Aktuelt om Norsk folkeminnesamling

Bildet kan inneholde: kvist, anlegg, branch, blad, blomst.
Publisert 25. sep. 2019 18:18

Har du lyst til å jobbe med medisinhistorie? Søknadsfristen 1.oktober for phd-stillingen ved kulturhistorie IKOS nærmer seg

Publisert 15. mai 2019 14:05

- Utstilling laget av kulturhistoriestudenter (BA) åpnet 8. mai på Sophus Bugge, studentbiblioteket  

Kulturhistoriestudenter på bachelor har siden 2016 laget utstillinger på studentbiblioteket Sophus Bugge som en del av emnet KULH 2090 Kulturhistorisk formidling.

Publisert 15. mai 2019 13:25

Boken Čállosat - Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat er en kildeutgivelse utgitt av Scandinavian Academic Press (SAP). Den er et resultat av et samarbeid mellom Norsk folkeminnelag (NFL), Norsk Folkeminnesamling (NFS) og  Isak Saba-senteret i Nesseby. Det er en parallelltekstutgave på samisk og norsk, i den språkform fortellingene ble fortalt Isak Saba (1875-1921)på tidlig 1900-tall og deretter oversatt av ham selv.  Boken er rettet mot et allment kulturhistorisk interessert publikum med ønske om å spre kunnskapen om varangersamisk og skoltesamisk immateriell kulturarv.

Originalmaterialet befinner seg i tradisjonsarkivet Norsk Folkeminnesamling, IKOS, UiO.

Innledningen er skrevet av kulturhistoriker Line Esborg, IKOS, Universitetet i Oslo. Etterordet er skrevet av de finske språkviterne Marko Jouste, Markus Juutinen og Miika Lehtinen, Oulu universitet, Finland.

Publisert 24. aug. 2016 20:39

Er du interessert i magi? Da er faget kulturhistorie og Norsk Folkeminnesamling stedet.

I juli 2016 laget kulturhistorikerene Ane Ohrvik og Line Esborg tre kortfilmer som en introduksjon til temaet magi og svartebøker - og det kulturhistoriske arkivet Norsk Folkeminnesamling ved IKOS, UiO.

Publisert 13. juni 2016 16:17

Ny-innvielse av kontorgang og NFS arealer 6.juni 2016

Publisert 5. sep. 2014 14:09

I anledning hundreårsjubileet 2014 har boken "En vild endevending av al virkelighet". Norsk Folkeminnesamling i hundre år kommet på Novus Forlag (Redigert av Esborg og Johannsen)

Publisert 21. aug. 2014 10:36

Norsk Folkeminnesamling var de første årene lokalisert i sentrum, nærmere bestemt i lokalene som ble kalt Trollebotn i det tidligere Universitetsbiblioteket i Kristiania. Knut Liestøl var først bestyrer og fra 1921 ble Reidar Th. Christiansen samlingens første arkivar.

Et stamsted for flere av de engasjerte menn i folkeminnesamlingen skal etter sigende ha vært konditoriet Bon-Mot i Drammensveien 72. Hver lunsj ble innledet med følgende bestilling: "Fire kaffe til vitenskapen!"

 

 

Publisert 14. mai 2014 15:11

Hundreårsjubileet markeres med relansering av nettsidene, bokutgivelse, konferanse og workshop.

Publisert 11. des. 2013 14:34

De opprinnelige delene av Norsk Folkeminnsamling har blitt valgt inn i registeret over Norges viktigste dokumenter.

Publisert 11. des. 2013 14:28

15. februar ble internettarkivet "Trolldom i Norge" lansert ved IKOS