Eirinn Larsen

Professor
Image of Eirinn  Larsen
Norwegian version of this page
Phone 22857205
Mobile phone 92226993 # 4792226993
Room 531
Available hours By appointment
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows house 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Academic interests and background 

I am a historian on modern Scandinavia/Norden and Europe, working on gender history, feminism, emotions, the history of knowledge (including modern historiography), entrepreneurship and business. I studied at the University of Bergen and the European University Institute in Florence, and worked at Stein Rokkan Centre of Social Research (NORCE), Forum for University History, at the University of Oslo (UiO, Norwegian Business School BI, and The Norwegian Ministry of Education and Research, before returning to the UiO in 2017.

I am currently leading the interdisciplinary research project Nordic Branding: The Politics of Exceptionalism, which runs until 2021 and is financed by the UiO:Nordic. I represent the permanent staff on The Departement Board of IAKH (2021-24). In addition, I sit on the board of the Norwegian Historical Association (HIFO), the council of Centre for Gender Studies at the University of Stavanger, and the board of Moss City and Industrial Museum (politically elected). 

Ongoing Research

I am currently working on the relationship between money, gender and suffrage before and after universal suffrage in the Nordic region and beyond with colleagues from Sweden, Finland, Denmark and Iceland. In addition, I´m involved in research on the use of history in Nordic nation branding processes, among them a comparison of the women´s vote centenary celebrations of Finland (2006-2007), Norway (2013) and Sweden (2018-2022). I am also editing an introduction to the history of emotions in cooperation with graduate students at the department. This book will be available in Norwegian only. The same counts for a reader which I am currently working on, introducing key historical texts to undergraduate students of history. 

My most recent book is Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region (eds.) published in June 2021 by Rutledge (OPEN ACCESS). 

Courses taught 

HIS 4010: Historiske grunnlagsproblemer: Teori og historiografi (Theory and historiography - a compulsory course for new master students of history)

EXFAC03-Hark Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering 

HIS 4012:Theory in Practice: Classics of History 

HIS 4220: Emosjoner i historisk perspektiv (Emotions in a historical perspective) 

HIS 1000: Innføring i historiefaget (Introduction to the field of history) 

PhD students 

Magnus Håkenstad, UiO and Norwegian Defense College 

Terjei Vågstøl, UiO and Volda University College 

Mona Holme (starts in 2022), UiO and Anno Museum

 

Tags: History, Gender History, History of emotions, History of knowledge, Historiography, Business History, Feminism

Publications

 • Larsen, Eirinn; Arnberg, Klara & Östman, Ann-Catrin (2022). Gender and economic history in the Nordic countries. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. doi: 10.1080/03585522.2022.2078403.
 • Larsen, Eirinn & Angell, Svein Ivar (2022). Introduction: Reimagining the Nordic pasts . Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 48(3), p. 1–12. doi: 10.1080/03468755.2022.2051599.
 • Larsen, Eirinn; Manns, Ulla & Östman, Ann-Catrin (2022). Gender-equality pioneering, or how there Nordic states celebrated 100 years of women´s suffrage . Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. doi: 10.1080/03468755.2021.2023035. Full text in Research Archive
 • Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (2021). Introduction . In Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Ed.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISSN 9780367861353. p. 1–12. doi: 10.4324/9781003017134. Full text in Research Archive
 • Larsen, Eirinn (2021). 'The gender-progressive Nordics': A matter of history. In Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Ed.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISSN 9780367861353. p. 13–38. doi: 10.4324/9781003017134. Full text in Research Archive
 • Larsen, Eirinn (2020). State feminism revisited as knowledge history. The case of Norway. In Östling, Johan; Olsen, Niklas & Larsson Heidenblad, David (Ed.), Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations. Routledge. ISSN 9780367894559. p. 153–170. doi: 10.4324/9781003019275. Full text in Research Archive
 • Larsen, Eirinn (2019). Sekretariat for norsk statsfeminisme, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. p. 263–290.
 • Larsen, Eirinn (2019). Fra styringsoptimisme til sektorisering, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. p. 169–193. doi: 10.7146/sl.v0i59.104730.
 • Larsen, Eirinn (2019). Internasjonal forskningspolitikk i norsk støpning, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. p. 145–168.
 • Larsen, Eirinn (2019). Rådsorganisering til grunnforskningens nytte, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. p. 83–110.
 • Larsen, Eirinn (2019). Handelsjøden som emosjonelt uttrykk . In Eriksen, Christoffer Conrad (Eds.), Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202588076. p. 111–145.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). En paradoksal historie - konkluderende merknader, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. p. 595–608.
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte & Schwach, Vera (2019). Kapittel 1, Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2132-5. p. 19–42.
 • Larsen, Eirinn (2018). In the shadow of gender equality. In Myhre, Jan Eivind & Helsvig, Kim Gunnar (Ed.), Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0212-2. p. 181–224.
 • Larsen, Eirinn (2017). Gjensynet med Kaartvedts kontrafaktiske poeng. Fortid. ISSN 1504-1913. 14(3), p. 14–24.
 • Larsen, Eirinn & Kieding, Vibeke (2016). Mixed feelings: Women, Jews, and business around 1900. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 41(3), p. 350–368. doi: 10.1080/03468755.2016.1179826.
 • Larsen, Eirinn (2015). From Economic to Political Citizenship: The Female Vote Revisited, Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-819-7. p. 71–84.
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinnene inntar næringslivet (1870-1900). In Dørum, Knut (Eds.), Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1703-8. p. 139–161.

View all works in Cristin

 • Skjelsbæk, Inger; Larsen, Eirinn & Moss, Sigrun Marie (2021). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Routledge. ISBN 9780367861353. 232 p.
 • Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (2021). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISBN 9780367861353. 233 p. Full text in Research Archive
 • Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn & Schwach, Vera (2019). Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2132-5. 688 p.
 • Larsen, Eirinn; Owesen, Ingeborg Winderen & Danielsen, Hilde (2015). Norsk likestillingshistorie, 1814-2013. Fagbokforlaget. ISBN 9788245019261. 240 p.

View all works in Cristin

 • Larsen, Eirinn (2022). Verdensmestre i likestilling. 30 röster om Norden Magma 2022. p. 223–233.
 • Larsen, Eirinn (2022). Første kvinne med fast plass på Tinget. [Internet]. vi.no.
 • Larsen, Eirinn; Sigurdsson, Jon Vidar & Lund, Ellen Cathrine (2021). Vrede og kjærlighet i middelalderen og i dag.
 • Strang, Johan Emil; Roalkvam, Sidsel; Neumann, Iver Brynild & Larsen, Eirinn (2021). Nordic cooperation, identities and branding.
 • Larsen, Eirinn (2021). Konstruksjonen av Norden: Verdensmestre i likestilling.
 • Larsen, Eirinn (2021). Uncovering Gender and Branding the Nordics. [Internet]. Nordics Info Podcast.
 • Larsen, Eirinn (2021). Den nordiske modellen. Festafen Litteraturfestivalen. [Business/trade/industry journal]. Litteraturfestivalen Lillehammer 2021.
 • Larsen, Eirinn (2021). Likestilte Norden? [Internet]. Arendalsuka "Nordens telt" / Nordisk Råd .
 • Larsen, Eirinn (2021). Generasjon Korona . [TV]. Urix.
 • Larsen, Eirinn (2020). Historiske kilde og kildebruk .
 • Larsen, Eirinn (2020). Holocaust-bok splitter det jødiske miljøet i Norge . [Newspaper]. Dagen .
 • Larsen, Eirinn (2020). Vi historikere har sviktet. [Newspaper]. Klassekampen .
 • Larsen, Eirinn (2020). Stemmerett i podcastserien: Medienes stemme og maktens sensur. [Internet]. Norgeshistorie.no Podcast.
 • Larsen, Eirinn (2020). Mange stemmer uten stemmerett. [Radio]. Norgeshistorie på P2 - som program og podcast.
 • Larsen, Eirinn (2020). Ekko - norsken, svensken og dansken. [Radio]. Ekko NRK P2 fra kl. 09.00 til 10.30.
 • Svendsen, Åsmund; Teige, Elisabeth; Slottemo, Hilde Gunn; Larsen, Eirinn; Dørum, Knut & Vogt, Carl Emil [Show all 9 contributors for this article] (2020). Stengte arkiver i sommer! VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Larsen, Eirinn (2020). Vellykket jubileumsfortelling. Arbetarhistoria. ISSN 0281-7446. 173-74(1-2), p. 103–113.
 • Larsen, Eirinn (2020). Kommentar ved lansering av 3-utgaven av Med kjønnsperspektiv på norsk historie.
 • Larsen, Eirinn (2019). Bokbader: ledet samtalen mellom forfattere av boken Arvegull - historien om Rygge kirke og biskop i Borg bispedømme.
 • Larsen, Eirinn (2019). Skuespiller: - Dronning Elisabeth er den ultimate feminist. [Internet]. https://www.abcnyheter.no/.
 • Larsen, Eirinn (2019). Leidulf Melve og Teemu Ryymin (red.) Historikerens arbeidsmåter. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. p. 281–285.
 • Larsen, Eirinn (2019). Hør at på 1800-tallet måtte norske kvinner bli enker før de fikk styre økonomien. [Radio]. NRK P1 Innlandet.
 • Larsen, Eirinn (2019). Hvordan har de økonomiske rettighetene vært for norske kvinner? [Radio]. NRK P1 Innlandet.
 • Larsen, Eirinn (2019). Why so few female faculty in history?
 • Larsen, Eirinn (2019). Kvinnestemmeretten: Norge ble modell. [Business/trade/industry journal]. Forskningsmagasinet Apollon .
 • Larsen, Eirinn (2019). Stor oppmerksomhet i verden: Merkevaren Norden. [Business/trade/industry journal]. Forskningsmagasinet Appollon .
 • Larsen, Eirinn (2019). Kvinners historiske bidrag blir fortsatt glemt. [Internet]. kjønnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2019). Women's historical contributions are still ignored. [Internet]. genderresearch.no.
 • Larsen, Eirinn (2019). P1 morgen fra NRK innlandet . [Radio]. NRK P1.
 • Larsen, Eirinn & Langford, Malcolm (2019). Klimastreikende ungdom behandles som de første kvinnesaksforkjemperne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Eirinn (2018). Menn ingen adgang. [Newspaper]. D2 Dagens næringsliv.
 • Larsen, Eirinn (2018). Kvinnedagens historie. [Radio]. Studio 2 NRK p2.
 • Larsen, Eirinn (2018). EKKO. [Radio]. NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2018). #me too - en revolusjon? [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2018). Arven etter 68-generasjonen. [Radio]. Ekko NRK P2.
 • Langford, Malcolm; Schaffer, Johan Karlsson; Larsen, Eirinn & Pouillard, Veronique (2017). Da fortet åpnet porten. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Larsen, Eirinn (2017). Feministene. [Newspaper]. Magasinet Dagbladet.
 • Larsen, Eirinn (2017). Women in Business - Chair of EBHA session.
 • Larsen, Eirinn (2017). Selvgjorte kvinner. Gruppebiografi som næringslivshistorisk prosjekt og sjanger.
 • Larsen, Eirinn (2017). From Economic to Political Citizenship - and Back.
 • Larsen, Eirinn (2017). Utelatt, men ikke uten muligheter. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 41(3), p. 211–214. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-03-05.
 • Danielsen, Hilde & Larsen, Eirinn (2017). Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority.
 • Larsen, Eirinn (2017). Norway as a Gender Super-power. Norway and the Branding of Moral Authority.
 • Larsen, Eirinn (2017). Viktigheten av internasjonal mobilitet - eller (den lange) veien til fast stilling.
 • Larsen, Eirinn (2017). Studio 2. [Radio]. NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2017). De ulikestilte andre. [Internet]. kjonnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2017). Kvinner fikk stemme, men ikke bestemme. [Internet]. kjonnsforskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2017). "Sykepleiersken skal være ren og pen og appetittlig". [Internet]. NRK Hordaland.
 • Larsen, Eirinn (2017). Hvem tror du at du er? Lise Fjeldstad. [TV]. NRK 1.
 • Larsen, Eirinn (2017). The gender - unequal others. [Internet]. Swedish Secretariat for Gender Research.
 • Larsen, Eirinn (2017). Den ojämställda andra. [Internet]. Nationella sekretariat för genusforskning.
 • Larsen, Eirinn (2016). Smale folk og brede folk: Et brukerperspektiv på gjenstandsforvaltningen.
 • Larsen, Eirinn (2016). Women´s Right to Vote and International Branding by New States: 1900-1913.
 • Larsen, Eirinn (2016). Disse viktige oppfinnelsene kan vi takke kvinner for. [Internet]. TV 2.
 • Larsen, Eirinn (2016). Grip damen! [Newspaper]. D2 Dagens Næringslivs bilag fredag.
 • Larsen, Eirinn (2015). Kvinnevalgene før 1913. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015). Forretningskvinnene inntar næringslivet. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015). Næringsfrihet som likestilling. Norgeshistorien på nett.
 • Larsen, Eirinn (2015). Hvem tror du at du er? [TV]. NRK 2.
 • Larsen, Eirinn (2015). Beskjedne entreprenører? Forretningskvinner i Kristiania rundt 1900.
 • Larsen, Eirinn (2015). NAVF - Forskernes forskningsråd?
 • Larsen, Eirinn (2015). Celebrating the Female Vote in Norway.
 • Larsen, Eirinn (2015). Et stykke forskningsrådshistorie. Bulletine. ISSN 1891-1420.
 • Larsen, Eirinn (2015). 'Vi er ferdige med å gå på skolen, nå er det du som skal lære', sa vi til datteren vår. [Newspaper]. Aftenposten (og i Aftenposten Oppvekst nr. 2).
 • Larsen, Eirinn (2015). Sheconomy (sendt i reprise fra 20. november 2014). [Radio]. NRK P2.
 • Larsen, Eirinn (2015). Hvem tror du at du er? [TV]. NRK1.
 • Larsen, Eirinn (2015). Writing men's history: from method to missionaries. Gender & History. ISSN 0953-5233. 27(1), p. 232–238.
 • Larsen, Eirinn (2014). Næringsfrihet som likestilling: HIFO-Skole.
 • Larsen, Eirinn (2014). Gender equalty as a Nordic marketing scheme. [Internet]. NIKK .
 • Larsen, Eirinn (2014). Ekko: Sheconomy. [Radio]. NRK P2 .
 • Larsen, Eirinn (2014). Freedom of Enterprise as Gender Equality: The Legacy of 1814.
 • Larsen, Eirinn (2014). Kvinnestemmerett og kvinnesak.
 • Larsen, Eirinn (2014). Næringsliv og historie: Kjønn og næringslivshistorie.
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinnene inntar næringslivet.
 • Larsen, Eirinn (2014). Forretningskvinner er ikke interessant nok for historieskriverne. [Internet]. forskning.no.
 • Larsen, Eirinn (2014). Den uutforskede næringslivsmannen. [Internet]. Kilden.

View all works in Cristin

Published Dec. 6, 2016 1:04 PM - Last modified Aug. 13, 2021 2:32 PM