Hans Kristian Strandstuen Rustad

Professor - Nordisk litteratur
Bilde av Hans Kristian Strandstuen Rustad
English version of this page
Telefon +47 22857901
Rom 617
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er interessert i litteratur, i lyrikk, og leser, underviser i og forsker på nordisk lyrikk jevnlig. Jeg er opptatt av tendenser i nordisk samtidslyrikk, i sanglyrikk, i modernismen og i lyrikk som en historisk diktart. Dette, sammen med spørsmål som har med litteraturens forhold til medier å gjøre, opptar mye av min tid som litteraturformidler. Tenk på intermedialitet, adaptasjon, litteratur- og mediehistorie og spør: På hvilke måter er litteraturens fortid, nåtid og framtid betinget av dens mediale situasjon, og det mediale miljøet som den alltid allerede er en del av? Spurt på en annen måte: Hvordan påvirker oppfinnelsen av fotografiet litteratur? Hva skjer med litteraturen, lesing og skriving i vår digitale tid? Tenk på ekfraser, interart, film og fotografi og spør: Hvordan blir andre kunstarter som fotografi, film, maleri, dans tatt opp, kommentert, fortolket i lyrikk? Tenk på kriser, katastrofer, politikk og spør: Hvordan forholder lyrikk (og litteratur) seg til krig, flyktninger, (arbeider)klasse og klimakrisen? Hvordan kan lyrikk skape håp eller behandle spørsmål om (sekularisert og dennesidig) nåde?

Sagt på en annen måte:

Epoker: modernisme, postmodernisme og post-postmodernisme/metamodernisme/digitmodernisme/altermodernisme.

Forfatterskap (et utvalg): Tua Forsström, Marie Silkeberg, Hanne Bramness, Paal-Helge Haugen, Johannes Heldén, Johan Jönsson, Björk og Aurora.

Perspektiver: Litterær medieøkologi, intermedialitet, posthumanisme

Sjangrer: Langdikt, kortdikt, sanglyrikk, raplyrikk, digitale dikt.

For øvrig er jeg undervisningskoordinator for nordisk litteratur på instituttet.

Undervisning våren 2021

NOR1300 Nordisk litteraturhistorie etter 1800
NOR2312 Sammensatte tekster
 

Verv

Redaktør for tidsskriftet Nordisk poesi: https://www.idunn.no/nordisk_poesi
Medlem av styret for nettverket INSL (International Network for the Study of Lyric): http://www.lyricology.org/
Medlem av styret i International Network for the Study of Lyric (INSL)
Landskoordinator for NORKURS

Samarbeid

CERCOP (et senter for forskning på samtidslyrikk)
NORLYR (et nordisk nettverk for forskning på lyrikk fra modernismen av og fram til nå.
INSL (en internasjonal organisasjon for forskning på lyrikk)
 

 

Emneord: Nordisk litteratur, Lyrikk, Medieøkologi, Intermedialitet, Sanglyrikk, Digital litteratur

Publikasjoner

 • Rustad, Hans Kristian (2020). Digital astro-evolution and ecological thinking in Johannes Heldén's Astroecology, In Gunilla Hermansson & Jens Lohfert Jørgensen (ed.),  Exploring NORDIC COOL in Literary History.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027207890.  VII.  s 319 - 335
 • Rustad, Hans Kristian (2020). Følte steder. Om fotografiers dype overflate i Wim Wenders' Places, Strange and Quiet, I: Johan Gardfors; Mats Jansson & Nils Olsson (red.),  Att skriva med ljus. 13 essäer om litteratur och fotografi..  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-311-1.  Kapittel.  s 269 - 289
 • Rustad, Hans Kristian (2020). Poesi som alternativ. Om lys og håp i Vekta av lyset (2013), I: Ole Karlsen & Hans Kristian Strandstuen Rustad (red.),  Nordisk samtidspoesi. Hanne Bramness´forfatterskap.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-036-1.  Kapittel.  s 143 - 160 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). Flyktningkrisen nå! Om interaksjonelle strategier i Peter-Clement Woetmanns Bag bakkerne, kysten. En klagesang, I: Jens L. Jørgensen; Louise Mønster & Michael Schmidt (red.),  En ny kritik.  Forlaget Spring.  ISBN 978-87-93358-70-6.  Kapittel.  s 172 - 186
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). Krise og kropp. Samtidsdikt om flyktningkrisen, I: Trude-Kristin Mjelde Aarvik; Torgeir Skorgen & Eirik Vassenden (red.),  Undergang og utopi : poesi i krisetider.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 9788293690047.  Del 2, Kap. 7.  s 115 - 133
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). Nordisk rap-lyrikk. En lesning av fire politiske tekster, I: Hadle Oftedal Andersen & Claus Madsen (red.),  Nye posisjoner i poplyrikk. Modernisme i nordisk lyrikk 11.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 978-82-93690-02-3.  Kapittel.  s 13 - 36
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). "Tilfangetatt evighet". Hans Børlis møte med visuell kunst i dikt, I: Ole Karlsen (red.),  Djupsnøen er en kvit forbannelse : om Hans Børlis lyrikk.  Novus Forlag.  ISBN 9788283900217.  Kapittel.  s 69 - 86
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2018). Lyrikk, medier og den andres smerte. Om noen ekfraser i Ghayath Almadhouns og Marie Silkebergs diktning. Tidskrift för litteraturvetenskap.  ISSN 1104-0556.  (3), s 66- 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Ekfrasen som opplevelse. Estetisk og eksistensiell erfaring i noen dikt av Tua Forsström, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad (red.),  Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-252-2.  13.  s 182 - 199
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). "Jeg er en forfatter som fotograferer". Om poesi, fotografi og det umulige ved å skrive selvbiografisk i Tomas Espedals Mitt privatliv (2014), I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Ole Karlsen (red.),  Nordisk samtidslyrik.  Aalborg Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7112-629-7.  6.  s 103 - 124
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Vendinger, eller å snu verden mot verden. Poetisk engasjement i Forfatternes klimaaksjon, I: Peter Stein Larsen; Louise Mønster & Hans Kristian Strandstuen Rustad (red.),  Økopoesi.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 978-82-90359-97-8.  7.  s 135 - 158
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). What also could poetry be? Technogenesis in Johannes Heldén’s Evolution, In Stefan Kjerkegaard & Dan Ringgaard (ed.),  Dialogues on Poetry. Mediatization and New Sensibilities.  Aalborg Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7112-650-1.  Kapittel 6.  s 111 - 126
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). 'var inte rädd lilla hare'. Noen betraktninger om poetikk og etikk i Tua Forsströms lyrikk., I: Hans Kristian Strandstuen Rustad (red.),  Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-252-2.  1.  s 8 - 23
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Karlsen, Ole (2017). Samtidslyrikk?, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Ole Karlsen (red.),  Nordisk samtidslyrik.  Aalborg Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7112-629-7.  Innledning.  s 7 - 13
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2016). Klasse, politikk og poesi - arbeidsskjema som erkjennelses- og langdiktsform i nyere arbeiderpoesi, I: Eva Lilja; Bergur Djurhuus Hansen & Rasmus Dahl Vest (red.),  Långa dikter : Berättelse, experiment, politik.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 978-82-90359-94-7.  Artikkel.  s 69 - 91
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2016). Å lage poetiske bilder av fotografier. Om noen ekfraser i Cecilie Løveids diktning, I: Ole Karlsen (red.),  Cecilie Løveids forfatterskap.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-240-9.  Artikkel.  s 158 - 173
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Fotografi som meditasjonspunkt i Paal-Helge Haugens "Seks stader", I: Unni Langås (red.),  Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-44862-2.  Artikkel.  s 185 - 197
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Hanne Bramness' lyrikk for barn og unge og langdiktet, I: Anne Skaret (red.),  Barnelyrikk: en antologi.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 9788275182300.  kapittel.  s 52 - 69
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Maskindikt og teknopoetikk i Øyvind Bergs Hva ville maskina ha sagt. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  115(2), s 136- 148
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Nedbrytning av ekfrasen som maskulin sjanger? Framstilling av kjønn og makt i noen fotoekfraser av Hanne Bramness og Janus Kodal, I: Johan Alfredsson; Hadle Oftedal Andersen & Susanne Kemp (red.),  Kjønnskrift/Kønskrift/Könskrift.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 978-82-90359-92-3.  6.  s 101 - 122
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Trost i taklampa som filmisk roman, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Anne Skaret (red.),  Alf Prøysen, kunsten og mediene.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-825-8.  Kapittel 4.  s 71 - 89
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Skaret, Anne (2015). Litteratur og medier: nye perspektiver på Alf Prøysens kunstnerskap, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Anne Skaret (red.),  Alf Prøysen, kunsten og mediene.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-825-8.  Kapittel 1.  s 9 - 28
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Dikterens forsøk i mørkerommet. Poesi og fotografi i noen dikt av Hanne Bramness, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Henning Howlid Wærp (red.),  Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0244-0.  Artikkel.  s 117 - 131
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Mrs Pepperpot and Modern Technology: Empowerment and Techno-Poetics in "Mrs Pepperpot's Outing, In Maria Lassén-Seger & Anne Skaret (ed.),  Empowering Transformations: Mrs Pepperpot Revisited.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-5699-7.  Chapter six.  s 59 - 68
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). ”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider”. Barnboken.  ISSN 0347-772X.  37 . doi: 10.14811/clr.v37i0.184
 • Bell, Alice; Ensslin, Astrid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). From Theorizing to Analyzing Digital Fiction, In Alice Bell; Astrid Ensslin & Hans Kristian Strandstuen Rustad (ed.),  Analyzing Digital Fiction.  Routledge.  ISBN 978-0-415-65615-3.  1.  s 3 - 21
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). (In-)Between Word, Image and Sound: Cultural Encounter in Flight Paths, In Alice Bell; Astrid Ensslin & Hans Kristian Strandstuen Rustad (ed.),  Analyzing Digital Fiction.  Routledge.  ISBN 978-0-415-65615-3.  Chapter 9.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). Digital poesi og materialitet. Passage.  ISSN 0901-8883.  69 . doi: 10.7146/pas.v28i69.17581
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). Lyd i digital poesi. Kropp og gestus i I mellom tiden, I: Ole Karlsen (red.),  Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-208-9.  Kap 11.  s 185 - 208
 • Rustad, Hans Kristian (2012). A short history of electronic literature and communities in the Nordic countries. Dichtung-Digital.  ISSN 1617-6901.  41(1)
 • Rustad, Hans Kristian (2011). Litterære eksperimenteringer i digitale medier. Norsk elektronisk litteratur gjennom en avantgardeoptik, I:  Norsk avantgarde.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-649-0.  Kapittel 31.  s 443 - 454
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Nordic electronic literature. Tradition, Archiving, and Cultural Valuation. Spiel. Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft.  ISSN 0722-7833.  29(01.feb), s 247- 254
 • Bell, Alice; Ensslin, Astrid; Ciccoricco, David; Rustad, Hans Kristian; Laccetti, Jessica & Pressman, Jessica (2010). A S[c]reed for Digital Fiction. Electronic Book Review (EBR).  ISSN 1553-1139.  12(1), s 12
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Møter med den/det andre i dikt av Åsmund Sveen, I: Hans Kristian Rustad (red.),  "der vårgras brydder" - Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-179-2.  Kapittel.  s 109 - 131
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Når litteratur går fra papir til skjerm : lys/mørke som remodalisert tekst, I: Martin Engebretsen (red.),  Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-858-3.  Kapittel 10.  s 224 - 242
 • Rustad, Hans Kristian (2009). A four-sided model for reading hypertext fiction. Hyperrhiz: The New Media Culture.  ISSN 1555-9351.  6(1), s 1- 17
 • Klastrup, Lisbeth; Wærp, Henning Howlid & Rustad, Hans Kristian (2008). Hans Kristian Rustad: Tekstspill i hypertekst : koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner doktordisputas, Universitetet i Agder, 27. mars 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 259- 295
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Elektronisk litteratur i Norden Nordisk hyperteksttradisjon i lys av internasjonal hypertekstfiksjonshistorikk. K&K: kultur og klasse.  ISSN 0905-6998.  106(2), s 27 Vis sammendrag
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Tekstspill i hypertekst. Koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner : svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  108(3), s 285- 295
 • Rustad, Hans Kristian (2005). Det fiktive som affordanse i elektronisk litteratur en tilnærming til hypertekst via Wolfgang Iser. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (H. 3), s 274- 286
 • Rustad, Hans Kristian (2005). Gjenlesninger i elektronisk hypertekst, I:  High fidelity eller rein jalla : purisme som problem i kultur, språk og estetikk / Petter Dyndahl og Lars Anders Kulbrandstad (red.).  Oplandske Bokforlag.  s 16
 • Rustad, Hans Kristian & Skaret, Anne (2003). Bokklubb for lærerstudenter : den litterære samtalen i fokus. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  27(5), s 42- 46

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Ole & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (red.) (2020). Nordisk samtidspoesi. Hanne Bramness´forfatterskap. Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-036-1.  260 s.
 • Andersen, Tore Rye; Rustad, Hans Kristian Strandstuen; Bruhn, Jørgen; Christensen, Nina; Kjerkegaard, Stefan; Linkis, Sara Tanderup & Pedersen, Birgitte Stougaard (red.) (2018). Litteratur mellem medier. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788771248562.  384 s.
 • Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (red.) (2017). Økopoesi. Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 978-82-90359-97-8.  193 s.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Fotopoetikk : om dikt og fotografi i norsk lyrikk. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-894-4.  229 s.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (red.) (2017). Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap. Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-252-2.  202 s.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Karlsen, Ole (red.) (2017). Nordisk samtidslyrik. Aalborg Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7112-629-7.  240 s.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Skaret, Anne (red.) (2015). Alf Prøysen, kunsten og mediene. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-825-8.  190 s.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Wærp, Henning Howlid (red.) (2014). Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0244-0.  497 s.
 • Bell, Alice; Ensslin, Astrid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (ed.) (2013). Analyzing Digital Fiction. Routledge.  ISBN 978-0-415-65615-3.  204 s.
 • Rustad, Hans Kristian (2012). Digital litteratur. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-37271-2.  116 s.
 • Rustad, Hans Kristian (red.) (2010). "der vårgras brydder" - Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning. Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-179-2.  249 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2020). Comme en prenant des photographies. La poésie contemporaine au-delà de l’ekphrasis moderne. Lyricology. A Reader.  1(1) . doi: http://lyricology.org/fevrier-2020/?lang=fr
 • Festøy, Elin; Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Kukkonen, Karin (2019). Litteraturscena: De nye fortellingene.
 • Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Indledning, I: Peter Stein Larsen; Louise Mønster & Hans Kristian Strandstuen Rustad (red.),  Økopoesi.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 978-82-90359-97-8.  1.  s 7 - 14
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017, 01. februar). Fra hiphop til romantikk: tid for lyrikk. [Internett].  Universitetsforlagets Ublogg.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). “The poem is the poem, not its paraphrase.” Anmeldelse av Robert Sheppards The Meaning of Form in Contemporary Innovative Poetry. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning.  ISSN 2464-4137.  2(2)
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Forsström, Tua (2017). 'Hur ska hjärtat vara i världen och världen i hjärtat'. En samtale, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad (red.),  Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-252-2.  2.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Alf Prøysens litteratur: for «spesielt interesserte» og «nerder»?. Hamar arbeiderblad.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Digital litteratur. Del I: Problemer, teorier og metoder. Del II: Hva poesi også kan være?.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Photopoetry? Photography and media sensibility in the early poems of Paal-Helge Haugen.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Tekst, fotografi og montasje. Fotopoesi i Paal-Helge Haugens installasjon Novel on visible white (1969).
 • Wærp, Henning Howlid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Innledning, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Henning Howlid Wærp (red.),  Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0244-0.  Forord.  s 3 - 4
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2012). Can the Web Save the Book? A Reply to Curtis White's The Latest Word. Electronic Book Review (EBR).  ISSN 1553-1139.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2012). Digital litteratur. Remediert, på tvers eller imellom medier?.
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Digital aesthetics. Vis sammendrag
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Electronic literature in Scandinavia.
 • Rustad, Hans Kristian (2009). ?An aesthetic approach to multimodal texts?.
 • Rustad, Hans Kristian (2009). Møte. Natur og den andre i Åsmund Sveens lyrikk.
 • Rustad, Hans Kristian (2009). ?Reading Megan Heyward?s Of day. Of night?.
 • Rustad, Hans Kristian (2009). ?Remediering og remodalisering i digitale medier?.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Elektronisk litteratur og elektroniske leseskjermer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Flere vil studere Språk, kultur og digital kommunikasjon ved Høgskolen i Hedmark. ?.  s 1
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Interruption of the narrative progression. Vis sammendrag
 • Rustad, Hans Kristian (2008). "Played by Hyperfiction. Modes of Reading Megan Heyward's Of day of night". Vis sammendrag
 • Rustad, Hans Kristian (2008). "Semantisation, exploration, self-reflection and absorption. Four modes of reading hypertext fiction". Vis sammendrag
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Språklig mangfold på nett. ?.  s 1
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Tekstspill i hypertekst Koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner.
 • Rustad, Hans Kristian (2007). Narrative and digital fiction. Vis sammendrag
 • Rustad, Hans Kristian (2007). The Interruption of the Narrative Progression: Poetic Function and Defamiliarization in Multimodal Hyperfiction.
 • Rustad, Hans Kristian (2006). En fortelling om tid og utid. En lesning av hyperfortellingen I mellom tiden.
 • Rustad, Hans Kristian (2005). Lyriske tekster på Internett. Elektronisk lyrikk.
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Er det forskjell på en leser og en dataspiller?.
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Multimodal lesing. Noen konsekvenser for innholdet i kultur- og språkfagene.
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Patterns in multimodal hyperfiction.
 • Dyndahl, Petter & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (red.) (2004). Kultur- og språkfagenes didaktikk: Sammendrag av konferanseinnlegg og program. Notater / Working papers. 8. Vis sammendrag
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Interactive literature as narrative?.
 • Rustad, Hans Kristian (2003). Hypertekstleserens rolle og kompetanse.
 • Rustad, Hans Kristian (2003). What difference does it make who is speaking : digital hypertekst og estetisk purisme Originality in the hypertext universe. Vis sammendrag
 • Rustad, Hans Kristian (2001). Brev til lyset - et metadikt. ?.
 • Rustad, Hans Kristian (2000). Teknikk og tekniske metaforer. Fra jord til jern i Rolf Jacobsens debut.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2017 10:54 - Sist endret 29. mars 2021 11:48