Ressurser på nett

Her har vi samlet lenker til ulike nettressurser ved læresteder rundt i verden.                     

Fritzners ordbok (edd.uio.no)

Presten Johan Fritzner (1812-93) utgav i 1867 en ettbinds ordbok over det norrøne prosaspråket. Etter å ha fått økonomisk mulighet til å ofre seg helt for ordboksarbeid gikk han i 1878 i gang med en betydelig utvidelse av ordboka, som utkom 1883-96.

Fritzner rakk ikke å gjøre verket helt ferdig før han døde, så det tredje og siste bindet ble fullført av C.R. Unger."Ordbog over det gamle norske Sprog" er fremdeles et uunværlig hjelpemiddel i studiet av norrønt.

Menota - Medieval Nordic Text Archive (menota.org)

Menota ble opprettet 10. september 2001 på et møte ved Universitetet i Oslo. Initiativtagere til møtet var Claus Huitfeldt (Aksis, Universitetet i Bergen) og Christian-Emil Ore (Enhet for digital dokumentasjon, Universitetet i Oslo).

Til stede var representanter for de fleste sentrale utgivelsesinstitusjoner i Norden - de arnamagnæanske instituttene (København og Reykjavík), diplomatarie-utgavene (Oslo, Stockholm, København), Språkbanken i Göteborg, og morsmålsinstituttene i Bergen, København og Oslo. 

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

An international project to edit the corpus of medieval Norse-Icelandic skaldic poetry.

Källtext - Språkbanken GU

En fornsvensk textkorpus omfattande ca. 2 milj ord.

Sagnanet - Cornell (handrit.is)

Dette er et faksimilearkiv for håndskrifter og trykte bøker fra før 1901. Her finner du en mengde kjente og ukjente islandske håndskrifter, samt faksimiler av gamle og sjeldne trykte utgaver.

 

Publisert 16. sep. 2010 15:31 - Sist endret 8. apr. 2022 14:34