Moltke Moe

Ingebret Moltke Moe (1859- 1913) tok opp arven fra P.C. Asbjørnsen og sin far Jørgen Moe, og regnes som grunnleggeren av universitetsstudiet folkeminnevitenskap i Norge. 

Portrett av Moltke Moe. Foto.
Moltke Moe. Foto: NFS.

Moltke Moe var folklorist og professor ved UiO fra 1886, i “norsk Folkesprog med Forpligtelse til ogsaa at foredrage norsk Folketradition”.

Molkte Moe fikk flere universitetsstipend, og senere også fra det norske Storting, til lengre innsamlingsreiser i Telemark i 1880- og 1890-årene.

Han var kjent for sine uvanlige evner til å komme i kontakt med folk. Like viktig som hans publiserte arbeider var den påvirkning han hadde i samtiden som kulturelt sentrum.

Hans store manuskriptsamlinger utgjør grunnstammen i vårt folkloristiske nasjonalarkiv, Norsk folkeminnesamling. Dette materialet er nå innlemmet i Norges Dokumentarv, som er en del av Unescos Memory of the World-liste.

Materiale i samlingen

I Norsk folkeminnesamlings arkiver har vi 116 nummererte mapper med folkeminneopptegnelser, en omfattende samling av manuskripter, brev, alle forelesningene til Moltke Moe i original (mange også renskrevet), samt en stor fotosamling. Norsk Folkeminnesamling har også et utvalg av hans boksamling, med hans egne kommentarer i margen.

Moltke Moes feltarbeidsnotater om steder han besøkte, folk han møtte og ikke minst hans egne nedtegnelser av ballader, eventyr og annen muntlig folkediktning er tilgjengelig på nett. Det samme gjelder fotosamlingen med portretter av ham selv, hans familie og bekjentskapskrets.

I Norsk Folkeminnesamling finner du også en samling knyttet til privatpersonen Moe, som brev, tegninger og telegram fra familie og nære venner samt tekster fra hans skoletid. Et eksempel er skolestilen "Er krig et absolut Onde for et Folk?" (pdf) fra 1874.

Brev

NFS har en større samling brev, postkort, visittkort  og telegram knyttet til Moltke Moe som viser hans store nettverk både privat og som fagmann.

Her to eksempler fra postkortsamlingen, fra hhv Gerhard Munthe og Edvard Grieg.

Postkort

Anbefalt litteratur

  • Liestøl, Knut 1949. Moltke Moe. Aschehoug:Oslo.
  • Sem, Leiv (2000): Estetikk, folkedikting og nasjonalitet. Ei studie i Moltke Moes folkloristikk. Hovudoppgåve i folkloristikk. Universitetet i Oslo.