Hildegunn Dirdal

Førsteamanuensis - Britisk-amerikansk
Bilde av Hildegunn Dirdal
English version of this page
Telefon +47 22858274
Rom NT 625
Brukernavn
Besøksadresse Niels Trechows hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Undervisning

Jeg underviser i følgende emner: ENG1100 English Grammar (forelesning og grupper), ENG2168 Words: English morphology and lexicology (seminar), ENG4112 Methods in English Language Research (seminar), ENG4116 Second Language Acquisition (seminar), og ENG1103 English Phonetics and Intonation (grupper). Tidligere har jeg også hatt ansvar for ENG1102 Translation and Practical Exercises, An Introduction, ENG2157/4157 Semantics and Pragmatics og ENG2158/4158 Translation into English.

Forskning

Jeg forsker primært innenfor feltene andrespråkstilegnelse, oversettelsesstudier og kontrastiv lingvistikk.

For tiden er jeg leder av forskergruppa TRAWL (Tracking Written Learner Language), med samarbeidspartnere både ved Universitetet i Oslo (Eva Thue Vold) og Universitetet i Agder (Ingrid Kristine Hasund - leder av TRAWL-UiA, Eli-Maria Danbolt Drange, Tale M. Guldal), og tidligere også ved Høgskolen i Innlandet (Anne-Line Graedler – leder 2016–2019, Susan Nacey, Sylvi Rørvik).

TRAWL fokuserer på norske elevers utvikling av skrivekompetanse i andrespråket (S2) – engelsk – og de tre fremmedspråkene (S3) elevene oftest velger – fransk, spansk og tysk. Forskningen baserer seg på autentiske tekster skrevet i forbindelse med skolearbeid og innebærer utvikling av et stort korpus av elevtekster.

Vi samler inn engelsktekster fra 5.–13. trinn og fransk-, spansk- og tysktekster fra 8.–13. trinn i skolen og samler disse i et longitudinelt korpus. Mange av elevtekstene har lærerkommentarer, og vi samler også inn norsktekster fra noen av elevene for å kunne sammenligne S1, S2 og S3. Tekstene blir annotert etter TEI-konvensjonene og knyttet til metadata om elevene (alder, kjønn, språkbakgrunn, osv.) og tekstene (format, oppgavetype, osv.). Ved ferdigstilling vil korpuset vil bli gjort tilgjengelig for andre forskere, lærere og lærerutdannere slik at det kan danne grunnlag for videre studier og gi materiale til undervisning og lærerutdanning. Korpuset vil være søkbart gjennom grensesnittet Glossa, som er utviklet av Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo.

TRAWL støtter seg på en funksjonell og bruksbasert forståelse av språk, som deles av emergentisme og kognitive teorier innenfor andrespråkstilegnelse. Vi fokuserer på utvikling innenfor følgende områder:

 • Vokabular og formalitet
 • Morfosyntaks
 • Syntaktisk kompleksitet
 • Tekststruktur

Selv om det er stor enighet om at alle språkene man lærer, kan påvirke hverandre, er det fremdeles lite forskning på utvikling på tvers av språk. Vi setter derfor nå også søkelyset på samspillet mellom S1, S2 og S3 over tid.

Emneord: Engelsk, Engelsk språk, Lingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Innlærerspråk, Kontrastiv lingvistikk, Engelsk-norske kontraster, Korpuslingvistikk, Korpusutvikling, Oversettelsesstudier

Publikasjoner

 • Dirdal, Hildegunn (2021). L2 development of -ing clauses: A longitudinal study of Norwegian learners. I Pérez-Paredes, Pascual & Mark, Geraldine (Red.), Beyond Concordance Lines: Corpora in Language Education. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978 90 272 0989 4. s. 75–96. doi: 10.1075/scl.102.04dir. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dirdal, Hildegunn (2019). Factors influencing the translation of -ing participial free adjuncts: Semantic role, context and a translator's individual style. I Wiegand, Viola & Mahlberg, Michaela (Red.), Corpus Linguistics, Context and Culture. De Gruyter Mouton. ISSN 9783110486728. s. 197–222. doi: 10.1515/9783110489071-008.
 • Dirdal, Hildegunn (2017). Student translators and the challenge of -ing clauses. I de Haan, Pieter; De Vries, Rina & Van Vuuren, Sanne (Red.), Language, Learners and Levels: Progression and Variation.. Presses universitaires de Louvain. ISSN 978-2-87558-595-0. s. 203–225.
 • Dirdal, Hildegunn (2017). Sentence-initial "and/og" in English and Norwegian. I Janebová, Marketá; Lapshinova-Koltunski, Ekaterina & Martinková, Michaela (Red.), Contrasting English and Other Languages through Corpora. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-9601-6. s. 102–129.
 • Egan, Thomas Laurence & Dirdal, Hildegunn (2017). Lexis in Contrast Today. I Egan, Thomas Laurence & Dirdal, Hildegunn (Red.), Cross-linguistic Correspondences. From lexis to genre. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027259561. s. 1–33. doi: 10.1075/slcs.191.01ega.
 • Dirdal, Hildegunn (2014). Individual variation between translators in the use of clause building and clause reduction. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 6(1), s. 119–142. doi: 10.5617/osla.711.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Graedler, Anne-Line; Dirdal, Hildegunn; Guldal, Tale Margrethe; Hasund, Ingrid Kristine; Rørvik, Sylvi & Nacey, Susan Lee [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Tracking Written Learner Language (TRAWL): A longitudinal corpus of Norwegian pupils' written texts in second/foreign languages.
 • Graedler, Anne-Line; Rørvik, Sylvi; Dirdal, Hildegunn; Hasund, Ingrid Kristine & Drange, Eli-Marie D. (2017). "TraWL (Tracking Written Learner language): Corpus design and research plans".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:13 - Sist endret 12. feb. 2021 15:23