Vladimir Tikhonov

Professor - Korea-studier
Bilde av Vladimir Tikhonov
English version of this page
Telefon +47 22857118
Rom 325 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Hovedkompetansen er på koreansk/Øst-Asiatisk historie med vekt på følgende temaer: Koreas oldtidshistorie; koreansk/kinesisk buddhismes historie; Koreas moderne historie, særlig perioden 1876-1910 ; Sosial Darwinisme i moderne Korea/Øst-Asia; nasjonalisme/rasisme i moderne Korea/Øst-Asia.
Hovedinteressene for tiden er historien til rasebegrep og raseideologi i moderne Korea, samt synet på utlandet i kolonitida (1910-1945) i Korea og forhold mellom statsmakt og det buddhistiske fellesskapet i Koreas moderne historie.

Undervisning

Pågående forskning

Prosjektet "Revolusjonen går til Østen

Russland og Øst-Asias revolusjoner, 1870-tallet til 1917" handler om interaksjoner mellom de russiske revolusjonskulturene sent på 1800- og tidlig på 1900-tallet og de revolusjonære i Øst-Asia. Prosjektet handler om hvordan de revolusjonære i Øst-Asia opplevde den russiske revolusjonære bevegelsen mellom 1870-tallet og 1917. Dette er et interdisiplinært prosjekt som skal studere både litterære fremstillinger av de russiske revolusjonære i Øst-Asia, avis- og tidsskriftsartikler om opprørske hendelser i Russland og historien om kontakter mellom de russiske og kinesiske, japanske og koreanske revolusjonære.

Prosjektet "Voldelig religion"

Undersøker religion, nasjonalisme og militarisme i Øst-, Sør-og Sørøst Asia fra slutten av det nittende århundret (pdf). Prosjektet utføres i samarbeid med Torkel Brekke. Delprosjekt "Buddhisme og militær vold i det koloniale og tidlig post-koloniale Korea i årene 1920-1950" (pdf). 

Bakgrunn

Født:1973 i Leningrad (St.-Petersburg)
Utdannelse: Master i koreansk historie 1994 (med oldtidshistorie som hovedfelt); Phd i koreansk historie 1996
Ansettelser: Instructor Russian State University for Humanities 1996; Full-time Instructor KyungHee University 1997-2000; Førsteamanuensis HF/UiO 2000-. Professor HF/UiO 2006 -

Priser

 • Kåret av HF som forskertalent i 2005 

Verv

 • Redaksjonskomitémedlem – Korea Journal.

Samarbeid

Emneord: Korea, Koreansk, Religion og politikk, Buddhisme

Publikasjoner

 • Na neun p'ongnyeok eui segi reul kobalhanda (I indict the century of violence). Seoul, Sør-Korea: Inmul kwa sasang 2005. 382 s.
 • Useungyeolp'ae eui sinhwa (The Myth of the Survival of the Fittest). Seoul, Sør-Korea: Hangyoreh Publishers 2005. 512 s.
 • (i samarbeid med Cho, Cheongnae; Chang, Hoeik; Hong, Sehwa; Pak, Honggyu; Kim, Chinae; Ko, Chongseok; Son, Seokch'un; Cheong, Hyesin) Cheolmeun nal eui kkaedareum (The Awakening of the Young Days). Seoul: Inmul kwa sasang Publishers 2005. 279 s.
 • (i samarbeid med Huh, Donghyun) Yeolgang eui soyongdori eseo saranamki (To Survive in the Vortex of Great Powers). Seoul, Sør-Korea: P'ureun Yeoksa Forlag 2005. 331 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 마르크스주의적 시각에서 본 러시아 제국주의와 우크라이나 Mareuk'euseujuuijeok Sigak-eseo bon Reosia Chegukjuui wa Uk'euraina (Russian Imperialism and Ukraine - a Marxist View). Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu. ISSN 1738-2998. 19(3), s. 12–37. doi: 10.26587/marx.19.3.202208.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tikhonov, Vladimir (2022). The Formation of East Asian Bureaucratic Statehood and its Characteristics: From Han to Song: Bureaucratic Statehood in China, Bureaucratic Meritocracy and the Marxist Understanding of Pre-Capitalist Socio-Economic Formations. Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu. ISSN 1738-2998. 19(2), s. 65–110. doi: 10.26587/marx.19.2.202205.003.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Incongruity of Nationalisms? Interactions between Korean National History and American Historians of Korea, the 1910s to 1980s. European Journal of Korean Studies. ISSN 2631-4134. 20(2(1)), s. 397–425. doi: 10.33526/ejks.20212002.397. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tikhonov, Vladimir (2021). The Dream of the Solidarity of the Downtrodden: Yi Yeoseong (1901–?) and His Work on Global Anti-Imperialist Movements. Seoul Journal of Korean Studies. ISSN 1225-0201. 34(2), s. 261–297. doi: 10.1353/seo.2021.0013.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 동아시아의 근대, 학살의 시대 Tongasia eui Keundae, Haksal eui Sidae (East Asia's Modern, the Era of Massacres), 동북아의 제노사이드: 학살의 기억, 상처의 치유 Northeast Asia's Genocides: Memories of the Massacres, Healing of the Traumas. Kyeongin Munhwasa. ISSN 978-89-499-6601-4. s. 17–38.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 포스트—소비에트 러시아 마르크스주의에서의 ‘소비에트 문제’, 혹은 소비에트 연방의 사후의 삶 P'oseut'eu-Sobiet'eu Reosia Mareuk'euseujueui eui 'Sobiet'eu Munje,' Hogeun Sobiet'eu Yeonbang eui Sahu eui Salm. Sangheo Hakpo. ISSN 2765-1959. 62, s. 69–116. doi: 10.22936/sh.62..202106.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 동아시아와 능력주의 관료제의 탄생: 기원전 천년 중국을 중심으로 Tong'Asia wa Neungnyeokchueui Kwallyojueui T'ansaeng: Kiweonjeon Ch'eonnyeon Chungguk eul Chungsim euro (East Asia and the Birth of Meritocratic Bureaucracy: Focusing on China in the First Millennium BC). 比较中国研究. ISSN 2713-7341. 2(2), s. 3–47.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). ‘The Soviet Problem’ in Post-Soviet Russian Marxism, or the Afterlife of the USSR. Historical Materialism. ISSN 1465-4466. doi: 10.1163/1569206X-12341986.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 모스크바에서의 한국사 연구 -소련 시기(1917~1991)를 중심으로-Moseuk'euba eseo eui Han'guksa Yeon'gu - Soryeon Sigi (1917-1991) reul Chungsim euro - (Korean History Research in Moscow -Focusing on the Soviet Period(1917~1991)-). Han'gughag yeon'gu - Inha daehaggyo. ISSN 1225-469X. 61, s. 233–262.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Marxism with Korean Characteristics Re-reading the Marxist Analyses of Japanese Colonialism in Korea by Korean Diasporic Revolutionaries in the USSR in the 1920-3. Marŭk'ŭsŭchuŭi yŏn'gu. ISSN 1738-2998. 18(2), s. 324–357. doi: 10.26587/marx.18.2.202105.010.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tikhonov, Vladimir (2022). 인권 현장으로 떠나는 평화로운 화요일 Inkweon Hyeonjang euro Tteonaneun P'yeonghwaroun Hwayoil (A Peaceful Tuesday when I Depart to the Place where Human Rights [are Defended]). Mal. ISBN 9791187342205. 247 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 팬데믹 시대에 경계를 바라보다 P'aendemik Sidae e Kyeonggye reul Parapoda (Contemplating Contact Zones in the Pandemic Era). Somyeong. ISBN 9791159052507. 228 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 우리가 몰랐던 K Uri ga Mollatteon K (K[orea] which We do not Know). Hangyoreh Publishers. ISBN 9791160407532. 240 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 동북아의 제노사이드: 학살의 기억, 상처의 치유 Northeast Asia's Genocides: Memories of the Massacres, Healing of the Traumas. Kyeongin Munhwasa. ISBN 978-89-499-6601-4. 382 s.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 조선 사회주의자 열전 Choseon Sahoejueuija Yeolcheon (The Biographies of Korean Socialists). Namu Yeonp'il. ISBN 9791187890300. 312 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tikhonov, Vladimir (2022). ‘김건희 액세서리’ 된 캄보디아 아이 'Kim Keonghui Aeksesari' ga toen K'ambodia Ai (A Cambodian Children who Became 'Kim Keonghui's Accessary'). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 한국 민중사에 비추어본 역사와 인권 Han'guk Minjungsa e Pich'ueppon Yeoksa wa Inkweon (History and Human Rights as Seen through the Prism of the History from Below), 인권 현장으로 떠나는 평화로운 화요일 Inkweon Hyeonjang euro Tteonaneun P'yeonghwaroun Hwayoil (A Peaceful Tuesday when I Depart to the Place where Human Rights [are Defended]). Mal. ISSN 9791187342205. s. 39–71.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 러시아의 우크라이나 침공과 세계 진보: 엇갈리는 대응을 넘어서 Russia's Ukraine Invasion and the Global Left: Beyond the Conflicting Responses.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 북유럽의 정치 상황과 이민자 문제 Politics and Migration Issues in Northern Europe.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). A View from the Left: Non-Stalinist Left and UN Involvement in the Korean War.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Utdanning bak betalingsmur? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 선진국 한국의 책임 Seonjin'guk Han'guk eui Ch'aegim (Responsibilities of South Korea as an Advanced Country). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Korea in 1876-1945 – in Search for Korean Modernity.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). The Meta-history of Eurasia’s Russophone Koreans in the Global Perspective.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 팬데믹 시대에 경계를 바라보다 Looking at the Borders in Pandemic Age.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). ‘권위 장사’, 혹은 대학의 사망 'Kwŏnwi Changsa' hokŭn Taehak ŭi Samang ('Trade in Prestige,' or Death of University). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 신냉전 시대의 문학, 어떻게 가르칠 것인가? Shinnaengjŏn Shidaeŭi Munhak, Ŏttŏk'e Karŭch'il Kŏshin-ga? (How to Teach Literature in the New Cold War Age?). Munhagin. ISSN 2765-3323. 7, s. 19–29.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 세기말의 귀환? Segimal eui Kwihwan? (A Return of the Fin de siècle?). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Discourse and Practice of Modern Femininity in Late Nineteenth - Early Twentieth Century Korea.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Medicine Meets Red Feminism: Yi Tǒgyo (1890-1932), a Pioneering Korean Feminist Physician .
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Life and Death of Chu Chonggǒn (1895-1936) – a Founder of Korean Communist Party in Soviet Exile.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 한국에는 오지 못한 68혁명 Han'guk e Oji Mothan 68 Hyeongmyeong (The 1968 Revolution which Never Came to South Korea). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). The Korean War and Stalin’s Calculus: Soviet Strategies before, during and after the War.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 차별금지법 없는 선진국은 없다! Ch'abyeol Keumjobeop Eomneun Seonjin'guk Eopta! (There are No Advanced Countries without Anti-Discrimination Legislation!). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Chu Chonggǒn (1895-1936) – Life and Death of a Transborder Korean Socialist Intellectual.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 누가 어떻게 푸틴을 막을 것인가? Who and how can stop Putin? [Radio]. KBS 1st Radio.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Trajectories of Modern and Contemporary Femininity and Masculinity in Korea.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 미국 패권 이후의 세계 Miguk P'aekweon ihu eui Segye (The World After American Hegemony). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 한국인에게 기후 정의란 무엇인가? What is Climate Justice to South Koreans?
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 코로나 시대, 국가와 민족의 귀환 K'orona Sidae, Kukka wa Minjok eui Kwihwan (The COVID Age, a Return of State and Ethno-Nation), 팬데믹 시대에 경계를 바라보다 P'aendemik Sidae e Kyeonggye reul Parapoda (Contemplating Contact Zones in the Pandemic Era). Somyeong. ISSN 9791159052507. s. 39–53.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Navigating the Legal Regime: 1920-30s Socialist Movement in Korea and the “Grey Zone” of Colonial Law.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 전쟁, 혹은 진실의 순간 Cheonjaeng, Hogeun Chinsil eui Sun'gan (War, or The Moment of Truth). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Vi kan forvente at mange flere russiske forskere vil prøve å komme seg til Norge. Forskersonen.no.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). ‘푸틴의 전쟁’ 끝낼 힘은 오직 맞서 싸우는 시민에 있다 "P'ut'in eui cheonjaeng" Kkeunnaek Him eun Ojik Masseo Ssauneun Simin e Itta (The Power to End "Putin's War" Lies with Ukrainian People Fighting Back). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 사실(史實)과 마르크시즘 바탕해 가야사 써보겠다는 야심으로 Sasil kwa Mareuk'eusijeum Pat'anghae Kayasa Sseobogettaneun Yasim euro (With the Ambition of Writing Kaya History Based on Historical Facts and Marxism). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 문화는 배타적으로 소유할 수 없다! Munhwa neun Paet'ajeogeuro Soyuhal su Eopta! (One Can't Own Culture Exclusively!). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 팬데믹 이후 세계 시민의 삶 The Post-Pandemic Lives of Global Citizens . [Radio]. KBS Radio.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). Characteristics of the formation of bureaucratic states in East Asia in the context of world history : from Han dynasty to Song dynasty.
 • Tikhonov, Vladimir (2022). 신냉전 시대를 살아가는 법 Sinnaejeon Sidae reul Sarakaneun Peop (How to Live through the Age of the New Cold War). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 한국, 왜 우경화하나? Han'guk, Wae Ugyeonghwahana? (South Korea, Why Do you Veer to the Right?). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017. s. 25–25.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). In Search of 'Protection' - Buddhism, State and Military in South Korea.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). An Epic Odyssey of a Provincial Korean Revolutionary in 20th Century Eurasia.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Yi Yǒsǒng and the Dream of Oppressed Peoples’ Solidarity.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 성공만 비추는 한국식 동포관, 숨은 고통과 차별 외면 South Korean View of Overseas Koreans Focuses on Successes Only, Ignoring Trials and Discrimination. Hanguk Ilbo. ISSN 2169-5504.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 연대의 결핍, ‘오징어 게임’의 함의 Yeondae eui Kyeolp'ip, <Ojingeo Geim> eui Hameui (The Lack of Solidarity - a Message of Squid Game) . Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 해외에서의 노동교육 사례와 한국에서의 노동교육 필요성 The Examples of Labour Rights Education Abroad and the Necessity of Labour Rights Education in South Korea.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 한국, 행복하지 못한 선진국 Han'guk, Haengbokhaji Mothan Seonjin'guk (South Korea, an Unhappy Advanced Country). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Keynote Speech: Does Authentic Multiculturalism Exist? On the Limitations of Today’s ‘Multicultural’ Policies.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). South Korea's New Right - The Politics of Historical Revisionism.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 양심수 없는 나라야말로 진짜 선진국이다 Yangsimsu eomneun narayamallo chiccha seonjin'gugida (The Country without Prisoners of Conscience is a Really Advanced Country) . Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 노동인권 교육이 시급하다 (Teaching Labour Rights [in the Schools] is Urgent).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 신냉전 시대와 한반도 평화 (The Era of the New Cold War and Peace on the Korean Peninsula).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Modernity as a Part of Tradition : Meritocratic Recruitment in East Asia's Traditional Bureaucracies and their Influence on Society and Culture .
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 2021년 대한민국의 자화상 (The Auto-portrait of the Republic of Korea in 2021). [Radio]. KBS 1st Radio.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 고려인 마을을 말한다 Talking about Soviet-Korean Village. [Radio]. Koryoin FM.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Review of Han'guk Oegugeo Taehakkyo Tijit'al Inmunhak Yeon'guso, ed. Seoul: Hanul, 2020. Seoyang Saron (The Western History Review). ISSN 1229-0289. 149, s. 439–443. doi: 10.46259/WHR.149.14.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). “한국에선 실제 일어날 수 있는 일인가”라는 질문 "Han'guk eseo Silche ro Ireonal su inneun Il in'ga" ra neun Chilmun (The Question on Whether "Such Things Really Happen in South Korea?"). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). "북한의 한국학에 영향을 준 소련의 한국학자" The Soviet Korea Specialists who Influenced Korean Studies in North Korea.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Korean Revolution Through the Prism of the Comintern Archive.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 1920-30년대 식민지 조선 맑시스트들의 국제반제연대론: 이여성 (李如星)과 피억압 민족 투쟁에 대한 일제 강점기 맑스주의적 서술들 (The Discourses of International Anti-Colonial Solidarity in the 1920-30s Korean Marxist Milieu: Yi Yeoseong and his Marxist Narratives on Foreign Anti-Imperialism).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 중국 조선족과 구소련 고려인들의 삶과 노동 (Life and Work of the Ethnic Koreans from China and Former Soviet Union [in South Korea]).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). The Dream of the Solidarity of the Downtrodden : Yi Yŏsŏng and his Colonial-era Writings on Foreign Anti-imperialism.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Visual Arts in the DPRK.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 한-미 동맹, 정말 문제없을까? Han-Mi Tongmaeng, Cheongmal Munje Eopseulkka? (Is the South Korean-American Alliance Really Unproblematic?). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 중국의 때이른 관료화: 원인들과 결과들 (China's Precocious Bureaucratization: the Reasons and the Results) .
 • Tikhonov, Vladimir (2021). "문재인 독재? 상식이 있는 발언인가? 지금은 정부 아닌 기업 독재의 시대" ("Moon Jaein's Dictatorship"? Is it Common-sensical? We Live in the Era of Corporate, not Governmental, Dictatorship) . [Radio]. KBS 1st Radio.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 한국민중사에 비추어 본 역사와 인권 (History and the Human Rights, seen through the People's History of Korea).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 코로나 이후 세계 체제 (The World-System after COVID).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 세계와 한국: 한국 근현대의 ‘국제 연대’ 전통 (World and Korea: The Traditions of 'International Solidarity' in Modern and Contemporary Korea).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 코로나 시대, 국경이 공고화된다 (The COVID Age - the Borders are Becoming Harder).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 러시아국립사회정치사연구소(RGASPI) 문서를 통해서 본 조선 혁명가들의 사회 (Korean Revolutionary Milieus Seen through the Prism of RGASPI Archival Documents).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). ‘동포’들을 차별하는 나라 Tongp'o teur eul Ch'abyeolhaneun Nara (The Country which Discriminates against its own Co-ethnics). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 여성징병제 도입한 노르웨이, 실상은 이렇습니다 (The Realities of Norway, a Country which Conscripts Women). [Radio]. KBS 1st Radio.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 한 국제주의적 공산주의자, 한위건 읽기 Re-reading Han Wigeon, an Internationalist Communist.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Korea in the World – International Solidarity and Korean Modernity.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 4.7 재보궐 선거의 결과 (The Results of April 7 By-elections). [Radio]. KBS 1st Radio.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). The Trajectories of Modernity in Korea: Continuities and Ruptures.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 미아들의 시대: 고립과 원자화를 넘어서 (The Age of the Orphans: beyond Isolation and Atomization).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). “우리는 집 잃은 미아들… 서로가 서로에게 집 돼줘야” (We are Homeless Orphans...We have to Become Homes to Each Other). [Avis]. Kyosu Sinmun.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 일본, 대한민국의 반면교사 Ilbon, Taehan Min'guk eui Panmyeon Kyosa (Japan, the Country which South Korea Should Not Follow). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). Marxism with Korean Characteristics: Re-reading the Marxist Analyses of Japanese Colonialism in Korea by Korean Diasporic Revolutionaries in the USSR in the 1920s.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 'New Women' and Socio-Political Radicalism in Colonial-Age Korea.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 직장 회식, 복종의 의례 Chikchang hoesik, Pokchong eui euirye (Workplace Parties, the Rites of Submission). Hangyoreh sinmun. ISSN 1228-4017.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 소련 몰락 이후 러시아 맑스주의에 있어서의 ‘소련 문제’: 소련의 ‘死後的 존재 (‘The Soviet Problem’ in Post-Soviet Russian Marxism, or the Afterlife of the USSR).
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 더 진해진 국경선, 외면받는 소수자 Teo Chinhaejin Kukkyeongseon, Oemyeon panneun Sosuja (Borderlines Becoming Thicker, Minorities being Disregarded). Hangyoreh21. 1349.
 • Tikhonov, Vladimir (2021). 모스크바에서의 한국학: 기원, 발전, 그리고 특징 (Korean Studies in Moscow: Origins, Developments and Special Features).
 • Tikhonov, Vladimir & Felix, Lill (2021). Die erste Youtuberin aus Nordkorea. [Avis]. Neue Zürcher Zeitung .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 14. juni 2022 12:24