English version of this page

Materialiteter – i fortiden og samtiden

Forskergruppen er et knutepunkt for forskere fra ulike fagfelt som vil granske de mangfoldige relasjonene mellom mennesker og deres materielle verden.

Nærbilde av en gullsirkel holdt av en person med grønne plasthansker. Foto.
Foto: Marie Amundsen

Om forskergruppen

Interdisiplinære studier er stadig mer fremtredende i dagens akademiske landskap, bunnet i et ønske om å bryte ned polarisering mellom ulike fagfelt.

Dette kan ses i sammenheng med den post-strukturalistiske interdisiplinære bevegelsen mot å bryte ned dikotomier som for eksempel natur/kultur, kropp/sinn, menneskelig/ikke-menneskelig og teori/praksis.

Forskergruppen «Materialiteter» er del av denne omfattende interdisiplinære retningen akademia beveger seg inn i.

På grunn av materielle kulturstudier sin posisjon i grenselandene mellom naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap, er dette feltet i en unik posisjon til å bygge bro og å tilføye viktige teoretiske/metodologiske verktøy så vel som særegne data. Ønsket er å skape forskningsmessige rammer som går på tvers av fagfelt.

Målene våre er å

  • granske de mangfoldige relasjonene mellom mennesker og deres materielle verden
  • forene perspektiver og metoder fra kritiske kulturarvsstudier, arkeometri, og studier av dyp tid
  • forene studier av sosial organisering og ontologi
  • overvinne polarisering mellom teori og praksis i forskning og undervisning

Prosjekter

Samarbeid

Publisert 29. aug. 2022 13:53 - Sist endret 29. aug. 2022 13:53