Samlinger og manuskripter

Foruten Norsk Folkeminnesamling består samlingene ved IKOS av Arkiv for kirkehistoriske tradisjoner (AKT) og Etnologiske Samlinger (ES). AKT inneholder diverse arkiv relatert til norske kirker, menigheter, foreninger og bevegelser, div. kirkelige prosjekter etc. ES består for en stor del av registrering av gamle hus, gjenstander og andre spor etter menneskelig virksomhet som er blitt borte eller gått ut av bruk, f. eks. Museumsregistraturen og Fjellregistreringene. Men fremfor alt har ES et stort fotomateriale.

Arkivet er åpent for henvendelser onsdager kl 09.00 til 15.00. Ta kontakt på forhånd med Line Esborg.

Følgende databaser er tilgjengelige på nett: Norske trolldomsprosesser, Svartebøker, Eventyr, Sagn og Minneoppgaver. Se Norsk Folkeminnesamling.