Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 12. mai 2022 12:1514:00, Rom 210, Henrik Wergelands hus og Zoom

Professor Fredrik Thue (OsloMet.no): «Religionens demokratisering og feminisering: Læreryrket og andre pastorale profesjoners fødsel på 1800-tallet». (12:15–13:15)

Dr. Nathaniël Kunkeler (UiO): «Beyond the Heartlands of the Counter-Revolution. Norway’s role in the transnational strike-breaking network, 1918–29» (13:15–13:45)

Tid og sted: 17. mars 2022 12:1514:00, Rom 210, Henrik Wergelands hus og Zoom

To framlegg fra gjesteforskere ved IAKH denne dagen:

Magnus Gustafson, doktorgradsstudent ved Malmö universitet, presenterer sitt prosjekt: «Äntligen stod kvinnan i talarstolen: Agda Östlunds retoriska karriär från ungdomslogen till riksdagen».

Alvar Blomgren, doktorgradsstudent ved Stockholms universitet, presenterer sitt prosjekt: «The hurricane of passion: Politics and emotion in late Georgian England 1792–1812».

Tid og sted: 17. feb. 2022 12:1514:00, Rom 210, Henrik Wergelands hus og Zoom

Magnus Håkenstad presenterer «Beretninger om beskyttelse: Synet på Forsvarets bistand til politiet, 1975–2017»

Collage of two images. 1. Headshot of white male with short brown hair and glasses. 2.  Brick wall lettered with The Faculty of Humanities in Norwegian
Tid og sted: 21. jan. 2022 15:45, Gamle festsal og Zoom

Master Henrik Olav Mathiesen at the Department of Archaeology, Conservation and History will defend his dissertation The Epistolary Practices of Norwegian Emigrants and the Emergence of a Transatlantic Public Sphere, ca. 1835–1870 for the degree of philosophiae doctor (PhD).