Nora Stene

Associate Professor - Religious Studies
Image of Nora Stene
Norwegian version of this page
Phone +47 22844068
Room 339 PAM
Username
Visiting address IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etasje
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Academic Interests

 • Christians in the Middle East
 • Coptic Orthodox Church/Copts in Egypt, Sudan and in diaspora
 • Migration-studies: Islam/ Muslim in the Middle East and in Europe
 • Religious change in secular societies: Conversions and apostacy
 • Minority-studies: Religious minorieties in contemporary Norway
 • Childhood and socialisation within religious groups

Teaching and supervising

 • "Introduction to world religions" REL 1003
 • "Christianity" REL 2210
 • "Judaisme" REL 2240
 • "Islam in Europe" REL 3350
 • "Bachelor studies" REL 3090
 • "Gender and religion" REL 4040"
 • "Supervised reading MA level" REL 4112

Supervising students at all levels.

2010/2011 Assesing PhD applications at IKOS

Ongoing research

The project "Missionary activity and Human Rights" analyses missionary activities carried out in a contemporary context, relating these activities to the complex field of Human Rights. The project wants to further a discussion on how a public debate on Human Rights reshapes missionary activites in multicultural societies and how the debate is influenced by activities carried out by missionary agents.

Higher education and employment history

CV

 • 2014 onwards-  Associate professor at IKOS, UiO.
 • 2005-2014 Senior lecturer at IKOS, UiO.
 • 2005: PhD.
 • 2004 Associate professor at Høgskolen in Oslo, HiO.
 • Researching and teaching at all levels in different subjects at the institute of history of religion, IKOS.
 • Part of Center for Islamic and Middleastern Studies at IKOS.
 • Publishing nationally and internationally.
 • Guest lecturer at different institutions, see overview in Cristin.

Reseach delegations and fieldwork – a selection

 • Cairo, 31-4 till 6-4 2011. Visiting Al-Azhar and Egyptian intelectuals after the uprising in 2011. The visit was connected to a project financed by Norwegian Foreign Department with the aim of finding suitable teachers for intensive Islam classes at masterlevel at IKOS. Delegation: Lena Larsen, Nora Stene and Kari Vogt.
 • Istanbul, 3-6 till 10-6 2006. Visiting different Christian orthodox churches, Church leaders and monastaries. Delegation: Vilde Reichelt, Nora Stene, Berit Thorbjørnsrud, Kari Vogt.
 • Egypt, Great Britain,  - fieldwork connected to MA and PhD theses.

Offices

 • 2010 on- Member of the board at "Prismet" (Journal with referees).
 • 2010 on - Member of "Resource group: Diversity of religions and life stances" at Oslo University.
 • 2007 on - Observer at bilateral talks between Islamic Council of Norway (IRN) and Church of Norway (DnK).
 • 2006       Member of network for the study of reform in the field of religious education within The Norwegian Church, organised by KIFO, Church Research Center.

Ongoing projects

 • Christians in the Middle East. Co-operation project at IKOS led by Berit Thorbjørnsrud.
 • Trends in developments in Coptic visual culture. Co-operation with Kari Vogt, Nelly van Doorn-Harder.
Tags: History of Religions, Christianity, Islam, Middle East, Copts/ Coptic Church, CIMS

Publications

 • Stene, Nora (2019). Leaving Islam for Christianity: Asylum Seeker Converts, In Daniel Enstedt; Göran Larsson & Teemu Mantsinen (ed.),  Handbook of Leaving Religion.  Brill|Nijhoff.  ISBN 9789004330924.  kapittel.  s 210 - 219
 • Stene, Nora (2017). Belonging to the Church Community: From Childhood Years Onward, In Nelly van Doorn-Harder (ed.),  Copts in Context. Negotiating Identity, Tradition, and Modernity.  University of South Carolina Press.  ISBN 978-1-61117-784-8.  Part 2: chapter 4.  s 134 - 148
 • Stene, Nora (2016). Christian Missionaries and Asylum Seekers: A Case Study from Norway. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  34(3), s 203- 221 . doi: 10.1080/18918131.2016.1227589
 • Stene, Nora (2015). Mobilisering og motstand: Den koptiske søndagsskolen, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 7.  s 135 - 155
 • Stene, Nora (2012). Autoritet og autoritetens grenser. Den ortodokse rabbineren som religiøs leder i Det Mosaiske Trossamfund, I: Cora Alexa Døving & Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  kapittel 7.  s 146 - 168
 • Stene, Nora (2011). Bilders kraft. Koptiske barns bruk av religiøse bilder i Kairo og London, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kapittel 13.  s 255 - 272
 • Stene, Nora (2010). Barnet som symbol og barn som religiøse aktører. Nye utfordringer i religionshistoriens møte med barndomsforskningen. Barn.  ISSN 0800-1669.  (1), s 79- 95
 • Preston, Nora Stene (2009). Riter i barne- og ungdomsfasen, I: Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge.  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssaamfunn.  Artikkel.  s 12 - 38
 • Preston, Nora Stene (2006). "Ikke noen sånn påtrengende greie". Et religionshistorisk blikk på nye familietilbud tilknyttet trosopplæringsreformen i Den norske kirke, I: Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red.),  Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2182-1.  Kapittel.  s 56 - 68
 • Preston, Nora Stene (2005). Det Gud har sammenføyd. Ekteskapstradisjoner blant katolikker i Norge, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-188-4.  kap. 4.  s 110 - 131
 • Preston, Nora Stene (2002). The challenge of the diaspora as reflected in a Coptic Sunday School. Journal of Eastern Christian Studies.  ISSN 0009-5141.  54(1-2), s 77- 90
 • Stene, Nora (1998). Multiple Choice, Language Usage and the Transmission of Religious Tradition. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  20(2), s 90- 101
 • Stene, Nora (1997). Becoming a Copt: the Integration of Coptic Children into the Church Community, In Kari Vogt (ed.),  Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today.  Novus forlag, oslo.  kap. 12.  s 191 - 212
 • Stene, Nora (1997). "Into the Lands of Immigration", In Kari Vogt (ed.),  Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today.  Novus forlag, oslo.  kap. 16.  s 255 - 265

View all works in Cristin

 • Stene, Nora (2012). Høytider og merkedager. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-41993-3.  33 s.
 • Stene, Nora (2009). Religion II, Jødedom og kristendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-38636-5.  72 s.

View all works in Cristin

 • Stene, Nora (2021, 22. april). Ny rapport nyanserer bildet av mannsdominerte moskeer..  Vårt land nettutgave.
 • Stene, Nora (2021, 26. april). Stadig flere kvinner er aktive i driften av moskeer.  Vårt land nettutgave.
 • Stene, Nora (2021). Students in the Research Process.
 • Engebrigtsen, Ada I.; Aarset, Monica Five & Stene, Nora (2020). En godt bevart statshemmelighet? Evaluering av lov om rituell omskjæring av gutter.
 • Stene, Nora (2020). Endring i det stille. Kvinner i drift og ledelse av norske moskeer..
 • Stene, Nora (2020, 20. august). Kreativ tilrettelegging i forelesningssalen. [Fagblad].  Eplilepsinytt. Tidsskrift for Norsk Epilepsiforbund.
 • Stene, Nora (2020, 11. november). Norgeshistorie: Religionspluralisme i dagens Norge. [Radio].  N.R.K. P2.
 • Stene, Nora (2020, 01. desember). Tro og ting. [Tidsskrift].  St. Olav katolsk kirkeblad.
 • Stene, Nora (2019). Contemporary attitudes towards male circumcision.
 • Stene, Nora (2019, 08. april). Epilespi i arbeidslivet, som universitetsansatt. [Internett].  Litteraturhuset Oslo/streamet.
 • Stene, Nora (2019, 04. august). Immigration due to conversion or conversion as immigration strategy?. [Internett].  Norway Today.
 • Stene, Nora (2018, 07. juli). Barnetro på sandgrunn.  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2018). Hvorfor er musikalen The Book of Mormon en braksuksess verden over?.
 • Stene, Nora (2018). Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellig; religion og humor..
 • Stene, Nora (2018, 24. desember). Julefeiring i Europa. [Internett].  VG+ nett.
 • Stene, Nora (2018). Prosjekt kollegaveiledning.
 • Stene, Nora (2018, 21. mars). 'Russisk valg rene paradis mot Egypt'.  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2017). Den ortodokse kirke: Et religionshistorisk blikk.
 • Stene, Nora (2017). Det jødiske trossamfunn i Norge- Forskningsprosjekter.
 • Stene, Nora (2017, 13. januar). Egypts præsident lover at bygge landets største kirke.  Kristelig Daglad.
 • Stene, Nora (2017). Forfølgelse basert på religionstilhørighet: Omgjøringsanmodninger..
 • Stene, Nora (2017, 06. september). Hvem er mormonene?. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Stene, Nora (2017, 01. oktober). Konvertittene. [Tidsskrift].  Magasinet Plot fra Dagens Perspektiv.
 • Stene, Nora (2017). Religious Authority on the move: Converts embracing new authorities.
 • Stene, Nora (2017). Religiøse ledere: rabbinere i Norge.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2016). Apostasi og konverteringer.
 • Stene, Nora (2016). Asylsøkere og religiøs tilhørighet.
 • Stene, Nora (2016). Misjon i Midtøsten: å utvise solidaritet eller å bidra til stigmatisering?.
 • Stene, Nora (2016). Muslim migrants - Christian missionaries.
 • Stene, Nora (2016, 01. november). NRK Nyhetsettermiddag - Pavens besøk i Sverige. [Radio].  Norge.
 • Stene, Nora (2015, 04. februar). Barn i den koptisk-ortodokse kirken. [Fagblad].  Apollon.
 • Stene, Nora (2015, 02. september). Der søndagsskole er lederskole.  Dagen.
 • Stene, Nora (2015, 17. juni). Nye konvertitter. [Radio].  NRK P2, Kulturhuset.
 • Stene, Nora (2015, 29. juli). Søndagsskole sikrer framtiden.  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2014). Christian missionaries in Norway: Towards a typology.
 • Stene, Nora (2014, 16. mars). Samlingsdagen: Fredag som ukas spesielle dag for muslimer. [Radio].  NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2014, 02. februar). Å holde hviledagen hellig: Sabbetsfeiring. [Radio].  NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2014, 04. november). Årlig rituale: Ashura. [Internett].  www.dagbladet.no.
 • Stene, Nora (2013, 18. mars). "De andre fortellingene fra 22 juli markeringene". [Internett].  religioner.no.
 • Stene, Nora (2013). En nasjon i sorg - de andre historiene, I: Marianne L. L. Melgård & Lise Tørnby (red.),  En nasjon i sorg - de andre historiene.  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.  Faglig ansvarlig.
 • Stene, Nora (2013, 19. februar). "Flest kvinner som konverterer til islam". [Radio].  NRK 1, Østlandssendingen.
 • Stene, Nora (2013, 28. mars). "Linda Alzaghari: Islam har gjort meg til et bedre menneske".  Aftenposten.
 • Stene, Nora (2013). Ritual Flexibility: A Case Study of the Use of Icons by Coptic Orthodox Christians in London.
 • Stene, Nora (2012). Et nytt blikk på religion og sekularisme. Segl : katolsk årsskrift for religion og samfunn.  1, s 307- 309
 • Stene, Nora (2012). Fra muslim til kristen: Asylsøknader og konverteringsproblematikk.
 • Stene, Nora (2012, 27. mars). "Konverterer ofte på grunn av kjæresten".  Aftenposten Aften.
 • Stene, Nora (2012, 06. september). "Overnaturlige tanker svinner ikke hen". [Internett].  Forskning.no.
 • Preston, Nora Stene (2010). Kristen-muslimsk dialog. Refleksjoner rundt samarbeidet Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd Norge.
 • Preston, Nora Stene (2010). Rituelle markeringer: Religions- og livssynspolitiske utfordringer på bydelsnivå.
 • Stene, Nora (2010, 10. april). "De sa det ville bli farlig for meg. Rolf Groven med satirisk pavebilde".  Dagbladet.
 • Stene, Nora (2010, 06. august). "Gift på tross av tro".  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2009, 08. juni). "Katolsk biskop avgår efter konflikt".  Svensk Dagen.
 • Stene, Nora (2009). Religionpolitiske utfordringer i Norge: Foreløpige funn.
 • Stene, Nora (2009, 08. juni). "Religionshistoriker forteller om splittet katolsk miljø i Trondheim".  Adresseavisen.
 • Preston, Nora Stene (2008). Dressed for dawa. Young women in the Islamic movement in Sweden. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  64, s 215- 218
 • Stene, Nora (2008). Ekteskap og familierett i ulike religioner.
 • Stene, Nora (2006, 06. april). Frafallsforbud også blant kristne.  Vårt Land.
 • Preston, Nora Stene (2005). Engler i platåsko. Religiøs sosialisering av koptisk-ortodokse barn i London. Show summary
 • Stene, Nora (2005). Age as an Analytical Category in Comparative Religious Studies.
 • Stene, Nora (2005). Panelsamtale ved lanseringskonferanse for katolske studier, MF.
 • Stene, Nora (2005, 09. desember). "Religionsblanding vanskeligst for barna?".  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2005). Ritualbegrepet i religionshistorisk forskning.
 • Stene, Nora (2004). Når Gud bestemmer menuen: dietter bestemt av religion blant jøder og muslimer.
 • Preston, Nora Stene (2003). Kjønnsforskning, et paradigmeskifte.
 • Stene, Nora (2003). Kjønnsforskning: studier av kvinnerliv i Egypt.
 • Preston, Nora Stene (2002). Introduksjon til Islam.
 • Stene, Nora (2001). Bilder av barndom: Teoretiske diskusjoner.
 • Stene, Nora (2001). Bruk av ikoner i Kairo og i London. Fra hellig objekt til illustrasjon?.
 • Stene, Nora (2001). Koptiske barn: Makt og motstand.
 • Preston, Nora Stene (1999, 26. desember). Kopteres situasjon i Egypt. [Radio].  "På livet løs", NRK, P2.
 • Stene, Nora (1999). Children in the Coptic Church.
 • Stene, Nora (1998). Kvinners stilling i ulike religiøse grupperinger.
 • Stene, Nora (1997). Bruk av språk som symbol- og identitetsmarkør.
 • Stene, Nora (1996). Creating Copts.
 • Stene, Nora (1996). Den koptisk-ortodokse kirke.
 • Preston, Nora Stene (1994, 11. mars). The Orthodox Christians in the UK. [Radio].  BBC International.
 • Stene, Nora (1994). Egypts koptere.
 • Stene, Nora (1994). Emigrating Copts..
 • Stene, Nora (1994). Emigrating Copts: The Establishment of a Diaspora.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:46 PM - Last modified Mar. 4, 2020 4:09 PM