print logo

Norsk Folkeminnesamling

Norsk Folkeminnesamling ble grunnlagt i 1914 og har siden fungert som et nasjonalarkiv for folkloristisk og kulturhistorisk materiale. Samlingen er lokalisert på Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

 

Gi oss din livshistorie

Norsk Folkeminnesamling ønsker livshistorier til personer født før 1950.

Trolldom i Norge

Trolldom i Norge er et digitalarkiv over tre typer kilder; svartebøker, trolldomsprosesser og trolldomssagn.

Folkeminnesamlere

Her vil du finne materiale etter norske 1800-talls folkeminnesamlere som P.Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe, Moltke Moe, Magnus Brostrup Landstad og Sophus Bugge (pdf-filer) . NFS omfatter i tillegg materiale etter over 300 andre folkeminnesamlere.

Minneoppgaver

Les vanlige menneskers selvbiografiske fortellinger. Minneoppgaver fra 7
fylker er digitaliserte og søkbare.

 

Sagn

Et sagn er en kort fortelling med et mer eller mindre fast handlingsmønster, som har levd i folks minne, ofte muntlig overlevert.

Søk blant 1300 sagn fra hele landet

Eventyr

Eventyr er en prosafortelling med fiktivt innhold som har levd i muntlig tradisjon.

Søk blant 700 eventyr fra hele landet

 

 

Aktuelt fra NFS

Oppslag om NFS på UiOs og IKOS' førsteside og forskning.no

Folkeminnesamlingens materiale er en unik kilde til forståelse av tidligere tiders diktning, tro og tenkemåte. Les mer...

Kontakt

Arkivet er åpent for henvendelser onsdager kl 09.00 til 15.00 eller etter avtale.

Ta kontakt på forhånd med Line Esborg.

Aktuelt

Norsk Folkeminnesamling
innlemmet i Norges dokumentarv.

Norsk Folkeminnesamling (lenke til pdf)
En arkivfortegnelse organisert etter samler.

Ord og Sed (lenke til pdf)
En oversikt over spørrelisterekken Ord og Sed.

 

Følg oss på Facebook