Mikael Males

Førsteamanuensis i norrøn filologi
Emneord: Norrøn filologi, Middelalder, Skaldediktning

Publikasjoner

 • Males, Mikael (2018). Pseudo-Remigius and the Old Icelandic Barbarismus: A Pilot Study, In Lutz Edzard; Jens Wilhelm Borgland & Ute Hüsken (ed.),  Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig.  Harrassowitz Verlag.  ISBN 978-3-447-10964-2.  kapittel.  s 321 - 331
 • Males, Mikael (2017). 1100-talets pseudonyma skaldediktning: En kritisk granskning. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 1- 24 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Males, Mikael (2017). Character, Provenance, and Use of the Icelandic Fifth Grammatical Treatise. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.  132, s 121- 138 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Males, Mikael (2017). The Last Pagan. Journal of English and Germanic philology.  ISSN 0363-6941.  116(4), s 491- 514
 • Males, Mikael (2016). Applied Grammatica: Conjuring up the Native Poetae, In Stefka Georgieva Eriksen (ed.),  Intellectual Culture in Medieval Scandinavia.  Brepols.  ISBN 978-2-503-55307-8.  Kapitel 9.  s 263 - 307
 • Males, Mikael (2015). Er Ólafur Þórðarson höfundur Eglu?. Són.  ISSN 1670-3723.  13, s 173- 179
 • Males, Mikael (2014). Skáldskaparmál as a Tool for Composition of Pseudonymous Skaldic Poetry, In chase martin (ed.),  Eddic, Skaldic, and Beyond: Poetic Variety in Medieval Iceland and Norway.  Fordham University Press.  ISBN 978-0-8232-5781-2.  4.  s 62 - 74
 • Males, Mikael (2013). Allegory in Old Norse Secular Literature: Theoretical and Methodological Challenges. Viking and Medieval Scandinavia.  ISSN 1782-7183.  9, s 99- 132
 • Males, Mikael (2013). Wormianusredaktören: Språk, tro och sanning vid 1300-talets mitt. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.  (128), s 41- 77
 • Males, Mikael (2011). Egill och Kormákr - tradering och nydiktning :. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 115- 146
 • Males, Mikael (2008). Vellekla, dunhent och jónssonsk utgivning, I: Karl G. Johansson; Henrik Janson; Auður Magnúsdóttir; Mats Malm & Lena Rogström (red.),  "Vi ska alla vara välkomna!" Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson.  Göteborgs universitet.  ISBN 978-91-633-2230-3.  kapitel.  s 363 - 368
 • Males, Mikael (2006). Den avhängiga: Kvinnoförakt som förutsättning för ett enda genus på 1200-talets Island?. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  19, s 65- 82

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (ed.) (2019). Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia. Brepols.  ISBN 9782503579009.  289 s.
 • Males, Mikael (2017). Snorre och sagorna. De isländska källorna till vår äldre kulturhistoria. Dialogos Förlag.  ISBN 978-91-7504-325-8.  160 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Males, Mikael (2018). Dating Skaldic Poetry by Content: A Viable Method?.
 • Males, Mikael (2017). The Reception of Inspired Greek in the West.
 • Males, Mikael & Furuseth, Sissel (2017). Boklunsj: Snorre och sagorna.
 • Males, Mikael (2010). Mytologi i skaldedikt, skaldedikt i prosa. En synkron analys av mytologiska referenser i medeltida norröna handskrifter. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 28. aug. 2019 08:44