Eirinn Larsen

Professor
Bilde av Eirinn  Larsen
English version of this page
Telefon 22857205
Mobiltelefon 92226993 92226993
Rom 531
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser og veiledningsområder

Nordiske modell(er) som merkevare

Emosjoner i historisk perspektiv

Historiebruk og minnepolitikk

Stemmerett, medborgerskap og økonomi fra 1800-tallet

Feminisme og likestillingspolitikk 

Handel, entreprenørskap og næringsliv 

Historiografi, teori og metode

Kunnskap, institusjoner og makt 

 

Undervisning

HIS 4010 Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi

HIS 4012 Theory in Practice: Classics of History

EXFAC HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering

HIS 4220 Emosjoner i historisk perspektiv

HIS 1000 Innføring i historiefaget

HF-studio hvor Larsen er med i prosjektgruppa

Eirinn Larsen (f. 1969) er professor i historie. Hun leder forskningsprosjektet Nordic Branding: The Politics of Exceptionalism under UiO:Norden. Hennes siste bok er Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region (red.), Routlegde 2021 (sammen med S. Moss og I. Skjelsbæk).

Larsen ble Cand.Philol. fra Universitetet i Bergen i 1996. I 2005 forsvarte hun avhandlingen Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Business Education, 1870-1980 for doktorgraden ved The European University Institute (EUI) i Firenze. Forut for dette var Larsen tilknyttet forskningsprosjektet CEMP (The Creation of European Management Practice) finansiert av EU.  

Larsen har deltatt i en rekke forsknings- og publiseringsprosjekter, inkludert 200-års historien til Universitetet i Oslo, historien om Norges forskningsråd, praktverket Norsk likestillingshistorie 1814-2013. Hun har også arbeidet som rådgiver i Kunnskapsdepartementet, og bidro bl.a. i arbeidet med St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning

Eirinn Larsen er representant for de fast vitenskapelige ansatte i instituttstyret ved IAKH. Hun sitter i styret for Den norske historiske forening (HIFO), i programrådet for Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger og i eierstryet for Moss by- og industrimuseum (politisk valgt).  

Stipendiater:

Magnus Håkenstad - Statsmakt, krigsmakt og ordensmakt: Arbeidsdelingen mellom politiet og Forsvaret, 1970-2010 ( 2017-2021, i samarbeid med Forsvarets høyskole). 

Tarjei Vågstøl - Førestillingar om kjønn, Noreg og Norden i dei norske solidaritetsrørslene, 1965-1990 ( 2021-2024, i samarbeid med Høgskolen i Volda)

Mona Holm - Drømmen om 'Nylænde': Transatlantiske kvinnepolitiske forbindelser - Norge - USA - 1880-1925 ( 2022-2024 i samarbeid med ANNO Museum)

 

 

Pågående forskningsprosjekter

Nordic Branding - The Politics of Exceptionalism

Nordic Civil Societies 

 

 

Emneord: Historie, Moderne Historie, Kunnskapshistorie, Likestilling, Emosjonshistorie, Kjønn, Økonomisk historie, Historiografi og teori
Publisert 6. des. 2016 13:04 - Sist endret 30. sep. 2021 12:58

Prosjekter

Forskergrupper