Christina Folke Ax; Anne Folke Henningsen; Niklas Thode Jensen; Leila Koivunen & Taina Syrjamaa (ed.),  Encountering Foreign Worlds - Experiences at Home and Abroad.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-755-6.  9.  s 145 - 165
 • Engh, Sunniva (2002). Donors' Dilemmas - Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-80. Social Scientist.  ISSN 0970-0293.  30(5-6), s 39- 61

Se alle arbeider i Cristin

 • Engh, Sunniva (2018). Nordisk solidaritet med utviklingslandene og miljøspørsmål.
 • Engh, Sunniva (2018). The Nordics and the postwar population-resource quandary.
 • Engh, Sunniva (2018). Velferdsstaten fra vugge til grav i tre generasjoner.
 • Engh, Sunniva (2017). Branding Nordic development co-operation. Nordic aid, historians, and branding.
 • Engh, Sunniva (2017). Fortellinger om Norge.
 • Engh, Sunniva (2017). Fra vugge til grav i tre generasjoner.
 • Engh, Sunniva (2017). New directions in the study of Norden.
 • Engh, Sunniva (2017). Scandinavian aid to South Asian Population Control, 1950-1995. Modernity Misconceived?.
 • Engh, Sunniva (2017). Scandinavian visions of modernity, development and population.
 • Engh, Sunniva (2017). The Nordic Model in development aid.
 • Engh, Sunniva (2017). The Nordic Model in international politics.
 • Engh, Sunniva (2016). Indian interests in Myanmar.
 • Engh, Sunniva (2016). India's Myanmar Policy and the "Sino-Indian Great Game". Asian Affairs.  ISSN 0306-8374.  47(1), s 32- 58 . doi: 10.1080/03068374.2015.1130307
 • Engh, Sunniva (2016). India's Security Policy and the China Factor.
 • Engh, Sunniva (2016). The history of development and humanitarian studies in Norway.
 • Bekkevold, Jo Inge & Engh, Sunniva (2015). Et anstrengt naboforhold. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Engh, Sunniva (2015, 19. mai). Avgjørende år for Myanmar.  Dagsavisen.
 • Engh, Sunniva (2015). Bistand til befolkningstiltak. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Bistand: de store prosjektenes tid. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Den afrikanske utopien. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 6- 6
 • Engh, Sunniva (2015, 01. april). India viser militære muskler.  Dagsavisen.
 • Engh, Sunniva (2015, 21. mars). Kinesere håner eliten i Beijing: For veikt svar til Myanmar.  Aftenposten.
 • Engh, Sunniva (2015). Norsk utviklingshjelps historie, 1940-1970. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Oxford-Cambridge regattaen 2015 - et stort steg for kvinneidrett. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Engh, Sunniva (2015). Utviklingssamarbeid, 1945-2015.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge Ø. (2015). Den nordiske modellen i nordisk bistandssamarbeid.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Norsk utviklingshjelp etter 1970. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2014). Herskap og tjenere. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 5
 • Engh, Sunniva (2012, 25. oktober). Dagsnytt Atten. [Radio].  NRK P2.
 • Engh, Sunniva (2012). India og Kinas samarbeid. Forsvarets forum.  ISSN 0809-845X.  (10), s 57- 57
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2012). Globale konkurrenter. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 4
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2012). Snur seg mot vest. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 42- 42
 • Engh, Sunniva (2008). Apostel fra en fredsnasjon? - om Trygve Lie og hvordan FN ble et mantra i norsk utenrikspolitisk retorikk.
 • Engh, Sunniva (2008). Bistandens nærsynthet. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (18), s 38- 39
 • Engh, Sunniva (2008). Idealisten Egeland. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  2, s 36- 38
 • Engh, Sunniva (2008, 09. mai). Kontroversiell sterilisering.  Ny Tid.
 • Engh, Sunniva (2008, 07. mars). Norad betalte for sterilisering.  Dagbladet.
 • Engh, Sunniva (2008, 07. mars). Norad tonet ned det kontroversielle: brutal massesterilisering av indere.  Apollon.
 • Engh, Sunniva (2008, 09. mai). Norges mørke historie.  Ny Tid.
 • Engh, Sunniva (2008, 07. mars). Norsk bistand til sterilisering av indere. [Radio].  Mariannes morgen, Kanal 24.
 • Engh, Sunniva (2008). Scandinavian and American co-operation on family planning in developing countries.
 • Engh, Sunniva (2008). Scandinavian assistance to family planning programmes in India, 1965-95. Acceptability in development aid.
 • Engh, Sunniva (2008, 01. september). Sterilisera dom fattiga!.  Arena.
 • Tønnesson, Øyvind & Engh, Sunniva (2008). Problemstillinger og perspektiver i en studie av “den norske fredstradisjonen”.
 • Engh, Sunniva (2007). Befolkningskontroll, bistand og velferdsstat: de skandinaviske landenes møte med ’befolkningseksplosjonen’.
 • Engh, Sunniva (2007). En humanitær stormakt blir til? Fra norsk utviklingshjelps historie.
 • Engh, Sunniva (2007). Fra flyktninghjelp til engasjementspolitikk. Kirkens Nødhjelps historie. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (3), s 198- 204
 • Engh, Sunniva (2007). Worlds Apart? Scandinavian Aid Agencies and Women in Development.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Development Aid History - Lessons in Good Governance?'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Northern Feminists and Southern Women: Scandinavian aid to the Indian Family Planning Programme'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Northern Feminists and Southern Women: Scandinavian aid to the Indian Family Planning Programme 1970-95'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'On a Different Journey: early Scandinavian Development Aid'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Scandinavian Development Aid and the Welfare State Utopia - a folkhem for all?'.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2006). 'Scandinavian Aid Co-operation - Promises to Keep?'.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Engh, Sunniva (2006). Dårlig klima for debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Engh, Sunniva (2006). Bistand: kristelig og humanitær 'snillisme,' eller maktpolitisk instrument?.
 • Engh, Sunniva (2006). Northern Feminists and Southern Women: Scandinavia's 'special role' in family planning aid.
 • Engh, Sunniva (2006). Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme.
 • Engh, Sunniva (2006). Population control, Scandinavian Aid and Indian Family Planning. Wellcome History.  ISSN 1477-4860.  31
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2006). Manglende vilje til debatt i UD. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Engh, Sunniva (2004). People, politics and population - American Agency and Scandinavian Support in the OECD population policy.
 • Engh, Sunniva (2003). Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-95.
 • Engh, Sunniva (2001). Donors' Dilemmas - Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-80.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. des. 2016 13:23 - Sist endret 15. aug. 2020 10:16

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter