Sophus Bugge

Sophus Bugge (1833-1907) samlet og publiserte en lang rekke ballader. Han er beskrevet som sin tids mest betydningsfulle filolog og språkforsker.  Professor i sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap, særlig gammelnorsk, ved Universitetet i Oslo fra 1866.

Sophus Bugge (1833-1907). (Foto: NFS)

M.B. Landstads samling av ballader fikk Bugge til begynne å samle på egen hånd, og han fikk stipend for å samle folkeminner i Telemark sommeren 1856 og 1857. Han samling av folkediktning (ballader) dannet utgangspunkt for hans Gamle norske Folkeviser i 1858.

Hva slags materiale har vi?

På nett

Foreløpig er Bugges egne renskrifter av hans folkeminneopptegnelser (primært ballader) I-VIII tilgjengelig på nettet. I tillegg hans register over folkeviser, kvedere.

I samlingen

NFS har også hans originale folkediktingsopptegnelser, primært ballader/folkeviser. Samlingen omfatter ikke bare norske, men også andre europeiske oppskrifter. Den inneholder blant annet Norges eldste ballade. Les også om den i aktueltsaken Kulturarv reddet fra flammene.

Litteratur

  • Kruken, Kristoffer 2004. Sophus Bugges brev, band I-III. Utgitt av det Norske språk- og litteraturselskap. Øvre Ervik: Alvheim og Eide akademisk forlag (kildeskrift)
  • Hodne, Ørnulf 1994. Sophus Bugge. Det nasjonale hos norske folklorister på 1800-tallet (KULT-skriftserienr 24) s 58-68.
  • Moe, Moltke 1902. Norden s 14-28. Opptrykt i Moltke Moes Samlede skrifter, utg. av Knut Liestøl. bd II, Oslo 1926, s39-51
  • Solheim, Svale 1971. Sophus Bugge. Leading folklorists of the North, red.Dag Strömbäck. Oslo s313-322
Publisert 17. okt. 2013 15:21 - Sist endret 15. mai 2014 10:55