English version of this page

Norsk Folkeminnesamling

Asbjørnsens æres­bevisninger

Nå kan du se alle æresbevisningene til P. Chr. Asbjørnsen.

Trolldom i Norge

Trolldom i Norge er et digitalarkiv over tre typer kilder; svartebøker, trolldomsprosesser og trolldomssagn.

Eventyr og sagn

I Folkeminnsamlingens database kan du finne eventyr og sagn fra hele landet. Søk blant 700 eventyr og 1300 sagn som har levd i muntlig tradisjon.

Livshistorier

Les vanlige menneskers selvbiografiske fortellinger om stort og smått om norsk hverdagsliv og samfunn på 1800- og 1900-tallet.

Folkeminnesamlere

Her finner du brev og foto m.m. av kjente kulturpersonligheter i 1800-tallets Norge som P. Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Moltke Moe, Sophus Bugge og M.B. Landstad.

Andre ressurser

Arkivet rommer også et stort kulturhistorisk materiale om trosforestillinger og skikker knyttet til liv og helse.

  • Ove Arbo Høegs plantenavnsmateriale
  • Gade & Grøns folkemedisinmateriale
  • Spørrelisten Ord og Sed

Livs- og årshøytider

Norsk Folkeminnesamling har et stort antall tradisjonsoppskrifter av høytidsskikker som for eksempel feiring av sankthans, jul og påske, konfirmasjon og bryllup. De gir innblikk i en innholdsrik festkultur av skikker og tradisjoner knyttet til viktige begivenheter i familie- og samfunnsliv.

Skillingstrykk

Skillingstrykk var vårt første massemedium: Små billige visehefter, oftest bare et brettet ark, inneholdt nyhetsformidling av mord, krig og katastrofe eller sensasjoner, pedagogiske tekster, religion, moral, kjærlighet - i visens form. 

Kistorier

Om Norsk Folkeminnesamling

Norsk Folkeminnesamling ble grunnlagt i 1914, og er et kulturhistorisk nasjonalarkiv som består av tekst- og bildemateriale etter over 300 samlere.

Kontakt

Norsk Folkeminnesamling har fått ny epostadresse for alle henvendelser. Kontakt fagansvarlig Line Esborg på folkeminner@ikos.uio.no

 

Aktuelle saker

En del av Norges dokumentarv

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer