Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • norgrad Ny nasjonal forskarskule i historie 3. sep. 2018 13:25

    Åtte norske universitet og høgskular har gått saman for å danne ein nasjonal forskarskule i historie. Målet er å gje den historiefagleg forskarutdanninga i Noreg eit betydeleg løft ved å tilby fagspesifikke ph.d.-kurs i historie med høgt internasjonalt nivå.

  • 640kjelde Skal lære elevar kjeldekritikk 19. juli 2018 09:52

    Sanning, alternative fakta eller fake news? Kjeldekritikk står sentralt når Norgeshistorie.no lanserer ein ny modul neste år. Sida rettar seg spesielt mot lærarar og elevar i vidaregåande skule.

Arrangementer