Julie Lund

Førsteamanuensis - Arkeologi
Bilde av Julie Lund
English version of this page
Telefon +47 22841941
Rom 140
Brukernavn
Besøksadresse IAKH Blindernveien 11
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Min indfaldsvinkel til feltet yngre jernalder (inkl. vikingetid) og middelalder i Skandinavien er historisk arkæologiske metoder, hvor jeg vægtlægger potentialet og udfordringerne ved at arbejde med materiel kultur og tekst, særligt norrøne kilder. Jeg har arbejdet med vådbundsdeponeringer i vikingetiden og med de betydningslag, der knytter sig til vikingetidens kognitive landskab. Min nuværende forskning fokuserer på ændringer i mentalitet og verdensopfattelse i hedensk og kristen tid, divergerende forståelser af personhood og forestillinger om krop, forskellige måder at relatere til fortiden eller til fortider, dvs. med fundamentale aspekter af ontologi. Disse perspektiver er baseret på landskabsanalyser, gravstudier inkl. placering af gravpladser, brug af arvegods, forholdet mellem helhed og fragmentering i gravskik, på deponeringer af genstande og på relationer mellem runesteners indskrift, placering i landskab og materialitet i Skandinavien i perioden 700 – 1150 e. Kr.

Undervisning

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HARK/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK1000/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK1030/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK2031/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK3090/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4200/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4090/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4250/>

Bakgrunn

Ph.D. i arkeologi ved Universitet i Oslo 2009. Mag.art. i forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet 2004 med fagene forhistorisk arkæologi, antropologi, historisk metode og middelalderkundskab. Grunduddannelse i middelalderarkæologi ved Lunds Universitet 2001. Undervisningsassistent ved Københavns Universitet, 2003-2004. Feltarkæologisk erfaring fra bl.a. Bornholms Museum, Københavns Bymuseum, Nordsjællands Museum. Ansat som arkæolog ved Københavns Bymuseum 2004. Stipendiat ved IAKH, UiO 2005-2008, førstelektor samme sted 2009 – 2010. Fra 2011 ansat som førsteamanuensis i historisk arkeologi på IAKH.

Prosjekter

Fra 2017-2021 projektleder på "Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?" finansieret af Norsk Forskningsråd i kategorien Young Researcher Talent.
Emneord: Arkeologi, Vikingtid, Middelalder, Historisk arkeologi

Publikasjoner

 • Lund, Julie; Furholt, Martin & Austvoll, Knut Ivar (2022). Reassessing power in the archaeological discourse. How collective, cooperative and affective perspectives may impact our understanding of social relations and organization in prehistory. Archaeological Dialogues. ISSN 1380-2038. doi: 10.1017/S1380203822000162.
 • Lund, Julie (2021). Kerbing Relations through Time: Reuse, Connectivity and Folded Time in the Viking Age. Cambridge Archaeological Journal. ISSN 0959-7743. FirstView, s. 1–20. doi: 10.1017/S0959774321000445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Julie & Semple, Sarah (2021). Introduction. Medieval Materialities. I Lund, Julie & Semple, Sarah (Red.), A Cultural History of Objects in the Medieval Age. A Cultural History of Objects, Volume 2. Bloomsbury Academic. ISSN 9781474298681. s. 1–28.
 • Lund, Julie & Sindbæk, Søren Michael (2021). Crossing the Maelstrom: New Departures in Viking Archaeology. Journal of Archaeological Research. ISSN 1059-0161. doi: 10.1007/s10814-021-09163-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Julie (2020). Rune Stones as Material Relations in Late Pagan and Early Christian South Scandinavia. Danish Journal of Archaeology. ISSN 2166-2282. 9, s. 1–20. doi: 10.7146/dja.v9i0.110949.
 • Lund, Julie (2019). Alken Enge som rituel plads. Deponeringer i lyset af fragmentering, skelettering og dannelse af en ny rituel plads. I Løvschal, Mette; Holst, Mads Kähler & Iversen, Rasmus Birch (Red.), De dræbte krigere i Alken Enge. Efterkrigstidsritualer i ældre jernalder. Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 978-87-93423-37-4. s. 209–226.
 • Lund, Julie & Moen, Marianne (2019). Hunting Identities: Intersectional Perspectives on Viking Age Mortuary Expressions . Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. XXXVI, s. 142–155.
 • Lund, Julie (2018). Personhood and Objecthood. I Lopez Varela, Sandra L (Red.), The Encyclopedia of Archaeological Sciences. John Wiley & Sons. ISSN 9780470674611. doi: 10.1002/9781119188230.saseas0448.
 • Lund, Julie (2017). Connectedness with Things. Animated objects of Viking Age Scandinavia and in Early Medieval Europe . Archaeological Dialogues. ISSN 1380-2038. 24(1), s. 89–108. doi: 10.1017/S1380203817000058.
 • Lund, Julie & Arwill-Nordbladh, Elisabeth (2016). Divergent Ways of Relating to the Past in the Viking Age. European Journal of Archaeology. ISSN 1461-9571. 19(3), s. 415–438. doi: 10.1080/14619571.2016.1193979.
 • Lund, Julie (2015). Living Places or Animated Objects? Sámi Sacrificial Places with Metal Objects and Their South Scandinavian Parallels. Acta Borealia. ISSN 0800-3831. 32(1), s. 20–39. doi: 10.1080/08003831.2015.1029846.
 • Lund, Julie (2014). Viking Weapons in Irish Wetlands. I Sigurdsson, Jon Vidar & Bolton, Timothy Alexander (Red.), Celtic-Norse Relationships in the Irish Sea in the Middle Ages 800 - 1200. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004255111. s. 171–186. doi: 10.1163/9789004255128_011.
 • Lund, Julie (2013). Fragments of a conversion: handling bodies and objects in pagan and Christian Scandinavia AD 800–1100. World archaeology. ISSN 0043-8243. 45(1), s. 46–63. doi: 10.1080/00438243.2012.759511.
 • Lund, Julie (2012). Fra tjeklister til praksiser - nye perspektiver på hedendom og kristendom. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 5–12.
 • Lund, Julie & Melheim, Anne Lene (2011). Heads and Tails - Minds and Bodies: Reconsidering the Late Bronze Age Vestby Hoard in Light of Symbolist and Body Perspectives. European Journal of Archaeology. ISSN 1461-9571. 14(3), s. 441–464. doi: 10.1179/146195711798356692.
 • Lund, Julie (2010). At the Water's Edge. I Carver, Martin; Semple, Sarah & Sanmark, Alex (Red.), Signals of Belief in Early England. Anglo-Saxon Paganism Revisited. Oxbow Books. ISSN 978-1-84217-395-4. s. 49–66.
 • Melheim, Anne Lene & Lund, Julie (2009). Med hode og kropp - en nytolkning av Vestby-funnet i lys av symbol- og kroppsperspektiver. I Lund, Julie & Melheim, Anne Lene (Red.), Håndverk og produksjon. Et møte mellom ulike perspektiver. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-384-4. s. 11–40.
 • Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (2008). Preface. I Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (Red.), Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-334-9. s. 5–9.
 • Lund, Julie (2008). Hvem ringer klokkerne for? I Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (Red.), Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-334-9. s. 497–508.
 • Lund, Julie (2008). Banks, Borders and Bodies of Water in a Viking Age Mentality. Journal of Wetland Archaeology. ISSN 1473-2971. 8, s. 51–70.
 • Lund, Julie (2007). Vikingetidens våbendeponeringer: ting finder sted. I Lyngstrøm, Henriette; Foss, Pernille & Storgaard, Birger (Red.), Specialer i forhistorisk arkæologi 2004-2005. SAXO-instituttet, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet. ISSN 87-89500-09-1. s. 105–113.
 • Lund, Julie (2006). Vikingetidens værktøjskister i landskab og mytologi. Fornvännen. ISSN 0015-7813. 5, s. 323–341.
 • Lund, Julie (2005). Thresholds and Passages: The Meanings of Bridges and Crossings in the Viking Age and Early Middle Ages. I Quinn, Judy; Brink, Stefan & Hines, John (Red.), Viking and Medieval Scandinavia 1. Brepols. ISSN 2-503-51570-3. s. 109–135.
 • Lund, Julie (2004). Våben i vand: om deponeringer i vikingetiden. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 0454-6245. s. 197–221.
 • Lund, Julie & Andersen, Vivi Lena (2003). Borger og byrum - om en magtforhandling på byens torv i senmiddelalderen. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. ISSN 0348-7903. s. 3–14.
 • Lund, Julie (1998). Combining culture historical theory with exhibition practice. Kontaktstencil. ISSN 0345-6498. 41, s. 64–69.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lund, Julie & Semple, Sarah (2021). A Cultural History of Objects in the Medieval Age. A Cultural History of Objects, Volume 2. Bloomsbury Academic. ISBN 9781474298681. 272 s.
 • Lund, Julie & Melheim, Anne Lene (2009). Håndverk og produksjon. Et møte mellom ulike perspektiver. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-384-4. 198 s.
 • Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (2008). Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-334-9. 599 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lund, Julie (2022). Affected by the Past in the Viking Age.
 • Lund, Julie (2022). Connecting to Pasts in Viking Age Scandinavia. Relational perspectives on Reuses, References and Reinventions.
 • Lund, Julie (2021). Creating Relations through Time and Synchronising Pasts in Viking Age Scandinavia.
 • Lund, Julie (2021). Creating Relations through Time in Viking Age Societies. Using Pasts in the Past.
 • Lund, Julie (2019). Kerbing Relations. Affecting By Using Pasts .
 • Lund, Julie & Melheim, Anne Lene (2018). On temporality and the withdrawal of inalienable valuables. The Vestby hoard revisited.
 • Lund, Julie (2018). Plenar discussion.
 • Lund, Julie (2018). Time and Temporality: Viking Age Scandinavia as a Renaissance?
 • Lund, Julie (2016). Relating to Pasts and Creating Places of Commemoration in Viking Age Scandinavia.
 • Lund, Julie (2015). The Connotations of Wetlands in the Viking Worlds.
 • Lund, Julie (2014). Converting Ideas of the Body.
 • Lund, Julie (2014). Animated objects of the Viking Age – and some Christian parallels.
 • Lund, Julie (2012). Fragmenter og helheder i kristningsprocessen i Skandinavien.
 • Lund, Julie (2011). Sværdet i søen og sværdet i graven - om våbnenes betydninger i vikingetiden. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. s. 41–45.
 • Lund, Julie (2011). Looking for something particular? In search of heirlooms in graves, poetry and sagas.
 • Lund, Julie (2011). Vikingetidens verdensopfattelser og forestillinger om det hinsides – belyst gennem historisk arkæologisk metode.
 • Lund, Julie (2011). Sværdet i søen - rituelle nedlæggelser af våben i vikingetid.
 • Lund, Julie (2011). Vikingetid som historisk arkæologi – med fokus på landskabsanalytiske og genstandsbiografiske perspektiver.
 • Lund, Julie (2009). Book review of Eva S. Thäte. Monuments and minds: monument re-use in Scandinavia in the second half of the first millennium AD (Acta Archaeologica Lundensia Series in quarto 27). xiv+338 pages, 35 illustrations, 15 tables, CD-ROM. 2007. Lund: Acta Archaeologica Lundensia; 91-89578-04-X hardback. Antiquity. ISSN 0003-598X. 83(322), s. 1211–1212.
 • Lund, Julie (2009). Monuments and minds: monument re-use in Scandinavia in the second half of the first millennium AD. Antiquity. ISSN 0003-598X. 83(322), s. 1211–1212.
 • Lund, Julie (2009). Wading Places: The meanings of waters in a Viking Age mentality.
 • Lund, Julie (2009). Relations between the Living and the Dead in the Late Iron Age and Viking Age.
 • Lund, Julie (2009). Om ting og tekster.
 • Lund, Julie (2008). Fra hedensk til kristen tro i et kulturlandskapsperspektiv.
 • Lund, Julie (2008). Banks, borders and bodies of water. The Viking Age depositions in lakes in South Scandinavia.
 • Lund, Julie (2008). Over broen til dødsriget?
 • Lund, Julie (2007). At flytte mening fra ting til sted.
 • Lund, Julie & Schülke, Almut (2007). Menneskenes og tingenes rejse.
 • Lund, Julie (2007). Crossing Waters - transforming landscapes through acts of depositions.
 • Lund, Julie (2006). Anmeldelse af S. Mäntylä (red): Rituals and relations. Studies on the society and material culture of the Baltic Finns. The Finnish Academy of Science and Letters, Humaniora 336, Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ. Helsinki 2005. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 0454-6245. s. 331–333.
 • Melheim, Anne Lene & Lund, Julie (2006). Introduksjon til seminaret.
 • Lund, Julie & Melheim, Anne Lene (2006). Håndverk og produksjon - sosiale og symbolske roller eller ubevidste kroppsteknikker?
 • Lund, Julie (2006). Landskab og mentalitet.
 • Lund, Julie (2005). Anmeldelse af Frederik Svanberg: Decolinizing the Viking Age 1 og 2. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 0454-6245. s. 54–57.
 • Lund, Julie (2005). Våbendeponeringer i vikingetid.
 • Lund, Julie (2003). Anmeldelse af Carlberg, N. & Møller Christensen, S. (red.): Kulturmiljø - mellem forskning og politisk praksis. Arkæologisk Forum. ISSN 1399-5545. s. 37–39.
 • Lund, Julie (2009). Åsted og vadested. Deponeringer, genstandsbiografier og rumlig strukturering som kilde til vikingetidens kognitive landskaber. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. aug. 2011 14:47 - Sist endret 15. des. 2021 15:15