Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Leiinga ved instituttet

Instituttleiar er den øvste leiaren ved instituttet og leier instituttstyret. Instituttleiar blir tilsett for ein periode av fire år. Instituttleiar peiker ut forskingsleiar og undervisningsleiar for den gjeldande perioden.

Administrativ leiar varetek den forvaltningsmessige leiinga av instituttet. Studieleiar er arbeidsleiar for det studieadministrative arbeidet ved instituttet.

Instituttleiar og undervisningsleiar:
Tor Egil Førland
e-post: t.e.forland@iakh.uio.no
telefon: 22 85 48 93/93 42 46 86

Forskningsleiar/avløyser for instituttleiar:
Per Ditlef Fredriksen
e-post: p.d.fredriksen@iakh.uio.no
telefon: 22 84 19 11 / 91 12 67 49

Administrativ leiar:
Katrine Randin 
e-post: katrine.randin@iakh.uio.no
telefon: 22 85 67 69

 

Publisert 6. okt. 2012 21:29 - Sist endret 31. juli 2017 14:13