Åshild Næss

Professor - Lingvistikk
Bilde av Åshild Næss
English version of this page
Telefon +47 22844093
Rom HW531
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Forskningen min har særlig fokus på to områder: språktypologi, med fokus på transitivitet og argumentstruktur, og feltarbeidsbasert dokumentasjon og beskrivelse av språkene på Reef-øyene i det sørvestlige Stillehavet. Jeg interesserer meg også for språkkontakt og historisk lingvistikk, med særlig fokus på hvordan språkene i Temotu-provinsen i Salomonøyene er beslektet med hverandre, hvordan de forholder seg til resten av den oseaniske språkfamilien, og hva dette kan fortelle om bosettingshistorien i denne delen av Stillehavet. Jeg leder et forskningsprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd og i samarbeid med Australian National University, som bruker den austronesiske språkfamilien som utgangspunkt for å studere hvilke pragmatiske funksjoner som ligger til grunn for for transitivitet og grammatiske relasjoner, og hvordan disse grammatikaliseres. 

Undervisning

LING2114 Språkstruktur i et mindre kjent språk 

LING2113 Språktypologi

LING4140 Språkvitenskapelig metode

LING4170 Språkdød og språkbevaring (høst 2017)

Exfac, språkvarianten

 

Bakgrunn

Jeg har doktorgrad (cum laude) i lingvistikk fra Radboud University Nijmegen, Nederland (2004) og hovedfag i lingvistikk fra UiO (1998). Tidligere har jeg bl.a. vært ansatt som postdoc på prosjektene Identity Matters: Movement and Place (UiO) og Breaking the Time Barrier: Structural Traces of the Sahul Past (Radboud University Nijmegen), redaksjonsmedarbeider i Norsk Ordbok 2014, gjesteprofessor ved universitetet i Zürich og Senior Lecturer ved University of Newcastle, Australia.

Samarbeid

Medlem av forskningskonsortiet Evolution of Semantic Systems 

Samarbeidspartner på prosjektet 'Ergativity in comprehension and production: language typology and processing' (http://www.research-projects.uzh.ch/p21996.htm)

Emneord: Lingvistikk, Språkdokumentasjon, Språktypologi, Språkkontakt, Stillehavsspråk
Publisert 4. feb. 2016 08:49 - Sist endret 19. apr. 2021 16:39