Masteroppgave ved IAKH

Hva vil du skrive om?

Er du usikker på hva du skal skrive om i masteroppgaven din? Du kan få gode idéer fra instituttets publiserte masteroppgaver.

Er du historiestudent finner du foreslåtte temaer i masterkatalogen for historie.

Masterlesesalen i 3. etasje i Nils Treschows hus

Regler og retningslinjer for masteroppgaven

Masterstudier ved HF

  • Veiledningskontrakt
  • Regler for permisjon og redusert studieprogresjon
  • GDPR-kurs
  • Skjema for innlevering

Klausulering og publisering av masteroppgaver

Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger må klausuleres. Du kan også velge å utsette eller avslå elektronisk tilgjengeliggjøring av masteroppgaven.

Vurdering av masteroppgaven

For noen fagområder er det fastsatt detaljerte beskrivelser av karakterene i tillegg til de generelle karakterbeskrivelsene.