English version of this page

Muslimer i bevegelse og usynlig islam (MMII) (avsluttet)

Prosjektet studerte hvordan islam formes og utvikles i Europa med vekt på de muslimske stemmene som får mindre oppmerksomhet i offentligheten og forskningen.

Grønne trær, brun jord og horisont. Maleri.

Spanskt landskap av den svenske maleren Ivan Aguéli, også kjent som Sheikh 'Abd al-Hādī 'Aqīlī. Wikimedia - CC0 1.0.

Om prosjektet

Prosjektet «Mobile Muslims and Invisible Islam» (MMII) undersøkte subtile og komplekse former for religiøsitet blant folk i Europa som selv identifiserer seg som muslimer eller har en kulturell forbindelse til islam.

Kontakt med religiøst mangfold har i mange tilfeller ført til flytende og sammensatte identiteter. Mange forstår sin religion annerledes enn det tradisjonen eller religiøse autoriteter foreskriver. De er påvirket av forskjellige strømninger i storsamfunnet, tilpasser religionen til ulike livsfaser og sammenhenger og har sin egen forståelse av hva det vil si å være «muslim».

Slike mer umerkelige former for religiøsitet og muslimsk identitet er vanskelig å kategorisere og er underrepresentert i forskningen, men er antagelig svært utbredt. Prosjektet ville bidra til økt kunnskap om temaene og utvikle mer sofistikerte teorier om pluralisme og religiøs endring.

For mer informasjon om dette prosjektet, se den engelske siden.

Emneord: Islam, Religion og politikk, Kulturmøter, Religionshistorie
Publisert 16. feb. 2018 14:10 - Sist endret 25. mai 2022 12:57