Per Ditlef Fredriksen

Professor - Arkeologi
Bilde av Per Ditlef Fredriksen
English version of this page
Telefon +47 22841911
Rom 139
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

For tida er eg forskingsleiar og stedfortreder for instituttleiar ved IAKH (2021-24) og medlem av styringsgruppene til Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) og The Heritage Experience Initiative (HEI). Eg er også Research Associate ved Department of Archaeology, University of Cape Town og Life Member ved Clare Hall College, University of Cambridge.

Kort om mine interesser

Forfall, rust og avfall. Kunnskap og handverk, læring og kreativitet. Dette er stikkord for mine forskingsinteresser. Eg arbeider innan felta samtidsarkeologi og historisk arkeologi i det sørlege Afrika, samt jernalder og fokus på kulturarv i Norden. Fokuset på kunsthandverk har også medført samarbeid med aktive kunstnarar. Fellestema er minnestudie, teknologi og såkalte 'craftscapes', menneske/ting-relasjonar, mobilitet og translokalitet, samt utvikling av arkeologisk teori og metode.

Arbeidet med samtidsarkeologi og kritiske kulturarvsstudie gjer at eg er opptatt av forholdet mellom arkeologi og antropologi. Sentrale tema er møter mellom kunnskapssystem og verdssyn, og korleis den materielle verda inngår i død, gravlegging og relasjonar til dei døde. I tillegg til diverse utgravingar og prosjekt i Noreg, Sør-Afrika og Zimbabwe har eg også gjort eigne antropologiske studie i Mosambik, Zimbabwe, Botswana og Sør-Afrika.

Samarbeid

2021 Årsutstillingen Norske Kunsthåndverkere

2021 New Environmental Archaeologies

2021- An Archaeology of Creative Knowledge in Turbulent Times (ARCREATE) med kollegaer ved Chicago Field Museum, Georgetown and University of Zambia

2019-22 Reinvigorating Scandinavian Research in African Archaeology, med kollegaer ved universiteta i Uppsala, København og Cambridge

2019- The ‘hinterland’ and the coast: commodities production and circulation in southern Africa, AD 700–1800 med kollegaer ved universiteta i Cape Town, Cambridge og Eduardo Mondlane i Mosambik

2014-2017 Historical Ecology and State Formation in the Shashi-Limpopo Region in Southern Africa: A Cross-Disciplinary Approach, med kollegaer ved University of Cape Town

2014- Technology beyond History. A Comparative Study of Iron Age Innovation and Collapse med Elna Siv Kristoffersen, Universitetet i Stavanger

2013-2018 Death, Materiality and the Origins of Time

Bakgrunn

2021 Medlem arbeidsgruppa UiOs klima- og miljøstrategi 2030

2021 Medlem beredningsgrupp HS-I (historie og arkeologi), Vetenskapsrådet, Sverige

2021 Medlem evalueringspanelet Endangered Material Knowledges Programme

2018-19 Gjesteforskar, Centre of African Studies, University of Cambridge

2017 Forskingsleiar og nestleiar, IAKH

2016- Professor i arkeologi, IAKH

2013-16 Faggruppeleiar arkeologi, IAKH

2010-16 Førsteamanuensis i arkeologi, IAKH

2009-10 Førstelektor i arkeologi, IAKH 

2009 PhD i arkeologi, Universitetet i Bergen

2008 Lektor i arkeologi, IAKH

2002 Hovudfag i arkeologi, Universitetet i Bergen

Emneord: Arkeologi, Jernalder, Teori og Metode, Samtidsarkeologi, Arkeologi i sørlige Afrika

Publikasjoner

 • Fredriksen, Per Ditlef & Bandama, Foreman (2021). Local craft knowledge and heritage-making in the aftermath of a capacity-building project in southern Africa: who are the locals? I Higgins, Valerie & Douglas, Diane (Red.), Communities and Cultural Heritage Global Issues, Local Values. Routledge. ISSN 978-0-367-46797-5. s. 78–90.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2020). Relocated: potting and translocality in terminal Iron Age towns and beyond. I Wingfield, Chris; Giblin, John & King, Rachel (Red.), The pasts and presence of art in South Africa. Technologies, ontologies and agents. McDonald Institute. ISSN 978-1-913344-01-6. s. 41–50. doi: https%3A/doi.org/10.17863/CAM.59959.
 • Fredriksen, Per Ditlef; Rødsrud, Christian Løchsen & Caruso, Francesco (2020). What Happened at Augland? A Social Chronology for the Demise of a Roman Iron Age Ceramic Workshop in South Norway. Oxford Journal of Archaeology. ISSN 0262-5253. 39(4), s. 442–464. doi: 10.1111/ojoa.12204. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredriksen, Per Ditlef & Kristoffersen, Siv (2020). A history in Prehistory: The Making of a Migration Period ‘Technology of Remembrance’ in South-West Norway. I Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (Red.), Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols. ISSN 9782503588773. s. 99–111.
 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (2020). Contrasts of the Bronze Age : Time ritual and encounters in the Nordic world : An Introduction. I Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (Red.), Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols. ISSN 9782503588773. s. 15–25.
 • Dyvart, Katrine Furu; Sealy, Judith & Fredriksen, Per Ditlef (2018). Osteological and stable isotope (δ13C and δ15N) analysis of faunal remains from Khami, Zimbabwe. Azania. ISSN 0067-270X. 53(4), s. 507–527. doi: 10.1080/0067270X.2018.1540215. Fulltekst i vitenarkiv
 • Chirikure, Shadreck; Fredriksen, Per Ditlef & Manyanga, Munyaradzi (2018). Adaptation, craftscapes and knowledge networks: introductory remarks on historical ecology and state formation in southern Africa. Azania. ISSN 0067-270X. 53(4), s. 425–438. doi: 10.1080/0067270X.2018.1533696. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredriksen, Per Ditlef (2018). When Bad Places Turn Worse: The Necropolitics of Death Sites in Northern KwaZulu-Natal, South Africa. I Seebach, Sophie & Willerslev, Rane (Red.), Mirrors of Passing. Unlocking the Mysteries of Death, Materiality, and Time. Berghahn Books. ISSN 978-1-78533-908-0. s. 74–89. doi: 10.2307/j.ctvw04cz9.8.
 • Sontum, Kaja Hannedatter & Fredriksen, Per Ditlef (2017). When The Past is slipping. Value tensions and responses by heritage management to demographic changes: a case study from Oslo, Norway. International Journal of Heritage Studies (IJHS). ISSN 1352-7258. 24(4), s. 406–420. doi: 10.1080/13527258.2017.1378907. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ashley, Ceri; Antonites, Alexander & Fredriksen, Per Ditlef (2016). Mobility and African archaeology: An Introduction. Azania. ISSN 0067-270X. 51(4), s. 417–434. doi: 10.1080/0067270X.2016.1233766.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Bandama, Foreman (2016). The mobility of memory: space/knowledge dynamics in rural potting workshops in Limpopo Province, South Africa. Azania. ISSN 0067-270X. 51(4), s. 489–506. doi: 10.1080/0067270X.2016.1220056.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2016). Untimely Death and Spirit Mobility in a Southern African Border Zone. I Bjerregaard, Peter; Rasmussen, Anders Emil & Sørensen, Tim Flohr (Red.), Materialities of Passing: Explorations in Transformation, Transition and Transience. Routledge. ISSN 978-1-4724-5791-2. s. 147–165.
 • Zimmermann, Udo; Kristoffersen, Siv; Fredriksen, Per Ditlef; Bertolino, Silvana; Andò, Sergio & Bersani, Danilo (2016). Provenance and composition of unusually chrome and nickel-rich bucket-shaped pottery from Rogaland (southwestern Norway). Sedimentary Geology. ISSN 0037-0738. 336, s. 183–196. doi: 10.1016/j.sedgeo.2015.09.001.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). What kind of science is archaeology? Iron Age studies in southern Africa. I Wynne-Jones, Stephanie & Fleisher, Jeffrey (Red.), Theory in Africa, Africa in Theory: Locating Meaning in Archaeology. Routledge. ISSN 978-1-13-886060-5. s. 156–172. doi: 10.4324/9781315716381-10.

Se alle arbeider i Cristin

 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (2020). Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols. ISBN 9782503588773. 282 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredriksen, Per Ditlef (2022). Learning about materials. Dialogical approaches to archaeological research.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2022). Remembering by making: An archaeological approach to creative knowledge after uproot and expulsion.
 • Sontum, Kaja Hannedatter; Jammeh, Haddy; Khalid, Sarah; Gamal, Omar Samy & Fredriksen, Per Ditlef (2022). Hvem bestemmer hva som er vår kulturarv?
 • Lane, Paul J.; Graham, Angus; Dann, Rachael & Fredriksen, Per Ditlef (2022). Introduction to the workshop.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2022). In the silent aftermath. An archaeology of creative knowledge after disruption.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2021). Om årets utstilling: arkeologen møter kunsthandverkarane.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2021). Wayfaring with the materials. I Gulstad, Hanne Cecilie & Husvik-Olaussen, Gunhild Mathea (Red.), Norske Kunsthåndverkere Årsutstilling 2021. Norske Kunsthåndverkere. ISSN 978-82-93400-09-7. s. 131–134.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2021). På vandring med materiala. I Gulstad, Hanne Cecilie & Husvik-Olaussen, Gunhild Mathea (Red.), Norske Kunsthåndverkere Årsutstilling 2021. Norske Kunsthåndverkere. ISSN 978-82-93400-09-7. s. 123–126.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2021). Africanising African Archaeology. SAfA Plenary Session.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2021). On ethnography and ethnoarchaeology.
 • Petursdottir, Thora; Riede, Felix & Fredriksen, Per Ditlef (2021). Welcome to the New Environmental Archaeologies seminar series.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2020). End seminar PhD: "Swahili Social Landscapes".
 • Fredriksen, Per Ditlef (2020). Sluttseminar PhD-avhandling: "Mechanism of Security".
 • Fredriksen, Per Ditlef (2020). Mat og miljø i jernalderen.
 • Haugsbø, Håkon & Fredriksen, Per Ditlef (2020). Desse dagar: Klimaendringar og migrasjon. [Radio]. NRK P2.
 • Brenna, Anders; Lund, Ellen Cathrine; Fredriksen, Per Ditlef & Collet, Dominik (2020). Past climate change (fortidens klimaendringer). [Internett]. norgeshistorie.no, podkast.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Augland - en tragedie i tre akter? Og litt om keramikken fra Dilling.
 • Nygård, Morten & Fredriksen, Per Ditlef (2019). Arkeologen som stiller dei store spørsmåla. [Avis]. Grenda.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2019). The end of prehistory: Urbanism and mobility in southern Africa, c. AD 1700–1850.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2019). Material culture and translocality in the terminal Iron Age in southern Africa.
 • Lane, Paul J.; Graham, Angus; Dann, Rachael & Fredriksen, Per Ditlef (2019). Introduction.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2019). Material culture and translocality. The terminal Iron Age in southern Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2019). Relocated: people, materials and knowledges in motion in southern Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2019). The mobile workshop. Households as arenas for creativity and memory-work in the turbulent terminal Iron Age in southern Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Babalola, Abidemi Babatunde (2018). Archaeology and deep histories of science and technology in Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Babalola, Abidemi Babatunde (2018). Archaeology as a method for doing African Studies.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2018). Heritage in Motion. People, Things and Materials in New Places.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2018). Who are the locals? Local craft knowledge and heritage-making in the aftermath of a capacity-building project in southern Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2018). Mobility in historical and contemporary archaeology in southern Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Kristoffersen, Siv (2018). The making of a terminal Migration Period ‘technology of remembrance’ in SW Norway.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2018). Why did one collapse and the other not? Comparing technologies in turbulent Iron Age phases in southern Africa and Scandinavia.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2018). Time and necropolitics: heritage-making in contemporary southern Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2017). Historical Ecology and State Formation in the Shashi-Limpopo Region of Southern Africa: A Cross-Disciplinary Approach.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2017). Hva gjør teknologisk utvikling med kunnskap om fortida?
 • Fredriksen, Per Ditlef; Bjerregaard, Peter & Schüssler, Alexandra (2017). On Letting Go / Om å gi slipp.
 • Jacobsen, Erik & Fredriksen, Per Ditlef (2017). Kulturreportasjen Kunst: Kopernikus møter kunsten. [Radio]. NRK P2.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2017). An archaeologist meets a moon crater soup plate.
 • Nyamushosho, Robert Tendai; Chirikure, Shadreck & Fredriksen, Per Ditlef (2017). From Mapela to Mananzve: Archaeological survey in the Shashi Region, Southwestern Zimbabwe.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2017). Relocated: Ceramic knowledge in motion in terminal Iron Age towns and beyond.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2017). Historical ecology and state formations in southern Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2017). Djup tid, samtid, framtid: Ei arkeologisk synfaring av grenselandet.
 • Fredriksen, Per Ditlef; House, Michelle; Nyamushosho, Robert Tendai & Dyvart, Katrine Furu (2017). Historical Ecology and State Formation: Project Status and Future Prospects.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2016). Introduksjon og opning av konferansen.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2016). Introduction to the PULA workshop.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2016). Memory, space/knowledge tensions and the necropolitics of contemporary pasts in southern Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2016). Clay on display: potting as performance in terminal Iron Age towns and beyond.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2016). By a street robot in South Africa.
 • Sontum, Kaja Hannedatter & Fredriksen, Per Ditlef (2016). Tensions Between Unity and Diversity: Responses by Norwegian Heritage Management to Challenges of Globalization and Demographic Changes.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2016). The necropolitics of contemporary pasts in southern Africa.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2016). Ethnographic research and Iron Age ceramics in southern Africa: Technology, spatiality and style.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2016). Experimentation, innovative acceleration and collapse: the case of ceramic technology in Iron Age western Scandinavia, c. AD 200-550.
 • Kristoffersen, Elna Siv & Fredriksen, Per Ditlef (2016). Migration Period Graves in Southern and Western Norway, AD 400-550.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Mannen med skjeggstubbane - eller...? Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Grunnlaget for vikingtida. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Hundre års tystnad. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Kvar vart alle gravene av? Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Kongelege alliansar. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Makt på færre hender. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Frå alliansar med ringsverd til kongemakt. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Politisk makt samlar seg. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Runene i den tomme grava. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Utviklinga av det havgåande seglskipet. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Berre kvinnearbeid? Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). 550-800: merovingartid. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). "Hordernes innvandring". Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Frå fjord til fjell - og ned igjen. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Handverket som forsvann. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Mang slags grav - mang slags død. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Ny livsstil gav ny dødsstil. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Var fimbulvinteren og ragnarok verkelege? Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Kvifor vart dei ikkje kristne? Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Garden i folkevandringstida. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Hallen - rommet for dei rike og mektige. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). 400-550: folkevandringstid. Norgeshistorie.no.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Acceleration before Urbanism.
 • Fredriksen, Per Ditlef (2015). Discussant, African Mobilities session.
 • Amundsen, Marie & Fredriksen, Per Ditlef (2015). A social chronology from below: a 'marginal' Early Iron Age site from western Norway in a comparative perspective.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Jopela, Albino (2015). Public archaeology, knowledge meetings and heritage ethics: comparing two cases from southern Africa.
 • Fitch, Chris & Fredriksen, Per Ditlef (2015). Out of Africa. [Tidsskrift]. Geographical Magazine.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Griffin, Catherine (2015). The Ancient Settlement of Mapela May be a New World Heritage Site. [Internett]. Science World Report.
 • Jopela, Albino & Fredriksen, Per Ditlef (2015). Public archaeology, knowledge meetings and heritage ethics in southern Africa: An approach from Mozambique.
 • Kildahl, Mari & Fredriksen, Per Ditlef (2015). Ny by på verdensarvlisten? [Internett]. http://www.uio.no/.
 • Kildahl, Mari & Fredriksen, Per Ditlef (2015). A new site on the World Heritage list? [Internett]. Alphagalileo.org.
 • Rider, Sharon; Bränström-Öhman, Annelie; Fredriksen, Per Ditlef; Gregersen, Frans; Kondrup, Johnny & Skoie, Mathilde (2019). Research Evaluation for Development 2019. Expert Panel Report for the Faculty of Arts, University of Gothenburg. Göteborgs Universitet.
 • Fredriksen, Per Ditlef; Gabrielsen, Vincent & Solli, Brit (2019). Research Evaluation for Development RED 19: Expert Panel Report - Dep. of Historical Studies, Göteborgs Universitet. Göteborgs Universitet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2010 10:27 - Sist endret 12. sep. 2022 10:39

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter