Marianne Egeland

Professor i allmenn litteraturvitenskap
Bilde av Marianne Egeland
English version of this page
Telefon +47-22857938
Rom HW 622
Treffetider Torsdag kl. 14.00-15.00 eller etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier 0317 OSLO Postboks 1102 Blindern

Bakgrunn

Utdannelse/eksamener

 • mellomfag i engelsk, sosialantropologi og allmenn litteraturvitenskap
 • magistergrad i allmenn litteraturvitenskap
 • doktorgrad - dr. philos. - i idéhistorie

Studier og utenlandsopphold i USA, ved St Olaf College, i Mexico By og i Oxford

Arbeidserfaring

 • flere år i Universitetsforlaget
 • Norsk sakprosas historie
 • variert mediepraksis

Undervisnings- og veiledningsområder

 • litteraturformidling
 • litteratursosiologi
 • den litterære institusjon
 • tekstbedømmelse
 • litteraturformidlingens genre

Faglige kompetanseområder

Bøker utgitt om

 • tidspersepsjonen i meksikansk litteratur
 • den amerikanske dikteren Sylvia Plath
 • Universitetsforlagets historie
 • biografien som historisk og litterær genre

Doktoravhandling om biografiens retorikk

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturformidling

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeland, Marianne (2017). "Bjørnstjerne Bjørnson and Aulestad".
 • Egeland, Marianne (2016). "Sylvia Plaths blinde flekk. Bekjennelseslitteraturens etiske minefelt". Nya Argus.  ISSN 0027-7126.  (4), s 96- 100

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. feb. 2014 15:21