Søren Handberg

Førsteamanuensis - Arkeologi
Bilde av Søren Handberg
English version of this page
Telefon +47 22841909
Rom 143
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Min faglige interesse spænder over den græsk-romerske verdens arkæologi og historie i perioden fra bronzealderen til romersk kejsertid både i middelhavs- og sortehavsområdet. Min forskning koncentrer sig dog hovedsageligt om den antikke græske verden i perioden fra tidlig jernalder til hellenistisk tid (ca. 1000-100 f.v.t.). Jeg beskæftiger mig specielt med antik keramik, og hvordan studier af antikke forbrugsmønstre kan bidrage til at højne vores forståelse af den antikke verdens social- og kulturhistorie. Jeg arbejder ligeledes med emner såsom kulturmøder, multikulturelle samfund og kulturudveksling, særligt i forbindelse med de antikke græske kolonigrundlæggelser i det vestlige middelhavsområde. Jeg leder i øjeblikket arkæologiske udgravninger i den antikke græske by Kalydon i Ætolien i Vestgrækenland. De arkæologiske udgravninger fokuserer på udgravningen af et hus fra hellenistisk tid, men der foretages også undersøgelser af den arkaiske by og byens overordnede topografi. Feltarbejdet foretages i samarbejde med Eforatet for Antikviteter for Ætolien og Akarnanien i Grækenland og Det Danske Institut i Athen. 

Undervisning

Bakgrunn

Jeg tog en kandidatgrad i Klassisk Arkæologi og Socialantropologi ved Aarhus Universitet i 2006. I 2010 færdiggjorde jeg min Ph.d. om lokalt produceret keramik i de antikke græske kolonier i sortehavsområdet på Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sortehavsstudier ved Aarhus Universitet. Efterfølgende havde jeg en postdoc-stilling på afdeling for Klassiske studier, ligeledes ved Aarhus Universitet, indtil jeg i 2012 flyttede til Athen, hvor jeg var ansat som amanuensis på Det Danske Institut i Athen i knap tre år. Jeg har deltaget i adskillige arkæologiske udgravninger i Danmark, Grækenland, Italien og Ukraine og været involveret i flere internationale forskningsprojekter. Siden august 2015 har jeg været ansat på Universitetet i Oslo. 

Verv

  • 2017-: Medlem av Instituttstyret for Arkeologi, Konservering og Historie (representant for fast vitenskapelig ansatte).
  • 2017-: Leder av programrådet for Arkeologi og Kulturarv og bevaringskunnskap. 
  • 2017-: Leder av Nasjonalt fagorgan for arkeologi. 
  • 2017-: Rådsmedlem, Det Norske Institutt i Roma. 
  • 2016-: Faggruppelder for arkeologi. 

Tidligere stillinger

  • 2012-2015: Amanuensis, Det Danske Institut i Athen
  • 2010-2012: Postdoc, Afdeling for Klassiske Studier, Aarhus Universitet
  • 2010: Videnskabelig assistent, Afdeling for Klassiske Studier, Aarhus Universitet

Samarbeid

Follow me on Academia.edu

Emneord: Klassisk arkeologi, Arkeologi, Middelhavsarkeologi, Kulturhistorie, Gresk og romersk historie, Antikken
Publisert 6. aug. 2015 11:06 - Sist endret 10. sep. 2021 23:29