Norrøn og keltisk filologi

Norrøn filologi er studiet av vestnordisk språk og litteratur i middelalderen. Norrønfilologien skal fortolke og formidle de skriftlige kildene til norsk og islandsk språk og litteratur fra vikingtida til reformasjonen.

En mann med skjegg på en tronstol og en arm rett ut til siden. Tegning.

I det rikholdige kildematerialet finner vi sagaer og dikt, religiøse tekster, interessant lærdomslitteratur, lover, brev og dokumenter, alt sammen grunnleggende kilder til norsk og islandsk historie, språk og kultur.

Flerfaglighet

Faget har innslag av en rekke forskningsdisipliner, først og fremst språkvitenskap og litteraturvitenskap eller tekstvitenskap, men filologen trenger også gode kunnskaper innenfor andre fagområder, som historie, religionshistorie, kulturhistorie og folkloristikk for å tolke kildene.

Norrønt

...

Norrøn filologi er et eget forskningsfag, men også en uunnværlig hjelpevitenskap for forskere i historiske fag som bruker disse kildene.

Keltisk 

(Keltisk vs. irsk?) ...

Runologi

Runologi er en egen forskningsdisiplin med nær tilknytning til norrøn filologi. Runeinnskrifter er et verdifullt kildemateriale til språk og skriftkultur, og gode kunnskaper i norrønt språk er nødvendig for å tolke det vestlige runematerialet.

Samarbeid

ILN er medlem i Samarbeidsnemnda for norrøn filologi som er et samarbeidsorgan for fagmiljø innen universitets- og høgskolesektoren som tilbyr undervisning og driver forsking i norrøn filologi.

 

Publisert 24. aug. 2010 17:24 - Sist endret 1. juli 2022 13:52

Kontakt