Tonje Vold

Bilde av Tonje Vold
English version of this page
Mobiltelefon +47 92 23 32 36
Rom 615 HW
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Undervisning

Den litterære institusjon 

Litteratur i en flerkulturell kontekst 

Nordisk samtidslitteratur 

Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800  (Amalie Skram, Cora Sandel, Zeshan Shakar, Vigdis Hjorth)

Litterær aktivisme (feministisk litteraturteori, litteratur og avkolonisering/velferd/økokritikk og menneskerettigheter)  

Faglige interesser 

Bakgrunn

Førsteamanuensis i litteratur- og kulturformidling, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI), OsloMet – storbyuniversitetet, 2011-2020
Rådgiver, Kulturrådet, 2011  
Ph.d. i allmenn litteraturvitenskap. ILOS, UiO (forskningsopphold ved The University of Cape Town), avhandling om J.M. Coetzees romaner og litteratur etter apartheid, 2010
Redaktør for norsk skjønnlitteratur og sakprosa, Tiden Norsk Forlag og Spartacus forlag, 1999-2004 
Hovedfag i allmenn litteraturvitenskap, ILOS, UiO (studieopphold i Harare, Zimbabwe), 1999  Franskstudier, Paris og Caen, 1995.     

Verv 

Gyldendals legatstyre, Sultprisen og Gyldendalprisen, 2011- .
Bog- og Litteraturpanelet, Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, 2016-2018. 
Instituttrådet, ABI, OsloMet, 2016-2020
Humanist forlags styre, 2008-2016. 
Kulturrådets prosautvalg, 2009-2013.
 

Samarbeid

The ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere (ALMPUB)

Emneord: Litteraturformidling, Postkolonialisme, Rasisme, Feminisme, Samtidslitteratur, Nordisk litteratur, Afrikansk litteratur, barne- og ungdomslitteratur

Publikasjoner

 • Vold, Tonje (2020). Tidsvitner. De første sakprosabearbeidelsene av 22. juli, I: Anne Gjelsvik (red.),  Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215046129.  3.  s 35 - 51
 • Vold, Tonje & Evjen, Sunniva (2020). Being, learning, doing: A palace for the children? A Tween’s Library Seen from the User’s Perspectives, In Ragnar Andreas Audunson; Herbjørn Andresen; Cicilie Fagerlid; Erik Henningsen; Hans-Christoph Hobohm; Henrik Jochumsen; Håkon Larsen & Tonje Vold (ed.),  Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age.  De Gruyter Saur.  ISBN 978-3-11-063662-8.  15.  s 305 - 324 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vold, Tonje (2019). "Som klisjéen bibliotekar". Om bibliotekarer, velferdsstaten og den litterære institusjonen i fire norske samtidsromaner, I: Kjell Ivar Skjerdingstad & Åse Kristine Tveit (red.),  Biblioteket i litteraturen.  Pax Forlag.  ISBN 9788253040912.  9.  s 245 - 290
 • Evjen, Sunniva & Vold, Tonje (2018). "It's all about relations" - an investigation into the youth librarian’s role and proficiency. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling.  ISSN 2245-2931.  7(3) . doi: 10.7146/ntik.v7i3.111487
 • Vold, Tonje (2017). "Jeg er en flekk". Om menstruasjon og jentepubertet i nyere norsk barne- og ungdomslitteratur. Barnboken.  ISSN 0347-772X.  40 . doi: 10.14811/clr.v40i0.274
 • Vold, Tonje (2016). Enabling Testimonies and Producing Witnesses. Exploring Readers' Responses to Two Norwegian Post-Terror Blogs, In Paulette Rothbauer; Kjell Ivar Skjerdingstad; Lynne (E.F.) McKechnie & Knut Oterholm (ed.),  Plotting the reading experience. Theory/practice/politics.  Wilfrid Laurier University Press.  ISBN 978-1-77112-172-9.  23.  s 367 - 383
 • Vold, Tonje & Evjen, Sunniva (2016). How children find their way: access, adaptability and aesthetics in the organisation and design of a new children's library.. Proceedings of the ASIST Annual Meeting.  ISSN 1550-8390.  53 . doi: 10.1002/pra2.2016.14505301030View
 • Ridderstrøm, Helge; Skjerdingstad, Kjell Ivar & Vold, Tonje (2015). Kulturformidlingens hva, hvordan og hvorfor. Teoretiske perspektiver., I: Helge Ridderstrøm & Tonje Vold (red.),  Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037967.  Kapittel 1.  s 15 - 38
 • Vold, Tonje (2015). Barnelitteratur og formidling av en "postnasjonal" situasjon, I: Helge Ridderstrøm & Tonje Vold (red.),  Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037967.  Kapittel 3.  s 56 - 76
 • Vold, Tonje (2015). Formidlingens etikk. Om formidling av det unevnelige, det ubegripelige og det tapte, I: Helge Ridderstrøm & Tonje Vold (red.),  Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037967.  5.  s 101 - 119
 • Eide, Elisabeth; Grue, Jan & Vold, Tonje (2014). Et stort felt, I: Elisabeth Eide; Jan Grue & Tonje Vold (red.),  Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0434-5.  Kapittel 1.  s 11 - 28
 • Vold, Tonje (2014). Uinteressant, uvanlig eller uimotståelig? Medienes framstilling av Paralympics-utøvere, I: Elisabeth Eide; Jan Grue & Tonje Vold (red.),  Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0434-5.  Kapittel 6.  s 83 - 99
 • Vold, Tonje (2013). Verdenslitteraturen som «lesningens horisont» eller som kikkhull mot verden? Sørafrikansk litteratur og kanondannelse ved skandinaviske universiteter, I: Jofrid Karner Smidt; Tonje Vold & Knut Oterholm (red.),  Litteratursosiologiske perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02097-6.  Del III. Kap. 4. Resepsjon og leserstudier..  s 306 - 333
 • Vold, Tonje; Oterholm, Knut & Smidt, Jofrid Karner (2013). Hva er litteratursosiologi? Teoretiske perspektiv, I: Jofrid Karner Smidt; Tonje Vold & Knut Oterholm (red.),  Litteratursosiologiske perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02097-6.  Kapittel.  s 21 - 62
 • Vold, Tonje (2012). Kulturanalyse og 22. juli, I: Kristin Orgeret (red.),  Norske medier – journalistikk, politikk og kultur.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-957-3.  Kapittel 10.  s 269 - 297

Se alle arbeider i Cristin

 • Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon & Vold, Tonje (ed.) (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. De Gruyter Saur.  ISBN 978-3-11-063662-8.  370 s. Vis sammendrag
 • Vold, Tonje (2019). Å lese verden. Fra imperieblikk og postkolonialisme til verdenslitteratur og økokritikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031231.  461 s.
 • Ridderstrøm, Helge & Vold, Tonje (red.) (2015). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Pax Forlag.  ISBN 9788253037967.  395 s.
 • Eide, Elisabeth; Grue, Jan & Vold, Tonje (red.) (2014). Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0434-5.  157 s.
 • Steen, Thorvald & Vold, Tonje (2014). Den besværlige historien. Forlaget Oktober.  ISBN 978 82 495 1358 1.  153 s.
 • Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje & Oterholm, Knut (red.) (2013). Litteratursosiologiske perspektiv. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02097-6.  388 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjertsen, Fredrik & Vold, Tonje (2021). Les deg bereist! En guide til den moderne verdenslitteraturen. Transit magasin.
 • Vold, Tonje (2021, 15. februar). Muligheten av en øy: Robinson Crusoe. [Radio].  NRK P2.
 • Vold, Tonje (2021). Verden sett fra Vinduet: Et postkolonialt skråblikk. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  75(1+2), s 18- 25 . doi: https://www.vinduet.no/verden-sett-fra-vinduet/
 • Vold, Tonje (2021). Årshjul til trøst. Om Ali Smiths romaner Autumn, Winter, Spring og Summer. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/boker/2021/03/ali-smith-har-fullfort-den-vakreste-smarteste-og-mest-politiske-romanserien-i-var
 • Vold, Tonje (2020). Being, learning, doing. A palace for the children?.
 • Vold, Tonje (2020). Imagining the ordinary. Katalog Litfest Bergen.
 • Vold, Tonje (2020). Litterær oppdagingsferd.
 • Vold, Tonje (2020). Roman som arkeologi. Petina Gappah. Ut av mørket, skinnende lys. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2020). Sammenligningens anatomi. David Damrosch. Comparing the Literatures. Literary Studies in a Global Age.. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  23(2), s 125- 129
 • Vold, Tonje (2020). Veien til mer mangfold i bokbransjen går ikke utenom universitetet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2020). Å gjenoppdage det ordinære. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje & Ndebele, Njabulo S. (2020). Everyday life after the violence.
 • Vold, Tonje & Twidle, Hedley (2020). South African Literature and Literary Criticism.
 • Vold, Tonje (2019). Forgiftet forskning.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2019). Globalvettreglene, litteraturen og verden.
 • Vold, Tonje (2019). I tre hundre år har Robinson Crusoe stått seg i det kollektive minnet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2019). Om «klisjéen bibliotekar» i norsk samtidslitteratur.
 • Vold, Tonje (2019, 08. august). Rak og frigjørende.  Klassekampen.
 • Vold, Tonje (2019). Reading the world?.
 • Vold, Tonje (2019). Tale ved tildeling av Sultprisen til Maria Parr.
 • Vold, Tonje (2019). Tonje Vold om å lese verden.
 • Vold, Tonje (2019). Verdenslitteratur.
 • Vold, Tonje (2019). Å lese verden.
 • Vold, Tonje (2019). Å lese verden. Blixen, Daoud og Shakar.
 • Vold, Tonje; Bangstad, Sindre & Hoem, Knut Ameln (2019). Å lese verden.
 • Vold, Tonje & Dybvig, Elise (2019, 31. mai). Bort med imperieblikket.  Morgenbladet.
 • Vold, Tonje & Evjen, Sunniva (2019). Barnas plass, barnas palass?.
 • Vold, Tonje & lundh, live (2019, 07. juni). Verden finnes ikke på kartet.  Vårt Land.
 • Vold, Tonje; Saini, Angela & Miller, Kei (2019). The Unbearable Whiteness of Being.
 • Vold, Tonje & Selboe, Tone (2019). Hvordan kan vi lese verden?.
 • Vold, Tonje; Shokrian, Emmanuel; Farnam, Benyamin & Nesteren, Hasani (2019). Å lese verden.
 • Vold, Tonje; Skogvang, Hanne & Idriss, Marjam (2019). Et feministisk blikk på kanon.
 • Evjen, Sunniva; Fagerlid, Cicilie; Golten, Elin; Mathiasson, Mia Høj & Vold, Tonje (2018). Deltagerbiblioteket.
 • Vold, Tonje (2018). – Gavepakke til forlagene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Vold, Tonje (2018). Et språk som gjør deltagelse mulig. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2018). Hullene i den norske fortellingen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2018). Magisk realisme fra Guadeloupe. Avisa Vårt land.
 • Vold, Tonje (2018). Mener metoo forandrer lesningen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2018). Moland og French i teori og praksis. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2018). Ut mot «bok i butikk». Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tallerås, Kim; Vold, Tonje & Massey, David (2017). Places and journeys of the contemporary Norwegian novel: A pilot study.
 • Vold, Tonje (2017). Skrekken for flekken. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Evjen, Sunniva & Vold, Tonje (2016). How children find their way: Access, adaptability and aesthetics in the organization and design of a new children’s library.
 • Vold, Tonje (2016). Du store kineser! Barnelitteratur og kulturelt mangfold.
 • Vold, Tonje (2016). Hest er best. En lånehistorie, I: Nils-Øivind Haagensen (red.),  Lesehistorier.  Flamme forlag.  ISBN 9788282881753.  Kapittel.  s 78 - 81
 • Vold, Tonje (2016). Incest, kritikk og risiko. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2016, 13. april). Om K. Daouds Meursault-saken (2016) og bifigurer i postkolonial litteratur. [Radio].  NRK P2.
 • Vold, Tonje (2016, 29. oktober). Tonje Vold og Ivo de Figueiredo om En fremmed ved mitt bord. [Fagblad].  Norsk sakprosafestival.
 • Vold, Tonje & Oterholm, Knut (2016). Norsk litteratursosiologi. Hvor står vi i dag?.
 • Vold, Tonje (2015). De 10 beste under 35.
 • Vold, Tonje (2015). En imøtekommende radikaler. [Om Andre Brink]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2015). En uredd utforsker. [Om Chenjerai Hove]. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2015). I krig, på flukt, på eventyr? Norske samtidsbildebøker. Skriftserien Bibliotheca Nova.  ISSN 1894-1427.  (2), s 20- 38
 • Vold, Tonje (2015). Jeg sier nei til team Knausgård, nei til team Ebba. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vold, Tonje (2015). Juryen har talt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2015). Nadine Gordimers forfatterskap.
 • Vold, Tonje (2015). Om krig som tema i bildebøker for barn.
 • Vold, Tonje (2015). Tale ved tildeling av Sultprisen til Lars Petter Sveen.
 • Vold, Tonje (2015). Urettferdig! Krig og flukt i norske bildebøker. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  69(2), s 48- 60
 • Vold, Tonje & Ridderstrøm, Helge (2015). Forord, I: Helge Ridderstrøm & Tonje Vold (red.),  Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037967.  Forord.
 • Vold, Tonje & Ridderstrøm, Helge (2015). Innledning, I: Helge Ridderstrøm & Tonje Vold (red.),  Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037967.  Innledning.  s 9 - 14
 • Vold, Tonje (2014). Ansatsens signatur, I:  Den besværlige historien.  Forlaget Oktober.  ISBN 978 82 495 1358 1.  Kapittel.
 • Vold, Tonje (2014). Hvordan fremstilles funksjonshemmede i media?.
 • Vold, Tonje (2014, 10. januar). Innvandrere foran funksjonshemmede. [Fagblad].  Handikappnytt.
 • Vold, Tonje; Grue, Jan & Lien, Marius (2014, 17. januar). Ellevte finger, tå atten.  Morgenbladet.
 • Vold, Tonje (2013). Enabling the Testimony: Reading/Writing Trauma in Post 22 of July Blogs.
 • Vold, Tonje (2013). Livet slik det skrives. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2013). Ta deg tid til J. M. Coetzee. forlagsliv.no.
 • Vold, Tonje & Grue, Jan (2013). The Disabled Champion. Reports on the Paralympic Games in Norwegian Newspapers.
 • Vold, Tonje & Jåsund, Birger Kolsrud (2013, 06. desember). Kulturnytt. [Radio].  NRK.
 • Vold, Tonje & Moro, Gabriel M. V. (2013). "I dybden: J. M. Coetzee". Intervju, særlig om Coetzees 90- og 00-tallsromaner og PhD-avhandlingen om Coetzee.
 • Vold, Tonje & Norheim, Marta (2013, 29. mai). Om Coetzees forfatterskap. [Radio].  Norsk Litteraturfestival.
 • Vold, Tonje (2012). Egner og «neger». Et tilbakeblikk på debatten om «Visen om Vesle Hoa».
 • Vold, Tonje (2012). J. M. Coetzee's South Africa: Disgrace.
 • Vold, Tonje (2012). Tekster om 22. juli.
 • Vold, Tonje (2012). Til reisens ende. Damon Galguts I et fremmed rom. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2012). Traumas, Trials and Translations: Taking Care of Narratives.
 • Vold, Tonje (2012). Å holde fast 22. juli. Rettssaken, traumet og de personlige fortellingene. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3), s 5- 20
 • Vold, Tonje (2011). "Ekfrasis. Visual and Literary Negotiations of the Representations of Rape".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. sep. 2020 13:51 - Sist endret 2. feb. 2021 16:21