Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Bilde av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
English version of this page
Telefon +47-22857634
Rom HW 526
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse ILN postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

 

Faglige interesser

 • Tekstkritikk, edisjonsfilologi og bokhistorie
 • litterære rom og romlighet
 • Noveller
 • Bildebøker
 • Litterære fremstillinger av alderdom, ensomhet, sorg, sårbarhet
 • Litterære selvmord
 • Biblioterapi
 • Narrativ medisin
 • Ord- og sakkommentarer i historisk-kritiske utgaver
 • Barnelitteratur
 • Modernisme
 • Impresjonisme

Pågående forskning

 • Siden 2015 har Bjørkøy forsket på skjønnlitterær fremstilling av alderdom i norsk samtidslitteratur. Våren 2020 utga hun boka Samtidslitterære alderdommer (Open Access, Universitetsforlaget). Forskningen fortsetter via det tverrfaglige nettverket NO-age: https://noage100.com
 • norske noveller (bok under arbeid, utgis ved Universitetsforlaget)
 • skjønnlitterære fremstillinger av psykisk helse, med vekt på sorg, ensomhet, selvskading og selvmord
 • I redaksjonen for en tekstkritisk utgave av Kristin Lavransdatter, for Det norske språk- og litteraturselskap.

Undervisning

Bakgrunn

 • Ph.d. med avhandlingen Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterær verk utgitt gjennom 1900-tallet (2015).
 • Fast ansatt som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO 2017, professor siden 2020.
 • Instituttleder, ILN 2021–2024
 • Forskningsleder og nestleder, ILN 2019–2020
 • Fast ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge 2016--2017.
 • Manusredaktør ved prosjektet Henrik Ibsens skrifter 2004--2010 (www.ibsen.uio.no)
 • Styremedlem i styret for Det norske språk- og litteraturselskap, som utgir verk av særlig verdi for norsk språk-, litteratur- og kulturhistorie og har utviklet ebokportalen bokselskap.no: http://www.bokselskap.no/hjelp_om/nsl
 • Styremedlem i styret for Nordisk nettverk for edisjonsfilologer: http://www.nnedit.org/
 • Leder av arbeidspakke 1, Education, Religion and Literacy. Tracing the Transnational crossroads of books in Early Modern Norway, i NFR-prosjektet Literary Citizens of the World (SAMKUL 2016-2020, ledet av Aina Nøding, Nasjonalbiblioteket): https://nbdcms.nb.no/index.php/forskning/litcit-norsk/

 

Nettverk

Emneord: Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Norske forfattere, Barnelitteratur, Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap

Publikasjoner

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2022). Litteraturhistoriske a-ha-opplevelser. I Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Red.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. s. 114–128.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2021). Kari Skjønsberg. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2021). 1968 i norsk litteratur. I Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind & Vaags, Ralph Henk (Red.), Arven etter 1968. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202700546. s. 329–350.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2021). "de er så snille atte" Det disensuelle i "Ellen" og andre okkupasjonsnoveller av Nedreaas. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 307–333.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Eikenes, Jan Petter (2021). "Hun synker ned dit hvor bare en stein kan synke": Om Blekkspruten av Gro Dahle og Svein Nyhus. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 111–131.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Generation(s) superfluous. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 59(2), s. 73–88.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Norges første barnebok - et transnasjonalt produkt. Lommebog for Børn (1798-1807) av Willum Stephanson . I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. s. 263–289. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Red.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. s. 10–27. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Tilovers-generasjonen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 3-4, s. 126–133.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Takle, Cecilie Cathrine (2018). Fra egobevissthet til økobevissthet. Om Siri Pettersens roman Bobla. I Slettan, Svein (Red.), Fantastisk litteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2296-4. s. 145–155.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). The concept of honour and honour narratives. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Red.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. s. 13–34. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Ageing and dignity. Stories of old age from the welfare state. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Red.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. s. 249–274. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-14. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når samer møter andre nordmenn. Laila Stiens novelle "Reisen mot øya". I Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. s. 146–162. doi: 10.18261/9788215030227-2017-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). "Fram og attende". Hvordan analysere og utgi Olav H. Hauges reviderte dikt? I Henrikson, Paula; Malm, Mats & Söderlund, Petra (Red.), Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet. ISSN 978-91-7230-187-0. s. 89–107.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). «Lyset skjuler mer enn mørket.» Synne Leas roman Leo og Mei . Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 125–156.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når mor er gullfisk. Estetikk og etikk i bildeboka Akvarium. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 117(1), s. 43–62. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Når fuglen flyr: Høyest elsket som eksperimentell utviklingsroman. Barnboken. ISSN 0347-772X. doi: 10.14811/clr.v38i0.217.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Det er jo bare en skoleutgave". I Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (Red.), Filologi og sensur. Novus Forlag. ISSN 9788270998289. s. 209–238.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Markens Grøde før og nå. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 111–136.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «Norsk teksthistorie 1900–2000. En presentasjon». I Kondrup, Johnny & Nielsen, Klaus (Red.), Editionshistorie. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-3743-8. s. 187–223.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «Herfra blir du bare eldre. Om aldringsuro i norsk samtidslitteratur». I Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Red.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. s. 239–249.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor Odd er et egg? Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 98–113.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Repetisjoner og variasjoner. Bjørnsons "Faderen" som intertekst i Duuns I blinda. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 242–261.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Edisjonsfilologi. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 242–256.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Når Vesaas reviderer. Teksthistorien til fem noveller. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 269–303.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Fra Pinocchio-småinger til tanntroll – Karius og Baktus fra 1941 til 1958. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 86–103.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Ingen røvere i skogen - Flaubert, Bremnes og Lindgren i Ørstaviks roman Kjærlighet :. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 270–289.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Ingen røvere i skogen - Flaubert, Bremnes og Lindgren i Ørstaviks roman Kjærlighet. I Gujord, Heming & Michelsen, Per Arne (Red.), Norsk litterær årbok 2011. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-79415. s. 270–289.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Da Hoa og negermann forsvant. Om revisjon av Egner og neger. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 359–369.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). To utgaver, én tekst? Edisjonshistorien til Folk og røvere i Kardemomme by. Barnboken. ISSN 0347-772X. s. 45–58. doi: 10.14811/clr.v34i2.126.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Teksters hviskelek. Edisjonhistorien til Duuns romaner Paa tvert og Juvikingar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 1(1), s. 20–39.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2005). Landstrykere og August. I Dingstad, Ståle (Red.), Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0108-2. s. 241–262.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2004). Vandringer gjennom tid og rom med Alberte. Cora Sandels Alberte og friheten i lys av Mikhail Bakhtins kronotop-begrep. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 157–183.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2004). Samtidslitteraturen inn i klasserommet. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 46–52.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2004). "Glimt fra en norsktime i 9. klasse. Didaktisk hjørnespark". Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 44–45.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). En presentasjon av Tygstrups tanker om rom og romlighet i litterære tekster. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Rom og romlighet i Hanne Ørstaviks roman Kjærlighet. Hovedbøygen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 64–67.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2002). Dekadanse hos Hamsun. Ei nærlesing av Edevart i Landstrykere og August. Norskrift. ISSN 0800-7764.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (2020). Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISBN 978-82-8319-576-7. 377 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Samtidslitterære alderdommer. Universitetsforlaget. ISBN 9788215033570. 234 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISBN 978-82-7965-414-8.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029566. 325 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-177-6. 583 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Eit dikt vert aldri ferdig. Teksthistorien til Olav H. Hauges dikt. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-256-0. 267 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Være hos hverandre ganske stille. Kronotoper og romlig fremstilling i Ørstaviks roman Kjærlighet. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-754-1. 180 s.
 • Ystad, Vigdis; Wiger, Ellen Nessheim; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Lønnum, Erlend (2010). Henrik Ibsens skrifter. Sakprosa. Innledning og kommentarer. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-19826-7. 688 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Söring, Sibylle; Nøding, Aina & Berg, Gry [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18941-8. 11(1). 658 s.
 • Ystad, Vigdis; Alnæs, Maria; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Sortland, Gaute Mikal & Söring, Sibylle (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18943-2. 11(2). 912 s.
 • Janss, Christian; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Evensen, Nina Marie & Grønlien, Helene [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2009). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1880-1889. Aschehoug & Co. ISBN 9788203190131. 888 s.
 • Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Alnæs, Maria (2009). Henrik Ibsens skrifter 7k. Innledninger og kommentarer. Samfundets støtter, Et dukkehjem, Gengangere, En folkefiende. Aschehoug & Co. ISBN 9788203190049. 750 s.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2008). Henrik Ibsens skrifter 13k. Innledning og kommentarer. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co. ISBN 9788203190117. 880 s.
 • Aarseth, Asbjørn; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Lønnum, Erlend (2006). Henrik Ibsens skrifter. Innledninger og kommentarer 3k. Fru Inger til Østråt og Hærmændene fra Helgeland. Aschehoug & Co. ISBN 9788203190018. 320 s.
 • Janss, Christian; Bøe, Hilde; Modalsli, Tone; Evensen, Nina Marie; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Falkenberg, Ingrid Louise [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2005). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1844-71. Aschehoug & Co. ISBN 9788203190100. 895 s.
 • Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn; Evensen, Nina Marie; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Janss, Christian (2005). Henrik Ibsens skrifter 1k, Ord- og sakkommentarer. Catilina, Kjæmpehøien, Norma, Sancthansnatten. Aschehoug & Co. ISBN 9788203189845. 605 s.
 • Fulsås, Narve; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Ystad, Vigdis; Dingstad, Ståle; Janss, Christian & Modalsli, Tone (2005). Brev 1844-71. Innledning og kommentarer. Henrik Ibsens skrifter, HIS 12k. Aschehoug & Co. ISBN 9788203189463. 865 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Bruk av digitale metoder i arbeid med litteratur. [Internett]. Internett/Zoom.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Ageing and dignity – Generation(s) superfluous.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Prekære skjønnlitterære alderdommer.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Om Ari. [Internett]. nrk.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Litteraturhistoria – ei kanoniserande makt". Mål og makt. ISSN 0332-7744. 2(171), s. 10–12.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Kaasa, Janicke S. (2019). "The Journey of 'Lille Alvilde'".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Hva skal vi med litteraturhistorie?".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Skjønnlitteraturens eldre".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Skjønnlitterære alderdommer".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Leder av panelsamtale. Lansering av tidsskriftet Sakprosa 3/2019 (vol. 11).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Skjønnlitteraturen forskjønner ikke alderdommen. [Internett]. forskning.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Alderdommen i norsk samtidslitteratur". [Radio]. NRK Radio P1+ (Holm).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). «Suicide committed by the elderly».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). "Samisk litteratur fortjener en større plass". [Avis]. Universitas.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Selvmord i Velferdsstaten via skjønnlitteraturen.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Hvor original var Norges første barnebok?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Norway’s first children’s book – a transnational object. Lommebog for Børn (1798) (Pocket Book for Children) by Willum Stephanson .
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Den siste fasen i livet. Samtale med forfatter Bergljot Kaslegard. Bok på Bicks.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Litteratur og ære. Boklansering.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Dingstad, Ståle (2018). Gamle bøker om igjen.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Verkets hviskelek. Om ulike versjoner og utgaver av norske klassikere.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). "Jeg vil være pussig, jeg vil være ny." Oversetteren Zinken Hopp - en biografi. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når samer møter andre nordmenn. Om Laila Stiens fremstilling av det samiske.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Flere noveller til de unge, takk! BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Lykkes med sin barnlige fortellerstemme. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Olav H. Hauge-favorittar. [Avis]. Dag og Tid.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Olav H. Hauges revisjon av egen lyrikk (Ulvika-samtalen).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). A Comparative Study of Original and Translated Norwegian and Danish Children’s Literature from 1790 to 1890.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Blekkspruten kommer. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. s. 20–21.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Lyrikk som kan vare lenge. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. s. 36–37.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Gammel og syk, men æren i behold? Frobenius og Appiah.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Verdighet, velferd og aldringsuro. Om fremstillinger av de eldre i norsk samtidslitteratur".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Fram og attende. Om Olav H. Hauges revisjon".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Rettelser og misnøye". [Avis]. Klassekampen. Bokmagasinet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Misnøya dreiv han". [Avis]. Dag og Tid.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). «Den sterke fortellingen. Om Brynjulf Jung Tjønns ungdomsromaner». Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. s. 16–17.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Nå skal nordmenn lese noveller som SMS". [Internett]. Journalen, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Den nordiske bildeboka i lys av internasjonal litteraturteori innenfor det barnelitterære feltet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Hvordan lese Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) i dag?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Knut Hamsuns Markens Grøde før og nå".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Hvorfor studere nordisk litteratur?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). «‹Fram og attende› Hvordan analysere, forske på og utgi Olav H. Hauges reviderte dikt?».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor og hvordan lese Ingvild H. Rishøis noveller?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «I gåtene ligger kunsten igjen. Etikk og estetikk i Vinternoveller av Ingvild H. Rishøi».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Da kjæresten til Baktus forsvant. [Internett]. forskning.no og nrk.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Herfra blir du bare eldre. Om aldringsuro i norsk samtidslitteratur.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor trenger litteraturforskeren tekstkritikken?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Hva skal vi med tekstkritikken?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Det er jo bare en skoleutgave. Om sensurerte skoleutgaver.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Et verk er et verk, er det så nøye da? argument. ISSN 1504-6087.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Da Egner ble Egner. Om Egners tilpasning, fornyelse og revisjon, belyst gjennom Egners utvikling av historien om Karius og Baktus.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Kan et verk bli til et annet? Verk vs. tekst. Spørsmål, eksempler og diskusjon.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Når blir et verk til et annet? Innledende spørsmål til diskusjon av verk- og tekstbegrepet, med fire litterære eksempler.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Da Egner ble Egner, og Karius og Baktus ble tanntroll.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Da Hoa forsvant og nigger ble slave. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 24–25.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Norsk edisjonshistorie. En presentasjon.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Tekstkritikken inn i klasserommet. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 64–72.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Garmanns verden. Anmeldelse av bildeboka Garmanns sommer av Stian Hole. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Eventyrlig badeland. Anmeldelse av bildeboka Bukkene Bruse på badeland. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Tekstkritikken - opprinnelse, formål og virke.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Stor på tross av nazismen. Om Hamsun. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 58–58.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Bilder som fortellinger [om Aftenpostens anmeldelser av bildebøker for barn]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Fantasi og intertekstualitet i Jill Moursunds bildebok Gjemmestreker. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Bestefar er en rev. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Anmeldelse av bildeboka Mine to oldemødre. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Anmeldelse av bildeboka Spelejenta av Jon Fosse og Øyvind Torseter. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2006). Du och jag, Lotta! Mitt barnebokminne. Barnebokkritikk.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2006). Fantasifullt og med Ibsen i hovedrollen. Om Simon Strangers Gjengangeren. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2006). God og kreativ Jakob Sande-utgivelse for barn. Om Gåsa, katten og hanen. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2006). Fantastisk bildebok! Om Kake, KAKE! av Jill Moursund. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2006). Kreativ moro for barn og voksne. Om Raske reven Rogers lille rotebok. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2006). Leseglede for de aller minste. Om alle Leo-bøkene til Linne Bie. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2006). Om Albert Åberg og soldatpappaen. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2006). Herlig hverdagslig humor. Om Kari Grossmanns Lillesøster-bøker. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2005). Store sauen Signes lille sovebok. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2005). Yatzy, fyrstikker og gloria. Om Rosenløw Eegs roman Yatzy. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2005). Løveungen og frøken Kanin på sjørøverøya. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2005). Være hos hverandre ganske stille. Om relasjonen mor-barn og deres bevegelser i rommet i Ørstaviks roman Kjærlighet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2004). Fantasirikt om tvangsfisking og fiskekaker. Om Arne Bergrens Fisketryne. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2004). Løveungen og frøken Kanin på eventyr. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Leder i Edisjonsfilologi. Tekstkritikk, tekstforvaltning og utgivelse. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Litterære vaganter. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). En furu i hodet. Om Per Thomas Andersens Tankevaser. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 83–84.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Ubetydelig roman om betydelige spørsmål. Om Frobenius' roman Det aller minste. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 65–66.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Frustrasjon, aggresjon og idealisme. Om Hanne Ørstaviks roman Uke 43. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 78–79.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Gripende om sorg, savn, svik og vennskap. Om Hilde Hagerups Løvetannsang. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Zeina og Nalle. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Klassikeren Trollmannen fra Oz. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Nils Holgersons forunderlige reise. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Nært og varmt. Om Anne-Berit Aspås' Ved Syrinen. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Historien om Buddha. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Lek med ord og rytme. Om Hanne Bramness' Trollmåne. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Arkimedes og rulletrappa. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). I samtale om edisjonsfilologi. Intervju med Vigdis Ystad og Christian Janss om edisjonsfilologiens betydning og prosjektet Henrik Ibsens skrifter. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2003). Edisjonsfilologi. Tekstkritikk, tekstforvaltning og utgivelse. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2002). Herlig morsomt. Om Trude Marsteins barnebok Happy Birthday. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2002). God og lettlest biografi om Sigrid Undset for barn og unge. barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2002). Detaljer fulle av humor og dybde. Om Trude Marsteins roman Elin og Hans. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet. 07 Oslo AS.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. juni 2022 19:05