Ivar Aasen

Ivar Aasen (1813-1896) tilhører generasjonen av nasjonsbyggere rundt midten av 1800-tallet og er først og fremst kjent for arbeidet med landsmålet – et eget norsk skriftspråk. Han var internasjonalt orientert både som språkforsker, dikter og folkeminnesamler.

Ivar Aasen (1813-1896). (Foto: NFS)

Hva slags materiale har vi?

I NFS samlinger har vi 7 mapper med opptegnelser etter Aasen som først og fremst er et uttrykk for hans interesse for folkedikting (sagn og eventyr). Av kuriosa i denne samlingen er et lite hefte med opptegnelser av engelske anekdoter. Samlingen inneholder også brevutveksling mellom Ivar Aasen og M.B. Landstad.

På nett

Norsk folkeminnesamling har 7 konvolutter med originalmateriale, primært sagnopptegnelser fra Buskerud, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Dette er scannet og tilgjengelig på nett.

I samlingen

NFS har også 1853-utgaven av Prøver af landsmaalet i Norge, med forfatterens dedikasjon til Jørgen Moe og sønnen Moltke Moes kommentarer i margen. I tillegg har NFS kopier av 9 konvolutter (som berører språksaken) overført til Håndskriftsamlingen på Nasjonalbiblioteket.

Anbefalt litteratur om Ivar Aasen

  • Venaas, Kjell 1996. Då tida var fullkomen. Novus Forlag.
  • Walton, Stephen 1996. Ivar Aasens kropp. Det norske Samlaget.
  • Baklid, Herleik 1998: ”…for dei gav oss ein Arv aa gjøyma” Ivar Aasen og folkeminnene" i Maal og Minne 2 (1998) s151-164
  • Ottar Grepstad 2013. Historia om Ivar Aasen. Det norske Samlaget
Publisert 10. okt. 2013 15:08 - Sist endret 14. mai 2014 13:00