Nora Stene

Førsteamanuensis - Religionsvitenskap
Bilde av Nora Stene
English version of this page
Telefon +47 22844068
Rom 339 PAM
Brukernavn
Besøksadresse IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etasje
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Kristne i Midtøsten
 • Koptere i Egypt, Sudan  og i diaspora
 • Islam i Midtøsten og i Europa
 • Muslimer som migranter og som nyetablerte minoriteter
 • Religionspolitiske utfordringer i sekulære samfunn
 • Religiøse minoriteter i Norge: inklusiv Det jødiske trossamfunn; Den katolske kirke; Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige/ Mormon
 • Studier av barndom og oppvekst i religiøse grupperinger

Undervisning og veiledning

Emneansvar eller deltagelse på undervisningen i følgende emner:

 • Verdensreligioner REL 1003    
 • Kristendom REL 2210  
 • Jødedom REL 2240
 • Bacheloremne REL 3090
 • Kjønn og religion REL 3040/4040
 • Teori og metode- Master REL 4000
 • Feltarbeid i religionsvitenskap -Master REL 4002
 • Leseemne (MA) REL 4112

Veileder studenter på alle nivå

2010/2011 Vurderer PhD søknader for IKOS

Pågående forskning

Prosjektet "Misjon og menneskerettigheter"  analyserer misjonsaktivitet relatert til menneskerettighetsfeltet. En ny utvikling på misjonsfeltet er møtet mellom misjonærer og innvandrere. Dette reiser flere viktige spørsmål, inkludert definisjonen av misjonsbegrepet og hvordan misjonsaktiviteter kan relateres til ulike oppfatninger av paragraf 18 i menneskerettighetene.

Faglig bakgrunn

Curriculum vitae

 • PhD fra 2005.
 • 2014 - fremover, Førsteamanuensis ved IKOS
 • 2005 -2014, Førstelektor ved IKOS
 • 2004 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.
 • Forsker og underviser i ulike religionshistoriske emner ved IKOS. Deltar i IKOS sitt Senter for islam- og Midtøstenstudier.
 • Gjesteforeleser ved ulike institusjoner og ved ulike arrangementer, se oversikt i Cristin.
 • Fast sensor Høgskolen i Oslo, avd. lærerutdanning, og VID, Universitetet i Stavanger, Misjonshøgskolen.
 • Publiserer nasjonalt og internasjonalt og deltar i norsk media.

Forskningsreiser, utvalg

 • London, februar og mai 2014; 2015; 2016 faglig oppdatering i forbindelse med prosjektet Kristne i Midtøsten. Besøk hos menighet og kontaktpersoner i koptisk ortodoks kontaktnettverk.
 • Kairo, 31-3 til  6-4 2011, Reise i forbindelse med besøk på Al-Azhar og samtaler med utvalgte personer etter opprøret i 2011. Knyttet til UD-støttet utvekslingsprosjekt for å få lærerkrefter til IKOS med ekspertise på islamundervisning. Delegasjon: Lena Larsen, Nora Stene, Kari Vogt.
 • Istanbul, 3-6 til 10-6 2006, Reise for besøk hos ulike ortodokse kirkesamfunn. Delegasjon: Vilde Reichelt, Nora Stene, Berit Thorbjørnsrud, Kari Vogt.
 • Feltarbeid i Kairo og i London i forbindelse med eget hovedfag og PhD

Verv

 • 2010 og fremover- Redaksjonsmedlem i Prismet (fagfellevurdert tidsskrift).
 • 2010 og fremover- Knyttet til  "Ressursgruppen religions- og livssynsmangfold" ved UiO.
 • 2006 Deltager i kompetansenettverket Studier av Den norske kirkes trosopplæringsreform, Stiftelsen Kirkeforskning KIFO.
Emneord: Religionshistorie, Kristendom, Jødedom, Islam, Midtøsten

Publikasjoner

 • Stene, Nora (2019). Leaving Islam for Christianity: Asylum Seeker Converts, In Daniel Enstedt; Göran Larsson & Teemu Mantsinen (ed.),  Handbook of Leaving Religion.  Brill Nijhoff.  ISBN 9789004330924.  kapittel.  s 210 - 219
 • Stene, Nora (2017). Belonging to the Church Community: From Childhood Years Onward, In Nelly van Doorn-Harder (ed.),  Copts in Context. Negotiating Identity, Tradition, and Modernity.  University of South Carolina Press.  ISBN 978-1-61117-784-8.  Part 2: chapter 4.  s 134 - 148
 • Stene, Nora (2016). Christian Missionaries and Asylum Seekers: A Case Study from Norway. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  34(3), s 203- 221 . doi: 10.1080/18918131.2016.1227589
 • Stene, Nora (2015). Mobilisering og motstand: Den koptiske søndagsskolen, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 7.  s 135 - 155
 • Stene, Nora (2012). Autoritet og autoritetens grenser. Den ortodokse rabbineren som religiøs leder i Det Mosaiske Trossamfund, I: Cora Alexa Døving & Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  kapittel 7.  s 146 - 168
 • Stene, Nora (2011). Bilders kraft. Koptiske barns bruk av religiøse bilder i Kairo og London, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kapittel 13.  s 255 - 272
 • Stene, Nora (2010). Barnet som symbol og barn som religiøse aktører. Nye utfordringer i religionshistoriens møte med barndomsforskningen. Barn.  ISSN 0800-1669.  (1), s 79- 95
 • Preston, Nora Stene (2009). Riter i barne- og ungdomsfasen, I: Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge.  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssaamfunn.  Artikkel.  s 12 - 38
 • Preston, Nora Stene (2006). "Ikke noen sånn påtrengende greie". Et religionshistorisk blikk på nye familietilbud tilknyttet trosopplæringsreformen i Den norske kirke, I: Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red.),  Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2182-1.  Kapittel.  s 56 - 68
 • Preston, Nora Stene (2005). Det Gud har sammenføyd. Ekteskapstradisjoner blant katolikker i Norge, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge.  Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-188-4.  kap. 4.  s 110 - 131
 • Preston, Nora Stene (2002). The challenge of the diaspora as reflected in a Coptic Sunday School. Journal of Eastern Christian Studies.  ISSN 0009-5141.  54(1-2), s 77- 90
 • Stene, Nora (1998). Multiple Choice, Language Usage and the Transmission of Religious Tradition. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  20(2), s 90- 101
 • Stene, Nora (1997). Becoming a Copt: the Integration of Coptic Children into the Church Community, In Kari Vogt (ed.),  Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today.  Novus forlag, oslo.  kap. 12.  s 191 - 212
 • Stene, Nora (1997). "Into the Lands of Immigration", In Kari Vogt (ed.),  Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today.  Novus forlag, oslo.  kap. 16.  s 255 - 265

Se alle arbeider i Cristin

 • Stene, Nora (2012). Høytider og merkedager. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-41993-3.  33 s.
 • Stene, Nora (2009). Religion II, Jødedom og kristendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-38636-5.  72 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stene, Nora (2019). Contemporary attitudes towards male circumcision.
 • Stene, Nora (2019, 08. april). Epilespi i arbeidslivet, som universitetsansatt. [Internett].  Litteraturhuset Oslo/streamet.
 • Stene, Nora (2019, 04. august). Immigration due to conversion or conversion as immigration strategy?. [Internett].  Norway Today.
 • Stene, Nora (2018, 07. juli). Barnetro på sandgrunn.  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2018). Hvorfor er musikalen The Book of Mormon en braksuksess verden over?.
 • Stene, Nora (2018). Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellig; religion og humor..
 • Stene, Nora (2018, 24. desember). Julefeiring i Europa. [Internett].  VG+ nett.
 • Stene, Nora (2018). Prosjekt kollegaveiledning.
 • Stene, Nora (2018, 21. mars). 'Russisk valg rene paradis mot Egypt'.  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2017). Den ortodokse kirke: Et religionshistorisk blikk.
 • Stene, Nora (2017). Det jødiske trossamfunn i Norge- Forskningsprosjekter.
 • Stene, Nora (2017, 13. januar). Egypts præsident lover at bygge landets største kirke.  Kristelig Daglad.
 • Stene, Nora (2017). Forfølgelse basert på religionstilhørighet: Omgjøringsanmodninger..
 • Stene, Nora (2017, 06. september). Hvem er mormonene?. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Stene, Nora (2017, 01. oktober). Konvertittene. [Tidsskrift].  Magasinet Plot fra Dagens Perspektiv.
 • Stene, Nora (2017). Religious Authority on the move: Converts embracing new authorities.
 • Stene, Nora (2017). Religiøse ledere: rabbinere i Norge.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2017). The book of Mormon- introduksjon før framsyninga.
 • Stene, Nora (2016). Apostasi og konverteringer.
 • Stene, Nora (2016). Asylsøkere og religiøs tilhørighet.
 • Stene, Nora (2016). Misjon i Midtøsten: å utvise solidaritet eller å bidra til stigmatisering?.
 • Stene, Nora (2016). Muslim migrants - Christian missionaries.
 • Stene, Nora (2016, 01. november). NRK Nyhetsettermiddag - Pavens besøk i Sverige. [Radio].  Norge.
 • Stene, Nora (2015, 04. februar). Barn i den koptisk-ortodokse kirken. [Fagblad].  Apollon.
 • Stene, Nora (2015, 02. september). Der søndagsskole er lederskole.  Dagen.
 • Stene, Nora (2015, 17. juni). Nye konvertitter. [Radio].  NRK P2, Kulturhuset.
 • Stene, Nora (2015, 29. juli). Søndagsskole sikrer framtiden.  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2014). Christian missionaries in Norway: Towards a typology.
 • Stene, Nora (2014, 16. mars). Samlingsdagen: Fredag som ukas spesielle dag for muslimer. [Radio].  NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2014, 02. februar). Å holde hviledagen hellig: Sabbetsfeiring. [Radio].  NRK P 1: Mellom himmel og jord.
 • Stene, Nora (2014, 04. november). Årlig rituale: Ashura. [Internett].  www.dagbladet.no.
 • Stene, Nora (2013, 18. mars). "De andre fortellingene fra 22 juli markeringene". [Internett].  religioner.no.
 • Stene, Nora (2013). En nasjon i sorg - de andre historiene, I: Marianne L. L. Melgård & Lise Tørnby (red.),  En nasjon i sorg - de andre historiene.  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.  Faglig ansvarlig.
 • Stene, Nora (2013, 19. februar). "Flest kvinner som konverterer til islam". [Radio].  NRK 1, Østlandssendingen.
 • Stene, Nora (2013, 28. mars). "Linda Alzaghari: Islam har gjort meg til et bedre menneske".  Aftenposten.
 • Stene, Nora (2013). Ritual Flexibility: A Case Study of the Use of Icons by Coptic Orthodox Christians in London.
 • Stene, Nora (2012). Et nytt blikk på religion og sekularisme. Segl : katolsk årsskrift for religion og samfunn.  1, s 307- 309
 • Stene, Nora (2012). Fra muslim til kristen: Asylsøknader og konverteringsproblematikk.
 • Stene, Nora (2012, 27. mars). "Konverterer ofte på grunn av kjæresten".  Aftenposten Aften.
 • Stene, Nora (2012, 06. september). "Overnaturlige tanker svinner ikke hen". [Internett].  Forskning.no.
 • Preston, Nora Stene (2010). Kristen-muslimsk dialog. Refleksjoner rundt samarbeidet Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd Norge.
 • Preston, Nora Stene (2010). Rituelle markeringer: Religions- og livssynspolitiske utfordringer på bydelsnivå.
 • Stene, Nora (2010, 10. april). "De sa det ville bli farlig for meg. Rolf Groven med satirisk pavebilde".  Dagbladet.
 • Stene, Nora (2010, 06. august). "Gift på tross av tro".  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2009, 08. juni). "Katolsk biskop avgår efter konflikt".  Svensk Dagen.
 • Stene, Nora (2009). Religionpolitiske utfordringer i Norge: Foreløpige funn.
 • Stene, Nora (2009, 08. juni). "Religionshistoriker forteller om splittet katolsk miljø i Trondheim".  Adresseavisen.
 • Preston, Nora Stene (2008). Dressed for dawa. Young women in the Islamic movement in Sweden. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  64, s 215- 218
 • Stene, Nora (2008). Ekteskap og familierett i ulike religioner.
 • Stene, Nora (2006, 06. april). Frafallsforbud også blant kristne.  Vårt Land.
 • Preston, Nora Stene (2005). Engler i platåsko. Religiøs sosialisering av koptisk-ortodokse barn i London. Vis sammendrag
 • Stene, Nora (2005). Age as an Analytical Category in Comparative Religious Studies.
 • Stene, Nora (2005). Panelsamtale ved lanseringskonferanse for katolske studier, MF.
 • Stene, Nora (2005, 09. desember). "Religionsblanding vanskeligst for barna?".  Vårt Land.
 • Stene, Nora (2005). Ritualbegrepet i religionshistorisk forskning.
 • Stene, Nora (2004). Når Gud bestemmer menuen: dietter bestemt av religion blant jøder og muslimer.
 • Preston, Nora Stene (2003). Kjønnsforskning, et paradigmeskifte.
 • Stene, Nora (2003). Kjønnsforskning: studier av kvinnerliv i Egypt.
 • Preston, Nora Stene (2002). Introduksjon til Islam.
 • Stene, Nora (2001). Bilder av barndom: Teoretiske diskusjoner.
 • Stene, Nora (2001). Bruk av ikoner i Kairo og i London. Fra hellig objekt til illustrasjon?.
 • Stene, Nora (2001). Koptiske barn: Makt og motstand.
 • Preston, Nora Stene (1999, 26. desember). Kopteres situasjon i Egypt. [Radio].  "På livet løs", NRK, P2.
 • Stene, Nora (1999). Children in the Coptic Church.
 • Stene, Nora (1998). Kvinners stilling i ulike religiøse grupperinger.
 • Stene, Nora (1997). Bruk av språk som symbol- og identitetsmarkør.
 • Stene, Nora (1996). Creating Copts.
 • Stene, Nora (1996). Den koptisk-ortodokse kirke.
 • Preston, Nora Stene (1994, 11. mars). The Orthodox Christians in the UK. [Radio].  BBC International.
 • Stene, Nora (1994). Egypts koptere.
 • Stene, Nora (1994). Emigrating Copts..
 • Stene, Nora (1994). Emigrating Copts: The Establishment of a Diaspora.
 • Stene, Nora (1991). "Fordi barn er som engler..." en religionshistorisk studie av barn i Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 4. mars 2020 16:08