Vladimir Tikhonov

Professor - Korea-studier
Bilde av Vladimir Tikhonov
English version of this page
Telefon +47 22857118
Rom 325 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Hovedkompetansen er på koreansk/Øst-Asiatisk historie med vekt på følgende temaer: Koreas oldtidshistorie; koreansk/kinesisk buddhismes historie; Koreas moderne historie, særlig perioden 1876-1910 ; Sosial Darwinisme i moderne Korea/Øst-Asia; nasjonalisme/rasisme i moderne Korea/Øst-Asia.
Hovedinteressene for tiden er historien til rasebegrep og raseideologi i moderne Korea, samt synet på utlandet i kolonitida (1910-1945) i Korea og forhold mellom statsmakt og det buddhistiske fellesskapet i Koreas moderne historie.

Undervisning

Pågående forskning

Prosjektet "Revolusjonen går til Østen

Russland og Øst-Asias revolusjoner, 1870-tallet til 1917" handler om interaksjoner mellom de russiske revolusjonskulturene sent på 1800- og tidlig på 1900-tallet og de revolusjonære i Øst-Asia. Prosjektet handler om hvordan de revolusjonære i Øst-Asia opplevde den russiske revolusjonære bevegelsen mellom 1870-tallet og 1917. Dette er et interdisiplinært prosjekt som skal studere både litterære fremstillinger av de russiske revolusjonære i Øst-Asia, avis- og tidsskriftsartikler om opprørske hendelser i Russland og historien om kontakter mellom de russiske og kinesiske, japanske og koreanske revolusjonære.

Prosjektet "Voldelig religion"

Undersøker religion, nasjonalisme og militarisme i Øst-, Sør-og Sørøst Asia fra slutten av det nittende århundret (pdf). Prosjektet utføres i samarbeid med Torkel Brekke. Delprosjekt "Buddhisme og militær vold i det koloniale og tidlig post-koloniale Korea i årene 1920-1950" (pdf). 

Bakgrunn

Født:1973 i Leningrad (St.-Petersburg)
Utdannelse: Master i koreansk historie 1994 (med oldtidshistorie som hovedfelt); Phd i koreansk historie 1996
Ansettelser: Instructor Russian State University for Humanities 1996; Full-time Instructor KyungHee University 1997-2000; Førsteamanuensis HF/UiO 2000-. Professor HF/UiO 2006 -

Priser

 • Kåret av HF som forskertalent i 2005 

Verv

 • Redaksjonskomitémedlem – Korea Journal.

Samarbeid

Emneord: Korea, Koreansk, Religion og politikk, Buddhisme

Publikasjoner

 • Na neun p'ongnyeok eui segi reul kobalhanda (I indict the century of violence). Seoul, Sør-Korea: Inmul kwa sasang 2005. 382 s.
 • Useungyeolp'ae eui sinhwa (The Myth of the Survival of the Fittest). Seoul, Sør-Korea: Hangyoreh Publishers 2005. 512 s.
 • (i samarbeid med Cho, Cheongnae; Chang, Hoeik; Hong, Sehwa; Pak, Honggyu; Kim, Chinae; Ko, Chongseok; Son, Seokch'un; Cheong, Hyesin) Cheolmeun nal eui kkaedareum (The Awakening of the Young Days). Seoul: Inmul kwa sasang Publishers 2005. 279 s.
 • (i samarbeid med Huh, Donghyun) Yeolgang eui soyongdori eseo saranamki (To Survive in the Vortex of Great Powers). Seoul, Sør-Korea: P'ureun Yeoksa Forlag 2005. 331 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 1920·30년대 한국 사회주의 지식인들이 본 실학과 다산 1920-30 nyeondae Han'guk Sahoejueui Chisigin teur i pon Sirhak kwa Tasan (Tasan and the Real Studies School Seen through the Eyes of 1920-30s Korean Socialist Intellectuals), I:  동아시아 혁명의 밤에 한국학의 현재를 묻다 Tongasia Hyeongmyeong eui Pam e Han'gukhak eui Hyeonjae reul Mudda (At the Dawn of East Asia's Revolutions: Questioning the Present State of Korean Studies).  Nonhyeong.  ISBN 978-89-6357-240-6.  Del 4, kapittel 1.  s 337 - 355 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). Worldwide ‘Red Age’ and Colonial-era Korea An Attempt at Meta-historical Analysis. Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu.  ISSN 1738-2998.  17(2), s 146- 182 . doi: 10.26587/marx.17.2.202005.006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 지구화와 이주, 그리고 동포들의 역이민: 재한 조선족, 고려인들을 중심으로 Chiguhwa wa Iju, keurigo Tongp'o eui Yeogimin: Chaehan Chonseonjok, Koryeoin eul chungsim euro (Globalization, Migration and the Reverse Migrations of the Co-ethnics: Focusing on the Chinese-Koreans and Ethnic Koreans from Former Soviet Union in South Korea). Munhwa wa Yunghap.  ISSN 1225-0422.  42(5), s 13- 40 . doi: https://doi.org/10.33645/cnc.2020.05.42.5.13 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Modern View of Joseon 朝鮮 Confucianism: Overcoming the Modernist Biases - Focused on the 1930s Marxist Interpretations of Sirhak 實學 Movement. The Journal of Toegye Studies.  ISSN 2635-9685.  2(1), s 85- 113 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Sin Ŏnjun (1904–1938) and Lu Xun’s Image in Korea: Colonial Korea’s Nationalist Transnationalism. Journal of Asian Studies.  ISSN 0021-9118.  78(1), s 23- 44 . doi: 10.1017/S0021911818002577 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). The Rise and Fall of the New Right Movement and the Historical Wars in 2000s South Korea. European Journal of Korean Studies.  ISSN 2631-4134.  18(2), s 11- 44 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Три совета - вспоминая Розу Шатаевну Джарылгасинову (The Three Advises - Remembering Roza Shataevna Dzharylgasinova), I: Sadokova Anastasiya (red.),  Там, где цветет мугунхва и распускается сакура. Слово об ученом (Where Rose of Sharon Blossoms and Sakura Blooms. A Word on a Scholar).  Book.  ISBN 978-5-00118-254-2.  Kapittel 2.  s 106 - 111 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 소련 몰락 이후 소련과 동구권의 사회-경제적 형태에 관한 포스트-소비에트 마르크스주의자들의 논의들Soryeon Mollak Ihu Soryeon kwa Tonggukweon eui Sahoe-Kyeongjejeok Hyeongt'ae e kwanhan P'oseut'eu Sobiet'eu Malkseujueuija teur eui Noneui teul (The Post-Soviet Marxist Debates on the Soviet and Eastern European Socio-Economical Formation after 1991). Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu.  ISSN 1738-2998.  16(2), s 143- 173 . doi: https://doi.org/10.26587/marx.16.2.201905.005 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 지구화와 이주, 그리고 아시아와 한국 Chiguhwa wa Iju, keurigo Asia wa Han'guk (Globalization and Migration: Asia and South Korea), I:  지구화와 이주, 그리고 생명평화 Chiguhwa wa Iju, keurigo Saengmyeong P'yeonghwa (Globalization and Migration, Life and Peace).  Ch'am Publishers.  ISBN 979-11-87023-07-4.  Kapittel 1.  s 22 - 45 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Classical Chinese as Lingua Franca in East Asia in the First to Second Millennia CE: Focusing on the Linguistic Situation in Traditional Korea, In Jens Braarvig & Markham J. Geller (ed.),  Studies in Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra.  Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge.  ISBN 978-3-945561-13-3.  Chapter 16.  s 413 - 424 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Demystifying the Nation: The Communist Concept of Ethno-Nation in 1920s-1930s Korea. Cross-Currents: East Asian History and Culture Review.  ISSN 2158-9666.  (28), s 69- 92 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Kim Saryang’s Ten Thousand Li of a Dull-Witted Horse: Remembering the Anti-Colonial Struggle. European Journal of Korean Studies.  ISSN 2631-4134.  17(2), s 1- 22 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Concept of Nation in the Communist Usage in 1920-30s' Korea, In Lutz Edzard; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  Kapittel 30.  s 461 - 475
 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Issue of Factionalism in the Korean Communist Movement of the 1920s-early 1930s. Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu.  ISSN 1738-2998.  15(2), s 92- 122 . doi: https://doi.org/10.26587/marx.15.2.201807.004 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Tikhonov, Vladimir (2020). 1. Korean War and Stalin's Calculus: Soviet Strategies before, during, and after the War 2. The Limits of Neutrality and Participation: Scandinavia and the Korean War. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). Internationalist Nationalism in Modern and Contemporary Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). Korean War and the Making of Anti-Communist Ideology. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). Rasisme mot asiatiske innvandrerne. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Tikhonov, Vladimir (2020). The Laws of Labor, Social Welfare and Gender Equality in the Soviet Union: Lessons for the 21st Century. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). The State Bureaucratic Capitalist Regimes - the Contradictions and the Possibilities of Resistance. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). World's Leftist Parties Now, and the Role and Possibilities of the [South Korean] Labour Party. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). Социал-дарвинизм и поддержка слабых в корейской общественной мысли XX века (Social Darwinism and Support for the Weak in Twentieth-Century Korean Social Thought). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 남북관계, 역지사지의 지혜로 풀자 Nambuk Kwan'gye, Yeokchisaji Chihye ro P'ulja (Let Us Solve the Inter-Korean Issues by Putting Ourselves into North Koreans' Shoes). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 노래를 불렀다가 ‘죄인’이 되는 나라, 대한민국 Norae Pulleottaga 'Choein' toe neun Nara, Taehan Min'guk (South Korea, a Country where One Becomes a 'Criminal' on Singing a Song). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 당신에게 밟히지 않을 권리 Tangsin ege Palp'iji aneul Kweolli (The Right not to be Trumped upon by You). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 대공황과 ‘외국인 혐오’ 바이러스 Taegonghwang kwa 'Oegugin Hyeomo' Paireoseu (The Great Depression and the 'Xenophobic' Virus). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 막 내린 선진국 신화, 무엇을 목표로 할 것인가 Mak Naerin Seonjinguk Sinhwa, Mueos eul Mokp'yo ro Hal Keosinga (The Discredited 'Advanced Countries' Myth, What Should be Our Goals?). Minjung eui Sori (Voice of the People). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 병리가 되어버린 한국형 팬덤 정치문화 Pyeongni ga Toeeopeorin Han'gukhyeong P'aendeom Cheongch'i Munhwa (South Korean-style Culture of Political Fandom Developed into a Pathology). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 성장이 아니라 생존이 문제다 Seongjang i anin Saengjon i Munjeda (The Question is not Growth, it is Survival). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 신냉전 시대에 절실한 ‘외교적 거리두기’의 지혜 Sinnaengjeon Sidae e Cheolsilhan 'Oegyojeok Keori Tugi' eui Chihye (The Wisdom of 'Diplomatic Distancing' Needed in the Times of the New Cold War). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 정의연이 보수 언론의 집중 공격을 받게 된 이유 Cheongeuiyeon i Posu Eollon eui Chipchung Konggyeok eul Padke toen Iyu (The Reasons Why the Korean Council for Comfort Women Suffers a Concentrated Attack by the Conservative Media). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). 코로나 이후의 세계 K'orona ihu eui segye (The World after Coronavirus). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2020). ‘팽’당하는 신자유주의와 한국 'P'aeng' Tanghaneun Sinjayujueui wa Han'guk (Jettisoned Neo-Liberalism and South Korea). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2020). ‘혐중’을 넘어: 균형 잡힌 중국관을 위해서 Hyeomjung eul neomeo: Kyunhyeong Chap'in Chunggukkwan eul wihaeseo (Beyond Sinophobia: For a Balanced View of China). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). «Социализм как идеология альтернативной модернизации в Корее, с начала 1920-х гг. и до наших дней» (Socialism as an Alternative Modernization Ideology in Korea since the early 1920s and until our Days). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 1930년대가 돌아온다 1930nyeondae ga Toraonda (The 1930s Come Back). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 1990년 이후 소련과 동구권의 사회-경제적 형태에 관한 포스트-소비에트 맑스주의자들의 논의들 (Post-Soviet Marxist Studies on the Nature of Social Formation in the USSR after the 1990s). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 20대 남성과 성평등, 그리고 페미니즘 The Men in their 20s, Gender Equality and Feminism. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 21세기, 난민의 시대 21 Segi, Nanmin eui Sidae (The 21st Century, the Era of the Refugees). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Buddhism and State in South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Historical Wars in Contemporary South Korea - The Afterlife of Colonialism after De-Colonization. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019, 30. juni). Historisk Nord-Korea-møte: Paven har troen, men mange er skeptiske.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019, 05. mai). I Sør-Korea er det de eldre som topper kriminalstatistikken..  Aftenposten Innsikt. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Implications of Korean Reconciliation on Geopolitics and the Southeast Asia region. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019, 27. mars). Interview with CBS (a South Korean broadcasting channel), "Kim Hyeonjeong's News Show". [TV].  CBS. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Keynote Speech : From the Society of Inherited Statuses and Competition to the Inclusive Society: Can We Build a Country Where Adolescents Feel Themselves Happy?. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Korean Socialism as a Modern Tradition. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Korea's Socialist Century: A Reappraisal. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Marxist Analyses of the Soviet Socio-Economic Formation in Post-Soviet Russia. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). New Reconciliations: the two Koreas. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). North Korea: Art and History. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Pak Ch'iu (1909-1949) - from Academic Marxism to Guerrilla War. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). Sirhak and Tasan as seen by the 1920s-1930s Korean Socialist Intellectuals. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 극우주의가 극성을 부리는 세계 : 다시'암흑의 계곡'으로? The Far Right-infested World - again to a "Dark Valley"?. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 김명식, 마르크스주의를 바탕으로 삼은 비판적 자유인 Kim Myeongsik, a Critical Emancipated Mind Armed by Marxism. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019, 08. november). 김현정의 뉴스쇼 (The News Show by Kim Hyunjeong). [Radio].  CBS. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 난민의 시대 Nanmin eui sidae (The Age of the Refugees). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 뉴라이트 흥망사 Nyu Rait'eu Hungmangsa (The Rise and Fall of the New Right [Historiography in South Korea]). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 다시 돌아온 저주, 가난 Tasi Toraon Cheoju, Kanan (The Returning Curse, Poverty). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 대한민국, 전환의 시대 South Korea, the Times of the Changes. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 서울대가 없어져야 하는 이유 Seouldae ga eobseojyeoya haneun iyu (Why the Seoul National University Has to be Closed). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 아베의 일본, 반면교사로 삼을 나라 Abe eui Ilbon, Panmyeon Kyosa ro sam eul Nara (Abe's Japan, the Country Which Teaches Us What Sort of Policies We Should Not Implement). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 양심수는 왜 석방되지 않는가? Yangsimsu neun wae Seokpangtoeji anneunga? (Why Aren't Prisoners of Conscience Released?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 우리에게 희망이 되는 사회 (The Desirable Society for us). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 일제 강점기의 가장 급진적인 페미니스트, 허정숙 Ho Chongsuk, the Most Radical Feminist of the Japanese Colonial Period. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). <전환의 시대> 북토크 (Book Talk dealing with my recent book, <Era of the Transition>). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 전환의 시대: 탈분단, 탈군사화, 탈자본을 향하여 The Epoch of Changes: Moving Away from the National Division, Militarization and Capitalist Domination. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 중·북·러, 또 하나의 근대화 Chung, Puk, Reo, Tto Hana eui Keundaehwa (China, North Korea and Russia - an Alternative Way to Modernity). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 지구화와 이주 그리고 역사 Globalization, Migration and History. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 지식인은, 이미 죽었다 Chisigin, imi chugeotta (Intelligentsia is Already Dead). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 초장시간 노동은 살인이다! Ch'ojang Sigan Nodong eun Sarinida! (Super-long Working Hours are Murder!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 최성우와 양명, 사회주의 운동의 '중앙'과 '주변' 사이에서 Ch'oe Seongu wa Yang Myeong, Sahoejueui Undong eui 'Chungang' kwa 'Chubyeon' Sai eseo (Ch'oe Seongu and Yang Myeong, between the 'Centre' and 'Periphery' of the Socialist Movement). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 탈분단적 시각으로 바라봐야 할 ‘위안부' 문제 The 'Comfort Women' Issue seen from the Post-National Division Vantage Point.. Kyeol.  (1) Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 프레카리아트 혁명의 시대? P'eurek'ariat'eu Hyeongmyeong eui Sidae? (The Era of Precariat Revolutions?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 학벌 사회에서 ‘주체적 개인’은 없다! Hakpeol Sahoe eseo 'Chuch'ejeok Kaein' eun Eopta! (There are no 'Autonomous Individuals' in a Society Dominated by Academic Hierarchies!). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 한국 공산주의 문화사: 임화 (The Cultural History of the Korean Communism: Im Hwa). Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 한국 사회에는 없는 것, 통합능력 Han'guk Sahoe e neun eomneun keot, T'onghap Neungnyeok (The Integrative Capability: What South Korean Society Lacks). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 한국, 인간이 ‘벌레’가 된 나라 Han'guk, In'gan i 'Peolle' ga Toen Nara (South Korea, the Country where the Humans are Reduced to 'Insects'). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 한국의 혐오정치: 반여성, 반중국, 반난민 Han'gug eui Hyeomo cheongch'i: Panyeoseong, Panchungguk, Pannanmin (South Korea's Politics of Hatred: Misogyny, Sinophobia and Migrantophobia). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2019). 한류, 또 하나의 착취공장인가 Hallyu, tto Hana eui Ch'akch'wi Kongjang in'ga (The Korean Wave, one more Sweatshop?). Hangyoreh sinmun.  ISSN 1228-4017. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). 21세기의 새로운 무산계급 ‘대학 교원’ 21 segi eui saeroun musan kyegeup 'taehak kyoweon' (21st century's New Proletariat - 'College Teachers'). Economy21.  ISSN 1599-4562.  (7), s 70- 71 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Comparative Analysis of the Right-wing Historical Revisionist Movements in Japan and South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 10. juni). Hvorfor er USA og Nord-Korea erkefiender? Og hva kan komme ut av toppmøtet på tirsdag?.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018, 11. juni). Håpar på demilitarisering av heile Korea-halvøya.  Uniforum. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Individual, Nation and Nationalism in the Korean Marxist Philosophy of the 1930-40s: the Case of Pak Ch’Iu. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Keynote speech: "Foreign-based Korean Studies - Role and Significance: Focusing on Norway and Other Scandinavian Countries". Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Korean Studies outside of Korea - Strategies of Survival and Integration: How to Teach Korea’s Contemporary History to Scandinavians?. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Mammoth Churches and Well-being Buddhism: Religious Markets in Contemporary South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Nam Manch’un – Korean Diaspora’s Revolutionary Visions in the Soviet-Korean Contact Zone. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). "Old Right in New Clothes? The “New Right” and its Quest for Ideological Hegemony in South Korea". Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Past, Present and Future of the Political Left in South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Review of Rationalizing Korea: The Rise of the Modern State, 1894–1945. By Kyung Moon Hwang . Oakland: University of California Press, 2016. Journal of Asian Studies.  ISSN 0021-9118.  77(1), s 258- 260 Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Tasan ChOng Yagyong - Meanings of the Emphasis on Pragmatism and Individuality. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). Territory of disagreements? Modern history debates in contemporary South Korea. Vis sammendrag
 • Tikhonov, Vladimir (2018). The Making of National History in South Korea: History as Politics and Ideology. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 8. mars 2019 10:52

Prosjekter

Forskergrupper