Julie Lund

Førsteamanuensis - Arkeologi
Bilde av Julie Lund
English version of this page
Telefon +47-22841941
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Min indfaldsvinkel til feltet yngre jernalder (inkl. vikingetid) og middelalder i Skandinavien er historisk arkæologiske metoder, hvor jeg vægtlægger potentialet og udfordringerne ved at arbejde med materiel kultur og tekst, særligt norrøne kilder. Jeg har arbejdet med vådbundsdeponeringer i vikingetiden og med de betydningslag, der knytter sig til vikingetidens kognitive landskab. Min nuværende forskning fokuserer på ændringer i mentalitet og verdensopfattelse i hedensk og kristen tid, divergerende forståelser af personhood og forestillinger om krop, forskellige måder at relatere til fortiden eller til fortider, dvs. med fundamentale aspekter af ontologi. Disse perspektiver er baseret på landskabsanalyser, gravstudier inkl. placering af gravpladser, brug af arvegods, forholdet mellem helhed og fragmentering i gravskik, på deponeringer af genstande og på relationer mellem runesteners indskrift, placering i landskab og materialitet i Skandinavien i perioden 700 – 1150 e. Kr.

Undervisning

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/EXFAC03-HARK/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK1000/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK1030/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK2031/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK3090/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4200/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4090/>

<http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/ARK4250/>

Bakgrunn

Ph.D. i arkeologi ved Universitet i Oslo 2009. Mag.art. i forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet 2004 med fagene forhistorisk arkæologi, antropologi, historisk metode og middelalderkundskab. Grunduddannelse i middelalderarkæologi ved Lunds Universitet 2001. Undervisningsassistent ved Københavns Universitet, 2003-2004. Feltarkæologisk erfaring fra bl.a. Bornholms Museum, Københavns Bymuseum, Nordsjællands Museum. Ansat som arkæolog ved Københavns Bymuseum 2004. Stipendiat ved IAKH, UiO 2005-2008, førstelektor samme sted 2009 – 2010. Fra 2011 ansat som førsteamanuensis i historisk arkeologi på IAKH.

Prosjekter

Fra 2017-2021 projektleder på "Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?" finansieret af Norsk Forskningsråd i kategorien Young Researcher Talent.
Emneord: Arkeologi, Vikingtid, Middelalder, Historisk arkeologi

Publikasjoner

 • Lund, Julie (2018). Personhood and Objecthood, In Sandra L Lopez Varela (ed.),  The Encyclopedia of Archaeological Sciences.  John Wiley & Sons.  ISBN 9780470674611.  Theory and Practice, ed. by Julian Thomas.
 • Lund, Julie (2017). Connectedness with Things. Animated objects of Viking Age Scandinavia and in Early Medieval Europe. Archaeological Dialogues.  ISSN 1380-2038.  24(1), s 89- 108 . doi: 10.1017/S1380203817000058
 • Lund, Julie & Arwill-Nordbladh, Elisabeth (2016). Divergent Ways of Relating to the Past in the Viking Age. European Journal of Archaeology.  ISSN 1461-9571.  19(3), s 415- 438 . doi: 10.1080/14619571.2016.1193979
 • Lund, Julie (2015). Living Places or Animated Objects? Sámi Sacrificial Places with Metal Objects and Their South Scandinavian Parallels. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  32(1), s 20- 39 . doi: 10.1080/08003831.2015.1029846
 • Lund, Julie (2014). Viking Weapons in Irish Wetlands, In Jon Vidar Sigurdsson & Timothy Alexander Bolton (ed.),  Celtic-Norse Relationships in the Irish Sea in the Middle Ages 800 - 1200.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004255111.  10.  s 171 - 186
 • Lund, Julie (2013). Fragments of a conversion: handling bodies and objects in pagan and Christian Scandinavia AD 800–1100. World archaeology.  ISSN 0043-8243.  45(1), s 46- 63 . doi: 10.1080/00438243.2012.759511
 • Lund, Julie (2012). Fra tjeklister til praksiser - nye perspektiver på hedendom og kristendom. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (116), s 5- 12
 • Lund, Julie & Melheim, Anne Lene (2011). Heads and Tails - Minds and Bodies: Reconsidering the Late Bronze Age Vestby Hoard in Light of Symbolist and Body Perspectives. European Journal of Archaeology.  ISSN 1461-9571.  14(3), s 441- 464
 • Lund, Julie (2010). At the Water's Edge, In Martin Carver; Sarah Semple & Alex Sanmark (ed.),  Signals of Belief in Early England. Anglo-Saxon Paganism Revisited.  Oxbow Books.  ISBN 978-1-84217-395-4.  Chapter 3.  s 49 - 66
 • Melheim, Anne Lene & Lund, Julie (2009). Med hode og kropp - en nytolkning av Vestby-funnet i lys av symbol- og kroppsperspektiver, I: Julie Lund & Anne Lene Melheim (red.),  Håndverk og produksjon. Et møte mellom ulike perspektiver.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-384-4.  Artikkel.  s 11 - 40
 • Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (2008). Preface, In Konstantinos Chilidis; Julie Lund & Christopher Prescott (ed.),  Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-334-9.  Preface.  s 5 - 9
 • Lund, Julie (2008). Banks, Borders and Bodies of Water in a Viking Age Mentality. Journal of Wetland Archaeology.  ISSN 1473-2971.  8, s 51- 70
 • Lund, Julie (2008). Hvem ringer klokkerne for?, I: Konstantinos Chilidis; Julie Lund & Christopher Prescott (red.),  Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-334-9.  Tilvekskatalogen.  s 497 - 508
 • Lund, Julie (2007). Vikingetidens våbendeponeringer: ting finder sted, I: Henriette Lyngstrøm; Pernille Foss & Birger Storgaard (red.),  Specialer i forhistorisk arkæologi 2004-2005.  SAXO-instituttet, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet.  ISBN 87-89500-09-1.  Vikingetidens våbendeponeringer: ting finder sted.  s 105 - 113
 • Lund, Julie (2006). Vikingetidens værktøjskister i landskab og mytologi. Fornvännen.  ISSN 0015-7813.  5, s 323- 341
 • Lund, Julie (2005). Thresholds and Passages: The Meanings of Bridges and Crossings in the Viking Age and Early Middle Ages, In Judy Quinn; Stefan Brink & John Hines (ed.),  Viking and Medieval Scandinavia 1.  Brepols.  ISBN 2-503-51570-3.  Thresholds and Passages.  s 109 - 135
 • Lund, Julie (2004). Våben i vand: om deponeringer i vikingetiden. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.  ISSN 0454-6245.  s 197- 221
 • Lund, Julie & Andersen, Vivi Lena (2003). Borger og byrum - om en magtforhandling på byens torv i senmiddelalderen. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift.  ISSN 0348-7903.  (1), s 3- 14
 • Lund, Julie (1998). Combining culture historical theory with exhibition practice. Kontaktstencil.  ISSN 0345-6498.  41, s 64- 69

Se alle arbeider i Cristin

 • Lund, Julie & Melheim, Anne Lene (red.) (2009). Håndverk og produksjon. Et møte mellom ulike perspektiver. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-384-4.  198 s.
 • Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (ed.) (2008). Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-334-9.  599 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lund, Julie (2018). Plenar discussion.
 • Lund, Julie (2018). Time and Temporality: Viking Age Scandinavia as a Renaissance?.
 • Lund, Julie & Melheim, Anne Lene (2018). On temporality and the withdrawal of inalienable valuables. The Vestby hoard revisited.
 • Lund, Julie (2016). Relating to Pasts and Creating Places of Commemoration in Viking Age Scandinavia.
 • Lund, Julie (2015). The Connotations of Wetlands in the Viking Worlds.
 • Lund, Julie (2014). Animated objects of the Viking Age – and some Christian parallels.
 • Lund, Julie (2014). Converting Ideas of the Body.
 • Lund, Julie (2012). Fragmenter og helheder i kristningsprocessen i Skandinavien.
 • Lund, Julie (2011). Looking for something particular? In search of heirlooms in graves, poetry and sagas.
 • Lund, Julie (2011). Sværdet i søen - rituelle nedlæggelser af våben i vikingetid.
 • Lund, Julie (2011). Sværdet i søen og sværdet i graven - om våbnenes betydninger i vikingetiden. Frá haug ok heiðni.  ISSN 0015-9255.  (1), s 41- 45
 • Lund, Julie (2011). Vikingetid som historisk arkæologi – med fokus på landskabsanalytiske og genstandsbiografiske perspektiver.
 • Lund, Julie (2011). Vikingetidens verdensopfattelser og forestillinger om det hinsides – belyst gennem historisk arkæologisk metode.
 • Lund, Julie (2009). Book review of Eva S. Thäte. Monuments and minds: monument re-use in Scandinavia in the second half of the first millennium AD (Acta Archaeologica Lundensia Series in quarto 27). xiv+338 pages, 35 illustrations, 15 tables, CD-ROM. 2007. Lund: Acta Archaeologica Lundensia; 91-89578-04-X hardback. Antiquity.  ISSN 0003-598X.  83(322), s 1211- 1212
 • Lund, Julie (2009). Monuments and minds: monument re-use in Scandinavia in the second half of the first millennium AD. Antiquity.  ISSN 0003-598X.  83(322), s 1211- 1212
 • Lund, Julie (2009). Om ting og tekster.
 • Lund, Julie (2009). Relations between the Living and the Dead in the Late Iron Age and Viking Age.
 • Lund, Julie (2009). Wading Places: The meanings of waters in a Viking Age mentality.
 • Lund, Julie (2009). Åsted og vadested. Deponeringer, genstandsbiografier og rumlig strukturering som kilde til vikingetidens kognitive landskaber. Acta Humaniora. 389.
 • Lund, Julie (2008). Banks, borders and bodies of water. The Viking Age depositions in lakes in South Scandinavia.
 • Lund, Julie (2008). Fra hedensk til kristen tro i et kulturlandskapsperspektiv.
 • Lund, Julie (2008). Over broen til dødsriget?.
 • Lund, Julie (2007). At flytte mening fra ting til sted.
 • Lund, Julie (2007). Crossing Waters - transforming landscapes through acts of depositions.
 • Lund, Julie & Schülke, Almut (2007). Menneskenes og tingenes rejse.
 • Lund, Julie (2006). Anmeldelse af S. Mäntylä (red): Rituals and relations. Studies on the society and material culture of the Baltic Finns. The Finnish Academy of Science and Letters, Humaniora 336, Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ. Helsinki 2005. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.  ISSN 0454-6245.  s 331- 333
 • Lund, Julie (2006). Landskab og mentalitet.
 • Lund, Julie & Melheim, Anne Lene (2006). Håndverk og produksjon - sosiale og symbolske roller eller ubevidste kroppsteknikker?.
 • Melheim, Anne Lene & Lund, Julie (2006). Introduksjon til seminaret. Vis sammendrag
 • Lund, Julie (2005). Anmeldelse af Frederik Svanberg: Decolinizing the Viking Age 1 og 2. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.  ISSN 0454-6245.  s 54- 57
 • Lund, Julie (2005). Våbendeponeringer i vikingetid.
 • Lund, Julie (2003). Anmeldelse af Carlberg, N. & Møller Christensen, S. (red.): Kulturmiljø - mellem forskning og politisk praksis. Arkæologisk Forum.  ISSN 1399-5545.  (9), s 37- 39

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. aug. 2011 14:47 - Sist endret 25. apr. 2019 17:05