Regler og retningslinjer for masteroppgaven

Felles informasjon

Se HF-fakultetets informasjon om regler og retningslinjer for masteroppgaven

Fagspesifikk informasjon

Arkeologi og konservering

For masteroppgave i arkeologi og konservering finner du nyttig informasjon om formelle krav til masteroppgaven til utforming, trykking og innlevering på masteroppgavenes emne- og semestersider:

Historie

For masteroppgave i historie  finner du nyttig informasjon om formelle krav til masteroppgaven til utforming, trykking og innlevering på masteroppgavenes emne- og semestersider:

Når du starter arbeidet med masteroppgaven bør du:

 • gjøre deg kjent med hvordan du kan bruke skriveprogrammer (som Word) på store dokumenter. Sjekk om Student-IT ved HF arrangerer kurs.
 • ha kartlagt eventuelle tekniske behov, feks ved bildebruk.
 • lært deg å bruke stiler fra begynnelsen av, da sparer du deg selv for tidkrevende arbeid i sluttinnspurten. UB har et forslag til stiloppsett/mal, men merk at du ikke kan klippe og lime store mengder tekst rett inn i malen uten å få problemer. Du må med andre ord begynne å skrive arbeidet inn i et dokument med et stiloppsett du har kontroll på.

Grafiske retningslinjer for selve oppgaven

Vanlige sider i masteroppgaven

 • A4-ark med både venstre- og høyremarg
 • linjeavstand 1,5 (unntak sitater, fotnoter)
 • margen bør være på 2,5-3 cm
 • skrifttype som er tilsvarende Times New Roman 12 pkt (skriftbildet skal ikke gi vesentlig mer eller mindre tekst pr side)
 • paginering nederst på siden: midtstilt eller alternerende fra høyre til venstre annenhver side

Dette formatet egner seg for dobbeltsidig trykking av oppgaver. I tabeller, fotnoter eller lengre sitater kan du benytte mindre skriftstørrelse og enkel linjeavstand, så framt det fremdeles er godt å lese. 

Fotnoter og litteraturliste skrives i henhold til Chicago-fotnotestil (Chicago A). Se UBs nettsider for utfyllende informasjon om det å referere.

Merk at brødtekst og noteapparat/kildehenvisninger teller med i sideantallet.

Anbefalt oppsett på oppgaven

 1. forside
 2. forord med takksigelser (maks 1/4-side)
 3. sammendrag (maks. 1 side)
 4. innholdsfortegnelse
 5. brødtekst (innledning, hoveddel, avslutning/konklusjon)
 6. litteraturliste
 7. eventuelle vedlegg

Informasjon som bør være på forsiden

 • oppgavens tittel (undertittel)
 • navnet ditt
 • masteroppgave i [fagdisiplin]
 • Universitetet i Oslo
 • Institutt for arkeologi, konservering og historie
 • år og semester

Dersom du vil ha UiO-symbol på forsiden kan du klippe det ut fra en DUO-mal.

Forord

Alle masteroppgaver skal ha et forord, hvor det blant annet skal fremgå hvem som har vært veileder og over hvilken tidsperiode veiledningen har funnet sted. Det er vanlig å takke alle som har bidratt positivt til masteroppgaven din i forordet. Forordet skal ikke være lenger enn 1/4-side.

Sammendrag

 • maksimalt 1 side
 • skrives på engelsk eller norsk
 • angir de viktigste forskningsresultatene i oppgaven
 • rettes mot publikum utenfor universitetssamfunnet
Publisert 3. juni 2010 16:41 - Sist endret 16. juni 2022 13:26