Studieprogrammer

Du kan få bachelorgraden etter å ha avlagt 180 studiepoeng. Det tilsvarer normalt tre år med studier. Vi tilbyr to studieprogram som gir deg graden bachelor.

Etter å ha oppnådd en bachelorgrad, kan du bygge videre på denne ved å gjennomføre et masterprogram. Du vil da kunne få mastergraden, en høyere grad. Et masterprogram har vanligvis en varighet på 2 år, eller 120 studiepoeng. I løpet av programmet skal du levere et større, selvstendig og skriftlig arbeid; masteroppgaven.

Bachelor

Arkeologi og konservering (bachelor)

Arkeologi, kulturarv og bevaringskunnskap