Nora Stene

Førsteamanuensis - Religionsvitenskap
Bilde av Nora Stene
English version of this page
Telefon +47 22844068
Rom 339 PAM
Brukernavn
Besøksadresse IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etasje
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Kristne i Midtøsten
 • Koptere i Egypt, Sudan  og i diaspora
 • Islam i Midtøsten og i Europa
 • Muslimer som migranter og som nyetablerte minoriteter
 • Religionspolitiske utfordringer i sekulære samfunn
 • Religiøse minoriteter i Norge: inklusiv Det jødiske trossamfunn; Den katolske kirke; Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige/ Mormon
 • Studier av barndom og oppvekst i religiøse grupperinger

Undervisning og veiledning

Emneansvar eller deltagelse på undervisningen i følgende emner:

 • Verdensreligioner REL 1003    
 • Kristendom REL 2210  
 • Jødedom REL 2240
 • Bacheloremne REL 3090
 • Kjønn og religion REL 3040/4040
 • Teori og metode- Master REL 4000
 • Feltarbeid i religionsvitenskap -Master REL 4002
 • Leseemne (MA) REL 4112

Veileder studenter på alle nivå

2010/2011 Vurderer PhD søknader for IKOS

Pågående forskning

Prosjektet "Misjon og menneskerettigheter"  analyserer misjonsaktivitet relatert til menneskerettighetsfeltet. En ny utvikling på misjonsfeltet er møtet mellom misjonærer og innvandrere. Dette reiser flere viktige spørsmål, inkludert definisjonen av misjonsbegrepet og hvordan misjonsaktiviteter kan relateres til ulike oppfatninger av paragraf 18 i menneskerettighetene.

Faglig bakgrunn

Curriculum vitae

 • PhD fra 2005.
 • 2014 - fremover, Førsteamanuensis ved IKOS
 • 2005 -2014, Førstelektor ved IKOS
 • 2004 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.
 • Forsker og underviser i ulike religionshistoriske emner ved IKOS. Deltar i IKOS sitt Senter for islam- og Midtøstenstudier.
 • Gjesteforeleser ved ulike institusjoner og ved ulike arrangementer, se oversikt i Cristin.
 • Fast sensor Høgskolen i Oslo, avd. lærerutdanning, og VID, Universitetet i Stavanger, Misjonshøgskolen.
 • Publiserer nasjonalt og internasjonalt og deltar i norsk media.

Forskningsreiser, utvalg

 • London, februar og mai 2014; 2015; 2016 faglig oppdatering i forbindelse med prosjektet Kristne i Midtøsten. Besøk hos menighet og kontaktpersoner i koptisk ortodoks kontaktnettverk.
 • Kairo, 31-3 til  6-4 2011, Reise i forbindelse med besøk på Al-Azhar og samtaler med utvalgte personer etter opprøret i 2011. Knyttet til UD-støttet utvekslingsprosjekt for å få lærerkrefter til IKOS med ekspertise på islamundervisning. Delegasjon: Lena Larsen, Nora Stene, Kari Vogt.
 • Istanbul, 3-6 til 10-6 2006, Reise for besøk hos ulike ortodokse kirkesamfunn. Delegasjon: Vilde Reichelt, Nora Stene, Berit Thorbjørnsrud, Kari Vogt.
 • Feltarbeid i Kairo og i London i forbindelse med eget hovedfag og PhD

Verv

 • 2010 og fremover- Redaksjonsmedlem i Prismet (fagfellevurdert tidsskrift).
 • 2010 og fremover- Knyttet til  "Ressursgruppen religions- og livssynsmangfold" ved UiO.
 • 2006 Deltager i kompetansenettverket Studier av Den norske kirkes trosopplæringsreform, Stiftelsen Kirkeforskning KIFO.
Emneord: Religionsvitenskap, Religionshistorie, Kristendom, Jødedom, Islam, Midtøsten

Publikasjoner

 • Stene, Nora (2021). Lederskap og autoritet: Nye posisjoner for kvinner i Fellesskapet Bosnia-Hercegovina Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 67–88. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stene, Nora (2019). Leaving Islam for Christianity: Asylum Seeker Converts. I Enstedt, Daniel; Larsson, Göran & Mantsinen, Teemu (Red.), Handbook of Leaving Religion. Brill|Nijhoff. ISSN 9789004330924. s. 210–219. doi: 10.1163/9789004331471_018.
 • Stene, Nora (2017). Belonging to the Church Community: From Childhood Years Onward. I van Doorn-Harder, Nelly (Red.), Copts in Context. Negotiating Identity, Tradition, and Modernity. University of South Carolina Press. ISSN 978-1-61117-784-8. s. 134–148. doi: 10.2307/j.ctv6wgmcb.16.
 • Stene, Nora (2016). Christian Missionaries and Asylum Seekers: A Case Study from Norway. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 34(3), s. 203–221. doi: 10.1080/18918131.2016.1227589.
 • Stene, Nora (2015). Mobilisering og motstand: Den koptiske søndagsskolen. I Thorbjørnsrud, Berit S (Red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. s. 135–155.
 • Stene, Nora (2012). Autoritet og autoritetens grenser. Den ortodokse rabbineren som religiøs leder i Det Mosaiske Trossamfund. I Døving, Cora Alexa & Thorbjørnsrud, Berit S (Red.), Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01971-0. s. 146–168.
 • Stene, Nora (2011). Bilders kraft. Koptiske barns bruk av religiøse bilder i Kairo og London. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 255–272.
 • Stene, Nora (2010). Barnet som symbol og barn som religiøse aktører. Nye utfordringer i religionshistoriens møte med barndomsforskningen. Barn. ISSN 0800-1669. s. 79–95.
 • Preston, Nora Stene (2009). Riter i barne- og ungdomsfasen. I Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssaamfunn. s. 12–38.
 • Preston, Nora Stene (2006). "Ikke noen sånn påtrengende greie". Et religionshistorisk blikk på nye familietilbud tilknyttet trosopplæringsreformen i Den norske kirke. I Lannem, Turid Skorpe & Stifoss-Hanssen, Hans (Red.), Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2182-1. s. 56–68.
 • Preston, Nora Stene (2005). Det Gud har sammenføyd. Ekteskapstradisjoner blant katolikker i Norge. I Thorbjørnsrud, Berit S (Red.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-188-4. s. 110–131.
 • Preston, Nora Stene (2002). The challenge of the diaspora as reflected in a Coptic Sunday School. Journal of Eastern Christian Studies. ISSN 0009-5141. 54(1-2), s. 77–90.
 • Stene, Nora (1998). Multiple Choice, Language Usage and the Transmission of Religious Tradition. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. 20(2), s. 90–101.
 • Stene, Nora (1997). "Into the Lands of Immigration". I Vogt, Kari (Red.), Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today. Novus forlag, oslo. s. 255–265.
 • Stene, Nora (1997). Becoming a Copt: the Integration of Coptic Children into the Church Community. I Vogt, Kari (Red.), Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today. Novus forlag, oslo. s. 191–212.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Stene, Nora (2022). Presentasjon av filmen "The mission".
 • Stene, Nora (2022). Conversion Norway-style. [Radio]. BBC World Service.
 • Stene, Nora (2022). "Når troen blir så sterk at man velger å konvertere". [Internett]. nrk.no.
 • Stene, Nora (2022). Unge muslimar krev jamstilling og demokrati i religionens namn. [Internett]. www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt.
 • Stene, Nora (2021). Students in the Research Process.
 • Stene, Nora (2021). Stadig flere kvinner er aktive i driften av moskeer. [Avis]. Vårt land nettutgave.
 • Stene, Nora (2021). Ny rapport nyanserer bildet av mannsdominerte moskeer. [Avis]. Vårt land nettutgave.
 • Stene, Nora (2020). Norgeshistorie: Religionspluralisme i dagens Norge. [Radio]. N.R.K. P2.
 • Stene, Nora (2020). Tro og ting. [Tidsskrift]. St. Olav katolsk kirkeblad.
 • Stene, Nora (2020). Kreativ tilrettelegging i forelesningssalen. [Fagblad]. Eplilepsinytt. Tidsskrift for Norsk Epilepsiforbund.
 • Stene, Nora (2019). Immigration due to conversion or conversion as immigration strategy? [Internett]. Norway Today.
 • Stene, Nora (2019). Contemporary attitudes towards male circumcision.
 • Stene, Nora (2019). Epilespi i arbeidslivet, som universitetsansatt. [Internett]. Litteraturhuset Oslo/streamet.
 • Stene, Nora (2018). Julefeiring i Europa. [Internett]. VG+ nett.
 • Stene, Nora (2018). Barnetro på sandgrunn. [Avis]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2018). Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellig; religion og humor.
 • Stene, Nora (2018). 'Russisk valg rene paradis mot Egypt'. [Avis]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2018). Prosjekt kollegaveiledning.
 • Stene, Nora (2018). Hvorfor er musikalen The Book of Mormon en braksuksess verden over?
 • Stene, Nora (2017). Konvertittene. [Tidsskrift]. Magasinet Plot fra Dagens Perspektiv.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). Den ortodokse kirke: Et religionshistorisk blikk.
 • Stene, Nora (2017). Religiøse ledere: rabbinere i Norge.
 • Stene, Nora (2017). Det jødiske trossamfunn i Norge- Forskningsprosjekter.
 • Stene, Nora (2017). Religious Authority on the move: Converts embracing new authorities.
 • Stene, Nora (2017). Hvem er mormonene? [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Stene, Nora (2017). Forfølgelse basert på religionstilhørighet: Omgjøringsanmodninger.
 • Stene, Nora (2017). Egypts præsident lover at bygge landets største kirke. [Avis]. Kristelig Daglad.
 • Stene, Nora (2016). NRK Nyhetsettermiddag - Pavens besøk i Sverige. [Radio]. Norge.
 • Stene, Nora (2016). Asylsøkere og religiøs tilhørighet.
 • Stene, Nora (2016). Apostasi og konverteringer.
 • Stene, Nora (2016). Muslim migrants - Christian missionaries.
 • Stene, Nora (2016). Misjon i Midtøsten: å utvise solidaritet eller å bidra til stigmatisering?
 • Stene, Nora (2015). Barn i den koptisk-ortodokse kirken. [Fagblad]. Apollon.
 • Stene, Nora (2015). Der søndagsskole er lederskole. [Avis]. Dagen.
 • Stene, Nora (2015). Søndagsskole sikrer framtiden. [Avis]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2015). Nye konvertitter. [Radio]. NRK P2, Kulturhuset.
 • Stene, Nora (2014). Christian missionaries in Norway: Towards a typology.
 • Stene, Nora (2014). Årlig rituale: Ashura. [Internett]. www.dagbladet.no.
 • Stene, Nora (2014). Samlingsdagen: Fredag som ukas spesielle dag for muslimer. [Radio]. NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2014). Å holde hviledagen hellig: Sabbetsfeiring. [Radio]. NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2013). "Flest kvinner som konverterer til islam". [Radio]. NRK 1, Østlandssendingen.
 • Stene, Nora (2013). "Linda Alzaghari: Islam har gjort meg til et bedre menneske". [Avis]. Aftenposten.
 • Stene, Nora (2013). "De andre fortellingene fra 22 juli markeringene". [Internett]. religioner.no.
 • Stene, Nora (2013). Ritual Flexibility: A Case Study of the Use of Icons by Coptic Orthodox Christians in London.
 • Stene, Nora (2013). En nasjon i sorg - de andre historiene. I Melgård, Marianne L. L. & Tørnby, Lise (Red.), En nasjon i sorg - de andre historiene. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
 • Stene, Nora (2012). Fra muslim til kristen: Asylsøknader og konverteringsproblematikk.
 • Stene, Nora (2012). Et nytt blikk på religion og sekularisme. Segl : katolsk årsskrift for religion og samfunn. 1, s. 307–309.
 • Stene, Nora (2012). "Konverterer ofte på grunn av kjæresten". [Avis]. Aftenposten Aften.
 • Stene, Nora (2012). "Overnaturlige tanker svinner ikke hen". [Internett]. Forskning.no.
 • Preston, Nora Stene (2010). Kristen-muslimsk dialog. Refleksjoner rundt samarbeidet Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd Norge.
 • Preston, Nora Stene (2010). Rituelle markeringer: Religions- og livssynspolitiske utfordringer på bydelsnivå.
 • Stene, Nora (2010). "Gift på tross av tro". [Avis]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2010). "De sa det ville bli farlig for meg. Rolf Groven med satirisk pavebilde". [Avis]. Dagbladet.
 • Stene, Nora (2009). Religionpolitiske utfordringer i Norge: Foreløpige funn.
 • Stene, Nora (2009). "Religionshistoriker forteller om splittet katolsk miljø i Trondheim". [Avis]. Adresseavisen.
 • Stene, Nora (2009). "Katolsk biskop avgår efter konflikt". [Avis]. Svensk Dagen.
 • Preston, Nora Stene (2008). Dressed for dawa. Young women in the Islamic movement in Sweden. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 64, s. 215–218.
 • Stene, Nora (2008). Ekteskap og familierett i ulike religioner.
 • Stene, Nora (2006). Frafallsforbud også blant kristne. [Avis]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2005). Ritualbegrepet i religionshistorisk forskning.
 • Stene, Nora (2005). Panelsamtale ved lanseringskonferanse for katolske studier, MF.
 • Stene, Nora (2005). Age as an Analytical Category in Comparative Religious Studies.
 • Stene, Nora (2005). "Religionsblanding vanskeligst for barna?". [Avis]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2004). Når Gud bestemmer menuen: dietter bestemt av religion blant jøder og muslimer.
 • Preston, Nora Stene (2003). Kjønnsforskning, et paradigmeskifte.
 • Stene, Nora (2003). Kjønnsforskning: studier av kvinnerliv i Egypt.
 • Preston, Nora Stene (2002). Introduksjon til Islam.
 • Stene, Nora (2001). Bruk av ikoner i Kairo og i London. Fra hellig objekt til illustrasjon?
 • Stene, Nora (2001). Koptiske barn: Makt og motstand.
 • Stene, Nora (2001). Bilder av barndom: Teoretiske diskusjoner.
 • Preston, Nora Stene (1999). Kopteres situasjon i Egypt. [Radio]. "På livet løs", NRK, P2.
 • Stene, Nora (1999). Children in the Coptic Church.
 • Stene, Nora (1998). Kvinners stilling i ulike religiøse grupperinger.
 • Stene, Nora (1997). Bruk av språk som symbol- og identitetsmarkør.
 • Stene, Nora (1996). Creating Copts.
 • Stene, Nora (2020). Endring i det stille. Kvinner i drift og ledelse av norske moskeer. Muslimsk Dialognettverk.
 • Engebrigtsen, Ada I.; Aarset, Monica Five & Stene, Nora (2020). En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter. Velferdsinstituttet NOVA. ISSN 978-82-7894-763-0.
 • Preston, Nora Stene (2005). Engler i platåsko. Religiøs sosialisering av koptisk-ortodokse barn i London. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 20. juni 2022 14:42

Prosjekter