English version of this page

Naturminner: En arkeologi av naturarv i nord

Hva gjør klimaendringene med vår forståelse av naturarv?

En elv som renner i en kløft.

Basaltsøyler i Stuðlagil i Jökuldalur, Øst-Island. Foto: Þóra Pétursdóttir

Om prosjektet

Hva er naturarv? Hva innebærer en sunn relasjon mellom natur- og kulturarv? Svarene på disse spørsmålene kan fremstå som både åpenbare og vanskelige.

Generelt blir natur og naturarv ansett som noe grunnleggende «naturlig» og dermed skånet for menneskelig påvirkning. Likevel ser vi at natur i media og miljødiskurser blir fremstilt som enten truet av menneskelig påvirkning eller prisgitt vår forvaltning. Dette gjelder ikke minst naturarv i nord, hvor globale effekter av menneskedrevne klimaendringer kommer tydelig til syne. Slik sett forstyrres i økende grad det idylliske bildet av naturen som noe reint og autentisk.

Prosjektet Naturminner er opptatt av denne utviklingen og spør: hva skjer med naturarv i lys av de globale endringene vi opplever? Må vi revurdere de begrep og preferanser vi gjerne assosierer med naturarv og naturlige landskap?

Med forankring i arkeologi og kritiske kulturarvsstudier vil prosjektet søke svar på disse spørsmålene, gjennom case-studier i nordlige strøk og en kombinasjon av feltarbeid og arkiv- og dokumentanalyse.

Mål

Prosjektets mål er tredelt: 

  • Det vil utforske de preferanser som ligger til grunn for forståelser av naturarv og relasjoner mellom natur- og kulturarv
  • Det vil bidra til en kritisk refleksjon om bærekraft og miljøetikk
  • Det vil gi innspill til etablering av naturarv som arena for kritisk dialog om miljø og bærekraft

Med dette vil Naturminner også bidra til å:

  • skjerpe naturarvens plass innen kritiske kulturarvsstudier
  • styrke humanioras stemme i miljøforskning og -dialog

Finansiering

Norges forskningsråd, kontrakt nr. 314607

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med forskergruppen Materialities ved IAKH, HEI: Heritage Experience Initiative ved UiO og det NFR-finansierte prosjektet Unruly Heritage ved UiT - Norges Arktiske Universitet.

Varighet

1.august 2021 - 31. juli 2025.

Publisert 16. juni 2021 12:15 - Sist endret 8. feb. 2022 16:52