Marianne Egeland

Professor
Bilde av Marianne Egeland
English version of this page
Telefon +47-22857938
Rom HW 622
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Utdannelse/eksamener

 • mellomfag i engelsk, sosialantropologi og allmenn litteraturvitenskap
 • magistergrad i allmenn litteraturvitenskap
 • doktorgrad - dr. philos. - i idéhistorie

Studier og utenlandsopphold i USA, ved St Olaf College, i Mexico By og i Oxford

Arbeidserfaring

 • flere år i Universitetsforlaget
 • Norsk sakprosas historie
 • variert mediepraksis

Undervisnings- og veiledningsområder

 • litteraturformidling
 • litteratursosiologi
 • den litterære institusjon
 • tekstbedømmelse
 • litteraturformidlingens genre

Faglige kompetanseområder

Bøker utgitt om

 • tidspersepsjonen i meksikansk litteratur
 • den amerikanske dikteren Sylvia Plath
 • Universitetsforlagets historie
 • biografien som historisk og litterær genre

Doktoravhandling om biografiens retorikk

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturformidling
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 14. feb. 2019 14:37