Ragnhild Johnsrud Zorgati

Førsteamanuensis - Religionsvitenskap
Bilde av Ragnhild Johnsrud Zorgati
English version of this page
Telefon +47 22856855
Rom 337 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med fordypning i religionshistorie, islamstudier, og litteraturvitenskap. I min forskning har jeg fokusert på religions- og kulturmøter mellom muslimer og kristne: fra konverteringer i iberisk middelalder, via kulturmøter i hammam på 1800-tallet, til litterære skildringer av nord-afrikanske fremmedarbeidere i Paris. Nå deltar jeg i tre forskningsprosjekter: Tracing the Jerusalem Code: Christian Cultures in Scandinavia der jeg analyserer skandinaviske 1800-tallsskildringer av det Hellige land, Muslimer i bevegelse og usynlig islam (MMII) der jeg tar for meg fiksjon som kilde i studiet av islam i Europa og Value Politics (ValPol) der jeg har studert motstridende verdisyn i tunisisk politikk etter 2011. 

Undervisning

I tillegg veileder jeg flere masterstudenter i religionshistorie.

Utdanning og bakgrunn

Jeg har vært ansatt som førsteamanuensis i religionshistorie ved IKOS fra august 2013.

I perioden 2011-2013 var jeg postdoktor i litteraturvitenskap ved ILOS med 1 års forskningsopphold i Tunisia.

Jeg tok doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2007 og har doktorgradsstudier innen komparativ litteraturvitenskap og «Islamic Studies» fra Université de Montréal og McGill University, Canada. I avhandlingen analyserte jeg kristne og muslimsk lovtekster fra iberisk middelalder om konverteringer og blandingsekteskap i lys av postkolonial teori. Jeg er Cand. Philol fra Universitetet i Oslo med hovedfag i fransk og med støttefag i filosofi og Midtøsten- og Nord-Afrikastudier. I tillegg har jeg en mastergrad i moderne litteratur fra Université de Paris XIII og bachelor-studier fra Université Libre de Bruxelles.

I perioden 2008-2010 underviste jeg ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Volda i kurs innenfor religionshistorie, vitenskapsteori og middelalderhistorie. Jeg har også hatt ansvar for Humanistisk prosjektsemester ved UiO og vært timelærer i komparativ litteraturvitenskap ved Université de Montréal.

Jeg er blitt tildelt stipender fra blant annet Norges forskningsråd, Universitetet i Oslo og The Social Science and Humanities Research Council of Canada.

Bokpublikasjoner

Emneord: Religionsvitenskap, Religionshistorie, Islam, Midtøsten, Nord-Afrika, Litteraturvitenskap, SIMS

Publikasjoner

 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud. The Lead Books of Granada: Hybridity and Cultural Memory. I: The Formative Past and the Formation of the Future. Collective Remembering and Identity Formation.. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-808-1. s. 277-311
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2021). Love Jihad in contemporary art in Norway. Religions. ISSN 2077-1444. 12(12). doi: 10.3390/rel12121106.
 • Bohlin, Anna & Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2021). Tracing the Jerusalem Code c. 1750–c.1920: The Christian Storyworld Expanded and Fragmented. I Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Bohlin, Anna (Red.), Tracing the Jerusalem Code. Volume 3: The Promised Land Christian Cutures in Modern Scandinavia (ca. 1750-ca. 1920). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110634884. s. 12–50. doi: doi.org/10.1515/9783110639476-002.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2020). The painter and the princess: Constructing feminism/decentring orientalism between Cpenhagen, Istanbul, Cairo and Tunis. Cultural History. ISSN 2045-290X. 9(1), s. 46–71. doi: 10.3366/cult.2020.0208. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2018). Tunis. Samfunnets endringskraft. I Butenschøn, Nils A (Red.), Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02812-5. s. 287–306.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2017). Human Rights and the Tunisian Constitution. I Stensvold, Anne (Red.), Religion, State and the United Nations: Value Politics. Routledge. ISSN 9781317382584. s. 153–170.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Impressions from Tunisia, Spring 2016. Journal of Arabic and Islamic studies. ISSN 0806-198X. 16, s. 385–388. doi: 10.5617/jais.4758.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). The Lead Books of Granada: Hybridity and Cultural Memory. I Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (Red.), The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-808-1. s. 277–311.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2011). Sanser, kvinnekultur og kulturmøter i hammam. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 185–205.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2005). Rachid Boudjedra, La Prise de Gibraltar: Kaléidoscope et métissage. Romansk Forum. ISSN 0804-6468. 20(1), s. 121–130.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2002). Bid’a: Innovation and Tradition in al-Andalus, The Intangible Heritage of the Mediterranean. Transmission, Adaptation and Innovation. Unipubforlag & Department of Culture Studies, UiO. ISSN 82-7477-121-4.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Pepe, Teresa; Vikør, Knut S.; Abou-Hodeib, Toufoul; Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Utvik, Bjørn Olav (2021). Reflections on the 2011 Arab Uprisings from Norway: Ten Years After.
 • Lunde, Hannah Kristine Bjørke; Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Lund, Ellen Cathrine (2021). "Pilegrimsreiser", Norgeshistorie - Tro og tilhørighet. [Radio]. NRK P2.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud; Oftestad, Eivor Andersen & Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2021). Prelude. I Oftestad, Eivor Andersen & Haga, Joar (Red.), Tracing the Jerusalem Code. Volume 2: The Chosen People. Christian Cultures in Early Modern Scandinavia (1536-ca. 1750). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-063487-7. s. 1–9. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110639452-001.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2020). Likestilling og feminisme i Tunisia.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2020). Om den politiske situasjonen i Tunisia. 100 dager etter presidentvalget. [Radio]. NRK Alltid nyheter.
 • Stordalen, Terje & Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2019). Gudsåpenbaringer og visjoner: Esekiels bok.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2019). Islam i fiksjon.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud; Maktabi, Rania & Elgvin, Sara Merabti (2019). Algerie, Tunisia og Marokko: Samfunn, politikk og kvinner etter 2011.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2019). Fobier og forfølgelse. Antisemittisme og islamofobi før og nå. En panelsamtale om dagsaktuelle problemstillinger med utgangspunkt i forestillingen "Krenket".
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2019). Jerusalem i Skandinavia. Tusen års kulturshistorie.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2019). The Wound of Movement: Young Muslims in Contemporary Fiction.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2018). Tracing the Jerusalem Code through the Second Millennium.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2018). Bokpresentasjon: Brennpunkt Midtøsten (sammen med Nils Butenschøn, Rania Maktabi og Kjetil Selvik).
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2018). The Green Line of the Jerusalem Code: Nineteenth Century Scandinavians in the "Holy Land".
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2018). Organisering av workshop:Jerusalem and the Holy Land in the 19th and early 20th centuries, Travel and Representation. Introduksjon og konklusjon.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2017). Sub-project III, Jerusalem in modern Scandinavia (1750-1900). Only in the heart or in the Middle East?
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2017). Women influencing religious authority in the late 19th century: The Princess Nazli Fadhel and her Pan-Islamic connections.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2017). Lynkurs om islam.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2017). Boom for kvinners rettigheter. [Avis]. Dagsavisen.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Haga, Joar (2017). Tracing the Jerusalem Code: Christian Cultures in Scandinavia - prosjektpresentasjon.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2017). Debates and Rulings concerning Mixed Marriages in the Middle Ages.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Oftestad, Eivor Andersen (2017). The Stories of the Holy City. Panelsamtale med Thorvald Steen og Andreas Wiese.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2017). Søker kone nummer to på nett. [Avis]. Vårt Land.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2017). Ønsker ikke reformasjonen i islamsk reprise. [Avis]. Vårt Land.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Kommentar til Jonas Otterbeck.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Flowers from Jerusalem - the Green Line of the Jerusalem Code.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Narrating Jerusalem in Fredrika Bremer's "Travels in the Holy Land" and Selma Lagerlöf's "Jerusalem".
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Tunisia in 2016: some personal impressions.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Panelsamtale: Hvilken rolle spiller sannheten i interreligiøs dialog idag?
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Panel conversation about Tunisia after the projection of the Tunisian film "As I Open My Eyes" at the Arabian Film Days in Oslo, 14th-17th of April 2016.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Memory as Legitimation.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2016). Deltagelse i radioprogrammet "Mellom himmel og jord". [Radio]. NRK P1.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Foredrag om Tunisia for ansatte ved Nobels Fredssenter.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). From Lingua Franca to the Arab World in 2016.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Network and Code in Frederika Bremer’s ‘Travel to the Holy Land’.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Intervju med Vårt Land om utdelingen av Nobels fredspris 2015 til Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog. [Avis]. Vår Land.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Tekster til Fredsprisutstillingen 2015 "Den tunisiske metode".
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Om vinneren av Nobels fredspris 2015 og situasjonen i Tunisia. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Samtale med Bente Erichsen om fredsprisutstillingen "Den tunisiske metode". [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Om fredsprisutstillingen "Den tunisiske metode". [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Dagsnytt 18: om Nobels fredspris til Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog. [Radio]. NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Revolution, Dialogue and Transition: What the World Can Learn from Tunisia. In Honour of the Nobel Peace Prize 2015 to the Tunisian National Dialogue Quartet .
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Tunisia og Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog. [Radio]. NRK - Nyhetsettermiddag.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Nobels Fredspris til Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog. [Radio]. NRK p2 - Dagsnytt 18.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). “Histoire(s) croisée(s) in Fredrika Bremer’s Travels in the Holy Land (Livet i gamla världen: Palestina”).
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Ekstreme krefter misliker et demokratisk Tunisia. [Avis]. Nrk. no.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Angående terrorangrepet på Bardomuseet i Tunis den 18. mars 2015. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Om radikalisering av unge tunisiere i forbindelse med terrorangrepet i Sousse den 26. juni 2015. [Radio]. NRK P2/Alltid nyheter.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2015). Deltagelse i debatt: Comment répondre a l’affirmation des identités religieuses? Un défi du 21e siècle.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2014). Valget i Tunisia. [Radio]. NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2014). Skandinaviske kvinners rettigheter på slutten av 1800-tallet i fiqh-perspektiv.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2014). Fredrika Bremer and the Olive Tree: Memory and Representations of History in a 19th Century Protestant Travel Narrative.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud; Oftestad, Eivor Andersen & Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Presentation of Jerusalem Research Project.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2014). Foredrag om islam i Nord-Afrika.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2013). “Tunisia: Democracy, yes! Bu what about pluralism”, Seminar at the Center for Islamic and Middle East Studies, IKOS, UiO.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2012). Intercommunal Bathing in the Ius Commune and in the Ius Proprium of Medieval and Early Modern Iberia.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2012). An Unusual Encounter between the Polish-Danish Painter Elisabeth Jerichau-Baumann and the Egyptian Princess Nazili Hanim.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2012). Intervju i "Verdibørsen" om flerkulturelle samfunn i middelalderen i forbindelse med rettsaken mot Behring Breivik. [Radio]. NRK P2.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2012). Deltagelse i "Migrapolis" om temaet blandingsekteskap. [TV]. NRK.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Aukrust, Knut (2012). Al-Andalus: Myter og motmyter. Seminar i samarbeid med Knut Aukrust .
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud & Aukrust, Knut (2012). Respondent bokpresentasjon: Spansk gullalder, historiens relevans og religiøst mangfold.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2011). Estetiske sansninger i/av hammam.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2011). From Denmark to the hammam: the international female networks of the Danish-Polish painter Elisabeth Jerichau Baumann.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2011). Intervju om situasjonen i Tunisia. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2009). Mozarabs in Medieval and Early Modern Spain: Identities and Influences. Speculum. ISSN 0038-7134. 84(4), s. 1062–1062.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2009). Jerusalem in Granada; Identity and Memory in Times of Unrest (16th Century Iberia).
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2009). Hammam: Dirt and Cleanliness in Muslim-Christian Relations in al-Andalus.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2007). Kristne og muslimer i Spania. [Radio]. Radioselskapet NRK P2.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2007). Krysset religiøse grenser. [Avis]. Klassekampen.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2006). Can Legal Texts Convey Emotions?: Medieval Iberian Legal Discourses on Inter-Faith Unions.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2005). Crossing Boundaries, Negotiating Identities: Conversion in the 12th Century Mediterranean.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2007). Beyond Boundaries, Islamic and Christian Legal Texts Dealing with Conversion and Mixed Marriages in Medieval Iberia. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2013 11:32 - Sist endret 10. sep. 2020 09:39

Prosjekter