Anu Laanemets

Førsteamanuensis - Nordisk språk
English version of this page
Telefon +47 22854906
Rom HW 509
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser ligger innenfor nordisk språkvitenskap og lingvistikk med særlig fokus på skandinavisk grammatikk (syntaks), variasjonslingvistikk og sammenlignende språkstudier. Min forskning har empirisk forankring og jeg har inngående erfaring med å arbeide med diverse tale- og skriftspråkskorpus.

 

Undervisning

Ved ILN har jeg undervist i:

NOR1100 Norsk grammatikk

NOR1107 Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1

NOR2120/4120 Dialektologi og sosiolingvistikk 2

NOR2111 Syntaks og morfologi

NOAS4103 Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

 

Bakgrunn

Arbeid

2014-2016 Marie Skłodowska-Curie research fellow ved Sprogforandringscentret, Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet

2008-2014 lektor i skandinavisk språkvitenskap, Tartu Universitet, Estland

2008-2013 leder for den skandinaviske avdelingen ved Tartu Universitet og programansvarlig for avdelingens BA og MA studieordninger

2004-2008 assistent i dansk filologi, Tartu Universitet, Estland

2001-2004 div. undervisningsoppdrag ved den skandinaviske avdelingen, Tartu Universitet, Estland

 

Utdanning

2012 PhD i skandinaviske språk og litteratur, Tartu Universitet, Estland

2004 MA i skandinaviske språk og litteratur, Tartu Universitet, Estland

2001 BA i norsk språk og litteratur (cum laude), Tartu Universitet, Estland

 

Tidligere publikasjoner

Laanemets, A. (2017) The choice of the perfect auxiliary in contemporary spoken Danish. Acta Linguistica Hafniensia - International Journal of Linguistics. 49(2), 232–254. DOI: 10.1080/03740463.2017.1369689

Frans Gregersen, Elisabet Engdahl & Anu Laanemets (2017) Introduction to the special issue on variation in auxiliary selection, Acta Linguistica Hafniensia, 49(2), 107-117, DOI: 10.1080/03740463.2017.1380252

Laanemets, A. & H. Mihkelson (2016) Modaalsuse tõlkimisest - rootsi modaaltegusõna böra ja selle tõlkevasted eesti keeles. [Translating modality – the Swedish modal verb böra and its translational equivalents in Estonian]. The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (JEFUL – ESUKA). DOI: http://dx.doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.05

Engdahl, E. & A. Laanemets (2015) Opersonlig passiv i danska, norska och svenska – en korpusstudie. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 33(2), 129–156.

Engdahl, E. & A. Laanemets (2015) Prepositional passives in Danish, Norwegian and Swedish – A corpus study. Nordic Journal of Linguistics 38(3): 285–337. doi:10.1017/S0332586515000232

Laanemets, A. & E. Engdahl (2015) Findes der præpositionspassiv i dansk? 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 2015, 87–104.

Laanemets, A. (2013) The Passive Voice in Spoken and Written Danish, Norwegian and Swedish: A comparative corpus-based study. Languages in Contrast, 13(1): 67–89.

Laanemets, A. (2012) Passiv i moderne dansk, norsk og svensk: Et korpusbaseret studie af tale- og skriftsprog. Dissertationes Philologiae Scandinavicae Universitatis Tartuensis 2. Tartu University Press (s. 255). ISSN 1736-2865. ISBN 978-9949-32-153-7 (print). On-line: https://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27711/laanemets_anu.pdf

Laanemets, A. (2009) The passive voice in written and spoken Scandinavian. M. Fryd (ed.) The passive in Germanic languages. GAGL: Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik 49: 144–166.

Zilmer, K. & A. Laanemets (2006) Nu kan jeg några nye ord som jeg kan legga in i svenska meninger. Svensk som bakgrunnsspråk ved innlæring av norsk. NOA. Norsk som andrespråk 1:49–59.

Laanemets, A. (2006) Passiv i svensk, norsk og dansk: en kvantitativ undersøgelse. Svenskans beskrivning 28, Örebro Universitet. 159–167.

Laanemets, A. (2004) Dannelse og anvendelse af passiv i dansk, norsk og svensk. Nordistica Tartuensia 11. Tartu: Tartu University Press. (s. 109). ISSN 1406-6149, ISBN 978-9985-40-422-5.

Laanemets, A. & M. Pesti (2003) Koncept til en ny dansk-estisk ordbog. Nordiske Studier i Leksikografi 6, Nordisk forening for leksikografi, Tórshavn. 169–179.

 

Emneord: Nordisk språk

Publikasjoner

  • Eik, Ragnhild & Laanemets, Anu (2021). Å være eller å bli - det er spørsmålet. Ei sammenligning av verbene VÆRE og BLI i amerikanorsk og norgenorsk. I Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein Alexander & Åfarli, Tor Anders (Red.), Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet . Novus Forlag. ISSN 9788283900811. s. 218–239. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Laanemets, Anu; Sävborg, Daniel & Asu, Eva Liina (2020). Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria. . University of Tartu Press. ISBN 978-9949-03-264-8. 315 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. okt. 2017 16:38 - Sist endret 18. sep. 2018 14:44

Prosjekter