Anna Catharina Horn

Bilde av Anna Catharina Horn
English version of this page
Telefon +47 22854282
Rom HW322
Treffetider Onsdager kl. 10-12
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er postdoktor tilknyttet programmet Modes of Modification. Variance and Change in Medieval Manuscript Culture, der jeg er ansvarlig for delprosjektet Texts to Rule and Regulate. I delprosjektet skal jeg særlig forske på administrative tekster som lover og diplomer i et literacy-perspektiv. Jeg har særlig fordypet meg i norske middelalderlover og skrev doktoravhandling om produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes Landslov.

Undervisning

<VMS4191 Medieval Manuscript Culture>

 

Bakgrunn

Jeg har svennebrev i typografi og en utdannelse som bedriftsøkonom.

Jeg har en bachelor i Vesteuropeiske Middelalderstudier og master i Norrøn filologi. Doktorgraden tok jeg ved Göteborgs universitet med avhandlingen Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov.

 

Verv

Undervisningskoordinator for BA-programmet i Norrøne og keltiske studier og for MA-programmene Viking and Medieval Studies og Viking and Medieval Norse Studies.

Medlem av Forskningskomiteen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

 

 

 

Emneord: Norrøn filologi, Paleografi, Kodikologi, Literacy, Middelalderlover, Middelalder, middelalderhåndskrifter, Magnus Lagabøtes landslov

Publikasjoner

  • Johansson, Karl G. & Horn, Anna Catharina (2021). Some Reflections on Writing a New History of Texts for the Scandinavian Middle Ages, In Karl G. Johansson & Anna Catharina Horn (ed.),  The Meaning of Media: Texts and Materiality in Medieval Scandinavia.  Walter de Gruyter (De Gruyter).  ISBN 9783110694970.  1.  s 1 - 17
  • Horn, Anna Catharina (2020). Fra landskapslov til landslov. En studie av tekstorganiseringen i norrøne middelalderlover, I: Anna Catharina Horn & Karen Arup Seip (red.),  Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-461-2.  4.  s 99 - 134 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Horn, Anna Catharina & Seip, Karen Arup (2020). Landsloven 750 år: Loven i en håndskriftkultur, I: Anna Catharina Horn & Karen Arup Seip (red.),  Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-461-2.  1.  s 13 - 31 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Horn, Anna Catharina (2018). Lovrevisjonene til Magnus Håkonsson Lagabøte – en historiografisk gjennomgang. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 1- 27 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Horn, Anna Catharina (2013). The Scribe and his Exemplars: A Comparative Study of Four Manuscripts by Thorgerus Haquini. Studia Neophilologica.  ISSN 0039-3274.  86, s 68- 82
  • Horn, Anna Catharina (2009). Kapitteltitler og funksjonalitet i Magnus Lagabøtes landslov. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.  (124), s 89- 127

Se alle arbeider i Cristin

  • Johansson, Karl G. & Horn, Anna Catharina (ed.) (2021). The Meaning of Media: Texts and Materiality in Medieval Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter).  ISBN 9783110694970.  221 s.
  • Horn, Anna Catharina & Seip, Karen Arup (red.) (2020). Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-461-2.  352 s.
  • Horn, Anna Catharina (2016). Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov. Göteborgs universitet.  ISBN 978-91-87850-61-5.  377 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. feb. 2018 13:16 - Sist endret 26. aug. 2019 16:06