English version of this page

Norsk Folkeminnesamling

Asbjørnsens æres­bevisninger

Nå kan du se alle æresbevisningene til P. Chr. Asbjørnsen.

Trolldom i Norge

Trolldom i Norge er et digitalarkiv over tre typer kilder; svartebøker, trolldomsprosesser og trolldomssagn.

Eventyr og sagn

I Folkeminnsamlingens database kan du finne eventyr og sagn fra hele landet. Søk blant 700 eventyr og 1300 sagn som har levd i muntlig tradisjon.

Livshistorier

Les vanlige menneskers selvbiografiske fortellinger om stort og smått om norsk hverdagsliv og samfunn på 1800- og 1900-tallet.

Folkeminnesamlere

Her finner du brev og foto m.m. av kjente kulturpersonligheter i 1800-tallets Norge som P. Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Moltke Moe, Sophus Bugge og M.B. Landstad.

Andre ressurser

Arkivet rommer også et stort kulturhistorisk materiale om trosforestillinger og skikker knyttet til liv og helse.

  • Ove Arbo Høegs plantenavnsmateriale
  • Gade & Grøns folkemedisinmateriale
  • Spørrelisten Ord og Sed

Livs- og årshøytider

Norsk Folkeminnesamling har et stort antall tradisjonsoppskrifter av høytidsskikker som for eksempel feiring av sankthans, jul og påske, konfirmasjon og bryllup. De gir innblikk i en innholdsrik festkultur av skikker og tradisjoner knyttet til viktige begivenheter i familie- og samfunnsliv.

Skillingstrykk

Skillingstrykk var vårt første massemedium: Små billige visehefter, oftest bare et brettet ark, som ble solgt for en billig penge. NFS har rundt tusen trykk fra perioden tidlig 1700-tall til innpå 1900-tallet. På denne siden kan du også lese helt nye bidrag til forståelse av genren, gjennom kulturhistoriske studentoppgaver. 

Kistorier

Om Norsk Folkeminnesamling

Norsk Folkeminnesamling ble grunnlagt i 1914, og er et kulturhistorisk nasjonalarkiv som består av tekst- og bildemateriale etter over 300 samlere.

Kontakt

For alle henvendelser til Norsk Folkeminnesamling, kontakt fagansvarlig Line Esborg på folkeminner@ikos.uio.no

 

Aktuelle saker

En del av Norges dokumentarv