English version of this page

Muslimer i bevegelse og usynlig islam (MMII)

Prosjektet studerer hvordan islam formes og utvikles i Europa med vekt på de muslimske stemmene som får mindre oppmerksomhet i offentligheten og forskningen.

Grønne trær, brun jord og horisont. Maleri.

Spanskt landskap av den svenske maleren Ivan Aguéli, også kjent som Sheikh 'Abd al-Hādī 'Aqīlī. Wikimedia - CC0 1.0.

Om prosjektet

Prosjektet "Mobile Muslims and Invisible Islam" (MMII) undersøker subtile og komplekse former for religiøsitet blant folk i Europa som selv identifiserer seg som muslimer eller har en kulturell forbindelse til islam.

Kontakt med religiøst mangfold har i mange tilfeller ført til flytende og sammensatte identiteter. Mange forstår sin religion annerledes enn det tradisjonen eller religiøse autoriteter foreskriver. De er påvirket av forskjellige strømninger i storsamfunnet, tilpasser religionen til ulike livsfaser og sammenhenger og har sin egen forståelse av hva det vil si å være «muslim».

Slike mer umerkelige former for religiøsitet og muslimsk identitet er vanskelig å kategorisere og er underrepresentert i forskningen, men er antagelig svært utbredt. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om temaene og vil utvikle mer sofistikerte teorier om pluralisme og religiøs endring.

Emneord: Islam, Religion og politikk, Kulturmøter, Religionshistorie
Publisert 16. feb. 2018 14:10 - Sist endret 1. apr. 2020 12:54