Magnus Brostrup Landstad

M.B.Landstad (1802-1880) var prest, salmedikter, folkevisesamler og en av 1800-tallets store kulturpersonligheter.

Magnus Brostrup Landstad (1802-1880).

Landstad samlet folketradisjon med bistand fra Olea Crøger og L.M. Lindeman, som resulterte i Norske Folkeviser (1853). Nevnte verk regnes sammen med Kirkesalmebog (1869) som to av de viktigste bøker i nasjonsbyggingsprosessen

Hva slags materiale har vi?

På nett

Norsk folkeminnesamling har Landstads folkeminneopptegnelser organisert i 35 mapper som i hovedsak består av folkeviser/ballader og sagn.

I tillegg har vi avskrifter av Landstad-materiale fra Universitetsbiblioteket, samt et håndskrevet detaljert register til hele dette materialkorpus. Alt dette er tilgjengelig på nett i scannet versjon.

I samlingen

I tillegg har vi enkelte brev i brevsamling som kun er tilgjengelig ved besøk i arkivet til Norsk folkeminnesamling.

Anbefalt litteratur om Magnus Brostrup Landstad

  • Baklid, Herleik (red) M.B.Landstad. Skrifter 1 Sagn (I serie). Innledning og kommentarer av Ørnulf Hodne. Novus Forlag 2012
Publisert 17. okt. 2013 15:07 - Sist endret 14. mai 2014 13:12