Molkte Moe

Ingebret Moltke Moe (1859- 1913) folklorist, professor ved UiO fra 1886, i “norsk Folkesprog med Forpligtelse til ogsaa at foredrage norsk Folketradition”. Han tok opp arven fra P.C. Asbjørnsen og sin far Jørgen Moe, og regnes som grunnleggeren av universitetsstudiet folkeminnevitenskap i Norge.

Moltke Moe (1859-1913). (Foto: NFS)

Molkte Moe fikk flere universitetsstipend, og senere også fra det norske Storting, til lengre innsamlingsreiser i Telemark i 1880- og 1890-årene.

Han var kjent for sine uvanlige evner til å komme i kontakt med folk. Like viktig som hans publiserte arbeider var den påvirkning han hadde i samtiden som kulturelt sentrum.

Hans store manuskriptsamlinger utgjør grunnstammen i vårt folkloristiske nasjonalarkiv, Norsk folkeminnesamling. Dette materialet er nå innlemmet i Norges Dokumentarv, som er en del av Unescos Memory of the World-liste.

Hva slags materiale har vi?

På nett

Foreløpig er kun mindre deler av hans folkeminneopptegnelser scannet. Noen eksempler fra hans bildesamling er også publisert.

I samlingen

I Norsk folkeminnesamlings arkiver har vi 116 nummererte mapper med folkeminneopptegnelser. I tillegg har vi en omfattende samling av manuskripter, brev, alle hans forelesninger i orginal (mange også renskrevet), samt en stor fotosamling. Norsk Folkeminnesamling har også et utvalg av hans boksamling, med hans egne kommentarer i margen.

NFS har dessuten en samling knyttet til privatpersonen Moe, som brev, tegninger og telegram fra familie og nære venner samt tekster fra hans skoletid som "Er krig et absolut Onde for et Folk?" fra 1874 (skolestil pdf).

Anbefalt litteratur om Molkte Moe

  • Liestøl, Knut 1949. Moltke Moe. Aschehoug:Oslo.
  • Sem, Leiv (2000): Estetikk, folkedikting og nasjonalitet. Ei studie i Moltke Moes folkloristikk. Hovudoppgåve i folkloristikk. Universitetet i Oslo.

 

Publisert 17. okt. 2013 14:49 - Sist endret 14. mai 2014 13:21