Folkeminnesamlere

Peter Christen Asbjørnsen 1812-1885

Forfatter, naturviter, forstmester og ikke minst folkeminne-samler og utgiver.

Jørgen Moe 1813-1882

Dikter og biskop, men aller mest kjent er han som en av pionerene for innsamling av folkediktning i Norge.

Sophus Bugge 1833-1907

Samlet og publiserte norske folkeviser (ballader). Sin tids mest betydningsfulle filolog og språkforsker.

Moltke Moe 1859-1913

Folklorist, professor ved UiO fra 1886. Regnes som grunnleggeren av universitetsstudiet folkeminnevitenskap i Norge.

Ivar Aasen 1813-1896

Språkforsker, dikter og folkeminnesamler.

Magnus Brostrup Landstad 1802-1880

Prest, salmedikter, folkeminnesamler og en av 1800-tallets store kulturpersonligheter.

Hans Matthias Elisæus Ross 1833-1914

Mann med langt skjegg. Portrett. Foto.

Teolog, nynorskforkjemper, folkeminnesamler.

1900-tallets folkeminnesamlere

  • Hallfrid Christiansen 1886-1964
  • Ådel Gjøstein Blom 1919-1990
  • Isak Saba 1875-1921
  • Register over flere samlere i NFS