English version of this page

Nye undersøkelser av Laphrionhøyden i Kalydon

Arkeologiske utforskninger av helligdommen til Artemis Laphria og den homeriske myten om den kalydonske villsvinjakten.

Et landskapsbilde fra Kalydon i Hellas.

Laphrion-høyden i Kalydon. Foto: Neoptolemos Michaelides.

Om prosjektet

Den antikke greske byen Kalydon i Aetolia i det vestlige Hellas har en rik mytologisk tradisjon, deriblant særlig myten om den kalydonske villsvinjakten som allerede nevnes i Homers Iliaden fra 700-tallet før vår tid. (Homer Il. 9.524-545).

Myten forteller at gudinnen Artemis sendte et monstrøst villsvin for å herje landene til kalydonerne fordi kong Oineus hadde glemt å gi de vanlige ofre.

Helligdommen til Artemis i Kalydon ble delvis utgravd på 1920- og 1930-tallet, men mange av resultatene ble aldri offentligjort og mange av datidens tolkninger kan i dag revideres på bakgrunn av nyere data og viten.

Dette prosjektet foretar en ny undersøkelse av Artemishelligdommens topografiske og historiske utvikling gjennom systematiske arkeologiske utgravninger, geofysisk arbeid, digital dokumentasjon og moderne vitenskapelige analyser. En stor del av prosjektet dreier seg om å innlemme data som ble innsamlet for nesten hundre år siden, i resultatene av moderne vitenskapelige metoder.

Mål

Det overordnede målet med prosjektet er å omskrive Artemishelligdommens historiske utvikling og religiøse, sosiale og økonomiske betydning for Kalydon og regionen. Arbeidet innebærer å identifisere tidligere ukjente bygninger, monumenter og annet arkeologisk materiale gjennom arkeologiske utgravninger og fjernmålingsteknikker (remote sensing).

Prosjektet tar også sikte på å samle inn nye data som vil muliggjøre en re-kontekstualisering av data fra 1920- og 1930-tallet ved for eksempel å studere tidligere seleksjonsskjevheter (sampling biases) og dermed øke den analytiske verdien av eksisterende data.

Et annet mål med prosjektet er å identifisere arkeologisk bevis for den avgjørende overgangsperioden fra den mykenske perioden i yngre bronsealder (ca. 1600-1200 f.Kr.) inn i gresk jernalder.

Betydningen av myten om den kalydonske villsvinjakten i Homers dikt tyder på at stedet har en lang historie, en antagelse som prosjektet vil teste gjennom målrettede arkeologiske utgravninger. På den måten vil prosjektet også ta opp spørsmålet om opprinnelsen til myten om den kalydonske villsvinjakten og mytologiens rolle i tidlige greske samfunn.

Finansiering

Logo for Augustinus Fonden

Augustinus Fonden

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med

Varighet

01.01.21- 31.12.25

Publisert 31. aug. 2022 14:47 - Sist endret 31. aug. 2022 15:23