English version of this page

Lesesalsplasser ved IAKH

Bachelorstudenter

Bachelorstudenter har tilgang til fakultetets studentbibliotek og lesesal i Sophus Bugges hus og hovedbiblioteket i Georg Sverdrups hus.

Masterstudenter

Masterstudenter kan i tillegg til fakultetets lesesaler benytte seg av følgende ressurser:

Arkeologi

Masterstudenter i arkeologi har en egen lesesal og PC-stue i Blindernveien 11. Det finnes et lite håndbibliotek i Blindernveien, men hovedbibliotekene for arkeologi er Frederiks gate 3 og Universitetsbiblioteket, Blindern.

Konservering

Masterstudenter i konservering har et laboratorium, et atelier, en liten lesesal og PC-stue i Frederiks gate 3. Det finnes også et håndbibliotek med konserveringslitteratur. Arkeologibiblioteket i 2. etasje har også en del konserveringslitteratur.

Historie

Masterstudenter i historie har egen lesesal og PC-sal i tredje etasje i Niels Treschows hus. Historisk Studentforening har ansvaret for tildeling lesesalsplassene. Studentene disponerer også et pauserom i samme etasje. Hovedbiblioteket er Universitetsbiblioteket, Blindern.