Sophus Bugge

Sophus Bugge (1833-1907) samlet og publiserte en lang rekke ballader. Han er beskrevet som sin tids mest betydningsfulle filolog og språkforsker.

Portrett av Sophus Bugge.
Sophus Bugge. Foto: NFS.

M.B. Landstads samling av ballader fikk Sophus Bugge til begynne å samle på egen hånd, og han fikk stipend for å samle folkeminner i Telemark sommeren 1856 og 1857. Han samling av folkediktning (ballader) dannet utgangspunkt for hans "Gamle norske Folkeviser" i 1858.

Sophus Bugge var professor i sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap, særlig gammelnorsk, ved Universitetet i Oslo fra 1866.

Materiale i samlingen

Norsk Folkeminnesamling har Sophus Bugges originale folkediktingsopptegnelser, primært ballader/folkeviser. Samlingen omfatter ikke bare norske, men også andre europeiske oppskrifter. Den inneholder blant annet Norges eldste ballade. 

Sophus Bugges egne renskrifter av hans folkeminneopptegnelser (primært ballader) I-VIII og hans register over folkeviser, kvedere er tilgjengelig på nett.

Folkediktning

Litteratur

  • Kruken, Kristoffer 2004. Sophus Bugges brev, band I-III. Utgitt av det Norske språk- og litteraturselskap. Øvre Ervik: Alvheim og Eide akademisk forlag (kildeskrift)
  • Hodne, Ørnulf 1994. Sophus Bugge. Det nasjonale hos norske folklorister på 1800-tallet (KULT-skriftserienr 24) s 58-68.
  • Moe, Moltke 1902. Norden s 14-28. Opptrykt i Moltke Moes Samlede skrifter, utg. av Knut Liestøl. bd II, Oslo 1926, s39-51
  • Solheim, Svale 1971. Sophus Bugge. Leading folklorists of the North, red.Dag Strömbäck. Oslo s313-322