Feltarbeidsnotater

Moltke Moes egne feltarbeidsnotater om steder han besøkte, folk han møtte og ikke minst hans egne nedtegnelser av ballader, eventyr og annen muntlig folkediktning er tilgjengelig fra de publiserte mappene. Enkelte mapper inneholder også materiale og brev sendt Moltke Moe.

Mappe 1-10

Molkte Moe mappe 1: Folkedigtninger, ordsprog, mundheld, folketro, skik og sæd, navne paa dyr og planter osv. 1877. Informant og sted som oftest angitt. Av innholdet bl.a. en variant av «Den syvende far i huset» Molkte Moe mappe 2: Æventyr, segner, osv. Optegnede sommeren 1878 i Aarmotdalen og Bøherad. Molkte Moe mappe 3: Æventyr, segner, osv. Optegnede sommeren 1878 i Aarmotdalen, Bøherad, Nesherad og Selljord. Molkte Moe mappe 4: Æventyr, segner, osv. Optegnede høsten 1878 i Flatdal & Visur, stev osv optegnede høsten 1878 i Flatdal, Selljord Molkte Moe mappe 5: Visur, stev, osv. Optegnede høsten 1878 i Flatdal, Selljord.
Molkte Moe mappe 6:
Folketro og folkediktning
Molkte Moe mappe 7:
Bø, Telemark 1880. Sagn, eventyr, mv.
Molkte Moe mappe 8:
Bø, Telemark 1880 og 1883. Sagn, eventyr, mv. Av kuriosa: En liten bukett Asplenium septentrionale bundet sammen av en rød ulltråd
Molkte Moe mappe 9: Bø, Telemarken Molkte Moe mappe 10: Æventyr, 1880

 Mappe 11-20

Molkte Moe mappe 11:
Æventyr, 1880
Molkte Moe mappe 12: Eventyroppskrifter Molkte Moe mappe 13: Segner, 1880 Molkte Moe mappe 14-15: Visur, osv. 1880
Molkte Moe mappe 16:
Til Bøherringsmålets formlære, 1880 og 1881
Molkte Moe mappe 17-19:
Viser. Vinteren 1882-1883
Molkte Moe mappe 20: Fra Ringerike  

Mappe 21-30

Molkte Moe mappe 21:
Leikar & moroar I Bø 1883
Molkte Moe mappe 22: Leikar & moroar II Bø, Telem. 1883 Molkte Moe mappe 23: Leikar & moroar III Bø, Telem. 1883 Molkte Moe mappe 24: Div. folkeminne Molkte Moe mappe 25: Folkeviseopskrifter fra Mo. 1889-1891

Molkte Moe mappe 26:
Mo, april 1891. Viser

Molkte Moe mappe 27: Mo, april 1891. Viser Molkte Moe mappe 28: Mo, april 1891. Viser Molkte Moe mappe 29: Mo, mai-juni 1891. Viser Molkte Moe mappe 30:
Selljord 1891, mars-april. Viser, mv.

 Mappe 31-40

Moltkte Moe mappe 31: Mo 1890-1891 Molkte Moe mappe 32: Notater fra Bø 1891, Mo 1891 Molkte Moe mappe 33: Løse blad. Eventyr: Heddal,Rendalen 1887, april 1891 Mo Molkte Moe mappe 34: Visor fraa Sætesdal Molkte Moe mappe 35: Eventyr samlet av Halvor Aslakson, 1881 Kvitseid
Molkte Moe mappe 36: Sogur, stev, segnir G.O.Aaland Molkte Moe mappe 37-38: Innsendt materiale, følgebrev 1881 P.H.Aamundsled, Gudbrandsdalen Molkte Moe mappe 39:Innsendt materiale, følgebrv 1880, H.M.Dahl, Sogn Molkte Moe mappe 40:Innsendt materiale, Else Ellingsen, Ringerike  

Mappe 41-50:

Molkte Moe mappe 41:Innsendt materiale C.G.Faye Molkte Moe mappe 42:  1878. Segner Molkte Moe mappe 43: Folketradition fra Etne 1881 Molkte Moe mappe 44: Fra Eiker 1881 Molkte Moe mappe 45: Stevsamling Setesdal, P.J.Gjenden, Bykle
Molkte Moe mappe 46: Innsendt matr. Nils Grinde, Helgeland Molkte Moe mappe 47: Innsendt notatbok Molkte Moe mappe 48:  Innsendt fra Hejerdal, Urskog, 1885 Molkte Moe mappe 49: Innsendt matr.Stangviki Molkte Moe mappe 50: Stev fra Byrte, Mo 1891

Mappe 51-60:

Molkte Moe mappe 51:Viser og stev etter Liv Huse Molkte Moe mappe 52: Div tilsendt Molkte Moe mappe 53:Div tilsendt Molkte Moe mappe 54: Etter bestemor, av Halvor Lie Molkte Moe mappe 55: Brev og materiale fra A.Jespersen Aas prestegård 1901
Molkte Moe mappe 56:Ev.og sagn H.A.Nilsen, Fredrikstad Molkte Moe mappe 57: Olav Nomeland, segner Molkte Moe mappe 58:  Brv og matr sendt MM 1879 Molkte Moe mappe 59:Innsendt matr segner fraa Høydalsmo Molkte Moe mappe 60:Jens Olsens oppskrifter fra Ringerike

Mappe 61-70:

Molkte Moe mappe 61:Bj.Omtvejt Molkte Moe mappe 62: Eventyr fraa Kvinesdal Molkte Moe mappe 63: Lærer Sandal, Nordfjord Molkte Moe mappe 64: Fedraheimen 1878, no35 &37 Molkte Moe mappe 65: Viser. Bla. fra Mo april 1891. Brev fra Nordahl Rolfsen til Sophus Bugge datert 10/9-72
Molkte Moe mappe 66: Molkte Moe mappe 67:Div Molkte Moe mappe 68: Div Molkte Moe mappe 69:Tilsendt fra H.H.Nor Molkte Moe mappe 70: Viser II

Mappe 71-80:

Molkte Moe mappe 72:  Viser, rim, stev. Mest H.Ross Molkte Moe mappe 73: Stev Molkte Moe mappe 74:Rim og remser. MMs avskrifter fra H. Ross 1878 Molkte Moe mappe 75: Norske folkeviser I, 1877 Molkte Moe mappe 76: Norske folkeviser II, 1877
Molkte Moe mappe 77: Innsendt materiale i originale konvolutter Molkte Moe mappe 78: Viser fra ymse kanter, 1907 Molkte Moe mappe 79:   Viser, Telemark Molkte Moe mappe 80: Stev fra Setesdal mv  

Mappe 81-100

Molkte Moe mappe  81: Molkte Moe mappe 82: Molkte Moe mappe 83: Molkte Moe mappe 84: Trykte viser 1700-talls  

 

Publisert 6. mai 2021 14:19 - Sist endret 21. des. 2021 09:41