Marianne Egeland

Professor
Bilde av Marianne Egeland
English version of this page
Telefon +47-22857938
Rom HW 622
Treffetider Torsdag kl. 14.00-15.00 eller etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Utdannelse/eksamener

 • mellomfag i engelsk, sosialantropologi og allmenn litteraturvitenskap
 • magistergrad i allmenn litteraturvitenskap
 • doktorgrad - dr. philos. - i idéhistorie

Studier og utenlandsopphold i USA, ved St Olaf College, i Mexico By og i Oxford

Arbeidserfaring

 • flere år i Universitetsforlaget
 • Norsk sakprosas historie
 • variert mediepraksis

Undervisnings- og veiledningsområder

 • litteraturformidling
 • litteratursosiologi
 • den litterære institusjon
 • tekstbedømmelse
 • litteraturformidlingens genre

Faglige kompetanseområder

Bøker utgitt om

 • tidspersepsjonen i meksikansk litteratur
 • den amerikanske dikteren Sylvia Plath
 • Universitetsforlagets historie
 • biografien som historisk og litterær genre

Doktoravhandling om biografiens retorikk

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturformidling

Publikasjoner

 • Egeland, Marianne (2018). Aulestads besværlige arv: 'Godviljens høvdingsete' og 'nazireir'. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  97(4), s 297- 315 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-04-02
 • Egeland, Marianne (2018). Bjørnson og Aulestad: «uadskillelige» og «uløselige»? Fortellinger om en dikter og hans hjem. Sakprosa.  ISSN 1891-5108.  10(1) . doi: 10.5617/sakprosa.5837
 • Egeland, Marianne (2018). Louisa M. Alcott og Dikken Zwilgmeyer: Et nettverk av relasjoner. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  21(1), s 7- 26 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2018-01-02
 • Egeland, Marianne (2017). Forfatteren, frirommet og virkelihetslitteraturen. 'Du skal kunne mene hva fanen du vil om hva faen som helst som forfatter', I: Claus Elholm Andersen (red.),  Så tæt på livet som muligt.  Forlaget Spring.  ISBN 978-87-93358-27-0.  Kapittel 11.  s 222 - 243
 • Egeland, Marianne (2017). Inger Johanne's «vi» og «dere». Hvem henvender hun seg til?. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  104(3), s 277- 296 . doi: 10.18261/ISSN.1500-1989-2017-03-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeland, Marianne (2016). "Digitalisert resepsjon av en klassiker: Louisa May Alcott i Bokhylla.no". Sakprosa.  ISSN 1891-5108.  8(2), s 1- 39
 • Egeland, Marianne (2016). 'Du store alpakka' - eller 'cor-wumph'? Historien om Stompa, Jennings og kostskoleromanen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  103(2), s 123- 137 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2016-02-04
 • Egeland, Marianne (2016). Stompa-koden: Oppskriften på en adaptasjonssuksess, I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  Kapittel 2.  s 33 - 46
 • Egeland, Marianne (2015). Anerkjennelse og autentisitet i virkelighetslitteraturen. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  18(1), s 34- 48
 • Egeland, Marianne (2015). "Frihet, likhet og brorskap i virkelighetslitteraturen". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  115(3), s 227- 242
 • Egeland, Marianne (2015). Recognition and authenticity in life writing. International Journal of the Book.  ISSN 1447-9516.  13(4), s 11- 22
 • Egeland, Marianne (2014). Before and after a poet's suicide: The reception of Sylvia Plath. International Journal of the Book.  ISSN 1447-9516.  11(3), s 27- 36
 • Egeland, Marianne (2014). Spill med levende mennesker. Litteratur og etikk i praksis, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Del 4, kap. 3.  s 251 - 263
 • Egeland, Marianne (2013). Stendhal - vår samtidige? Å lese Selvopptatte memoarer 200 år etter. Sakprosa.  ISSN 1891-5108.  5(1)
 • Egeland, Marianne (2012). "Heralds of Fame: Writers' Function in the Construction of Glory and Renown". Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  5(1-2 2010/11), s 169- 197
 • Egeland, Marianne (2012). "Historien om 'Til ungdommen'". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(1), s 16- 28
 • Egeland, Marianne (2012). Litterære personer slår tilbake. Tilfellet Sylvia Plath. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(3), s 271- 284
 • Egeland, Marianne (2012). Schwachs selvfremstilling. Erindringer af mit Liv som tidsbilde. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 169- 196
 • Egeland, Marianne (2010). Murmullos Mexicanos, I: Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen (red.),  Tras los murmullos. Lecturas Mexicanas y Escandinavas de Pedro Paramo.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 9788763505505.  Kapittel.  s 13 - 27
 • Egeland, Marianne (2009). Gravtaler for ettertiden. De første norske forfatterbiografiene. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  96(2), s 133- 158 Vis sammendrag
 • Egeland, Marianne (2007). The Man of Letters as Hero. International Journal of the Book.  ISSN 1447-9516.  4(2), s 41- 48
 • Egeland, Marianne (2002). "Biografi og historieskriving". Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  81(2-3), s 253- 272
 • Egeland, Marianne (2002). "Garffs SAK - himmelstormende eller tidstypisk?". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  5(2), s 113- 124
 • Egeland, Marianne (2002). "'The man of letters' som helt og kulturbygger". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  19(3), s 258- 268
 • Egeland, Marianne (1998). "Kunnskapssamfunnets fremvekst", I: Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen (red.),  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind II.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12752-4.  Innledning til perioden 1945-1970.  s 184 - 205
 • Egeland, Marianne (1997). "Biografisk kritikkløshet. Wergeland, Hassel-Nødder og overleveringen". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  14(2), s 161- 171
 • Egeland, Marianne (1995). "Historien om 'brødvarene'. Universitetsforlagets fremvekst", I: Egil Børre Johnsen (red.),  Virkelighetens forvaltere. Norsk sakprosa, Første bok.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22687-5.  Del 4, kap. 3.  s 233 - 242
 • Egeland, Marianne (1988). "Myte og montasje i José Lezama Limas roman 'Paradiso' (1966)", I: Arne Worren (red.),  Oligarkienes svanesang.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-15826-9.  Kap. 4.  s 97 - 116
 • Egeland, Marianne (1985). "Structural Patterns in the 'Burning Plain': A Key to Juan Rulfo's Fiction". Orbis Litterarum.  ISSN 0105-7510.  40, s 55- 77

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeland, Marianne (2013). Claiming Sylvia Plath. The Poet as Exemplary Figure. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781443841733.  377 s.
 • Egeland, Marianne (2004). Sylvia Plath. Gyldendal.  ISBN 82-05-33179-0.  200 s.
 • Egeland, Marianne (2000). Hvem bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45241-7.  366 s.
 • Egeland, Marianne (1996). Med kunnskap skal landet bygges. Universitetsforlaget 1950-1990. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22594-1.  282 s.
 • Egeland, Marianne (1985). Landet uten morgendag Tidsopplevelse og tidspresentasjon i den meksikanske roman etter 1940. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-10999-3.  227 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeland, Marianne (2018, 23. desember). Bjørnstjerne Bjørnsons hjemsted var nazi-propagandasentral under krigen. [Internett].
 • Egeland, Marianne (2017). "Biografi og etikk".
 • Egeland, Marianne (2017). "Bjørnstjerne Bjørnson and Aulestad".
 • Egeland, Marianne (2016). "Sylvia Plaths blinde flekk. Bekjennelseslitteraturens etiske minefelt". Nya Argus.  ISSN 0027-7126.  (4), s 96- 100
 • Egeland, Marianne (2015). “Elektra i Boston. Sylvia Plaths bruk av myter og andres mytologisering av henne”. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  27(3), s 84- 88
 • Egeland, Marianne (2012). Bokhistorie og litteratursosiologi, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  Kap. 12.  s 257 - 272
 • Egeland, Marianne (2012). "Hva er en klassiker?". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 49- 54
 • Egeland, Marianne (2012). Hva er en klassiker? Et verk man leser om og om igjen - eller en bok man roser, men ikke leser?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 49- 54
 • Egeland, Marianne (2007). Biografien - en sjanger for de store menns historie?.
 • Egeland, Marianne (2007). Heralds of Fame.
 • Egeland, Marianne (2007). The Use and Abuse of a Poet. The Reception of Sylvia Plath.
 • Egeland, Marianne (2006). "Kaster lys over...". Biografien mellom nytt og gammelt.
 • Egeland, Marianne (2006). The Man of Letters as Hero.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 27. sep. 2018 12:40