Åshild Næss

Professor - Lingvistikk
Bilde av Åshild Næss
English version of this page
Telefon +47 22844093
Mobiltelefon +47 47236771
Rom HW531
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Forskningen min har særlig fokus på to områder: språktypologi, med fokus på transitivitet og argumentstruktur, og feltarbeidsbasert dokumentasjon og beskrivelse av språkene på Reef-øyene i det sørvestlige Stillehavet. Jeg interesserer meg også for språkkontakt og historisk lingvistikk, med særlig fokus på hvordan språkene i Temotu-provinsen i Salomonøyene er beslektet med hverandre, hvordan de forholder seg til resten av den oseaniske språkfamilien, og hva dette kan fortelle om bosettingshistorien i denne delen av Stillehavet. Jeg leder et forskningsprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd og i samarbeid med Australian National University, som bruker den austronesiske språkfamilien som utgangspunkt for å studere hvilke pragmatiske funksjoner som ligger til grunn for for transitivitet og grammatiske relasjoner, og hvordan disse grammatikaliseres. 

Undervisning

LING2114 Språkstruktur i et mindre kjent språk 

LING2113 Språktypologi

LING4140 Språkvitenskapelig metode

LING4170 Språkdød og språkbevaring (høst 2017)

Exfac, språkvarianten

 

Bakgrunn

Jeg har doktorgrad (cum laude) i lingvistikk fra Radboud University Nijmegen, Nederland (2004) og hovedfag i lingvistikk fra UiO (1998). Tidligere har jeg bl.a. vært ansatt som postdoc på prosjektene Identity Matters: Movement and Place (UiO) og Breaking the Time Barrier: Structural Traces of the Sahul Past (Radboud University Nijmegen), redaksjonsmedarbeider i Norsk Ordbok 2014, gjesteprofessor ved universitetet i Zürich og Senior Lecturer ved University of Newcastle, Australia.

Samarbeid

Medlem av forskningskonsortiet Evolution of Semantic Systems 

Samarbeidspartner på prosjektet 'Ergativity in comprehension and production: language typology and processing' (http://www.research-projects.uzh.ch/p21996.htm)

Emneord: Lingvistikk, Språkdokumentasjon, Språktypologi, Språkkontakt, Stillehavsspråk

Publikasjoner

Næss, Åshild. 2021. Äiwoo wâtu and the typology of comparatives. Studies in Language 45:4, 938-967.

Næss, Åshild. 2018. Standing up to the canoe: competing cognitive biases in the encoding of stative spatial relations in a language with a single spatial preposition. Cognitive Linguistics 29:4, 807-841.

Næss, Åshild. 2018. Beyond roots and affixes: Äiwoo deverbal nominals and the typology of bound lexical morphemes. Studies in Language 41:4, 914-955. 

Næss, Åshild. 2017. A short dictionary of Äiwoo. Canberra: Asia-Pacific Linguistics. Online open access:  https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/112469

Næss, Åshild. 2015. The Äiwoo verb phrase: syntactic ergativity without pivots. Journal of Linguistics 51, 75-106.  

Næss, Åshild. 2015. Voice at the crossroads: symmetrical clause alternations in Äiwoo, Reef Islands, Solomon Islands. Oceanic Linguistics 54: 1, 270-307.

Næss, Åshild, og Even Hovdhaugen. 2011. A grammar of Vaeakau-Taumako. Berlin: de Gruyter Mouton.

Næss, Åshild. 2007. Prototypical transitivity. Amsterdam: John Benjamins.  

Ross, Malcolm, og Åshild Næss. 2007. An Oceanic origin for Äiwoo, the language of the Reef Islands? Oceanic Linguistics 46: 2, 456-498.

 

 • Næss, Åshild (2021). Äiwoo wâtu and the typology of comparatives. Studies in Language. ISSN 0378-4177. 45(4), s. 938–967. doi: 10.1075/sl.20022.nae. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Åshild (2021). Voice and valency morphology in Äiwoo. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 60(1), s. 160–198. doi: 10.1353/ol.2021.0005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Åshild (2020). Looking for words in the Reef Islands: bound roots in Äiwoo and their descriptive and documentary challenge. I Leblic, Isabelle & Souag, Lameen (Red.), Du terrain á la théorie: les 40 ans de Lacito. Lacito Publications. ISSN 978-2-490768-01-1. s. 199–220.
 • Næss, Åshild (2020). Bidirectional borrowing of grammar and lexicon: the case of the Reef Islands. I Grant, Anthony P. (Red.), The Oxford Handbook of Language Contact. Oxford University Press. ISSN 9780199945092. s. 627–642. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199945092.013.28.
 • Roversi, Giovanni & Næss, Åshild (2019). Jespersen in the Reef islands: Single versus bipartite negation in Äiwoo. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 58(2), s. 324–352. doi: 10.1353/ol.2019.0011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Åshild (2018). Standing up to the canoe: Competing cognitive biases in the encoding of stative spatial relations in a language with a single spatial preposition. Cognitive Linguistics. ISSN 0936-5907. 29(4), s. 807–841. doi: 10.1515/cog-2017-0096. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bedford, Stuart; Blust, Robert; Burley, David; Cox, Murray; Kirch, Patrick & Matisoo-Smith, Elizabeth [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Ancient DNA and its contribution to understanding the human history of the Pacific Islands. Archaeology in Oceania. ISSN 0728-4896. 53, s. 205–219. doi: 10.1002/arco.5165.
 • Næss, Åshild (2018). Plural-Marking Strategies in Äiwoo. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 57(1), s. 31–62. doi: 10.1353/ol.2018.0001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Åshild (2018). Beyond roots and affixes: Äiwoo deverbal nominals and the typology of bound lexical morphemes. Studies in Language. ISSN 0378-4177. 41(4), s. 914–955. doi: 10.1075/sl.16087.nae. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vejdemo, Susanne; Levisen, Carsten; van Scherpenberg, Cornelia; Gúdmundsdóttir Beck, Thórhalla; Næss, Åshild & Zimmermann, Martina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Two kinds of pink:development and difference in Germanic colour semantics. Language Sciences. ISSN 0388-0001. 49, s. 19–34. doi: 10.1016/j.langsci.2014.07.007.
 • Berthele, Raphael; Whelpton, Matthew; Næss, Åshild & Duijff, Pieter (2015). Static spatial descriptions in five Germanic languages. Language Sciences. ISSN 0388-0001. 49, s. 82–101. doi: 10.1016/j.langsci.2014.07.006.
 • Næss, Åshild (2015). Voice at the crossroads: symmetrical clause alternations in Äiwoo, Reef Islands, Solomon Islands. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 54(1), s. 270–307.
 • Næss, Åshild (2015). The Äiwoo verb phrase: syntactic ergativity without pivots. Journal of Linguistics. ISSN 0022-2267. 51(01), s. 75–106. doi: 10.1017/S0022226714000048.
 • Næss, Åshild (2013). From Austronesian voice to Oceanic transitivity: Äiwoo as the 'missing link'. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 52(1 ), s. 106–124.
 • Boerger, Brenda H.; Næss, Åshild; Vaa, Anders; Emerine, Rachel & Hoover, Angela (2012). Sociological factors in Reefs-Santa Cruz language vitality: a 40 year retrospective. International Journal of the Sociology of Language. ISSN 0165-2516. s. 111–152. doi: 10.1515/ijsl-2012-0023.
 • Næss, Åshild (2012). Structural parallels between Vaeakau-Taumako and the Vanuatu Outliers: Capell revisited. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 51(2 ), s. 567–588.
 • Næss, Åshild (2012). Cutting and breaking in Äiwoo: event integration and the complexity of lexical expressions. Cognitive Linguistics. ISSN 0936-5907. 23(2), s. 395–420. doi: 10.1515/cog-2012-0012.
 • Næss, Åshild (2011). "Natur i Norge er det litt forskjellig": Det-setninger som topikaliseringsstrategi i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. s. 5–23.
 • Næss, Åshild; Berg-Olsen, Sturla; Engø, Anne Torunn; Selvik, Kari-Anne & Svardal, Terje (2011). rå-råda. I Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7858-6.
 • Næss, Åshild (2011). reel-refusjon, roe-rognvaffel, rumba-rumstera. I Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7858-6.
 • Næss, Åshild (2011). Directional verbs in Vaeakau-Taumako. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 50(1), s. 120–139.
 • Næss, Åshild (2011). Reefs-Santa Cruz: reclassifying a language group. I Hoëm, Ingjerd & Solsvik, Reidar (Red.), Identity matters: Movement and place. The Kon-Tiki Museum. ISSN 978-82-92967-03-4. s. 63–77. doi: 10.1515/ijsl-2012-0023.
 • Næss, Åshild (2011). Case on the margins: Pragmatics and argument marking in Vaeakau-Taumako and beyond. I Kittilä, Seppo; Västi, Katja & Ylikoski, Jussi (Red.), Case, animacy and semantic roles. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978 90 272 0680 0. s. 305–328. doi: 10.1075/tsl.99.11nae.
 • Næss, Åshild & Jenny, Mathias (2011). Who changes language? Bilingualism and structural change in Burma and the Reef Islands. Journal of Language Contact. ISSN 1877-4091. 4, s. 217–249. doi: 10.1163/187740911x589253.
 • Næss, Åshild (2011). The grammar of eating and drinking verbs. Language and Linguistics Compass. ISSN 1749-818X. 5/5, s. 413–423. doi: 10.1111/j.1749-818x.2011.00279.x.
 • Næss, Åshild & Hovdhaugen, Even (2011). Language is power: The impact of fieldwork on community politics. I Haig, Geoffrey; Nau, Nicole; Schnell, Stefan & Wegner, Claudia (Red.), Documenting Endangered Languages - Achievements and Perspectives. De Gruyter Mouton. ISSN 978-3-11-026002-1. s. 291–304. doi: 10.1515/9783110260021.291.
 • Næss, Åshild & Hovdhaugen, Even (2010). Language contact in the Reef Islands: keeping one's distance at close quarters, The Gotland Papers. Selected Papers from the VII International Conference on Easter Island and the Pacific: Migration, Identity, and Cultural Heritage. Gotland University. ISSN 9789186343071. s. 455–464.
 • Næss, Åshild (2009). How transitive are 'eat' and 'drink' verbs? I Newman, John (Red.), The Linguistics of Eating and Drinking. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-2998-4. s. 27–43.
 • Næss, Åshild (2008). Varieties of dative. I Malchukov, Andrej & Spencer, Andrew (Red.), The Oxford Handbook of Case. Oxford University Press. ISSN 9780199206476.
 • Næss, Åshild & Boerger, BH (2008). Reefs-Santa Cruz as Oceanic: Evidence from the verb complex. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 47, s. 185–212.
 • Næss, Åshild (2007). Defining transitivity: Markedness vs. prototypicality. I Miestamo, Matti & Wälchli, Bernhard (Red.), New Challenges in Typology: Broadening the Horizons and Redefining the Foundations. De Gruyter Mouton. ISSN 978-3-11-019592-7. s. 179–198.
 • Næss, Åshild & Hovdhaugen, Even (2007). The history of Polynesian settlement in the Reef and Duff Islands: the linguistic evidence. The Journal of the Polynesian Society. ISSN 0032-4000. 116.
 • Ross, Malcolm D & Næss, Åshild (2007). An Oceanic origin for Äiwoo, the language of the Reef Islands? Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 46, s. 456–498.
 • Næss, Åshild (2006). Case semantics and the agent-patient opposition. I Kulikov, Leonid; Malchukov, Andrej & De Swart, Peter (Red.), Case, Valency and Transitivity. John Benjamins Publishing Company. ISSN 90-272-3087-0. s. 309–327.
 • Næss, Åshild (2006). Past, present and future in Reefs-Santa Cruz research. I Barwick, Linda & Thieberger, Nicholas (Red.), Sustainable data from digital fieldwork. Sydney University Press. ISSN 1-920898-50-6. s. 157–162.
 • Næss, Åshild (2006). Bound nominal elements in Äiwoo (Reefs): A reappraisal of the 'multiple noun class systems'. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 45(2), s. 269–296.
 • Næss, Åshild (2004). Serial verbs and complex constructions in Pileni (Solomon Islands). I Bril, Isabelle & Ozanne-Rivierre, Francoise (Red.), Complex Predicates in Oceanic Languages: Studies in the Dynamics of Binding and Boundness. De Gruyter Mouton. ISSN 3110181886. s. 225–250.
 • Næss, Åshild (2004). Spatial deixis in Pileni. I Senft, Gunter (Red.), Deixis and demonstratives in Oceanic languages. Pacific Linguistics . ISSN 0858835517. s. 81–97.
 • Næss, Åshild (2004). What markedness marks: the markedness problem with direct objects. Lingua. ISSN 0024-3841. 114, s. 1186–1212. doi: 10.1016/j.lingua.2003.07.005.
 • Næss, Åshild (2002). Transitivity and accusativity in Pileni. Rongorongo Studies : a Forum for Polynesian philology. ISSN 0938-0795. 12(2), s. 66–76.
 • Næss, Åshild (2000). Possessive marking in Pileni. Sprachtypologie und Universalienforschung. ISSN 0942-2919. 53(3/4), s. 308–318.

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Åshild; Margetts, Anna & Treis, Yvonne (2020). Demonstratives in discourse. Language Science Press. ISBN 978-3-96110-286-0. 350 s.
 • Næss, Åshild (2019). Global grammatikk: språktypologi for språklærere, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205522305. 272 s.
 • Næss, Åshild (2017). A short dictionary of Äiwoo. Pacific Linguistics. ISBN 9781922185372. 203 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Åshild (2011). Global grammatikk: Språktypologi for språklærere. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40193-8. 274 s.
 • Næss, Åshild & Hovdhaugen, Even (2011). A Grammar of Vaeakau-Taumako. De Gruyter Mouton. ISBN 978-3-11-023826.6. 538 s.
 • Næss, Åshild (2007). Prototypical Transitivity. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-2984-7.
 • Næss, Åshild & Næss, Atle Harald (2007). Et hav av språk. Gyldendal Litteratur. ISBN 978-82-05-36274-1. 287 s.
 • Næss, Åshild (2000). Pileni. Lincom Europa. ISBN 3-89586-932-5. 88 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Åshild (2022). Reversing grammatical relations: lessons from Reefs-Santa Cruz.
 • Næss, Åshild (2022). Voice and pluractionality in Äiwoo.
 • Næss, Åshild (2022). Hen inn i den norske ordboken? [Radio]. NRK P2.
 • Sauppe, Sebastian; Isasi-Isasmendi, Arrate; Andrews, Caroline; Næss, Åshild; Flecken, Monique & Daum, Moritz [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). The prominence of agents in event cognition and language processing: Reviewing the cross-linguistic evidence for a malleable preference.
 • Næss, Åshild (2022). Prominence levels and the symmetrical voice-to-transitivity shift.
 • Sauppe, Sebastian; Næss, Åshild; Roversi, Giovanni; Meyer, Martin; Bornkessel-Schlesewsky, Ina & Bickel, Balthasar (2022). The agent bias in comprehension is robust in an OVS language, at least for human referents: Evidence from Äiwoo (Solomon Islands).
 • Næss, Åshild (2021). Språktypologi og språkundervisning: hva Stillehavet har lært meg om norsk grammatikk.
 • Næss, Åshild (2021). Deictics, syntax and information structure in Äiwoo.
 • Næss, Åshild (2021). Two comitative constructions in Äiwoo.
 • Næss, Åshild (2021). Äiwoo: momalâ.
 • Næss, Åshild; Margetts, Anna & Treis, Yvonne (2020). Introduction: Demonstratives in discourse. I Næss, Åshild; Margetts, Anna & Treis, Yvonne (Red.), Demonstratives in discourse. Language Science Press. ISSN 978-3-96110-286-0. s. 1–20.
 • Næss, Åshild & Sauppe, Sebastian (2020). Bringing psycholinguistics to the field: experiences from the Solomon Islands.
 • Næss, Åshild (2019). Språkmangfaldet i Stillehavsregionen. Mål og makt. ISSN 0332-7744. 49(3), s. 33–37.
 • Næss, Åshild; Vander Klok, Jozina Madolyn & Evans, Bethwyn (2019). Prominence in Austronesian: introduction.
 • Næss, Åshild (2019). How to grow grammatical relations: modelling the transition from symmetrical voice to subject-object structure in Austronesian.
 • Næss, Åshild (2019). How to grow grammatical relations: modelling the transition from symmetrical voice to subject/object structure in Austronesian.
 • Næss, Åshild (2019). (Im)perfectivity and phasal aspect in Äiwoo.
 • Næss, Åshild (2019). Nouns and verbs yet again: new questions in an old debate .
 • Næss, Åshild (2019). Chasing the clause: the challenges of describing person indexing in Äiwoo.
 • Næss, Åshild (2018). Aspect, evidentiality and mirativity in Äiwoo.
 • Næss, Åshild; Evans, Bethwyn & Vander Klok, Jozina Madolyn (2018). The rise of grammatical relations in Austronesian.
 • Næss, Åshild (2018). Fra Stillehavet til norske klasserom: Hva stillehavsforskning har lært meg om norsk grammatikk.
 • Næss, Åshild & Evans, Bethwyn (2017). Prominence and the typology of grammatical relations.
 • Næss, Åshild (2017). Standing up to the canoe: directionals and stative spatial relations in Äiwoo.
 • Næss, Åshild (2016). Å se verden med nye verbformer: kategorier i grammatikken og i virkeligheten.
 • Næss, Åshild (2016). Looking for words in the Reef Islands: bound roots in Äiwoo and their descriptive and documentary challenges.
 • Næss, Åshild (2016). Deverbal nouns in Äiwoo: derivations, compounds or phrases?
 • Næss, Åshild & Toft, Ellen Hellebostad (2009). Om normering og følgjer av denne: støtte vs stytte i Norsk Ordbok 2014.
 • Toft, Ellen Hellebostad & Næss, Åshild (2009). Stytte og støtte: Mellom semantisk teori og leksikografisk praksis.
 • Lane, Pia Marit Johanne & Næss, Åshild (2008). De snusfornuftige, kjedelige lingvistene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lane, Pia Marit Johanne & Næss, Åshild (2008). Dommedagsprofeter. Dagbladet. ISSN 0805-3766.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2016 08:49 - Sist endret 12. aug. 2022 14:01