Eirinn Larsen

Professor
Image of Eirinn  Larsen
Norwegian version of this page
Phone 22857205
Mobile phone 92226993 # 4792226993
Room 531
Available hours By appointment
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows house 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Academic interests and background 

I am a historian on modern Norway and Scandinavia/Norden, working on gender history, feminism, emotions, the history of knowledge (including modern historiography), entrepreneurship and business. I studied at the University of Bergen and the European University Institute in Florence, and worked at Stein Rokkan Centre of Social Research (NORCE), Forum for University History, at the University of Oslo (UiO, Norwegian Business School BI, and The Norwegian Ministry of Education and Research, before returning to the UiO in 2017.

I am currently leading the interdisciplinary research project Nordic Branding: The Politics of Exceptionalism, which runs until 2021 and is financed by the UiO:Nordic. I represent the permanent staff on The Departement Board of IAKH (2021-24). In addition, I sit on the board of the Norwegian Historical Association (HIFO), the council of Centre for Gender Studies at the University of Stavanger, and the board of Moss City and Industrial Museum.

Ongoing Research

I am currently working on the commemoration of the women´s vote in Finland, Norway and Sweden, and the relationship between money, gender and suffrage before and after universal suffrage, both with Nordic colleagues. 

My most recent book, Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region (eds.) is being published in June 2021 by Routledge. 

Courses taught 

HIS 4010: Historiske grunnlagsproblemer: Teori og historiografi 

EXFAC03-Hark Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering 

HIS 4012:Theory in Practice: Classics of History 

HIS 4220: Emosjoner i historisk perspektiv 

HIS 1000: Innføring i historiefaget

PhD students 

Magnus Håkenstad 

Terjei Vågstøl 

Mona Holme (starts in 2022)

 

Tags: History, Gender History, History of emotions, History of knowledge, Historiography, Business History, Feminism

Publications

 • Larsen, Eirinn (2021). 'The gender-progressive Nordics': A matter of history, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  1.  s 13 - 38
 • Larsen, Eirinn; Skjelsbæk, Inger & Moss, Sigrun Marie (2021). Introduction, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  Introduksjon.  s 1 - 12
 • Larsen, Eirinn (2020). State feminism revisited as knowledge history. The case of Norway, In Johan Östling; Niklas Olsen & David Larsson Heidenblad (ed.),  Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations.  Routledge.  ISBN 9780367894559.  8.  s 153 - 170
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). En paradoksal historie - konkluderende merknader, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  19.  s 595 - 608
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). Kapittel 1, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  Innledning.  s 19 - 42
 • Larsen, Eirinn (2019). Fra styringsoptimisme til sektorisering, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  kapittel 6.  s 169 - 193
 • Larsen, Eirinn (2019). Handelsjøden som emosjonelt uttrykk, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  3.  s 111 - 145
 • Larsen, Eirinn (2019). Internasjonal forskningspolitikk i norsk støpning, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  Kapittel 5.  s 145 - 168
 • Larsen, Eirinn (2019). Rådsorganisering til grunnforskningens nytte, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  Kapittel 3.  s 83 - 110
 • Larsen, Eirinn (2019). Sekretariat for norsk statsfeminisme, I:  Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  Kapittel 9.  s 263 - 290
 • Larsen, Eirinn (2018). In the shadow of gender equality, In Jan Eivind Myhre & Kim Gunnar Helsvig (ed.),  Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0212-2.  Kapittel 5.  s 181 - 224
 • Larsen, Eirinn (2017). Gjensynet med Kaartvedts kontrafaktiske poeng. Fortid.  ISSN 1504-1913.  14(3), s 14- 24
 • Larsen, Eirinn & Kieding, Vibeke (2016). Mixed feelings: Women, Jews, and business around 1900. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  41(3), s 350- 368 . doi: 10.1080/03468755.2016.1179826
 • Larsen, Eirinn (2015). From Economic to Political Citizenship: The Female Vote Revisited, In  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  1: Politisk medborgerskap.  s 71 - 84
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinnene inntar næringslivet (1870-1900), I: Knut Dørum (red.),  Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1703-8.  Kapittel 7.  s 139 - 161
 • Larsen, Eirinn (2014). Kjønn og næringslivshistorie, I: Espen Ekberg; Mikael Lønnborg & Christine Myrvang (red.),  Næringsliv og historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3698-4.  Del 3.  s 268 - 297

View all works in Cristin

 • Larsen, Eirinn; Skjelsbæk, Inger & Moss, Sigrun Marie (ed.) (2021). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Routledge.  ISBN 9780367861353.  233 s.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn & Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2132-5.  688 s.
 • Larsen, Eirinn; Owesen, Ingeborg Winderen & Danielsen, Hilde (2015). Norsk likestillingshistorie, 1814-2013. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245019261.  240 s.
 • Danielsen, Hilde; Larsen, Eirinn & Owesen, Ingeborg Winderen (2013). Norsk likestillingshistorie 1814 - 2013. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245014525.  408 s.

View all works in Cristin

 • Larsen, Eirinn (2020, 20. oktober). Ekko - norsken, svensken og dansken. [Radio].  Ekko NRK P2 fra kl. 09.00 til 10.30.
 • Larsen, Eirinn (2020, 08. desember). Holocaust-bok splitter det jødiske miljøet i Norge.  Dagen.
 • Larsen, Eirinn (2020). Kommentar ved lansering av 3-utgaven av Med kjønnsperspektiv på norsk historie.
 • Larsen, Eirinn (2020, 06. juni). Mange stemmer uten stemmerett. [Radio].  Norgeshistorie på P2 - som program og podcast.
 • Larsen, Eirinn (2020, 30. juli). Stemmerett i podcastserien: Medienes stemme og maktens sensur. [Internett].  Norgeshistorie.no Podcast.
 • Larsen, Eirinn (2020). Vellykket jubileumsfortelling. Arbetarhistoria.  ISSN 0281-7446.  173-74(1-2), s 103- 113
 • Larsen, Eirinn (2020, 03. desember). Vi historikere har sviktet.  Klassekampen.
 • Svendsen, Åsmund; Teige, Elisabeth; Slottemo, Hilde Gunn; Larsen, Eirinn; Dørum, Knut; Vogt, Carl Emil; Berg, Roald; Hatlen, Jan Frode & Brathagen, Kjersti (2020). Stengte arkiver i sommer!. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Larsen, Eirinn (2019). Bokbader: ledet samtalen mellom forfattere av boken Arvegull - historien om Rygge kirke og biskop i Borg bispedømme.
 • Larsen, Eirinn (2019, 17. oktober). Hvordan har de økonomiske rettighetene vært for norske kvinner?. [Radio].  NRK P1 Innlandet.
 • Larsen, Eirinn (2019, 18. oktober). Hør at på 1800-tallet måtte norske kvinner bli enker før de fikk styre økonomien. [Radio].  NRK P1 Innlandet.
 • Larsen, Eirinn (2019, 28. august). Kvinners historiske bidrag blir fortsatt glemt. [Internett].  kjønnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2019, 21. mai). Kvinnestemmeretten: Norge ble modell. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Larsen, Eirinn (2019). Leidulf Melve og Teemu Ryymin (red.) Historikerens arbeidsmåter. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (3), s 281- 285
 • Larsen, Eirinn (2019, 14. oktober). P1 morgen fra NRK innlandet. [Radio].  NRK P1.
 • Larsen, Eirinn (2019, 19. november). Skuespiller: - Dronning Elisabeth er den ultimate feminist. [Internett].  https://www.abcnyheter.no/.
 • Larsen, Eirinn (2019, 21. mai). Stor oppmerksomhet i verden: Merkevaren Norden. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Appollon.
 • Larsen, Eirinn (2019). Why so few female faculty in history?.
 • Larsen, Eirinn (2019, 11. september). Women's historical contributions are still ignored. [Internett].  genderresearch.no.
 • Larsen, Eirinn & Langford, Malcolm (2019). Klimastreikende ungdom behandles som de første kvinnesaksforkjemperne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4)
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Eirinn (2018, 08. januar). Arven etter 68-generasjonen. [Radio].  Ekko NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2018, 08. mars). EKKO. [Radio].  NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2018, 08. mars). Kvinnedagens historie. [Radio].  Studio 2 NRK p2.
 • Larsen, Eirinn (2018, 31. august). Menn ingen adgang.  D2 Dagens næringsliv.
 • Larsen, Eirinn (2018, 19. januar). #me too - en revolusjon?. [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Danielsen, Hilde & Larsen, Eirinn (2017). Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority.
 • Langford, Malcolm; Schaffer, Johan Karlsson; Larsen, Eirinn & Pouillard, Veronique (2017). Da fortet åpnet porten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Eirinn (2017, 09. februar). De ulikestilte andre. [Internett].  kjonnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2017, 09. januar). Den ojämställda andra. [Internett].  Nationella sekretariat för genusforskning.
 • Larsen, Eirinn (2017, 25. november). Feministene.  Magasinet Dagbladet.
 • Larsen, Eirinn (2017). From Economic to Political Citizenship - and Back.
 • Larsen, Eirinn (2017, 19. februar). Hvem tror du at du er? Lise Fjeldstad. [TV].  NRK 1.
 • Larsen, Eirinn (2017, 16. februar). Kvinner fikk stemme, men ikke bestemme. [Internett].  kjonnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2017). Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority.
 • Larsen, Eirinn (2017). Selvgjorte kvinner. Gruppebiografi som næringslivshistorisk prosjekt og sjanger.
 • Larsen, Eirinn (2017, 28. mars). Studio 2. [Radio].  NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2017, 09. mars). "Sykepleiersken skal være ren og pen og appetittlig". [Internett].  NRK Hordaland.
 • Larsen, Eirinn (2017, 12. januar). The gender - unequal others. [Internett].  Swedish Secretariat for Gender Research.
 • Larsen, Eirinn (2017). Utelatt, men ikke uten muligheter. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(3), s 211- 214 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-03-05
 • Larsen, Eirinn (2017). Viktigheten av internasjonal mobilitet - eller (den lange) veien til fast stilling.
 • Larsen, Eirinn (2017). Women in Business - Chair of EBHA session.
 • Larsen, Eirinn (2016, 08. mars). Disse viktige oppfinnelsene kan vi takke kvinner for. [Internett].  TV 2.
 • Larsen, Eirinn (2016, 21. oktober). Grip damen!.  D2 Dagens Næringslivs bilag fredag.
 • Larsen, Eirinn (2016). Smale folk og brede folk: Et brukerperspektiv på gjenstandsforvaltningen.
 • Larsen, Eirinn (2016). Women´s Right to Vote and International Branding by New States: 1900-1913.
 • Larsen, Eirinn (2015). Beskjedne entreprenører? Forretningskvinner i Kristiania rundt 1900.
 • Larsen, Eirinn (2015). Celebrating the Female Vote in Norway.
 • Larsen, Eirinn (2015). Et stykke forskningsrådshistorie. Bulletine.  ISSN 1891-1420.  (2), s 14-15
 • Larsen, Eirinn (2015). Forretningskvinnene inntar næringslivet. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015, 09. oktober). Hvem tror du at du er?. [TV].  NRK 2.
 • Larsen, Eirinn (2015, 08. februar). Hvem tror du at du er?. [TV].  NRK1.
 • Larsen, Eirinn (2015). Kvinnevalgene før 1913. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015). NAVF - Forskernes forskningsråd?.
 • Larsen, Eirinn (2015). Næringsfrihet som likestilling. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015, 30. mars). Sheconomy (sendt i reprise fra 20. november 2014). [Radio].  NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2015, 10. april). 'Vi er ferdige med å gå på skolen, nå er det du som skal lære', sa vi til datteren vår.  Aftenposten (og i Aftenposten Oppvekst nr. 2).
 • Larsen, Eirinn (2015). Writing men's history: from method to missionaries. Gender & History.  ISSN 0953-5233.  27(1), s 232- 238
 • Larsen, Eirinn (2014). A Socal History of Twentieth-Century Europe. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  39(4), s 535- 538
 • Larsen, Eirinn (2014, 08. august). De glemte gründerne.  Klassekampen.
 • Larsen, Eirinn (2014, 26. juni). Den uutforskede næringslivsmannen. [Internett].  Kilden.
 • Larsen, Eirinn (2014, 10. mai). Eidsvoll 1814. Med foredrag (20 minutter) Næringsfrihet som likestilling. [TV].  NRK 2.
 • Larsen, Eirinn (2014, 20. november). Ekko: Sheconomy. [Radio].  NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinnene inntar næringslivet.
 • Larsen, Eirinn (2014, 10. juli). Forretningskvinner er ikke interessant nok for historieskriverne. [Internett].  forskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2014). Freedom of Enterprise as Gender Equality: The Legacy of 1814.
 • Larsen, Eirinn (2014, 05. juni). Gender equalty as a Nordic marketing scheme. [Internett].  NIKK.
 • Larsen, Eirinn (2014). Kvinnestemmerett og kvinnesak.
 • Larsen, Eirinn (2014). Næringsfrihet som likestilling: HIFO-Skole.
 • Larsen, Eirinn (2014). Næringsliv og historie: Kjønn og næringslivshistorie.
 • Larsen, Eirinn (2014). Typisk nordisk å være likestilt? 100 år etter stemmeretten.
 • Danielsen, Hilde; Larsen, Eirinn & Owesen, Ingeborg Winderen (2013). et jubileum for framtida. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Larsen, Eirinn (2013, 10. juni). "Avgjorde valget før 1913".  Bergensavisen.
 • Larsen, Eirinn (2013, 09. desember). "En särskilt tolerant och icke-rasistisk nation". [Tidsskrift].  Bang. Feministisk kulturtidskrift.
 • Larsen, Eirinn (2013). Fjerner viktig historie. Moss Avis.  s 12- 13
 • Larsen, Eirinn (2013, 02. oktober). "Fortroppen".  Universitas.
 • Larsen, Eirinn (2013). "From Economic to Political Citizenship: The History of the Female Vote in Norway".
 • Larsen, Eirinn (2013, 07. juni). "Historien om likestillngslandet". [Internett].  Kilden. Informasjonssenter for norsk kjønnsforskning.
 • Larsen, Eirinn (2013, 10. juni). Kulturnytt. [Radio].  NRK.

View all works in Cristin

Published Dec. 6, 2016 1:04 PM - Last modified May 26, 2021 8:26 AM

Research groups