English version of this page

Sammenhenger mellom første-, andre- og tredjespråk

Elever skriver tekster på flere språk på skolen. Hvordan påvirker språkene hverandre, og hvordan kan lærere samarbeide på tvers av språkfag for å fremme skriveutviklingen?

Hender som blar i en ordbok, et bord med en pc og flere ordbøker for ulike språk. Foto.

Prosjektet «MULTIWRITE – sammenhenger mellom første-, andre- og tredjespråk» skal undersøke tekstene som elever skriver i norsk, engelsk og et av fremmedspråkene fransk, tysk eller spansk.

Foto: Hildegunn Dirdal

Om prosjektet

Prosjektet «MULTIWRITE – sammenhenger mellom første-, andre- og tredjespråk» undersøker videregåendeelevers skriveutvikling, lærernes tilbakemeldinger og tverrfaglig samarbeid i språkfagene.

Skriveutvikling i første-, andre- og tredjespråket

Prosjektgruppa skal samle inn og analysere tekstene et utvalg på 90 elever skriver i norsk, engelsk og fremmedspråkene fransk, spansk og tysk i løpet av det første året på videregående skole.

Dette vil gi et materiale på circa 1600 tekster, som skal undersøkes for å finne ut hvordan elever bygger opp setninger og tekst, og hvordan de tre språkene påvirker hverandre over tid.

Tilbakemeldinger fra lærerne

Lærernes kommentarer vil bli analysert både med hensyn til innhold og form. Målet er å gi ny kunnskap om hva lærere mener er viktige tilbakemeldinger, og om likheter og forskjeller i måten man omtaler språk og skriving på i de ulike språkfagene.

Prosjektet skal også undersøke i hvor stor grad tilbakemeldingene kan hjelpe elevene til å overføre kunnskaper på tvers av språk, og om elevene faktisk tar hensyn til kommentarene når de skriver nye tekster.

Tverrfaglig samarbeid

I den siste fasen av prosjektet skal innsikter fra tekstanalysene tas med tilbake til lærere i videregående skole. I samarbeid med dem skal prosjektgruppa prøve ut ulike måter å jobbe tverrfaglig med skriving.

Denne utforskende delen av prosjektet skal resultere i en modell for hvordan et tverrfaglig samarbeid kan bidra til bedre skriveopplæring i språkfagene.

Finansiering

Norges forskningsråd, NFR-kode: 324962

Varighet

Fra 1. desember 2021 til 30. november 2025.

Samarbeid

Publisert 28. sep. 2021 10:43 - Sist endret 14. feb. 2022 14:07