Nora Stene

Associate Professor - Study of Religion
Image of Nora Stene
Norwegian version of this page
Phone +47 22844068
Room 339 PAM
Username
Visiting address IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etasje
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Academic Interests

 • Christians in the Middle East
 • Coptic Orthodox Church/Copts in Egypt, Sudan and in diaspora
 • Migration-studies: Islam/ Muslim in the Middle East and in Europe
 • Religious change in secular societies: Conversions and apostacy
 • Minority-studies: Religious minorieties in contemporary Norway
 • Childhood and socialisation within religious groups

Teaching and supervising

 • "Introduction to world religions" REL 1003
 • "Christianity" REL 2210
 • "Judaisme" REL 2240
 • "Islam in Europe" REL 3350
 • "Bachelor studies" REL 3090
 • "Gender and religion" REL 4040"
 • "Supervised reading MA level" REL 4112

Supervising students at all levels.

2010/2011 Assesing PhD applications at IKOS

Ongoing research

The project "Missionary activity and Human Rights" analyses missionary activities carried out in a contemporary context, relating these activities to the complex field of Human Rights. The project wants to further a discussion on how a public debate on Human Rights reshapes missionary activites in multicultural societies and how the debate is influenced by activities carried out by missionary agents.

Higher education and employment history

CV

 • 2014 onwards-  Associate professor at IKOS, UiO.
 • 2005-2014 Senior lecturer at IKOS, UiO.
 • 2005: PhD.
 • 2004 Associate professor at Høgskolen in Oslo, HiO.
 • Researching and teaching at all levels in different subjects at the institute of history of religion, IKOS.
 • Part of Center for Islamic and Middleastern Studies at IKOS.
 • Publishing nationally and internationally.
 • Guest lecturer at different institutions, see overview in Cristin.

Reseach delegations and fieldwork – a selection

 • Cairo, 31-4 till 6-4 2011. Visiting Al-Azhar and Egyptian intelectuals after the uprising in 2011. The visit was connected to a project financed by Norwegian Foreign Department with the aim of finding suitable teachers for intensive Islam classes at masterlevel at IKOS. Delegation: Lena Larsen, Nora Stene and Kari Vogt.
 • Istanbul, 3-6 till 10-6 2006. Visiting different Christian orthodox churches, Church leaders and monastaries. Delegation: Vilde Reichelt, Nora Stene, Berit Thorbjørnsrud, Kari Vogt.
 • Egypt, Great Britain,  - fieldwork connected to MA and PhD theses.

Offices

 • 2010 on- Member of the board at "Prismet" (Journal with referees).
 • 2010 on - Member of "Resource group: Diversity of religions and life stances" at Oslo University.
 • 2007 on - Observer at bilateral talks between Islamic Council of Norway (IRN) and Church of Norway (DnK).
 • 2006       Member of network for the study of reform in the field of religious education within The Norwegian Church, organised by KIFO, Church Research Center.

Ongoing projects

 • Christians in the Middle East. Co-operation project at IKOS led by Berit Thorbjørnsrud.
 • Trends in developments in Coptic visual culture. Co-operation with Kari Vogt, Nelly van Doorn-Harder.
Tags: History of Religions, Christianity, Islam, Middle East, Copts/ Coptic Church, CIMS

Publications

 • Stene, Nora (2021). Lederskap og autoritet: Nye posisjoner for kvinner i Fellesskapet Bosnia-Hercegovina Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. p. 67–88. Full text in Research Archive
 • Stene, Nora (2019). Leaving Islam for Christianity: Asylum Seeker Converts. In Enstedt, Daniel; Larsson, Göran & Mantsinen, Teemu (Ed.), Handbook of Leaving Religion. Brill|Nijhoff. ISSN 9789004330924. p. 210–219. doi: 10.1163/9789004331471_018.
 • Stene, Nora (2017). Belonging to the Church Community: From Childhood Years Onward. In van Doorn-Harder, Nelly (Eds.), Copts in Context. Negotiating Identity, Tradition, and Modernity. University of South Carolina Press. ISSN 978-1-61117-784-8. p. 134–148. doi: 10.2307/j.ctv6wgmcb.16.
 • Stene, Nora (2016). Christian Missionaries and Asylum Seekers: A Case Study from Norway. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 34(3), p. 203–221. doi: 10.1080/18918131.2016.1227589.
 • Stene, Nora (2015). Mobilisering og motstand: Den koptiske søndagsskolen. In Thorbjørnsrud, Berit S (Eds.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. p. 135–155.
 • Stene, Nora (2012). Autoritet og autoritetens grenser. Den ortodokse rabbineren som religiøs leder i Det Mosaiske Trossamfund. In Døving, Cora Alexa & Thorbjørnsrud, Berit S (Ed.), Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01971-0. p. 146–168.
 • Stene, Nora (2011). Bilders kraft. Koptiske barns bruk av religiøse bilder i Kairo og London. In Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Ed.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. p. 255–272.
 • Stene, Nora (2010). Barnet som symbol og barn som religiøse aktører. Nye utfordringer i religionshistoriens møte med barndomsforskningen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN 0800-1669. p. 79–95.
 • Preston, Nora Stene (2009). Riter i barne- og ungdomsfasen. In Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Ed.), Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssaamfunn. p. 12–38.
 • Preston, Nora Stene (2006). "Ikke noen sånn påtrengende greie". Et religionshistorisk blikk på nye familietilbud tilknyttet trosopplæringsreformen i Den norske kirke. In Lannem, Turid Skorpe & Stifoss-Hanssen, Hans (Ed.), Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2182-1. p. 56–68.
 • Preston, Nora Stene (2005). Det Gud har sammenføyd. Ekteskapstradisjoner blant katolikker i Norge. In Thorbjørnsrud, Berit S (Eds.), Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-188-4. p. 110–131.
 • Preston, Nora Stene (2002). The challenge of the diaspora as reflected in a Coptic Sunday School. Journal of Eastern Christian Studies. ISSN 0009-5141. 54(1-2), p. 77–90.
 • Stene, Nora (1998). Multiple Choice, Language Usage and the Transmission of Religious Tradition. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. 20(2), p. 90–101.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Stene, Nora (2022). Hva hvis... Norske muslimer 22. og 23. juli 2011 - Undervisningsbasert forskning.
 • Endsjø, Dag Øistein; Stensvold, Anne; Endresen, Cecilie; Zorgati, Ragnhild Johnsrud; Havnevik, Hanna & Stene, Nora [Show all 7 contributors for this article] (2022). "Religionsvitenskap er allerede på HF". Debattinnlegg fra faggruppen på religionsvitenskap, v. Anne Stensvold. "Like lite som filosofi kan opprette parallelle kurs i idéhistorie eller sosiologi, kan teologene ved TF starte kurs som prøver å imitere hva som allerede finnes på religionsvitenskap.". Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Stene, Nora (2022). Hva har religion med psykisk helse å gjøre?
 • Stene, Nora (2022). Presentasjon av filmen "The mission".
 • Stene, Nora (2022). Conversion Norway-style. [Radio]. BBC World Service.
 • Stene, Nora (2022). "Når troen blir så sterk at man velger å konvertere". [Internet]. nrk.no.
 • Stene, Nora (2022). Unge muslimar krev jamstilling og demokrati i religionens namn. [Internet]. www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt.
 • Stene, Nora (2021). Students in the Research Process.
 • Stene, Nora (2021). Stadig flere kvinner er aktive i driften av moskeer. [Newspaper]. Vårt land nettutgave.
 • Stene, Nora (2021). Ny rapport nyanserer bildet av mannsdominerte moskeer. [Newspaper]. Vårt land nettutgave.
 • Stene, Nora (2020). Norgeshistorie: Religionspluralisme i dagens Norge. [Radio]. N.R.K. P2.
 • Stene, Nora (2020). Tro og ting. [Journal]. St. Olav katolsk kirkeblad.
 • Stene, Nora (2020). Kreativ tilrettelegging i forelesningssalen. [Business/trade/industry journal]. Eplilepsinytt. Tidsskrift for Norsk Epilepsiforbund.
 • Stene, Nora (2019). Immigration due to conversion or conversion as immigration strategy? [Internet]. Norway Today.
 • Stene, Nora (2019). Contemporary attitudes towards male circumcision.
 • Stene, Nora (2019). Epilespi i arbeidslivet, som universitetsansatt. [Internet]. Litteraturhuset Oslo/streamet.
 • Stene, Nora (2018). Julefeiring i Europa. [Internet]. VG+ nett.
 • Stene, Nora (2018). Barnetro på sandgrunn. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2018). Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellig; religion og humor.
 • Stene, Nora (2018). 'Russisk valg rene paradis mot Egypt'. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2018). Prosjekt kollegaveiledning.
 • Stene, Nora (2018). Hvorfor er musikalen The Book of Mormon en braksuksess verden over?
 • Stene, Nora (2017). Konvertittene. [Journal]. Magasinet Plot fra Dagens Perspektiv.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). Den ortodokse kirke: Et religionshistorisk blikk.
 • Stene, Nora (2017). Religiøse ledere: rabbinere i Norge.
 • Stene, Nora (2017). Det jødiske trossamfunn i Norge- Forskningsprosjekter.
 • Stene, Nora (2017). Religious Authority on the move: Converts embracing new authorities.
 • Stene, Nora (2017). Hvem er mormonene? [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Stene, Nora (2017). Forfølgelse basert på religionstilhørighet: Omgjøringsanmodninger.
 • Stene, Nora (2017). Egypts præsident lover at bygge landets største kirke. [Newspaper]. Kristelig Daglad.
 • Stene, Nora (2016). NRK Nyhetsettermiddag - Pavens besøk i Sverige. [Radio]. Norge.
 • Stene, Nora (2016). Asylsøkere og religiøs tilhørighet.
 • Stene, Nora (2016). Apostasi og konverteringer.
 • Stene, Nora (2016). Muslim migrants - Christian missionaries.
 • Stene, Nora (2016). Misjon i Midtøsten: å utvise solidaritet eller å bidra til stigmatisering?
 • Stene, Nora (2015). Barn i den koptisk-ortodokse kirken. [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Stene, Nora (2015). Der søndagsskole er lederskole. [Newspaper]. Dagen.
 • Stene, Nora (2015). Søndagsskole sikrer framtiden. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2015). Nye konvertitter. [Radio]. NRK P2, Kulturhuset.
 • Stene, Nora (2014). Christian missionaries in Norway: Towards a typology.
 • Stene, Nora (2014). Årlig rituale: Ashura. [Internet]. www.dagbladet.no.
 • Stene, Nora (2014). Samlingsdagen: Fredag som ukas spesielle dag for muslimer. [Radio]. NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2014). Å holde hviledagen hellig: Sabbetsfeiring. [Radio]. NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2013). "Flest kvinner som konverterer til islam". [Radio]. NRK 1, Østlandssendingen.
 • Stene, Nora (2013). "Linda Alzaghari: Islam har gjort meg til et bedre menneske". [Newspaper]. Aftenposten.
 • Stene, Nora (2013). "De andre fortellingene fra 22 juli markeringene". [Internet]. religioner.no.
 • Stene, Nora (2013). Ritual Flexibility: A Case Study of the Use of Icons by Coptic Orthodox Christians in London.
 • Stene, Nora (2013). En nasjon i sorg - de andre historiene. In Melgård, Marianne L. L. & Tørnby, Lise (Ed.), En nasjon i sorg - de andre historiene. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
 • Stene, Nora (2012). Fra muslim til kristen: Asylsøknader og konverteringsproblematikk.
 • Stene, Nora (2012). Et nytt blikk på religion og sekularisme. Segl : katolsk årsskrift for religion og samfunn. 1, p. 307–309.
 • Stene, Nora (2012). "Konverterer ofte på grunn av kjæresten". [Newspaper]. Aftenposten Aften.
 • Stene, Nora (2012). "Overnaturlige tanker svinner ikke hen". [Internet]. Forskning.no.
 • Preston, Nora Stene (2010). Kristen-muslimsk dialog. Refleksjoner rundt samarbeidet Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd Norge.
 • Preston, Nora Stene (2010). Rituelle markeringer: Religions- og livssynspolitiske utfordringer på bydelsnivå.
 • Stene, Nora (2010). "Gift på tross av tro". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2010). "De sa det ville bli farlig for meg. Rolf Groven med satirisk pavebilde". [Newspaper]. Dagbladet.
 • Stene, Nora (2009). Religionpolitiske utfordringer i Norge: Foreløpige funn.
 • Stene, Nora (2009). "Religionshistoriker forteller om splittet katolsk miljø i Trondheim". [Newspaper]. Adresseavisen.
 • Stene, Nora (2009). "Katolsk biskop avgår efter konflikt". [Newspaper]. Svensk Dagen.
 • Preston, Nora Stene (2008). Dressed for dawa. Young women in the Islamic movement in Sweden. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 64, p. 215–218.
 • Stene, Nora (2008). Ekteskap og familierett i ulike religioner.
 • Stene, Nora (2006). Frafallsforbud også blant kristne. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2005). Ritualbegrepet i religionshistorisk forskning.
 • Stene, Nora (2005). Panelsamtale ved lanseringskonferanse for katolske studier, MF.
 • Stene, Nora (2005). Age as an Analytical Category in Comparative Religious Studies.
 • Stene, Nora (2005). "Religionsblanding vanskeligst for barna?". [Newspaper]. Vårt Land.
 • Stene, Nora (2004). Når Gud bestemmer menuen: dietter bestemt av religion blant jøder og muslimer.
 • Preston, Nora Stene (2003). Kjønnsforskning, et paradigmeskifte.
 • Stene, Nora (2003). Kjønnsforskning: studier av kvinnerliv i Egypt.
 • Preston, Nora Stene (2002). Introduksjon til Islam.
 • Stene, Nora (2001). Bruk av ikoner i Kairo og i London. Fra hellig objekt til illustrasjon?
 • Stene, Nora (2001). Koptiske barn: Makt og motstand.
 • Stene, Nora (2001). Bilder av barndom: Teoretiske diskusjoner.
 • Preston, Nora Stene (1999). Kopteres situasjon i Egypt. [Radio]. "På livet løs", NRK, P2.
 • Stene, Nora (1999). Children in the Coptic Church.
 • Stene, Nora (1998). Kvinners stilling i ulike religiøse grupperinger.
 • Stene, Nora (1997). Bruk av språk som symbol- og identitetsmarkør.
 • Stene, Nora (2020). Endring i det stille. Kvinner i drift og ledelse av norske moskeer. Muslimsk Dialognettverk.
 • Engebrigtsen, Ada I.; Aarset, Monica Five & Stene, Nora (2020). En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter. Velferdsinstituttet NOVA. ISSN 978-82-7894-763-0.
 • Preston, Nora Stene (2005). Engler i platåsko. Religiøs sosialisering av koptisk-ortodokse barn i London. Unipub forlag.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:46 PM - Last modified Mar. 4, 2020 4:09 PM

Projects