Knut Ivar Austvoll

Førstelektor - Arkeologi
Bilde av Knut Ivar Austvoll
English version of this page
Telefon +47 22850314
Rom 142
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Verv

 • Programleder for arkeologi
 • PhD-leder for arkeologi og konserveing
 • Verneombud

Faglige interesser

 • Bronsealder
 • Neolitikum
 • Sosial organisering
 • Politisk økonomi
 • Praksisteori

Utdanning

 • Ph.d. – Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo – 2018
 • Mastergrad – Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo – 2014
 • Bacheloremner – Forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet, 2011–2012.
 • Bachelorgrad – Kunst- og kulturvitenskap, Universitetet i Stavanger – 2009

Faglig bakgrunn

 • 2021–d.d.: Postdoc, Institutionen för historiska studier, Göteborg universitet

 • 2019–d.d.: Førstelektor, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

 • 2018: Gjennomføringsstipendiat, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

 • 2015–2018: Ph.d.-stipendiat, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

 • 2013–2014: Feltarkeolog, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo


Undervisning


 

Emneord: Arkeologi, Bronsealder, Neolitikum, Teori og metode, Politisk økonomi

Publikasjoner

 • Lund, Julie; Furholt, Martin & Austvoll, Knut Ivar (2022). Reassessing power in the archaeological discourse. How collective, cooperative and affective perspectives may impact our understanding of social relations and organization in prehistory. Archaeological Dialogues. ISSN 1380-2038. doi: 10.1017/S1380203822000162.
 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (2020). Contrasts of the Bronze Age : Time ritual and encounters in the Nordic world : An Introduction. I Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (Red.), Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols. ISSN 9782503588773. s. 15–25.
 • Eriksen, Marianne Hem & Austvoll, Knut Ivar (2020). Bridging Perspectives: Social Dynamics of Houses and Households in Bronze Age Scandinavia. I Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (Red.), Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols. ISSN 9782503588773.
 • Austvoll, Knut Ivar (2020). The Emergence of Coercive Societies in Northwestern Scandinavia During the Late Neolithic–Early Bronze Age. Open Archaeology. ISSN 2300-6560. 6(1), s. 19–37. doi: 10.1515/opar-2020-0100. Fulltekst i vitenarkiv
 • Prescott, Christopher; Sand-Eriksen, Anette & Austvoll, Knut Ivar (2018). The Sea and Bronze Age Transformations. I Holt, Emily (Red.), Water and Power in Past Societies. SUNY Press. ISSN 9781438468754. s. 177–198. Fulltekst i vitenarkiv
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Tracing boundaries of local group identities in the Early Bronze Age — south-west Norway. I Bergerbrant, Sophie & Wessman, Anna (Red.), New Pespectives on the Bronze Age. Proceedings of the 13th Nordic Bronze Age Symposium held in Gothenburg 9th to 13th June 2015. Archaeopress. ISSN 9781784915988. s. 421–434.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Tesse rundt på to sesonger. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 45–50.

Se alle arbeider i Cristin

 • Austvoll, Knut Ivar (2021). Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age. Equinox Publishing. ISBN 9781781798782. 256 s.
 • Austvoll, Knut Ivar; Eriksen, Marianne Hem; Fredriksen, Per Ditlef; Melheim, Anne Lene; Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Skogstrand, Lisbeth (2020). Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott. Brepols. ISBN 9782503588773. 282 s.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Constructing identities. Structure and practice in the Early Bronze Age – Southwest Norway. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-184-7. 80 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Austvoll, Knut Ivar (2022). TidsforDRIV. [Radio]. TidsforDRIV. Vestfoldmuseenes podkast.
 • Axelsen, Irmelin; Austvoll, Knut Ivar; Nielsen, Svein Vatsvåg; Petursdottir, Thora & Østmo, Mari Arentz (2021). What's the use of theory, anyway? Arkæologisk Forum. ISSN 1399-5545. 45, s. 26–29.
 • Austvoll, Knut Ivar; Wright, David K. & Reitan, Gaute (2021). Possibilities and challenges with practical ‘outdoor education’ in a new digital age.
 • Austvoll, Knut Ivar (2021). Re-assessing Gender and Social Organisation in the Nordic Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar & Polanska, Weronika (2021). Resultater fra IAKHs & KHMs utgraving på Brukjerr.
 • Mansrud, Anja; Nielsen, Svein Vatsvåg; Austvoll, Knut Ivar; Denham, Sean Dexter; Berg-Hansen, Inger Marie & Persson, Per [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Rethinking the sub-Neolithic in Norway: Submissive and vulgar or creative and affluent?
 • Austvoll, Knut Ivar (2021). Distriktsnyheter Sørlandet. [TV]. NRK.
 • Austvoll, Knut Ivar (2021). Sørlandssendinga. [Radio]. NRK.
 • Austvoll, Knut Ivar (2021). Re-assessing the Social Organisation in the Nordic Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar (2020). Gravminner i bronsealderen. Fra monumentalitet til historisitet. I Kristoffersen, Siv & Pedersen, Einar Solheim (Red.), Solkult myter mystikk. Bronsealderkvinna si verd. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISSN 978-82-7760-186-1. s. 51–55.
 • Austvoll, Knut Ivar (2020). Forskningspodden: Har du bronse, eier du verden. [Radio]. Forskning.no.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Feltkurset for masterstudenter 2019.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Makt og mobilitet langs kysten av Sørvest-Norge i bronsealderen. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. s. 3–8.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Forskerstemmen: Bronsealderen i et europeisk perspektiv.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Connecting Bronze Age societies along the coast of northwestern Scandinavia.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Bronsealderen langs kysten: makt og mobilitet.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Sosial og politisk organisering langs kysten av Norge i senneolitikum og eldre bronsealder.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Lista i senneolitikum og bronsealder - nye forskningsresultater.
 • Austvoll, Knut Ivar (2019). Book review of Appropriating Innovations. Entangled Knowledge in Eurasia, 5000-1500 BCE, edited by P. Stockhammer and J. Maran. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. doi: 10.1080/00293652.2019.1571100.
 • Furholt, Martin & Austvoll, Knut Ivar (2018). Mobilitet og migrasjon i steinalderen.
 • Austvoll, Knut Ivar (2018). Regional and Sociopolitical Changes in Northwestern Scandinavia in the Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar (2018). Seaways to Complexity. Sociopolitical Strategies in Northwestern Scandinavia in the Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar; Melheim, Anne Lene & Ling, Johan (2017). Beyond Mapping Movement: Travel and Exchange.
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Sociopolitical systems in northwest Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Måltider og politiske allianser i bronsealderen. Norgeshistorie.no.
 • Austvoll, Knut Ivar (2017). Socio-political strategies along the coast of north-western Scandinavia, 2350–1100 BCE.
 • Prescott, Christopher; Austvoll, Knut Ivar & Sand-Eriksen, Anette (2016). The Sea and Late Neolithic/Bronze Age transformations.
 • Prescott, Christopher; Melheim, Lene; Austvoll, Knut Ivar; Amundsen, Marie; Sture, Maria & Kilhavn, Håvard (2016). Arkeologi I Skrivarhelleren Facebookside.
 • Austvoll, Knut Ivar & Moen, Marianne (2016). Erfaring med å skrive PhD-prosjekt.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Tracing Past Identities – A Longue Durée Study of Sociopolitical Structures in the Late Neolithic/Early Bronze Age, western Norway.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Intergroup connectedness in the Early Bronze Age.
 • Austvoll, Knut Ivar (2015). Constructing Identities. Structure and practice along the coast of southwest Norway.
 • Austvoll, Knut Ivar & Koxvold, Lucia Uchermann (2020). Rapport. Arkeologisk utgravning. Undersøkelse av lokalitet fra steinalder i forbindelse med feltkurs 2019, Brukjerr 3, Molland, 82/1, Grimstad, Aust-Agder. Kulturhistorisk musem, Universitetet i Oslo.
 • Austvoll, Knut Ivar (2018). Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. jan. 2015 09:40 - Sist endret 15. juli 2022 10:29