Vladimir Tikhonov

Professor - Korea-studier
Bilde av Vladimir Tikhonov
English version of this page
Telefon +47-22857118
Rom 325 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Hovedkompetansen er på koreansk/Øst-Asiatisk historie med vekt på følgende temaer: Koreas oldtidshistorie; koreansk/kinesisk buddhismes historie; Koreas moderne historie, særlig perioden 1876-1910 ; Sosial Darwinisme i moderne Korea/Øst-Asia; nasjonalisme/rasisme i moderne Korea/Øst-Asia.
Hovedinteressene for tiden er historien til rasebegrep og raseideologi i moderne Korea, samt synet på utlandet i kolonitida (1910-1945) i Korea og forhold mellom statsmakt og det buddhistiske fellesskapet i Koreas moderne historie.

Undervisning

Pågående forskning

Prosjektet "Revolusjonen går til Østen

Russland og Øst-Asias revolusjoner, 1870-tallet til 1917" handler om interaksjoner mellom de russiske revolusjonskulturene sent på 1800- og tidlig på 1900-tallet og de revolusjonære i Øst-Asia. Prosjektet handler om hvordan de revolusjonære i Øst-Asia opplevde den russiske revolusjonære bevegelsen mellom 1870-tallet og 1917. Dette er et interdisiplinært prosjekt som skal studere både litterære fremstillinger av de russiske revolusjonære i Øst-Asia, avis- og tidsskriftsartikler om opprørske hendelser i Russland og historien om kontakter mellom de russiske og kinesiske, japanske og koreanske revolusjonære.

Prosjektet "Voldelig religion"

Undersøker religion, nasjonalisme og militarisme i Øst-, Sør-og Sørøst Asia fra slutten av det nittende århundret (pdf). Prosjektet utføres i samarbeid med Torkel Brekke. Delprosjekt "Buddhisme og militær vold i det koloniale og tidlig post-koloniale Korea i årene 1920-1950" (pdf). 

Bakgrunn

Født:1973 i Leningrad (St.-Petersburg)
Utdannelse: Master i koreansk historie 1994 (med oldtidshistorie som hovedfelt); Phd i koreansk historie 1996
Ansettelser: Instructor Russian State University for Humanities 1996; Full-time Instructor KyungHee University 1997-2000; Førsteamanuensis HF/UiO 2000-. Professor HF/UiO 2006 -

Priser

 • Kåret av HF som forskertalent i 2005 

Verv

 • Redaksjonskomitémedlem – Korea Journal.

Samarbeid

Emneord: Korea, Koreansk, Religion og politikk, Buddhisme

Publikasjoner

 • Na neun p'ongnyeok eui segi reul kobalhanda (I indict the century of violence). Seoul, Sør-Korea: Inmul kwa sasang 2005. 382 s.
 • Useungyeolp'ae eui sinhwa (The Myth of the Survival of the Fittest). Seoul, Sør-Korea: Hangyoreh Publishers 2005. 512 s.
 • (i samarbeid med Cho, Cheongnae; Chang, Hoeik; Hong, Sehwa; Pak, Honggyu; Kim, Chinae; Ko, Chongseok; Son, Seokch'un; Cheong, Hyesin) Cheolmeun nal eui kkaedareum (The Awakening of the Young Days). Seoul: Inmul kwa sasang Publishers 2005. 279 s.
 • (i samarbeid med Huh, Donghyun) Yeolgang eui soyongdori eseo saranamki (To Survive in the Vortex of Great Powers). Seoul, Sør-Korea: P'ureun Yeoksa Forlag 2005. 331 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Modern View of Joseon 朝鮮 Confucianism: Overcoming the Modernist Biases - Focused on the 1930s Marxist Interpretations of Sirhak 實學 Movement. Journal of Toegye Studies.  ISSN 2635-9685.  2(1), s 85- 113 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Sin Ŏnjun (1904–1938) and Lu Xun’s Image in Korea: Colonial Korea’s Nationalist Transnationalism. Journal of Asian Studies.  ISSN 0021-9118.  78(1), s 23- 44 . doi: 10.1017/S0021911818002577 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). The Rise and Fall of the New Right Movement and the Historical Wars in 2000s South Korea. European Journal of Korean Studies.  ISSN 2631-4134.  18(2), s 11- 44 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Три совета - вспоминая Розу Шатаевну Джарылгасинову (The Three Advises - Remembering Roza Shataevna Dzharylgasinova), I: Sadokova Anastasiya (red.),  Там, где цветет мугунхва и распускается сакура. Слово об ученом (Where Rose of Sharon Blossoms and Sakura Blooms. A Word on a Scholar).  Book.  ISBN 978-5-00118-254-2.  Kapittel 2.  s 106 - 111 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 소련 몰락 이후 소련과 동구권의 사회-경제적 형태에 관한 포스트-소비에트 마르크스주의자들의 논의들Soryeon Mollak Ihu Soryeon kwa Tonggukweon eui Sahoe-Kyeongjejeok Hyeongt'ae e kwanhan P'oseut'eu Sobiet'eu Malkseujueuija teur eui Noneui teul (The Post-Soviet Marxist Debates on the Soviet and Eastern European Socio-Economical Formation after 1991). Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu.  ISSN 1738-2998.  16(2), s 143- 173 . doi: https://doi.org/10.26587/marx.16.2.201905.005 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Classical Chinese as Lingua Franca in East Asia in the First to Second Millennia CE: Focusing on the Linguistic Situation in Traditional Korea, In Jens Braarvig & Markham J. Geller (ed.),  Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra.  Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge.  ISBN 978-3-945561-13-3.  Chapter 16.  s 413 - 424 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Demystifying the Nation: The Communist Concept of Ethno-Nation in 1920s-1930s Korea. Cross-Currents: East Asian History and Culture Review.  ISSN 2158-9666.  (28), s 69- 92 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Kim Saryang’s Ten Thousand Li of a Dull-Witted Horse: Remembering the Anti-Colonial Struggle. European Journal of Korean Studies.  ISSN 2631-4134.  17(2), s 1- 22 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Concept of Nation in the Communist Usage in 1920-30s' Korea, In Lutz Edzard; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  Kapittel 30.  s 461 - 475
 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Issue of Factionalism in the Korean Communist Movement of the 1920s-early 1930s. Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu.  ISSN 1738-2998.  15(2), s 92- 122 . doi: https://doi.org/10.26587/marx.15.2.201807.004 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 박종홍 철학: 민족과 근대, 종속과 주체성 사이에서 Pak Chong Hong Ch'eorhak: Minjok kwa Keundae, Chongsok kwa Chuch'eseong Sai eseo (Pak Chonghong’s Philosophy: between Ethno-nation and Modernity, Subordination and Subjectivity). Dongseoinmun.  ISSN 2288-9612.  10, s 106- 128 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Anastasiya, Sadokova; Andrei, Lankov; Tikhonov, Vladimir & Alkin, Sergei (2019). Там, где цветет мугунхва и распускается сакура. Слово об ученом (Where Rose of Sharon Blossoms and Sakura Blooms. A Word on a Scholar). Book.  ISBN 978-5-00118-254-2.  400 s. Vis sammendrag
 • Kim, Chinho; Kim, Namsun; Han, Honggu & Tikhonov, Vladimir (2018). 권력과 교회 Kweollyeok kwa Kyohoe (The Power and the Church). Ch'angjak kwa pip'yeong (Creation and Criticism).  ISBN 978-89-364-8624-2.  246 s. Vis sammendrag
 • Kim, Seongmin; Pak, Myeongnim; Cho, Paejun; Fujii, Takeshi; Yi, Chongseok; Lim, Tongweon & Tikhonov, Vladimir (2018). 한국지성과의 통일대담 Han'guk Chiseong kwa eui T'ongil Taedam (Discussions with South Korean Intellectuals on the [Korean] Unification). Paradigm Book.  ISBN 9791196346515.  416 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 전환의 시대 Cheonhwan eui Sidae (The Epoch of Transition). Hangyoreh Publishers.  ISBN 9791160401868.  304 s. Vis sammendrag
 • Havnevik, Hanna; Hüsken, Ute; Teeuwen, Marcus Jacobus; Tikhonov, Vladimir & Wellens, Koen (ed.) (2017). Buddhist Modernities: Re-inventing Tradition in the Globalizing Modern World. Routledge.  ISBN 9781138687844.  302 s. Vis sammendrag
 • Pak, Ch'anseung; Tikhonov, Vladimir; Piehler, Kurt & Fritzsche, Peter (2017). 제2차 세계대전과 집단기억 Che 2 ch'a Segye Taejeon kwa Chiptan Kieok (The Second World War and Collective Memories). Hanul Seoul.  ISBN 9788946059917.  232 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Tikhonov, Vladimir (2019). 1930년대가 돌아온다 1930nyeondae ga Toraonda (The 1930s Come Back). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 1990년 이후 소련과 동구권의 사회-경제적 형태에 관한 포스트-소비에트 맑스주의자들의 논의들 (Post-Soviet Marxist Studies on the Nature of Social Formation in the USSR after the 1990s). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 20대 남성과 성평등, 그리고 페미니즘 The Men in their 20s, Gender Equality and Feminism. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 21세기, 난민의 시대 21 Segi, Nanmin eui Sidae (The 21st Century, the Era of the Refugees). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Buddhism and State in South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Historical Wars in Contemporary South Korea - The Afterlife of Colonialism after De-Colonization. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019, 30. juni). Historisk Nord-Korea-møte: Paven har troen, men mange er skeptiske.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019, 05. mai). I Sør-Korea er det de eldre som topper kriminalstatistikken..  Aftenposten Innsikt. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Implications of Korean Reconciliation on Geopolitics and the Southeast Asia region. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019, 27. mars). Interview with CBS (a South Korean broadcasting channel), "Kim Hyeonjeong's News Show". [TV].  CBS. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Keynote Speech : From the Society of Inherited Statuses and Competition to the Inclusive Society: Can We Build a Country Where Adolescents Feel Themselves Happy?. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Korea's Socialist Century: A Reappraisal. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Marxist Analyses of the Soviet Socio-Economic Formation in Post-Soviet Russia. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). New Reconciliations: the two Koreas. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). North Korea: Art and History. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Pak Ch'iu (1909-1949) - from Academic Marxism to Guerrilla War. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Sirhak and Tasan as seen by the 1920s-1930s Korean Socialist Intellectuals. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 극우주의가 극성을 부리는 세계 : 다시'암흑의 계곡'으로? The Far Right-infested World - again to a "Dark Valley"?. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 김명식, 마르크스주의를 바탕으로 삼은 비판적 자유인 Kim Myeongsik, a Critical Emancipated Mind Armed by Marxism. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 난민의 시대 Nanmin eui sidae (The Age of the Refugees). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 뉴라이트 흥망사 Nyu Rait'eu Hungmangsa (The Rise and Fall of the New Right [Historiography in South Korea]). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 다시 돌아온 저주, 가난 Tasi Toraon Cheoju, Kanan (The Returning Curse, Poverty). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 대한민국, 전환의 시대 South Korea, the Times of the Changes. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 서울대가 없어져야 하는 이유 Seouldae ga eobseojyeoya haneun iyu (Why the Seoul National University Has to be Closed). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 아베의 일본, 반면교사로 삼을 나라 Abe eui Ilbon, Panmyeon Kyosa ro sam eul Nara (Abe's Japan, the Country Which Teaches Us What Sort of Policies We Should Not Implement). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 우리에게 희망이 되는 사회 (The Desirable Society for us). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). <전환의 시대> 북토크 (Book Talk dealing with my recent book, <Era of the Transition>). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 중·북·러, 또 하나의 근대화 Chung, Puk, Reo, Tto Hana eui Keundaehwa (China, North Korea and Russia - an Alternative Way to Modernity). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 지구화와 이주 그리고 역사 Globalization, Migration and History. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 지식인은, 이미 죽었다 Chisigin, imi chugeotta (Intelligentsia is Already Dead). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 초장시간 노동은 살인이다! Ch'ojang Sigan Nodong eun Sarinida! (Super-long Working Hours are Murder!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 최성우와 양명, 사회주의 운동의 '중앙'과 '주변' 사이에서 Ch'oe Seongu wa Yang Myeong, Sahoejueui Undong eui 'Chungang' kwa 'Chubyeon' Sai eseo (Ch'oe Seongu and Yang Myeong, between the 'Centre' and 'Periphery' of the Socialist Movement). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 탈분단적 시각으로 바라봐야 할 ‘위안부' 문제 The 'Comfort Women' Issue seen from the Post-National Division Vantage Point.. Kyeol.  (1) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 프레카리아트 혁명의 시대? P'eurek'ariat'eu Hyeongmyeong eui Sidae? (The Era of Precariat Revolutions?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 학벌 사회에서 ‘주체적 개인’은 없다! Hakpeol Sahoe eseo 'Chuch'ejeok Kaein' eun Eopta! (There are no 'Autonomous Individuals' in a Society Dominated by Academic Hierarchies!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 한국 공산주의 문화사: 임화 (The Cultural History of the Korean Communism: Im Hwa). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 한국의 혐오정치: 반여성, 반중국, 반난민 Han'gug eui Hyeomo cheongch'i: Panyeoseong, Panchungguk, Pannanmin (South Korea's Politics of Hatred: Misogyny, Sinophobia and Migrantophobia). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 한류, 또 하나의 착취공장인가 Hallyu, tto Hana eui Ch'akch'wi Kongjang in'ga (The Korean Wave, one more Sweatshop?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 21세기의 새로운 무산계급 ‘대학 교원’ 21 segi eui saeroun musan kyegeup 'taehak kyoweon' (21st century's New Proletariat - 'College Teachers'). Economy21.  ISSN 1599-4562.  (7), s 70- 71 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Comparative Analysis of the Right-wing Historical Revisionist Movements in Japan and South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 10. juni). Hvorfor er USA og Nord-Korea erkefiender? Og hva kan komme ut av toppmøtet på tirsdag?.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 11. juni). Håpar på demilitarisering av heile Korea-halvøya.  Uniforum. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Individual, Nation and Nationalism in the Korean Marxist Philosophy of the 1930-40s: the Case of Pak Ch’Iu. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Keynote speech: "Foreign-based Korean Studies - Role and Significance: Focusing on Norway and Other Scandinavian Countries". Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Korean Studies outside of Korea - Strategies of Survival and Integration: How to Teach Korea’s Contemporary History to Scandinavians?. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Mammoth Churches and Well-being Buddhism: Religious Markets in Contemporary South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Nam Manch’un – Korean Diaspora’s Revolutionary Visions in the Soviet-Korean Contact Zone. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). "Old Right in New Clothes? The “New Right” and its Quest for Ideological Hegemony in South Korea". Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Past, Present and Future of the Political Left in South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Review of Rationalizing Korea: The Rise of the Modern State, 1894–1945. By Kyung Moon Hwang . Oakland: University of California Press, 2016. Journal of Asian Studies.  ISSN 0021-9118.  77(1), s 258- 260 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Tasan ChOng Yagyong - Meanings of the Emphasis on Pragmatism and Individuality. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Territory of disagreements? Modern history debates in contemporary South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Making of National History in South Korea: History as Politics and Ideology. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 11. juni). Trump og Asia. [Internett].  Asiapunkt.no. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Vladimir Tikhonov-The Birth of Korean Academic Marxism: The Philosophy of Pak Ch'iu (1909-49). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 결혼이라는 이름의 시장? Kyeorgon iraneun ireum eui sijang? (A Market Called 'Marriage'?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 계집애 같은 머슴애가 되자! Kyejip ae kat'eun meoseum ae toeja! (Let us Become Effeminate Men!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 남만춘과 김만겸, 식민지 조선의 모순을 분석하다 Nam Manch'un kwa Kim Mangyeom, Singminji Choseon eui mosun eul punseokhada (Nam Manch'un and Kim Mangyeom's Analyses of the Contradictions of Colonial-Era Korea). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). ‘높으신 분’ 없는 세상을 위하여! 'Nop'eusin pun'eomneun sesang eul wihayeo! (For the world without the "bosses"!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 뉴라이트 운동 몰락의 원인 New Right Undong Mollak eui Weonin (The Reasons for the Demise of the [South Korean] New Right Movement). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 라트비아,‘복지국가’들의 경제식민지 Latvia, 'Pokchi kukka' eui kyeongje singminji (Latvia, an economic colony of the 'welfare states'). Economy21.  ISSN 1599-4562.  (450), s 83- 83 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 반란을 꿈꿀 여유조차 없는 대한민국 Pallan Kkkum kkul yeoyu choch'a eomneun Taehan Min'guk (Republic of Korea where [one] is too busy to even think of rebelling). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 북한, ‘구국’의 과제 짊어진 동아시아의 새로운 ‘용’? Pukhan, 'kuguk' eui kwaje chilmeojin Tong'asia eui saeroun 'yong'? (North Korea, East Asia's New 'Dragon' Struggling to Survive?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 북한, 기로에 서다 Puk'han, kiro e seoda (North Korean on the Crossroad). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 분단국가를 넘어선 ‘코리아학’의 가능성 Pundan kukka reul neomeoseon 'Koreahak' eui kaneungseong (Possibilities of Korean Studies Transcending the Divided [Korean] States), I:  한국지성과의 통일대담 Han'guk Chiseong kwa eui T'ongil Taedam (Discussions with South Korean Intellectuals on the [Korean] Unification).  Paradigm Book.  ISBN 9791196346515.  Kapittel 4.  s 116 - 146 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 세계 속의 North Korea (North Korea in the World). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 신민족주의 파도, 세계를 삼키다 Sinminjokchueui p'ado, segye reul samk'ida (The Waves of New Nationalism Engulf the World). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). ‘아래로부터’의 세계화를 위하여! 'Arae robut'eo' eui segyehwa reul wihayeo! (For the Globalization "from below"!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 우리 미래, 약육강식 없는 사회로 Uri mirae, yangnyuk kangsik eomneun sahoe ro (Our Future, to a Society where the Stronger Won't Devour the Weaker). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 우리 안의 오리엔탈리즘 Uri an eui Orientalism (The Orientalism Inside Us). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). '입시지옥', 평생의 트라우마 'Ipsi Chiok', P'yeongsaeng eui Trauma (The "Examination Hell", a Life-long Trauma). Chigeum Seoul Kyoyuk (Seoul Education Now).  (2) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 젊은이들, 급진화하다 Cheolmeuni teul, keupchinhwahada (The Young People are Radicalizing). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 촛불 정부의 과제와 전망 Ch'oppul Cheongbu eui Kwaje wa Cheonmang (The Tasks and Prospects of 'Candlelight Administration'). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 학교폭력의 악몽 Hakkyo P'ongnyeok eui Angmong (The Nightmare of the School Bullying). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 한국 공산주의 문화사 Han'guk Kongsanjueui Munhwasa (The Cultural History of the Korean Communism). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 06. september). 한국 망하지 않으려면 이민사회 본격 준비해야 돼 Han'guk manghaji aneuryeomyeon imin sahoe pon'kyeok chunbihaeya twae (If South Korea is not to disappear, it has to prepare to becoming an immigrant society).  Hangyoreh Daily. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 한국, 폴리페서들의 천국 Han'guk, P'ollip'eseo deur eui ch'eonguk (South Korea, a Heaven for 'Polifessors'). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 한반도 평화시데와 통일교육의 방향 Hanbando P'yeonghwa Sidae wa T'ongil Kyoyuk eui Panghyang (The Era of Peace on the Korean Peninsula and the Direction of Reunification Education). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 100년 후에 되돌아보는 러시아혁명 100nyeon hu e toetora po neun Reosia hyeongmyeong (Russian Revolution: Reconsidered after 100 Years). Noksaek P'yeongnon (Green Review).  ISSN 1976-2259.  155(8), s 110- 127 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). 20세기 전반의 '진보'를 다시 생각한다 20segi Cheonban eui 'Chinbo' reul tasi saenggakhanda (Re-thinking the Early 20th C. 'Progressives'). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Ancient History as Ideology in South and North Korea:. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Chinese Characters in Korean Writing in South and North Korea: "Nationalizing" the Language. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2017). Classical Chinese in Korea as the lingua franca, its Scriptura Franca and the Korean syllabic innovations.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 8. mars 2019 10:52

Prosjekter

Forskergrupper