Trond Gunnar Nordenstam

Bilde av Trond Gunnar Nordenstam
English version of this page
Telefon +47 22856848
Rom NT 1127
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

  • Oversettelse russisk - norsk
  • Tolking
  • Russisk grammatikk
  • Russisk fagdidaktikk
  • Russisk språkhistorie
  • Ortodoks teologi
Emneord: Russisk, Russisk-norsk oversettelse, Tolking, Russisk grammatikk, Fagdidaktikk, Russisk språkhistorie.

Publikasjoner

T. G. Nordenstam: Azbuka 1, Lærebok i russisk (3. utgave), Oslo 2017.

T. G. Nordenstam: Azbuka 2, Lærebok i russisk, Oslo 2016.

M. Bjerkeng, T. Bräger, T. G. Nordenstam: Sosedi 1, Begynnerkurs i russisk, Bergen 2000.

  • Nordenstam, Trond Gunnar (2017). Azbuka 1, Lærebok i russisk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2169-1. 292 s.
  • Nordenstam, Trond Gunnar (2016). Azbuka 2, Lærebok i russisk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2022-9. 368 s.
  • Nordenstam, Trond Gunnar (2013). Azbuka, Lærebok i russisk. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0394-2. 300 s.
  • Bjerkeng, Marit; Bräger, Tatiana & Nordenstam, Trond Gunnar (2000). Sosedi 1. Begynnerkurs i russisk. Fagbokforlaget. ISBN 8276744524. 337 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 15:53 - Sist endret 24. okt. 2019 14:55

Prosjekter