Þóra Pétursdóttir

Associate Professor - Arkeologi
Bilde av Þóra Pétursdóttir
English version of this page
Telefon +47-22841948
Mobiltelefon +47-92077735
Rom 1.44
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo

Faglige interesser

Som arkeolog og forsker har jeg først og fremst jobbet med tema innenfor samtidsarkeologi, kulturarvsstudier og arkeologisk teori og metode. Disse tre feltene flettes sammen i min pågående forskning på arkeologi og kulturarv i den Antropocene tidsalder, hvor jeg ser på tingenes etterliv som uregjerlig kulturarv, skillet mellom kultur og natur, og arkeologiens utfordringer og potensiale i møtet med dette.

Min orientering har altid vært mot det nordlige og arktiske og min forskning har foregått først og fremst på Island, i Nord Norge og Russland.

I mitt arbeid legger jeg stor vekt på formidling og interesserer meg for hvordan forskjellige formidlingsformer fremmer arkeologiens kunnskap og den materielle kulturens egenskaper.

Undervisning

ARK 4040 Fordypning i arkeologisk teori og metode

ARK 2110 Arkeologisk kulturminneforvaltning

Bakgrunn

Jeg har min utdanning fra Universitetet i Island (BA) og UiT Norges Arktiske Universitet (MA, PhD). Som PhD student hadde jeg også et studieopphold ved Stanford University (2012). Mellom 2007 og 2010 jobbet jeg som prosjektleder ved Fornleifastofnun Íslands (http://fornleif.is/), med ansvar for arkeologiske befaringsprosjekt, utgravinger og rådgiving. Jeg underviste også ved Universitetet i Island i 2008 og 2009. Etter avviklet doktorgrad (2013) hadde jeg stillinger som post-doktor og seinere forsker ved UiT Norges Arktiske Universitet i 2013-2019, og i 2016-2017 som forsker ved CAS Centre for Advanced Studies i Oslo. Jeg har vært førsteamanuensis i arkeologi ved UiO siden august 2019.

Jeg sitter som hovedredaktør for tidsskriftet NAR Norwegian Archaeological Review

Verv

2019-2021 Vararepresentant i den Islandske regjerings Vitenskaps- og teknologi råd

2019- Hovedredaktør for NAR Norwegian Archaeological Review

2016- Redaktør for Post Medieval Archaeology

2016- Styremedlem i CHAT, Contemporary and Historical Archaeology in Theory, International network of archaeologists working with the recent past.

2015-2017 Visepresident for Islandsk arkeologiforening (Hið íslenzka fornleifafélag)

2015-2016 Representant for midlertidig ansatte i instituttstyret, IAS, UiT

2014-2019 Redaksjonssekretær NAR Norwegian Archaeological Review

2010-2013 Visepresident for det islandske arkeologi råd ved Kunnskaps- og kulturdepartementet.

2009-2011 Styreleder ved Akureyri Akademiet

Priser

2019: Universitetsforlagets lærebokpris
 

Emneord: Arkeologi, arkeologisk teori, samtidsarkeologi, kulturarv, miljøhumaniora
Publisert 6. aug. 2019 09:06 - Sist endret 16. sep. 2020 13:40