Nora Stene

Associate Professor - Study of Religion
Image of Nora Stene
Norwegian version of this page
Phone +47 22844068
Room 339 PAM
Username
Visiting address IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etasje
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Academic Interests

 • Christians in the Middle East
 • Coptic Orthodox Church/Copts in Egypt, Sudan and in diaspora
 • Migration-studies: Islam/ Muslim in the Middle East and in Europe
 • Religious change in secular societies: Conversions and apostacy
 • Minority-studies: Religious minorieties in contemporary Norway
 • Childhood and socialisation within religious groups

Teaching and supervising

 • "Introduction to world religions" REL 1003
 • "Christianity" REL 2210
 • "Judaisme" REL 2240
 • "Islam in Europe" REL 3350
 • "Bachelor studies" REL 3090
 • "Gender and religion" REL 4040"
 • "Supervised reading MA level" REL 4112

Supervising students at all levels.

2010/2011 Assesing PhD applications at IKOS

Ongoing research

The project "Missionary activity and Human Rights" analyses missionary activities carried out in a contemporary context, relating these activities to the complex field of Human Rights. The project wants to further a discussion on how a public debate on Human Rights reshapes missionary activites in multicultural societies and how the debate is influenced by activities carried out by missionary agents.

Higher education and employment history

CV

 • 2014 onwards-  Associate professor at IKOS, UiO.
 • 2005-2014 Senior lecturer at IKOS, UiO.
 • 2005: PhD.
 • 2004 Associate professor at Høgskolen in Oslo, HiO.
 • Researching and teaching at all levels in different subjects at the institute of history of religion, IKOS.
 • Part of Center for Islamic and Middleastern Studies at IKOS.
 • Publishing nationally and internationally.
 • Guest lecturer at different institutions, see overview in Cristin.

Reseach delegations and fieldwork – a selection

 • Cairo, 31-4 till 6-4 2011. Visiting Al-Azhar and Egyptian intelectuals after the uprising in 2011. The visit was connected to a project financed by Norwegian Foreign Department with the aim of finding suitable teachers for intensive Islam classes at masterlevel at IKOS. Delegation: Lena Larsen, Nora Stene and Kari Vogt.
 • Istanbul, 3-6 till 10-6 2006. Visiting different Christian orthodox churches, Church leaders and monastaries. Delegation: Vilde Reichelt, Nora Stene, Berit Thorbjørnsrud, Kari Vogt.
 • Egypt, Great Britain,  - fieldwork connected to MA and PhD theses.

Offices

 • 2010 on- Member of the board at "Prismet" (Journal with referees).
 • 2010 on - Member of "Resource group: Diversity of religions and life stances" at Oslo University.
 • 2007 on - Observer at bilateral talks between Islamic Council of Norway (IRN) and Church of Norway (DnK).
 • 2006       Member of network for the study of reform in the field of religious education within The Norwegian Church, organised by KIFO, Church Research Center.

Ongoing projects

 • Christians in the Middle East. Co-operation project at IKOS led by Berit Thorbjørnsrud.
 • Trends in developments in Coptic visual culture. Co-operation with Kari Vogt, Nelly van Doorn-Harder.
Tags: History of Religions, Christianity, Islam, Middle East, Copts/ Coptic Church, CIMS

Publications

 • Stene, Nora (2021). Lederskap og autoritet: Nye posisjoner for kvinner i Fellesskapet Bosnia-Hercegovina Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. p. 67–88. Full text in Research Archive
 • Stene, Nora (2019). Leaving Islam for Christianity: Asylum Seeker Converts. In Enstedt, Daniel; Larsson, Göran & Mantsinen, Teemu (Ed.), Handbook of Leaving Religion. Brill|Nijhoff. ISSN 9789004330924. p. 210–219. doi: 10.1163/9789004331471_018.
 • Stene, Nora (2017). Belonging to the Church Community: From Childhood Years Onward. In van Doorn-Harder, Nelly (Eds.), Copts in Context. Negotiating Identity, Tradition, and Modernity. University of South Carolina Press. ISSN 978-1-61117-784-8. p. 134–148. doi: 10.2307/j.ctv6wgmcb.16.
 • Stene, Nora (2016). Christian Missionaries and Asylum Seekers: A Case Study from Norway. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 34(3), p. 203–221. doi: 10.1080/18918131.2016.1227589.
 • Stene, Nora (2015). Mobilisering og motstand: Den koptiske søndagsskolen. In Thorbjørnsrud, Berit S (Eds.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. p. 135–155.
 • Stene, Nora (2012). Autoritet og autoritetens grenser. Den ortodokse rabbineren som religiøs leder i Det Mosaiske Trossamfund. In Døving, Cora Alexa & Thorbjørnsrud, Berit S (Ed.), Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01971-0. p. 146–168.
 • Stene, Nora (2011). Bilders kraft. Koptiske barns bruk av religiøse bilder i Kairo og London. In Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Ed.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. p. 255–272.
 • Stene, Nora (2010). Barnet som symbol og barn som religiøse aktører. Nye utfordringer i religionshistoriens møte med barndomsforskningen. Barn. ISSN 0800-1669. p. 79–95.
 • Preston, Nora Stene (2009). Riter i barne- og ungdomsfasen. In Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Ed.), Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssaamfunn. p. 12–38.
 • Preston, Nora Stene (2006). "Ikke noen sånn påtrengende greie". Et religionshistorisk blikk på nye familietilbud tilknyttet trosopplæringsreformen i Den norske kirke. In Lannem, Turid Skorpe & Stifoss-Hanssen, Hans (Ed.), Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2182-1. p. 56–68.
 • Preston, Nora Stene (2005). Det Gud har sammenføyd. Ekteskapstradisjoner blant katolikker i Norge. In Thorbjørnsrud, Berit S (Eds.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-188-4. p. 110–131.
 • Preston, Nora Stene (2002). The challenge of the diaspora as reflected in a Coptic Sunday School. Journal of Eastern Christian Studies. ISSN 0009-5141. 54(1-2), p. 77–90.
 • Stene, Nora (1998). Multiple Choice, Language Usage and the Transmission of Religious Tradition. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. 20(2), p. 90–101.
 • Stene, Nora (1997). "Into the Lands of Immigration". In Vogt, Kari (Eds.), Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today. Novus forlag, oslo. p. 255–265.
 • Stene, Nora (1997). Becoming a Copt: the Integration of Coptic Children into the Church Community. In Vogt, Kari (Eds.), Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today. Novus forlag, oslo. p. 191–212.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Stene, Nora (2022). "Når troen blir så sterk at man velger å konvertere". [Internet]. nrk.no.
 • Stene, Nora (2022). Unge muslimar krev jamstilling og demokrati i religionens namn. [Internet]. www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt.
 • Stene, Nora (2021). Students in the Research Process.
 • Stene, Nora (2021). Stadig flere kvinner er aktive i driften av moskeer. [Newspaper]. Vårt land nettutgave.
 • Stene, Nora (2021). Ny rapport nyanserer bildet av mannsdominerte moskeer. [Newspaper]. Vårt land nettutgave.
 • Stene, Nora (2020). Norgeshistorie: Religionspluralisme i dagens Norge. [Radio]. N.R.K. P2.
 • Stene, Nora (2020). Tro og ting. [Journal]. St. Olav katolsk kirkeblad.
 • Stene, Nora (2020). Kreativ tilrettelegging i forelesningssalen. [Business/trade/industry journal]. Eplilepsinytt. Tidsskrift for Norsk Epilepsiforbund.
 • Stene, Nora (2019). Immigration due to conversion or conversion as immigration strategy? [Internet]. Norway Today.
 • Stene, Nora (2019). Contemporary attitudes towards male circumcision.
 • Stene, Nora (2019). Epilespi i arbeidslivet, som universitetsansatt. [Internet]. Litteraturhuset Oslo/streamet.
 • Stene, Nora (2018). Julefeiring i Europa. [Internet]. VG+ nett.
 • Stene, Nora (2018). Barnetro på sandgrunn. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2018). Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellig; religion og humor.
 • Stene, Nora (2018). 'Russisk valg rene paradis mot Egypt'. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2018). Prosjekt kollegaveiledning.
 • Stene, Nora (2018). Hvorfor er musikalen The Book of Mormon en braksuksess verden over?
 • Stene, Nora (2017). Konvertittene. [Journal]. Magasinet Plot fra Dagens Perspektiv.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). Den ortodokse kirke: Et religionshistorisk blikk.
 • Stene, Nora (2017). Religiøse ledere: rabbinere i Norge.
 • Stene, Nora (2017). Det jødiske trossamfunn i Norge- Forskningsprosjekter.
 • Stene, Nora (2017). Religious Authority on the move: Converts embracing new authorities.
 • Stene, Nora (2017). Hvem er mormonene? [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Stene, Nora (2017). Forfølgelse basert på religionstilhørighet: Omgjøringsanmodninger.
 • Stene, Nora (2017). Egypts præsident lover at bygge landets største kirke. [Newspaper]. Kristelig Daglad.
 • Stene, Nora (2016). NRK Nyhetsettermiddag - Pavens besøk i Sverige. [Radio]. Norge.
 • Stene, Nora (2016). Asylsøkere og religiøs tilhørighet.
 • Stene, Nora (2016). Apostasi og konverteringer.
 • Stene, Nora (2016). Muslim migrants - Christian missionaries.
 • Stene, Nora (2016). Misjon i Midtøsten: å utvise solidaritet eller å bidra til stigmatisering?
 • Stene, Nora (2015). Barn i den koptisk-ortodokse kirken. [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Stene, Nora (2015). Der søndagsskole er lederskole. [Newspaper]. Dagen.
 • Stene, Nora (2015). Søndagsskole sikrer framtiden. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2015). Nye konvertitter. [Radio]. NRK P2, Kulturhuset.
 • Stene, Nora (2014). Christian missionaries in Norway: Towards a typology.
 • Stene, Nora (2014). Årlig rituale: Ashura. [Internet]. www.dagbladet.no.
 • Stene, Nora (2014). Samlingsdagen: Fredag som ukas spesielle dag for muslimer. [Radio]. NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2014). Å holde hviledagen hellig: Sabbetsfeiring. [Radio]. NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2013). "Flest kvinner som konverterer til islam". [Radio]. NRK 1, Østlandssendingen.
 • Stene, Nora (2013). "Linda Alzaghari: Islam har gjort meg til et bedre menneske". [Newspaper]. Aftenposten.
 • Stene, Nora (2013). "De andre fortellingene fra 22 juli markeringene". [Internet]. religioner.no.
 • Stene, Nora (2013). Ritual Flexibility: A Case Study of the Use of Icons by Coptic Orthodox Christians in London.
 • Stene, Nora (2013). En nasjon i sorg - de andre historiene. In Melgård, Marianne L. L. & Tørnby, Lise (Ed.), En nasjon i sorg - de andre historiene. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
 • Stene, Nora (2012). Fra muslim til kristen: Asylsøknader og konverteringsproblematikk.
 • Stene, Nora (2012). Et nytt blikk på religion og sekularisme. Segl : katolsk årsskrift for religion og samfunn. 1, p. 307–309.
 • Stene, Nora (2012). "Konverterer ofte på grunn av kjæresten". [Newspaper]. Aftenposten Aften.
 • Stene, Nora (2012). "Overnaturlige tanker svinner ikke hen". [Internet]. Forskning.no.
 • Preston, Nora Stene (2010). Kristen-muslimsk dialog. Refleksjoner rundt samarbeidet Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd Norge.
 • Preston, Nora Stene (2010). Rituelle markeringer: Religions- og livssynspolitiske utfordringer på bydelsnivå.
 • Stene, Nora (2010). "Gift på tross av tro". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2010). "De sa det ville bli farlig for meg. Rolf Groven med satirisk pavebilde". [Newspaper]. Dagbladet.
 • Stene, Nora (2009). Religionpolitiske utfordringer i Norge: Foreløpige funn.
 • Stene, Nora (2009). "Religionshistoriker forteller om splittet katolsk miljø i Trondheim". [Newspaper]. Adresseavisen.
 • Stene, Nora (2009). "Katolsk biskop avgår efter konflikt". [Newspaper]. Svensk Dagen.
 • Preston, Nora Stene (2008). Dressed for dawa. Young women in the Islamic movement in Sweden. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 64, p. 215–218.
 • Stene, Nora (2008). Ekteskap og familierett i ulike religioner.
 • Stene, Nora (2006). Frafallsforbud også blant kristne. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2005). Ritualbegrepet i religionshistorisk forskning.
 • Stene, Nora (2005). Panelsamtale ved lanseringskonferanse for katolske studier, MF.
 • Stene, Nora (2005). Age as an Analytical Category in Comparative Religious Studies.
 • Stene, Nora (2005). "Religionsblanding vanskeligst for barna?". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2004). Når Gud bestemmer menuen: dietter bestemt av religion blant jøder og muslimer.
 • Preston, Nora Stene (2003). Kjønnsforskning, et paradigmeskifte.
 • Stene, Nora (2003). Kjønnsforskning: studier av kvinnerliv i Egypt.
 • Preston, Nora Stene (2002). Introduksjon til Islam.
 • Stene, Nora (2001). Bruk av ikoner i Kairo og i London. Fra hellig objekt til illustrasjon?
 • Stene, Nora (2001). Koptiske barn: Makt og motstand.
 • Stene, Nora (2001). Bilder av barndom: Teoretiske diskusjoner.
 • Preston, Nora Stene (1999). Kopteres situasjon i Egypt. [Radio]. "På livet løs", NRK, P2.
 • Stene, Nora (1999). Children in the Coptic Church.
 • Stene, Nora (1998). Kvinners stilling i ulike religiøse grupperinger.
 • Stene, Nora (1997). Bruk av språk som symbol- og identitetsmarkør.
 • Stene, Nora (1996). Creating Copts.
 • Stene, Nora (1996). Den koptisk-ortodokse kirke.
 • Preston, Nora Stene (1994). The Orthodox Christians in the UK. [Radio]. BBC International.
 • Stene, Nora (2020). Endring i det stille. Kvinner i drift og ledelse av norske moskeer. Muslimsk Dialognettverk.
 • Engebrigtsen, Ada I.; Aarset, Monica Five & Stene, Nora (2020). En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter. Velferdsinstituttet NOVA. ISSN 978-82-7894-763-0.
 • Preston, Nora Stene (2005). Engler i platåsko. Religiøs sosialisering av koptisk-ortodokse barn i London. Unipub forlag.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:46 PM - Last modified Mar. 4, 2020 4:09 PM

Projects