Hans Kristian Strandstuen Rustad

Professor - Nordisk litteratur
Bilde av Hans Kristian Strandstuen Rustad
English version of this page
Telefon +47 22857901
Rom 617
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er interessert i litteratur, i lyrikk, og leser, underviser i og forsker på nordisk lyrikk jevnlig. Jeg er opptatt av tendenser i nordisk samtidslyrikk, i sanglyrikk, i modernismen og i lyrikk som en historisk diktart. Dette, sammen med spørsmål som har med litteraturens forhold til medier å gjøre, opptar mye av min tid som litteraturformidler. Tenk på intermedialitet, adaptasjon, litteratur- og mediehistorie og spør: På hvilke måter er litteraturens fortid, nåtid og framtid betinget av dens mediale situasjon, og det mediale miljøet som den alltid allerede er en del av? Spurt på en annen måte: Hvordan påvirker oppfinnelsen av fotografiet litteratur? Hva skjer med litteraturen, lesing og skriving i vår digitale tid? Tenk på ekfraser, interart, film og fotografi og spør: Hvordan blir andre kunstarter som fotografi, film, maleri, dans tatt opp, kommentert, fortolket i lyrikk? Tenk på kriser, katastrofer, politikk og spør: Hvordan forholder lyrikk (og litteratur) seg til krig, flyktninger, (arbeider)klasse og klimakrisen? Hvordan kan lyrikk skape håp eller behandle spørsmål om (sekularisert og dennesidig) nåde?

Sagt på en annen måte:

Epoker: modernisme, postmodernisme og post-postmodernisme/metamodernisme/digitmodernisme/altermodernisme.

Forfatterskap (et utvalg): Tua Forsström, Marie Silkeberg, Hanne Bramness, Paal-Helge Haugen, Johannes Heldén, Johan Jönsson, Björk og Aurora.

Perspektiver: Litterær medieøkologi, intermedialitet, posthumanisme

Sjangrer: Langdikt, kortdikt, sanglyrikk, raplyrikk, digitale dikt.

For øvrig er jeg undervisningskoordinator for nordisk litteratur på instituttet.

Undervisning våren 2021

NOR1300 Nordisk litteraturhistorie etter 1800
NOR2312 Sammensatte tekster
 

Verv

Redaktør for tidsskriftet Nordisk poesi: https://www.idunn.no/nordisk_poesi
Medlem av styret for nettverket INSL (International Network for the Study of Lyric): http://www.lyricology.org/
Medlem av styret i International Network for the Study of Lyric (INSL)
Landskoordinator for NORKURS

Samarbeid

CERCOP (et senter for forskning på samtidslyrikk)
NORLYR (et nordisk nettverk for forskning på lyrikk fra modernismen av og fram til nå.
INSL (en internasjonal organisasjon for forskning på lyrikk)
 

 

Emneord: Nordisk litteratur, Lyrikk, Medieøkologi, Intermedialitet, Sanglyrikk, Digital litteratur
Publisert 4. aug. 2017 10:54 - Sist endret 29. mars 2021 11:48