Anna Catharina Horn

Bilde av Anna Catharina Horn
English version of this page
Telefon +47 22854282
Rom HW322
Treffetider Onsdager kl. 10-12
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er postdoktor tilknyttet programmet Modes of Modification. Variance and Change in Medieval Manuscript Culture, der jeg er ansvarlig for delprosjektet Texts to Rule and Regulate. I delprosjektet skal jeg særlig forske på administrative tekster som lover og diplomer i et literacy-perspektiv. Jeg har særlig fordypet meg i norske middelalderlover og skrev doktoravhandling om produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes Landslov.

Undervisning

<VMS4191 Medieval Manuscript Culture>

 

Bakgrunn

Jeg har svennebrev i typografi og en utdannelse som bedriftsøkonom.

Jeg har en bachelor i Vesteuropeiske Middelalderstudier og master i Norrøn filologi. Doktorgraden tok jeg ved Göteborgs universitet med avhandlingen Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov.

 

Verv

Undervisningskoordinator for BA-programmet i Norrøne og keltiske studier og for MA-programmene Viking and Medieval Studies og Viking and Medieval Norse Studies.

Medlem av Forskningskomiteen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

 

 

 

Emneord: Norrøn filologi, Paleografi, Kodikologi, Literacy, Middelalderlover, Middelalder, middelalderhåndskrifter, Magnus Lagabøtes landslov
Publisert 2. feb. 2018 13:16 - Sist endret 26. aug. 2019 16:06