Masteroppgave ved IAKH

Hva vil du skrive om?

Er du usikker på hva du skal skrive om i masteroppgaven din? Gode idéer vil du kunne få fra instiuttets publiserte masteroppgaver.

Er du historiestudent vil du kunne finne foreslåtte temaer i masterkatalogen for historie.

Masterlesesalen i 3. etasje i Nils Treschows hus