Julie Lund

Førsteamanuensis - Arkeologi
Bilde av Julie Lund
English version of this page
Telefon +47 22841941
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Min indfaldsvinkel til feltet yngre jernalder (inkl. vikingetid) og middelalder i Skandinavien er historisk arkæologiske metoder, hvor jeg vægtlægger potentialet og udfordringerne ved at arbejde med materiel kultur og tekst, særligt norrøne kilder. Jeg har arbejdet med vådbundsdeponeringer i vikingetiden og med de betydningslag, der knytter sig til vikingetidens kognitive landskab. Min nuværende forskning fokuserer på ændringer i mentalitet og verdensopfattelse i hedensk og kristen tid, divergerende forståelser af personhood og forestillinger om krop, forskellige måder at relatere til fortiden eller til fortider, dvs. med fundamentale aspekter af ontologi. Disse perspektiver er baseret på landskabsanalyser, gravstudier inkl. placering af gravpladser, brug af arvegods, forholdet mellem helhed og fragmentering i gravskik, på deponeringer af genstande og på relationer mellem runesteners indskrift, placering i landskab og materialitet i Skandinavien i perioden 700 – 1150 e. Kr.

Undervisning

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HARK/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK1000/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK1030/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK2031/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK3090/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4200/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4090/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4250/>

Bakgrunn

Ph.D. i arkeologi ved Universitet i Oslo 2009. Mag.art. i forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet 2004 med fagene forhistorisk arkæologi, antropologi, historisk metode og middelalderkundskab. Grunduddannelse i middelalderarkæologi ved Lunds Universitet 2001. Undervisningsassistent ved Københavns Universitet, 2003-2004. Feltarkæologisk erfaring fra bl.a. Bornholms Museum, Københavns Bymuseum, Nordsjællands Museum. Ansat som arkæolog ved Københavns Bymuseum 2004. Stipendiat ved IAKH, UiO 2005-2008, førstelektor samme sted 2009 – 2010. Fra 2011 ansat som førsteamanuensis i historisk arkeologi på IAKH.

Prosjekter

Fra 2017-2021 projektleder på "Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?" finansieret af Norsk Forskningsråd i kategorien Young Researcher Talent.
Emneord: Arkeologi, Vikingtid, Middelalder, Historisk arkeologi
Publisert 25. aug. 2011 14:47 - Sist endret 19. okt. 2021 16:23