Eirinn Larsen

Professor
Bilde av Eirinn  Larsen
English version of this page
Telefon + 47 22857205
Mobiltelefon + 61 466620513 (Australia) for the period 1.10.22 - 13.5.23 +47 92226993
Rom 531
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser og veiledningsområder

Nordiske modell(er) som merkevare

Historiebruk og minnepolitikk

Stemmerett, medborgerskap og økonomi 

Kjønn, entreprenørskap og næringsliv 

Høyere utdanning og forskningspolitikk 

Feminisme og likestillingspolitikk 

JEG ER PÅ FORSKNINGSTERMIN I AUSTRALIA / UNI SYDNEY I PERIODEN OKT. 2022 - MAI 2023 OG TAR IKKE OPP NYE STUDETNER TIL VEIELDNING FØR HØSTEN 2023. VED ANDRE SPØRSMÅL, TA KONTAKT PÅ E-POST

Undervisning

HIS 4010 Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi

HIS 4012 Theory in Practice: Classics of History

EXFAC HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering

HIS 4220 Emosjoner i historisk perspektiv

HIS 1000 Innføring i historiefaget

ILN 2100/4100 Digital humaniora

HF-studio 

Eirinn Larsen (f. 1969) er professor i historie. Hun leder forskningsgruppen  Demokrati, frihet og grenser ved IAKH, UiO, og var tidligere leder av forskningsprosjektet Nordic Branding: The Politics of Exceptionalism (2017-2021) under UiO:Norden. Blant hennes to nyeste  publikasjoner er, Gender-equality pioneering, or how three Nordic states celebrated 100 years of women’s suffrage, i Scandinavian Journal of History (2022) og Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region (red.), Routledge 2021.

Eirinn Larsen er sammen med Cathie Jo Martin (Boston University, USA) og Haldor Byrkjeflot (University of Oslo, Norwayredaktør for Routledge serien Nordic Studies in a Global Context. For mer om denne serien, se lenken over, eller ta kontakt med en av serieredaktørene. 

Larsen er representant for de fast vitenskapelige ansatte i instituttstyret ved IAKH. Hun sitter i styret for Den norske historiske forening (HIFO), i programrådet for Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger og i eierstyret for Moss by- og industrimuseum (politisk valgt).  

Bakgrunn:

Eirinn Larsen ble Cand.Philol. fra Universitetet i Bergen i 1996 og forsvarte i 2005 avhandlingen Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Business Education, 1870-1980 for doktorgraden ved The European University Institute (EUI) i Firenze. Forut for dette var Larsen tilknyttet forskningsprosjektet CEMP (The Creation of European Management Practice) finansiert av EU.  

Larsen har deltatt i en rekke forsknings- og publiseringsprosjekter, inkludert 200-års historien til Universitetet i Oslo, historien om Norges Forskningsråd, praktverket Norsk likestillingshistorie 1814-2013. Hun har arbeidet som rådgiver i Kunnskapsdepartementet, og bidro bl.a. i arbeidet med St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning

Stipendiater:

Magnus Håkenstad - Statsmakt, krigsmakt og ordensmakt: Arbeidsdelingen mellom politiet og Forsvaret, 1970-2010 ( 2017-2021, i samarbeid med Forsvarets høyskole). 

Tarjei Vågstøl - Førestillingar om kjønn, Noreg og Norden i dei norske solidaritetsrørslene, 1965-1990 ( 2021-2024, i samarbeid med Høgskolen i Volda).

Mona Holm - Drømmen om 'Nylænde': Transatlantiske kvinnepolitiske forbindelser - Norge - USA - 1880-1925 ( 2022-2024 i samarbeid med ANNO Museum).

Charlotte Aslesen - Idéen om det demokratiske Norge og det frigjorte Irland: Endring av følelsesuttrykk i nasjonale jubileumsfeiringer på 1900- og 2000-tallet (2022-2025). 

 

 

 

Emneord: Historie, Moderne Historie, Kunnskapshistorie, Likestilling, Emosjonshistorie, Kjønn, Økonomisk historie, Historiografi og teori

Publikasjoner

 • Larsen, Eirinn; Arnberg, Klara & Östman, Ann-Catrin (2022). Gender and economic history in the Nordic countries. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. 70(2), s. 113–122. doi: 10.1080/03585522.2022.2078403.
 • Larsen, Eirinn & Angell, Svein Ivar (2022). Introduction: Reimagining the Nordic pasts . Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 48(3), s. 1–12. doi: 10.1080/03468755.2022.2051599.
 • Larsen, Eirinn; Manns, Ulla & Östman, Ann-Catrin (2022). Gender-equality pioneering, or how there Nordic states celebrated 100 years of women´s suffrage . Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. doi: 10.1080/03468755.2021.2023035. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (2021). Introduction . I Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISSN 9780367861353. s. 1–12. doi: 10.4324/9781003017134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Eirinn (2021). 'The gender-progressive Nordics': A matter of history. I Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISSN 9780367861353. s. 13–38. doi: 10.4324/9781003017134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Eirinn (2020). State feminism revisited as knowledge history. The case of Norway. I Östling, Johan; Olsen, Niklas & Larsson Heidenblad, David (Red.), Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations. Routledge. ISSN 9780367894559. s. 153–170. doi: 10.4324/9781003019275. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsen, Eirinn (2019). Sekretariat for norsk statsfeminisme, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. s. 263–290.
 • Larsen, Eirinn (2019). Fra styringsoptimisme til sektorisering, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. s. 169–193. doi: 10.7146/sl.v0i59.104730.
 • Larsen, Eirinn (2019). Internasjonal forskningspolitikk i norsk støpning, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. s. 145–168.
 • Larsen, Eirinn (2019). Rådsorganisering til grunnforskningens nytte, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. s. 83–110.
 • Larsen, Eirinn (2019). Handelsjøden som emosjonelt uttrykk . I Eriksen, Christoffer Conrad (Red.), Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202588076. s. 111–145.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). En paradoksal historie - konkluderende merknader, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. s. 595–608.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). Kapittel 1, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. s. 19–42.
 • Larsen, Eirinn (2018). In the shadow of gender equality. I Myhre, Jan Eivind & Helsvig, Kim Gunnar (Red.), Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0212-2. s. 181–224.
 • Larsen, Eirinn (2017). Gjensynet med Kaartvedts kontrafaktiske poeng. Fortid. ISSN 1504-1913. 14(3), s. 14–24.
 • Larsen, Eirinn & Kieding, Vibeke (2016). Mixed feelings: Women, Jews, and business around 1900. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 41(3), s. 350–368. doi: 10.1080/03468755.2016.1179826.
 • Larsen, Eirinn (2015). From Economic to Political Citizenship: The Female Vote Revisited, Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-819-7. s. 71–84.
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinnene inntar næringslivet (1870-1900). I Dørum, Knut (Red.), Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1703-8. s. 139–161.
 • Larsen, Eirinn (2014). Kjønn og næringslivshistorie. I Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael & Myrvang, Christine (Red.), Næringsliv og historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3698-4. s. 268–297.
 • Larsen, Eirinn & Øksendal, Lars Fredrik M. (2013). De glemte kvinnevalgene. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 92(4), s. 563–590.
 • Larsen, Eirinn (2013). Kvinne- og kjønnshistoriens fortellinger. I Heiret, Jan; Ryymin, Teemu & Skålevåg, Svein Atle (Red.), Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3599-4. s. 148–175.
 • Larsen, Eirinn (2013). Likestillingslandets skygge. Utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 37(1), s. 3–25.
 • Larsen, Eirinn (2012). Selvgjorte kvinner : kjønn, entreprenørskap og næringsliv rundt 1900. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 49(2).
 • Larsen, Eirinn & Myrvang, Christine (2011). Oppdragshistorien til debatt. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 90(3), s. 415–417.
 • Larsen, Eirinn (2011). The masculine foundation of business education: France and Norway in comparison (1870s-1940s). Entreprises et Histoire. ISSN 1161-2770. 65(4), s. 24–42. doi: 10.3917/eh.065.0024.
 • Larsen, Eirinn (2011). Jubileumshistorie nedenfra - UiO og nye studentgrupper, Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-545-9. s. 17–102.
 • Larsen, Eirinn (2010). Historiens kjønn og generasjoner. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 31–37.
 • Larsen, Eirinn (2010). Husmorens foranderlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 34(4), s. 267–273.
 • Larsen, Eirinn (2009). Folkesykehuset - En sykehuspolitisk tradisjon i velferdsstaten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 379–394.
 • Larsen, Eirinn (2006). Kjønnskonservatismens reproduksjon. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 23(3), s. 200–14.
 • Larsen, Eirinn (2003). Cultures of Content: A Comparison of French and Norwegian Business Schools, Amdam, Kvålshaugen, Larsen (eds.): Inside the Business Schools. Abstrakt/Liber/Copenhagen Business School Press. s. 155–177.
 • Kvålshaugen, Ragnhild; Vabø, Agnete & Larsen, Eirinn (2003). National Heterogeneity in Standardised Programmes of Business Education, Inside the business schools: The content of European business education. Abstrakt, Copenhagen Business School Press, Liber. s. 110–130.
 • Amdam, Rolv Petter; Kvålshaugen, Ragnhild & Larsen, Eirinn (2003). The Power of Content revisited, Rolv Petter Amdam, Ragnhild Kvålshaugen and Eirinn Larsen (eds.): Inside the Business Schools: The Content of European Business Education. Abstrakt forlag.
 • Larsen, Eirinn (2003). Kjønn i norsk 'eliteutdanning' - i lys av franks élitisme, Christensen, Espeli, Larsen og Sogner (red): Kapitalistisk Demokrati? – Norsk næringslivshistorie gjennom 100 år. Gyldendal. s. 149–186.
 • Larsen, Eirinn (1999). Fra likestilling til mangfold. To tiår med kvinner og ledelse i bedriften. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 114–125.
 • Larsen, Eirinn (1997). The American introduction of "maternalism" as a historical concept. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 1(5), s. 14–25.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjelsbæk, Inger; Larsen, Eirinn & Moss, Sigrun Marie (2021). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Routledge. ISBN 9780367861353. 232 s.
 • Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (2021). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISBN 9780367861353. 233 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn & Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2132-5. 688 s.
 • Larsen, Eirinn; Owesen, Ingeborg Winderen & Danielsen, Hilde (2015). Norsk likestillingshistorie, 1814-2013. Fagbokforlaget. ISBN 9788245019261. 240 s.
 • Danielsen, Hilde; Larsen, Eirinn & Owesen, Ingeborg Winderen (2013). Norsk likestillingshistorie 1814 - 2013. Fagbokforlaget. ISBN 9788245014525. 408 s.
 • Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus & Collett, John Peter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-545-9. 568 s.
 • Christensen, Sverre; Espeli, Harald; Larsen, Eirinn & Sogner, Knut (2003). Kapitalistisk demokrati? Gyldendal Akademisk.
 • Amdam, Rolv Petter; Kvålshaugen, Ragnhild & Larsen, Eirinn (2003). Inside the Business Schools: The Content of European Business Education. Abstrakt forlag.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Eirinn (2022). Stemmerettens historie i Norge . [Radio]. EKKO NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2022). Verdensmestre i likestilling. 30 röster om Norden Magma 2022. s. 223–233.
 • Larsen, Eirinn (2022). Første kvinne med fast plass på Tinget. [Internett]. vi.no.
 • Larsen, Eirinn; Sigurdsson, Jon Vidar & Lund, Ellen Cathrine (2021). Vrede og kjærlighet i middelalderen og i dag.
 • Strang, Johan Emil; Roalkvam, Sidsel; Neumann, Iver Brynild & Larsen, Eirinn (2021). Nordic cooperation, identities and branding.
 • Larsen, Eirinn (2021). Konstruksjonen av Norden: Verdensmestre i likestilling.
 • Larsen, Eirinn (2021). Uncovering Gender and Branding the Nordics. [Internett]. Nordics Info Podcast.
 • Larsen, Eirinn (2021). Den nordiske modellen. Festafen Litteraturfestivalen. [Fagblad]. Litteraturfestivalen Lillehammer 2021.
 • Larsen, Eirinn (2021). Likestilte Norden? [Internett]. Arendalsuka "Nordens telt" / Nordisk Råd .
 • Larsen, Eirinn (2021). Generasjon Korona . [TV]. Urix.
 • Larsen, Eirinn (2020). Historiske kilde og kildebruk .
 • Larsen, Eirinn (2020). Holocaust-bok splitter det jødiske miljøet i Norge . [Avis]. Dagen .
 • Larsen, Eirinn (2020). Vi historikere har sviktet. [Avis]. Klassekampen .
 • Larsen, Eirinn (2020). Stemmerett i podcastserien: Medienes stemme og maktens sensur. [Internett]. Norgeshistorie.no Podcast.
 • Larsen, Eirinn (2020). Mange stemmer uten stemmerett. [Radio]. Norgeshistorie på P2 - som program og podcast.
 • Larsen, Eirinn (2020). Ekko - norsken, svensken og dansken. [Radio]. Ekko NRK P2 fra kl. 09.00 til 10.30.
 • Svendsen, Åsmund; Teige, Elisabeth; Slottemo, Hilde Gunn; Larsen, Eirinn; Dørum, Knut & Vogt, Carl Emil [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Stengte arkiver i sommer! VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Larsen, Eirinn (2020). Vellykket jubileumsfortelling. Arbetarhistoria. ISSN 0281-7446. 173-74(1-2), s. 103–113.
 • Larsen, Eirinn (2020). Kommentar ved lansering av 3-utgaven av Med kjønnsperspektiv på norsk historie.
 • Larsen, Eirinn (2019). Bokbader: ledet samtalen mellom forfattere av boken Arvegull - historien om Rygge kirke og biskop i Borg bispedømme.
 • Larsen, Eirinn (2019). Skuespiller: - Dronning Elisabeth er den ultimate feminist. [Internett]. https://www.abcnyheter.no/.
 • Larsen, Eirinn (2019). Leidulf Melve og Teemu Ryymin (red.) Historikerens arbeidsmåter. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 281–285.
 • Larsen, Eirinn (2019). Hør at på 1800-tallet måtte norske kvinner bli enker før de fikk styre økonomien. [Radio]. NRK P1 Innlandet.
 • Larsen, Eirinn (2019). Hvordan har de økonomiske rettighetene vært for norske kvinner? [Radio]. NRK P1 Innlandet.
 • Larsen, Eirinn (2019). Why so few female faculty in history?
 • Larsen, Eirinn (2019). Kvinnestemmeretten: Norge ble modell. [Fagblad]. Forskningsmagasinet Apollon .
 • Larsen, Eirinn (2019). Stor oppmerksomhet i verden: Merkevaren Norden. [Fagblad]. Forskningsmagasinet Appollon .
 • Larsen, Eirinn (2019). Kvinners historiske bidrag blir fortsatt glemt. [Internett]. kjønnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2019). Women's historical contributions are still ignored. [Internett]. genderresearch.no.
 • Larsen, Eirinn (2019). P1 morgen fra NRK innlandet . [Radio]. NRK P1.
 • Larsen, Eirinn & Langford, Malcolm (2019). Klimastreikende ungdom behandles som de første kvinnesaksforkjemperne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Eirinn (2018). Menn ingen adgang. [Avis]. D2 Dagens næringsliv.
 • Larsen, Eirinn (2018). Kvinnedagens historie. [Radio]. Studio 2 NRK p2.
 • Larsen, Eirinn (2018). EKKO. [Radio]. NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2018). #me too - en revolusjon? [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2018). Arven etter 68-generasjonen. [Radio]. Ekko NRK P2.
 • Langford, Malcolm; Schaffer, Johan Karlsson; Larsen, Eirinn & Pouillard, Veronique (2017). Da fortet åpnet porten. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Eirinn (2017). Feministene. [Avis]. Magasinet Dagbladet.
 • Larsen, Eirinn (2017). Women in Business - Chair of EBHA session.
 • Larsen, Eirinn (2017). Selvgjorte kvinner. Gruppebiografi som næringslivshistorisk prosjekt og sjanger.
 • Larsen, Eirinn (2017). From Economic to Political Citizenship - and Back.
 • Larsen, Eirinn (2017). Utelatt, men ikke uten muligheter. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 41(3), s. 211–214. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-03-05.
 • Danielsen, Hilde & Larsen, Eirinn (2017). Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority.
 • Larsen, Eirinn (2017). Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority.
 • Larsen, Eirinn (2017). Viktigheten av internasjonal mobilitet - eller (den lange) veien til fast stilling.
 • Larsen, Eirinn (2017). Studio 2. [Radio]. NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2017). De ulikestilte andre. [Internett]. kjonnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2017). Kvinner fikk stemme, men ikke bestemme. [Internett]. kjonnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2017). "Sykepleiersken skal være ren og pen og appetittlig". [Internett]. NRK Hordaland.
 • Larsen, Eirinn (2017). Hvem tror du at du er? Lise Fjeldstad. [TV]. NRK 1.
 • Larsen, Eirinn (2017). The gender - unequal others. [Internett]. Swedish Secretariat for Gender Research.
 • Larsen, Eirinn (2017). Den ojämställda andra. [Internett]. Nationella sekretariat för genusforskning.
 • Larsen, Eirinn (2016). Smale folk og brede folk: Et brukerperspektiv på gjenstandsforvaltningen.
 • Larsen, Eirinn (2016). Women´s Right to Vote and International Branding by New States: 1900-1913.
 • Larsen, Eirinn (2016). Disse viktige oppfinnelsene kan vi takke kvinner for. [Internett]. TV 2.
 • Larsen, Eirinn (2016). Grip damen! [Avis]. D2 Dagens Næringslivs bilag fredag.
 • Larsen, Eirinn (2015). Kvinnevalgene før 1913. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015). Forretningskvinnene inntar næringslivet. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015). Næringsfrihet som likestilling. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015). Hvem tror du at du er? [TV]. NRK 2.
 • Larsen, Eirinn (2015). Beskjedne entreprenører? Forretningskvinner i Kristiania rundt 1900.
 • Larsen, Eirinn (2015). NAVF - Forskernes forskningsråd?
 • Larsen, Eirinn (2015). Celebrating the Female Vote in Norway.
 • Larsen, Eirinn (2015). Et stykke forskningsrådshistorie. Bulletine. ISSN 1891-1420.
 • Larsen, Eirinn (2015). 'Vi er ferdige med å gå på skolen, nå er det du som skal lære', sa vi til datteren vår. [Avis]. Aftenposten (og i Aftenposten Oppvekst nr. 2).
 • Larsen, Eirinn (2015). Sheconomy (sendt i reprise fra 20. november 2014). [Radio]. NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2015). Hvem tror du at du er? [TV]. NRK1.
 • Larsen, Eirinn (2015). Writing men's history: from method to missionaries. Gender & History. ISSN 0953-5233. 27(1), s. 232–238.
 • Larsen, Eirinn (2014). Næringsfrihet som likestilling: HIFO-Skole.
 • Larsen, Eirinn (2014). Gender equalty as a Nordic marketing scheme. [Internett]. NIKK .
 • Larsen, Eirinn (2014). Ekko: Sheconomy. [Radio]. NRK P2 .
 • Larsen, Eirinn (2014). Freedom of Enterprise as Gender Equality: The Legacy of 1814.
 • Larsen, Eirinn (2014). Kvinnestemmerett og kvinnesak.
 • Larsen, Eirinn (2014). Næringsliv og historie: Kjønn og næringslivshistorie.
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinnene inntar næringslivet.
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinner er ikke interessant nok for historieskriverne. [Internett]. forskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2014). Den uutforskede næringslivsmannen. [Internett]. Kilden.
 • Larsen, Eirinn (2014). De glemte gründerne. [Avis]. Klassekampen.
 • Larsen, Eirinn (2014). A Socal History of Twentieth-Century Europe. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 39(4), s. 535–538.
 • Larsen, Eirinn (2014). Typisk nordisk å være likestilt? 100 år etter stemmeretten.
 • Larsen, Eirinn (2014). Eidsvoll 1814. Med foredrag (20 minutter) Næringsfrihet som likestilling. [TV]. NRK 2.
 • Larsen, Eirinn (2013). Kulturnytt. [Radio]. NRK .
 • Larsen, Eirinn (2013). "From Economic to Political Citizenship: The History of the Female Vote in Norway".
 • Larsen, Eirinn (2013). "The history of Norwegian equality" original. [Internett]. Kilden. Informasjonssenter for norsk kjønnsforskning.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Historien om likestillngslandet". [Internett]. Kilden. Informasjonssenter for norsk kjønnsforskning.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Likestillingsmisjonærene". [Tidsskrift]. Fokus, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, nr. 3 2013.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Avgjorde valget før 1913". [Avis]. Bergensavisen.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Tidlig, men ikke først". [Avis]. Bergens Tidende.
 • Larsen, Eirinn (2013). "En särskilt tolerant och icke-rasistisk nation". [Tidsskrift]. Bang. Feministisk kulturtidskrift.
 • Larsen, Eirinn (2013). "The history of Norwegian equality". [Internett]. Altpha Galileo.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Fortroppen". [Avis]. Universitas.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Myndighet og medborgerskap - kommentarer".
 • Larsen, Eirinn (2013). "Kvinnerettens historie".
 • Larsen, Eirinn (2013). "Norsk likestillingshistorie, 1814-2013, lanseringsforedrag del II".
 • Larsen, Eirinn (2013). Norsk likestillngshistorie, 1814-2013 - lanseringsforedrag I.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Norsk likestillingshistorie, 1814-2013".
 • Larsen, Eirinn (2013). Kvinnestemmeretten i Norge.
 • Larsen, Eirinn (2013). "Kvinnestemmeretten - ikke bare kvinnesak".
 • Larsen, Eirinn; Owesen, Ingeborg Winderen & Danielsen, Hilde (2013). Norsk likestillingshistorie, 1814-2013.
 • Larsen, Eirinn (2013). Store menn og (svært) få kvinner? Gatenavn, minnekultur og makt.
 • Larsen, Eirinn (2013). Fjerner viktig historie. Moss Avis. s. 12–13.
 • Danielsen, Hilde; Larsen, Eirinn & Owesen, Ingeborg Winderen (2013). et jubileum for framtida. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Larsen, Eirinn (2012). "Handelsstandskvinnene og likestillingshistorien".
 • Larsen, Eirinn (2012). "Handelskvinnenes plass i likestillingshistorien".
 • Larsen, Eirinn (2012). "100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett". [Avis]. Dagen.
 • Larsen, Eirinn (2012). "Kvinnelige professorer i 100 år! [Tidsskrift]. Apollon.
 • Larsen, Eirinn (2011). The Masculine Foundation of Business Education; or how to bridge the gap between business history and gender history.
 • Larsen, Eirinn (2011). UiO - 200 år etter.
 • Larsen, Eirinn (2011). Politikk, poetikk og fortelling: et historiografisk blikk på norsk kvinne- og kjønnshistorie.
 • Larsen, Eirinn & Skålevåg, Svein Atle (2011). Historiker av en annen verden. Historikeren. ISSN 1891-6600. s. 47–54.
 • Larsen, Eirinn (2011). "Familien som ressurs og argument: Kristiania kvinnelige handelsstand rundt 1900".
 • Larsen, Eirinn (2011). "From lofty ideals to public cash machines: The changing perceptions of foreign students in the Nordic countires and the odd case of Norway".
 • Larsen, Eirinn (2011). "Oppdragshistorie med kjønn i".
 • Larsen, Eirinn (2011). "Kristiania kvinnelige handelsstand: fra støvete museumsarkiv til tellekantrelevant forskning".
 • Larsen, Eirinn (2011). "Jubileumshistorie sett nedenfra".
 • Larsen, Eirinn (2011). "Noruega lija su techo de cristal". [Avis]. El Pais.
 • Larsen, Eirinn (2011). "Ekspertar uten løn". [Tidsskrift]. Forskerforum.
 • Hagemann, Gro & Larsen, Eirinn (2010). Husmorens foranderlighet. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 267–274.
 • Larsen, Eirinn (2010). Bologna tur retur. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 30–31.
 • Larsen, Eirinn (2010). The Foundations of Female Entrepreneurship Enterprise, Home and Household in London, c 1800-1870. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 89(1), s. 119–125.
 • Larsen, Eirinn (2010). Creating Nordic Capitalism: The Business History of a Competitive Periphery. Enterprise & Society. ISSN 1467-2227. 11(3), s. 636–638. doi: 10.1093/es/khq015.
 • Larsen, Eirinn (2010). "Post-strukturalistiske fantasier til besvær? Fra teori til tekst i kjønnshistorie - noen refleksjoner".
 • Larsen, Eirinn (2010). "From free riders to public cash machines? The changing perception of foreign students in the Nordic countries and the odd case of Norway".
 • Larsen, Eirinn (2010). "Når mobilitet ikke er nok. Internasjonalisering og akademisk kvalitiet i phd-utdanningen".
 • Larsen, Eirinn (2009). Myter, makt og menn. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Larsen, Eirinn (2009). Skolepenger gir kvalitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Larsen, Eirinn (2009). Branding blenda. Lilleborgs marketing to housewives. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(2), s. 316–322.
 • Larsen, Eirinn (2009). Bedriftshistorie fra husmorens epoke. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 316–322.
 • Larsen, Eirinn (2009). Internasjonalisering av høyre utdanning: Om å være fanget i ulike logikker.
 • Larsen, Eirinn (2009). Feministisk historieskrivning og vitenskapens signatur.
 • Larsen, Eirinn (2009). Norway's approach to the financing of international students.
 • Larsen, Eirinn (2009). Historie, fragmentering og det vitenskapelige imperativ. Feministisk historieskrivning i Norge etter 1975.
 • Larsen, Eirinn (2009). "Internasjonalisering av høyere utdanning: Om å være fanget i ulike logikker".
 • Larsen, Eirinn (2005). "Nordisk kvinne- og kjønnshistorie. Fremtidige utfordringer".
 • Larsen, Eirinn (2005). "Hva har formet NHH?".
 • Larsen, Eirinn (2004). The Making of a Two-Sex Model within Higher Commercial Education in Paris, 1920s - 1960s.
 • Larsen, Eirinn (2004). Når døtrene arver: Forholdet til moderhuset.
 • Larsen, Eirinn (2004). "Kvinne- og kjønnshistorie: forholdet til moder- og faderhuset".
 • Larsen, Eirinn (1998). "Frankse kvinnelige ledere: Når målet uten norske midler". [Avis]. Aftenposten.
 • Larsen, Eirinn (1998). "Likestilling: Typisk norsk å være selvgod?". [Avis]. Næringslivets ukeavis .
 • Larsen, Eirinn (2005). Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Buisness Education, 1870-1980. Rokkansenteret. ISSN 82-8095-035-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. des. 2016 13:04 - Sist endret 30. nov. 2022 14:30

Prosjekter