Tonje Vold

Bilde av Tonje Vold
English version of this page
Mobiltelefon +47 92 23 32 36
Rom 615 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Undervisning

NOR4402 Den litterære institusjon 

NOAS2301 Litteratur i en flerkulturell kontekst 

NOR4410 Nordisk samtidslitteratur 
NOR2311 Nordisk samtidslitteratur

NOR1300 Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800  (Amalie Skram, Cora Sandel, Tarjei Vesaas, Zeshan Shakar, Jonas Hassen Khemiri, Vigdis Hjorth)

NOR2440/4440 Litterær aktivisme (feministisk litteraturteori, litteratur og avkolonisering/velferd/økokritikk og menneskerettigheter)  

Faglige interesser 

 • Litteraturformidling og litteratursosiologi
 • Litteratur og demokrati
 • Vitnesbyrd 
 • Postkoloniale emner og teori (orientalisme, avkolonisering, rasisme, hvithet, globalisering m.m.)
 • Nasjonale/transnasjonale litteraturstudier
 • Verdenslitteratur
 • Feminisme og kjønn
 • Interseksjonalitet
 • Samtidslitteratur
 • Sakprosa
 • Romaner 
 • Barnelitteratur

Bakgrunn

Førsteamanuensis i litteratur- og kulturformidling, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI), OsloMet – storbyuniversitetet, 2011-2020
Rådgiver, Kulturrådet, 2011  
Ph.d. i allmenn litteraturvitenskap. ILOS, UiO (forskningsopphold ved The University of Cape Town), avhandling om J.M. Coetzees romaner og litteratur etter apartheid, 2010
Redaktør for norsk skjønnlitteratur og sakprosa, Tiden Norsk Forlag og Spartacus forlag, 1999-2004 
Hovedfag i allmenn litteraturvitenskap, ILOS, UiO (studieopphold i Harare, Zimbabwe), 1999  Franskstudier, Paris og Caen, 1995.     

Verv 

Gyldendals legatstyre, Sultprisen og Gyldendalprisen, 2011- .
Bog- og Litteraturpanelet, Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, 2016-2018. 
Instituttrådet, ABI, OsloMet, 2016-2020
Humanist forlags styre, 2008-2016. 
Kulturrådets prosautvalg, 2009-2013.
 

Samarbeid

The ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere (ALMPUB)

Emneord: Litteraturformidling, Postkolonialisme, Rasisme, Feminisme, Samtidslitteratur, Nordisk litteratur, Afrikansk litteratur, barne- og ungdomslitteratur

Publikasjoner

 • Vold, Tonje (2022). Når den langsomme volden gjøres lesbar. Jenny Erpenbecks verdensskapende øyeblikk. . Agora. ISSN 0800-7136. s. 40–64.
 • Vold, Tonje (2021). «Så lite sårbar som mulig, for å kunne fremme ubestridelige krav». Helsesårbarhet, menneskerettigheter og skam i Jan Grues Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse. I Dancus, Adriana Margareta; Linhart, Silje Hernæs & Myhr, Annika Bøstein (Red.), Litteratur og sårbarhet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215054537. s. 136–158. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215054537-2021-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vold, Tonje (2020). Tidsvitner. De første sakprosabearbeidelsene av 22. juli. I Gjelsvik, Anne (Red.), Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder . Universitetsforlaget. ISSN 9788215046129. s. 35–51.
 • Vold, Tonje & Evjen, Sunniva (2020). Being, learning, doing: A palace for the children? A Tween’s Library Seen from the User’s Perspectives. I Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon & Vold, Tonje (Red.), Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. De Gruyter Saur. ISSN 978-3-11-063662-8. s. 305–324. doi: 10.1515/9783110636628-015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vold, Tonje (2019). "Som klisjéen bibliotekar". Om bibliotekarer, velferdsstaten og den litterære institusjonen i fire norske samtidsromaner. I Skjerdingstad, Kjell Ivar & Tveit, Åse Kristine (Red.), Biblioteket i litteraturen. Pax Forlag. ISSN 9788253040912. s. 245–290.
 • Evjen, Sunniva & Vold, Tonje (2018). "It's all about relations" - an investigation into the youth librarian’s role and proficiency . Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. ISSN 2245-2931. 7(3). doi: 10.7146/ntik.v7i3.111487.
 • Vold, Tonje (2017). "Jeg er en flekk". Om menstruasjon og jentepubertet i nyere norsk barne- og ungdomslitteratur. Barnboken. ISSN 0347-772X. 40. doi: 10.14811/clr.v40i0.274.
 • Vold, Tonje & Evjen, Sunniva (2016). How children find their way: access, adaptability and aesthetics in the organisation and design of a new children's library. Proceedings of the ASIST Annual Meeting. ISSN 1550-8390. 53. doi: 10.1002/pra2.2016.14505301030View.
 • Vold, Tonje (2016). Enabling Testimonies and Producing Witnesses. Exploring Readers' Responses to Two Norwegian Post-Terror Blogs. I Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.) & Oterholm, Knut (Red.), Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. Wilfrid Laurier University Press. ISSN 978-1-77112-172-9. s. 367–383.
 • Vold, Tonje (2015). Formidlingens etikk. Om formidling av det unevnelige, det ubegripelige og det tapte. I Ridderstrøm, Helge & Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Pax Forlag. ISSN 9788253037967. s. 101–119.
 • Vold, Tonje (2015). Barnelitteratur og formidling av en "postnasjonal" situasjon. I Ridderstrøm, Helge & Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Pax Forlag. ISSN 9788253037967. s. 56–76.
 • Ridderstrøm, Helge; Skjerdingstad, Kjell Ivar & Vold, Tonje (2015). Kulturformidlingens hva, hvordan og hvorfor. Teoretiske perspektiver. I Ridderstrøm, Helge & Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Pax Forlag. ISSN 9788253037967. s. 15–38.
 • Vold, Tonje (2014). Uinteressant, uvanlig eller uimotståelig? Medienes framstilling av Paralympics-utøvere. I Eide, Elisabeth; Grue, Jan & Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-321-0434-5. s. 83–99.
 • Eide, Elisabeth; Grue, Jan & Vold, Tonje (2014). Et stort felt. I Eide, Elisabeth; Grue, Jan & Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-321-0434-5. s. 11–28.

Se alle arbeider i Cristin

 • Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph & Jochumsen, Henrik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. De Gruyter Saur. ISBN 978-3-11-063662-8. 370 s.
 • Vold, Tonje (2019). Å lese verden. Fra imperieblikk og postkolonialisme til verdenslitteratur og økokritikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031231. 461 s.
 • Ridderstrøm, Helge & Vold, Tonje (2015). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Pax Forlag. ISBN 9788253037967. 395 s.
 • Eide, Elisabeth; Grue, Jan & Vold, Tonje (2014). Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0434-5. 157 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vold, Tonje (2022). En enestående portrettør. Zoë Wicombs Ingen går seg vill i Cape Town . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Haugen, Marius Warholm; Kaasa, Janicke S.; Layne, Louisa Olufsen; Solum, Kristina & Vold, Tonje (2022). Hva er verdenslitteratur?
 • Vold, Tonje (2022). Entangled in Literary Histories: Ivo de Figueiredo and Shazia Majid.
 • Vold, Tonje (2022). Fra kvinnelighetens filleproletariat. Virginie Despentes' King Kong-teori . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2022). Om å lese og formidle ikke-nordisk litteratur. [Radio]. Radio Nova.
 • Vold, Tonje; Layne, Louisa Olufsen; Bostadløkken, Ida Pallin & Abdi, Mohamed (2022). Aktivistisk klassiker. bell hooks.
 • Vold, Tonje (2022). Avkoloniseringsromanen.
 • Vold, Tonje & Pedersen, Bernt Erik (2021). I lange perioder var Vinduet stengt mot verden.
 • Vold, Tonje; Iversen, Kristina Leganger & Paramalingam, Silya Nivethiya (2021). Postkolonialisme på hjemmebane.
 • Vold, Tonje; Aas, Espen; Strømsborg, Linn & Bostadløkken, Ida Pallin (2021). Den kloke og morsomme Ali Smith.
 • Vold, Tonje & Borkenhagen, Marit (2021). Nobelprissamtalen: Om Abdulrazak Gurnah.
 • Vold, Tonje (2021). Klassikerlørdag: Ngugi wa Thiong'o - litteratur i opprør.
 • Samoilow, Tatjana Kielland; Myren-Svelstad, Per Esben & Vold, Tonje (2021). Når imperiet tar til motmæle. Samtale med Tonje Vold om postkolonial litteratur. [Internett]. Litt.Snakk. En podcast om litteratur og litteraturdidaktikk.
 • Vold, Tonje (2021). Fore gravferder og en flyktning. Sørafrikansk litteratur er ikke for pyser . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2021). Når imperiet tar til motmæle. Samtale med Tonje Vold om postkolonial litteratur. [Internett]. Litt.snakk Podcast.
 • Vold, Tonje (2021). #251: Tonje Vold Om Afrikansk Litteratur. Sølvberget podcast. [Internett]. Sølvberget podcast.
 • Vold, Tonje (2021). Fra tavle og kritt til kuler og krutt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2021). Verden sett fra Vinduet: Et postkolonialt skråblikk . Vinduet. ISSN 0042-6288. 75(1+2), s. 18–25.
 • Vold, Tonje (2021). Årshjul til trøst. Om Ali Smiths romaner Autumn, Winter, Spring og Summer. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2021). Muligheten av en øy: Robinson Crusoe. [Radio]. NRK P2.
 • Gjertsen, Fredrik & Vold, Tonje (2021). Les deg bereist! En guide til den moderne verdenslitteraturen. Transit magasin.
 • Vold, Tonje (2020). Being, learning, doing. A palace for the children? .
 • Vold, Tonje (2020). Veien til mer mangfold i bokbransjen går ikke utenom universitetet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2020). Roman som arkeologi. Petina Gappah. Ut av mørket, skinnende lys. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje & Ndebele, Njabulo S. (2020). Everyday life after the violence.
 • Vold, Tonje & Twidle, Hedley (2020). South African Literature and Literary Criticism.
 • Vold, Tonje (2020). Imagining the ordinary . Katalog Litfest Bergen.
 • Vold, Tonje (2020). Å gjenoppdage det ordinære. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2020). Litterær oppdagingsferd.
 • Vold, Tonje (2019). Globalvettreglene, litteraturen og verden.
 • Vold, Tonje; Bangstad, Sindre & Hoem, Knut Ameln (2019). Å lese verden.
 • Vold, Tonje (2019). Tale ved tildeling av Sultprisen til Maria Parr.
 • Vold, Tonje; Saini, Angela & Miller, Kei (2019). The Unbearable Whiteness of Being.
 • Vold, Tonje (2019). Verdenslitteratur.
 • Vold, Tonje (2019). I tre hundre år har Robinson Crusoe stått seg i det kollektive minnet . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2019). Å lese verden. Blixen, Daoud og Shakar.
 • Vold, Tonje (2019). Å lese verden.
 • Vold, Tonje & Evjen, Sunniva (2019). Barnas plass, barnas palass?
 • Vold, Tonje; Shokrian, Emmanuel; Farnam, Benyamin & Nesteren, Hasani (2019). Å lese verden.
 • Vold, Tonje (2019). Forgiftet forskning. . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2019). Rak og frigjørende. [Avis]. Klassekampen.
 • Vold, Tonje (2019). Tonje Vold om å lese verden.
 • Vold, Tonje & lundh, live (2019). Verden finnes ikke på kartet. [Avis]. Vårt Land.
 • Vold, Tonje & Dybvig, Elise (2019). Bort med imperieblikket. [Avis]. Morgenbladet.
 • Vold, Tonje; Skogvang, Hanne & Idriss, Marjam (2019). Et feministisk blikk på kanon.
 • Vold, Tonje (2019). Reading the world? .
 • Vold, Tonje (2019). Om «klisjéen bibliotekar» i norsk samtidslitteratur .
 • Vold, Tonje & Selboe, Tone (2019). Hvordan kan vi lese verden?
 • Vold, Tonje (2018). Ut mot «bok i butikk». Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vold, Tonje (2018). – Gavepakke til forlagene. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vold, Tonje (2018). Magisk realisme fra Guadeloupe. Avisa Vårt land.
 • Vold, Tonje (2018). Mener metoo forandrer lesningen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2018). Hullene i den norske fortellingen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2018). Et språk som gjør deltagelse mulig. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2018). Moland og French i teori og praksis. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Evjen, Sunniva; Fagerlid, Cicilie; Golten, Elin; Mathiasson, Mia Høj & Vold, Tonje (2018). Deltagerbiblioteket.
 • Vold, Tonje (2017). Skrekken for flekken. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Tallerås, Kim; Vold, Tonje & Massey, David (2017). Places and journeys of the contemporary Norwegian novel: A pilot study.
 • Vold, Tonje (2016). Tonje Vold og Ivo de Figueiredo om En fremmed ved mitt bord. [Fagblad]. Norsk sakprosafestival.
 • Vold, Tonje (2016). Hest er best. En lånehistorie. I Haagensen, Nils-Øivind (Red.), Lesehistorier. Flamme forlag. ISSN 9788282881753. s. 78–81.
 • Evjen, Sunniva & Vold, Tonje (2016). How children find their way: Access, adaptability and aesthetics in the organization and design of a new children’s library.
 • Vold, Tonje (2016). Incest, kritikk og risiko. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje & Oterholm, Knut (2016). Norsk litteratursosiologi. Hvor står vi i dag?
 • Vold, Tonje (2016). Om K. Daouds Meursault-saken (2016) og bifigurer i postkolonial litteratur. [Radio]. NRK P2.
 • Vold, Tonje (2016). Du store kineser! Barnelitteratur og kulturelt mangfold.
 • Vold, Tonje (2015). Tale ved tildeling av Sultprisen til Lars Petter Sveen.
 • Vold, Tonje & Ridderstrøm, Helge (2015). Forord. I Ridderstrøm, Helge & Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Pax Forlag. ISSN 9788253037967.
 • Vold, Tonje & Ridderstrøm, Helge (2015). Innledning. I Ridderstrøm, Helge & Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Pax Forlag. ISSN 9788253037967. s. 9–14.
 • Vold, Tonje (2015). De 10 beste under 35.
 • Vold, Tonje (2015). En imøtekommende radikaler. [Om Andre Brink]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2015). En uredd utforsker. [Om Chenjerai Hove]. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2015). I krig, på flukt, på eventyr? Norske samtidsbildebøker. Skriftserien Bibliotheca Nova. ISSN 1894-1427. s. 20–38.
 • Vold, Tonje (2015). Urettferdig! Krig og flukt i norske bildebøker. Vinduet. ISSN 0042-6288. 69(2), s. 48–60.
 • Vold, Tonje (2015). Jeg sier nei til team Knausgård, nei til team Ebba. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vold, Tonje (2015). Juryen har talt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2015). Nadine Gordimers forfatterskap.
 • Vold, Tonje (2015). Om krig som tema i bildebøker for barn.
 • Vold, Tonje (2014). Innvandrere foran funksjonshemmede. [Fagblad]. Handikappnytt.
 • Vold, Tonje (2014). Hvordan fremstilles funksjonshemmede i media?
 • Vold, Tonje; Grue, Jan & Lien, Marius (2014). Ellevte finger, tå atten. [Avis]. Morgenbladet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. sep. 2020 13:51 - Sist endret 31. mai 2022 16:12