Jørgen Moe

Jørgen Moe (1813 - 1882) var en norsk dikter og biskop, men aller mest kjent er han som en av pionerene for innsamling av folkediktning i Norge. Som folkeminnesamler og folkeminnegransker har han en sentral plass i norsk kulturhistorie.

Jørgen Moe (1813-1882).

Hva slags materiale har vi?

På nett

Foreløpig er faksimiler av hans tradisjonsopptegnelser (eventyr, men også viser o.a) fra 1830-40 tallet er tilgjengelig på nettet.

I samlingen

Har vi orginalopptegnelser av hans folkediktningsopptegnelser, manuskript, skrivebøker, notisbøker, småtrykk, visitasbok, korrespondansesamling og annet.

Anbefalt litteratur om Jørgen Moe

  • Hodne, Ørnulf 1979. Jørgen Moe og folkeventyrene. En studie i nasjonalromantisk folkloristikk. Universitetsforlaget.
Publisert 12. juni 2013 16:28 - Sist endret 4. mai 2021 12:13