Veileding på master ved IAKH

Arkeologi:

Du vil få tildelt veileder til masteroppgaven i begynnelsen av 3. semester (høstsemesteret) etter at eksamen i ARK4200 prosjektbeskrivelse er sensurert og bestått i slutten av 2. semester.  
Øvrig informasjon om masteroppgaven finner du på emnets nettside.

Historie:

Du inngår avtale om veiledning i andre semester av masterstudiet. Du søker om veileder på et eget skjema. Søknadsfrist og hvilke veiledere som er tilgjengelige oppdateres i gjeldende semester.
Øvrig informasjon om masteroppgaven finner du på emnets nettside.
 

Konservering:

Masteroppgaven i maleri og gjenstandskonservering er på 30 studiepoeng (endres til 40 studiepoeng fra høsten 2013) og skrives i studiets 3. semester. Du vil få tildelt veileder helt i begynnelsen av semesteret.
Øvrig informasjon om masteroppgaven finner du på emnets nettside.

Masteroppgaven i prosjektbasert konservering er på 60 studiepoeng og du vil bli tildelt veileder allerede i 1. semester.  
Øvrig informasjon om masteroppgaven finner du på emnets nettside.
 

Publisert 25. mai 2010 16:02 - Sist endret 9. aug. 2019 10:47