Folkeminnesamlere

Norsk Folkeminnesamling rommer tradisjonsmateriale, brev, fotografier og enkelte gjenstander etter nærmere 500 folkeminnesamlere fra landet rundt.

Peter Christen Asbjørnsen

Asbjørnsen (1812-1885) var forfatter, naturviter, forstmester og ikke minst folkeminnesamler og utgiver.

Jørgen Moe

Moe (1813-1882) var dikter og biskop, men aller mest kjent er han som en av pionerene for innsamling av folkediktning i Norge.

Sophus Bugge

Bugge (1833-1907) Samlet og publiserte norske folkeviser (ballader). Sin tids mest betydningsfulle filolog og språkforsker.

Moltke Moe

M. Moe (1859-1913) var folklorist, professor ved UiO fra 1886. Regnes som grunnleggeren av universitetsstudiet folkeminnevitenskap i Norge.

Ivar Aasen

Aasen (1813-1896) var språkforsker, dikter og folkeminnesamler.

Magnus Brostrup Landstad

Landstad (1802-1880) var prest, salmedikter, folkeminnesamler og en av 1800-tallets store kulturpersonligheter.

Hallfrid Christiansen

Christiansen (1886-1964) var en pioner i norsk dialektforskning.

Isak Saba

Isak Saba (1875-1921) var folkeminnesamler, kirkesanger, lærer og stortingsmann. 

Portrett av Hans Matthias Elisæus Ross. Svart-hvitt foto.

Hans Matthias Elisæus Ross

Ross (1833-1914) var teolog, nynorskforkjemper og folkeminnesamler.

Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865-1949)

Reichborn-Kjennerud var lege, folkeminnesamler og tok sin doktorgrad innen medisinhistorie med avhandlingen Legerådene i den eldre Edda (1923).

Johannes Skar (1837-1914)

Skar var lærer, men er mest kjent som en svært aktiv samler av norske tradisjonsoppskrifter.

Ådel Blom (1919-1990)

Blom var en norsk folklorist som var spesielt opptatt av ballader og legendeviser.