Marianne Egeland

Professor
Bilde av Marianne Egeland
English version of this page
Telefon +47-22857938
Rom HW 622
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Utdannelse/eksamener

 • mellomfag i engelsk, sosialantropologi og allmenn litteraturvitenskap
 • magistergrad i allmenn litteraturvitenskap
 • doktorgrad - dr. philos. - i idéhistorie

Studier og utenlandsopphold i USA, ved St Olaf College, i Mexico By og i Oxford

Arbeidserfaring

 • flere år i Universitetsforlaget
 • Norsk sakprosas historie
 • variert mediepraksis

Undervisnings- og veiledningsområder

 • litteraturformidling
 • litteratursosiologi
 • den litterære institusjon
 • tekstbedømmelse
 • litteraturformidlingens genre

Faglige kompetanseområder

Bøker utgitt om

 • tidspersepsjonen i meksikansk litteratur
 • den amerikanske dikteren Sylvia Plath
 • Universitetsforlagets historie
 • biografien som historisk og litterær genre

Doktoravhandling om biografiens retorikk

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturformidling

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeland, Marianne (2013). Claiming Sylvia Plath. The Poet as Exemplary Figure. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443841733. 377 s.
 • Egeland, Marianne (2004). Sylvia Plath. Gyldendal. ISBN 82-05-33179-0. 200 s.
 • Egeland, Marianne (2000). Hvem bestemmer over livet? Biografien som historisk og litterær genre. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-45241-7. 366 s.
 • Egeland, Marianne (1996). Med kunnskap skal landet bygges. Universitetsforlaget 1950-1990. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22594-1. 282 s.
 • Egeland, Marianne (1985). Landet uten morgendag Tidsopplevelse og tidspresentasjon i den meksikanske roman etter 1940. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-10999-3. 227 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeland, Marianne (2019). "'Bjørnsons aand lever - og sterkest paa Aulestad'".
 • Egeland, Marianne (2017). "Biografi og etikk".
 • Egeland, Marianne (2017). "Bjørnstjerne Bjørnson and Aulestad".
 • Egeland, Marianne (2016). "Sylvia Plaths blinde flekk. Bekjennelseslitteraturens etiske minefelt". Nya Argus. ISSN 0027-7126. s. 96–100.
 • Egeland, Marianne (2015). “Elektra i Boston. Sylvia Plaths bruk av myter og andres mytologisering av henne” . Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 27(3), s. 84–88.
 • Egeland, Marianne (2012). Bokhistorie og litteratursosiologi. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 257–272.
 • Egeland, Marianne (2012). Hva er en klassiker? Et verk man leser om og om igjen - eller en bok man roser, men ikke leser? Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 49–54.
 • Egeland, Marianne (2012). "Hva er en klassiker?". Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 49–54.
 • Egeland, Marianne (2007). Biografien - en sjanger for de store menns historie?
 • Egeland, Marianne (2007). The Use and Abuse of a Poet. The Reception of Sylvia Plath.
 • Egeland, Marianne (2007). Heralds of Fame.
 • Egeland, Marianne (2006). "Kaster lys over...". Biografien mellom nytt og gammelt.
 • Egeland, Marianne (2006). The Man of Letters as Hero.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 14. feb. 2019 14:37

Forskergrupper